- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 38. Supplement. Riksdagens bibliotek - Öyen. Tillägg /
717-718

(1926) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sveriges offentliga arbetsförmedling ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

medlemmar (april 1926) är omkr. 3,000, representerande
ungdom af skilda kategorier från den akademiska
till jordbrukarungdomen. Förbundet utger
som sitt organ Nationell tidskrift, som
april 1926 utgick i 8,000 ex.

*Sveriges offentliga arbetsförmedling, som kan
sägas datera sig från 1902, då de första kommu-
nala arbet?förmedlingsanstaltíerna öppnades i ri-
ket, arbetar alltjämt som en frivillig, statsunder-
stödd kommunal eller landstingsinstitution för ar-
betsgifvarnas och den platssökande allmänhetens
betjänande till vinnande af utjämning af utbud och
eíterfrågan på arbetskraft. 1926 utgjordes arbets-
förmedlingsnätet af sammanlagdt 163 ord. förmed-
lingsorgan, hvaraf 24 länsanstalter och 12 själf-
ständiga kommunala anstalter, under hvilka funnos
101 afd.-kontor och 26 fackarbetsanvisningar. Af
de sistnämnda voro 22 inrättade som sjömansíör-
medlingar med 4 specialkontor (i Stockholm, Göte-
borg, Malmö och Hälsingborg) och 18 sjömans-
förmedlingsombud; i Stockholm funnos dessutom
fackarbetskontor för målare, bleck- och plåtsla-
gare, bagare samt lärlingar och minderårig arbets-
kraft (se Stockholms stads arbetsför-
medling. Suppl.). - Sedan stat och kommun
vidtagit åtgärder för arbetslöshetens bekämpande,
har den offentliga arbetsförmedlingen fått sina
arbetsuppgifter ökade till att omfatta äfven regi-
strering af hjälpsökande arbetslösa samt kontroll
af deras arbets villighe4- genom anvisning af arbete
å den öppna arbetsmarknaden eller vid af stat
eller kommun anordnade nödhjälpsarbeten (se d. o.
Suppl.). Då arbetslöshet under fredskrisen 1920
-23 förekom i åtskilliga kommuner, där den
offentliga arbetsförmedlingen saknade ord. organ,
måste tillfälliga arbetsförmedlingsombud tillsättas
(högsta antalet sådana 350). Den offentliga arbets-
förmedlingen visade sig vara ett oundgängligt
organ för det allmännas arbetslöshetspolitik, h vil-
ket bl. a. kom till uttryck i det af socialförsäk-
ringskommittén 1922 framlagda förslaget till lag
om offentlig arbetsförmedling och om statsbidrag
till arbetslöshetskassor. Om offentlig arbetsför-
medlings oumbärlighet synes icke råda någon poli-
tisk meningsskiljaktighet. Den intar en framskju-
ten plats i alla åtgärder för arbetsmarknadens
reglering och arbetslöshetens bekämpande. - Me-
dan antalet tillsatta platser 1906 utgjorde endast
31,000, uppgick motsvarande siffra 1925 till
201,400. Antalet arbetsansökningar och lediga
platser utgjorde 1906 hvardera 51,000 och 1925
resp. 479,800 och 242,800. De 1925 tillsatta
201,400 platserna (107,800 manliga och 93,600
kvinnliga) fördelade sig sålunda: jordbruk 48,000,
skogshushållning 1,500 industri och handtverk
14,000, sjöfart och fiske 20,000, handel och sam-
färdsel 23,300, husligt arbete 68,900 samt grof-
arbete m. m. 25,700. Anstalternas utgifter upp-
gingo 1924 till 1,037,400 kr., hvartill kommu-
nerna bidrogo med 42, landstingen med 28 och
staten med 21 proc. Statsbidrag beviljas af Social-
styrelsen, som utöívar statens ledning och kontroll
af verksamheten. - Sverige har ratificerat 2 af
internationella arbetsorganisationens konferenser (se
Arbetsbyrån. Suppl.) framlagda konventio-
ner rörande arbetsförmedling, dels Washington-
konventionen ang. arbetslösheten, hvarigenom Sverige

förbundit sig att upprätthålla ett system af afgifts-
íria offentliga arbetsförmedlingsanstalter, dels Ge-
nuakonventionen ang. arbetsförmedling för sjömän,
hvilken förbjuder förvärfsmässig förhyrning af sjö-
folk och påbjuder ett effektivt och mot behofven
svarande system af afgiftsíria sjömansförmedlingar.
-. Litt.: ”Den offentliga arbetsförmedlingen i
Sverige 1902-1912” samt liknande redogörelse för
1913-22 (i ”Sveriges off. statistik”, serien So-
cialstatistik), årsredogörelser, räkenskapssamman-
drag och månadsrapporter i ”Sociala meddelan-
den”, Socialförsäkringskommittén, ”Betänkande och
förslag ang. offentlig arbetsförmedling och statsbi-
drag till arbetslöshetskassor” (i ”Statens off. utred-
ningar”, 1922 : 59). S. Sgh.

*Sveriges offentliga bibliotek. Accessionskatalo-
gen, som i sin senaste årgång (för 1924) redogör för
48 svenska biblioteks nyförvärf och vuxit till 950
sidor, har redigerats af E. Corvin, H. Holmberg
och S. Hallberg, hvilken äfven redigerat tioårsre-
gistret 1906-15.

Sveriges ointroducerade adels förening. Se
Adelsförbund 4. Suppl.

*Sveriges pappersbruksförbund. Se Sven-
ska arbetsgivareföreningen äfven i
Suppl.

*Sveriges privatanställdas pensionskassa, un-
derstödsförening, öfverstyrelsen består
nu af 36 led., valda af Sveriges handelskamrar (16),
Sveriges industriförbund (8) och vissa därtill sär-
skildt utsedda organisationer bland anställda (12).
Till kassan voro vid 1924 års utgång anslutna ett
100-tal företag, förnämligast inom industrien. Med-
lemsantal s. å. var 4,167, af giftsinkomsten 3,135,870
kr.; fonderna voro försäkringsfond å 15,960,698 kr.,
säkerhetsfond å 798,035 kr. och andra öíverskotts-
fonder 605,644 kr. s. å.

*Sveriges rikes lag. Dennas 1:a afd., Gifter-
målsb., har numera (11 juni 1920) helt aflösts af
en ny Giftermålsbalk (se d. o. Suppl ). Af den
2:a afd., Ärfdab., har ytterligare ett betydande
stycke, förmynderskapsrätten, gjorts till föremål för
ny lagstiftning (27 juni 1924); beträffande ett annat
hithörande område, intestatarfsrätten, föreligger
(sedan dec. 1925) ett af Lagberedningen utarbetadt
förslag till ny lagstiftning. Jfr Lagbered-
ningen. Suppl. C. G. Bj.

*Sveriges sjöfartsmuseum. Se vidare Museum. Suppl., sp. 642.

*Sveriges skiljenämnd för spannmåls- och foder-
ämneshandeln har sitt säte i Stockholm samt sek-
tioner i Göteborg och Malmö. De af Stockholms
skiljenämnd för spannmålshandeln 1906 utarbetade
bestämmelserna omarbetades 23 juli 1923.

Sveriges skogsegareförbund, en 1916 bildad
sammanslutning mellan landets skogsegare, hvilken
har till ändamål "att verka för skogshandteringens
befrämjande och utveckling efter sunda ekonomiska
principer samt att därvid tillvarataga skogsegarnas
intressen i skogs- och jordpolitiska frågor". För-
bundet har blifvit skogsnäringens språkrör gent-
emot statsmakterna och allmänheten. Genom utred-
ningar och framställningar till regering och riks-
dag, ämbetsverk och myndigheter äfvensom genom
omfattande pressverksamhet söker det vinna gehör
för skogsbrukets och skogsegarnas synpunkter och

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 19:11:54 2023 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/nfcr/0395.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free