- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 38. Supplement. Riksdagens bibliotek - Öyen. Tillägg /
719-720

(1926) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sveriges offentliga arbetsförmedling ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

719 Sveriges skräddaremästares centralförening Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 720

med rad och utredningar i skogliga och skattetek-
niska frågor. Förbundet, hvars medlemmar till-
hopa besitta inemot 1/s af Sveriges i enskild ego
varande skogsmark, har sitt säte i Stockholm. Dess
angelägenheter handhas af en styrelse på 16 perso-
ner. S~ r.

*Sveriges skräddaremästares centralförening.
Se Svenska a r b e t s g i f v a r e f ö r e n i n g e n
äfven i Suppl.

Sveriges slöjdlärarinneförening, stiftad 1910,
har till ändamål att arbeta för den kvinnliga
slöjdundervisningens höjande och tillvaratagande
af slöjdlärarinnekårens intressen. Medlemsantalet
var 1925 omkr. 620. o. W-s.

Sveriges småglasbruksförbund. Se Svenska
arbetsgivareföreningen äfven i Suppl.

*Sveriges socialdemokratiska arbetareparti
genomgick år 1917 en splittring, i det att ett antal
s. k. vänstersocialister (se d. o., äfven i Suppl.) då
lämnade partiet. Likväl steg medlemsantalet, som
31 dec. 1916 var 105,275, under år 1917 till
114,450. I samband med splittringen bröto sig 14
af partiets riksdagsmän i Andra kammaren och l
i Första kammaren ut och sällade sig till vänster-
socialisterna. - Sedan den liberal-socialistiska
koalitionsministären Eden afgått i mars 1920, bilda-
des den första rent socialdemokratiska ministären i
Sverige med Hj. Branting som statsminister. Dess
öfriga ledamöter voro: Erik Palmstierna, utrikesmi-
nister, östen Unden, justitieminister, P. Albin
Hansson, krigsminister, Bernhard Eriksson, sjömi-
nister, C. E. Svensson, civilminister, F. V. Thors-
son, finansminister, Olof Olsson, ecklesiastikminis-
ter, Olof Nilsson i Tånga, jordbruksminister, samt
Rikard Sandler och Torsten Nothin, konsultativa
statsråd. Vid Andrakammarvalet 1920 förlorade
partiet 11 mandat och nedgick från 86 represen-
tanter till 75; röstsiffran var 195,121 mot 228,777
år 1917. Den socialdemokratiska ministären, i hvil-
ken några personförändringar egt rum l juli, af gick,
sedan valresultatet blifvit bekant. - Andrakammar-
valet 1921, hvarvid partiet erhöll 630,855 röster,
ökade antalet socialdemokratiska mandat till 93.
I Första kammaren hade partiet sedan 1919, då för-
fattningsreformen af 1918 började verka, ökats
från 19 till 49 mandat, hvilken siffra 1920 steg till
50. Till följd af den ökade parlamentariska styr-
kan öfvertog partiet i okt. 1921 för andra gången
regeringsansvaret. Den andra rent socialdemokra-
tiska ministären hade följande personsammansätt-
ning: Hj. Branting, stats- och utrikesminister, Assar
Åkerman, justitieminister, P. A. Hansson, försvars-
minister, H. Lindqvist, socialminister. A. örne,
kommunikationsminister, F. V. Thorsson, finansmi-
nister, 0. Olsson, ecklesiastikminister, S. Linders,
jordbruksminister, C. E. Svensson, handelsminis-
ter, samt E. Sandler, T. Nothin och K. D. J.
Schlyter, konsultativa statsråd. Denna ministär
afgick i april 1923 efter konflikter med riksdags-
majoriteten i fråga om direktiven angående de
statliga hjälpåtgärderna mot arbetslösheten. 1924
års Andrakammarval inneburo en ny framgång
för partiet. Röstetalet bl ef 725,407 och mandatens
antal 104. Styrkan i Första kammaren var 52.
Till följd af valframgången och sedan det konsta-
terats, att förutsättningar för ett åtgörande i
nedrustningsriktning af den då brännande för-

svarsfrågan voro för handen, blef regoringsuppgif-
ton för tredje gången socialdemokraternas. Denna
ministär tillträdde i okt. 1924 med följande sam-
mansättning: Hj. Branting, statsminister, ö. Undén,
utrikesminister, T. Nothin, justitieminister, P. A.
Hansson, försvarsminister, G. Möller, socialminis-
ter, V. Larsson, kommunikationsminister, F. V.
Thorsson, finansminister, 0. Olsson, ecklesiastikmi-
nister, S. Linders, jordbruksminister, R. Sandler,
handelsminister, samt E. Wigforss och K. S. Levin-
son (ej tillhörande socialdemokratiska partiet), kon-
sultativa statsråd. I samband med Hj Brantings
och F. V. Thorssons sjukdom och död skedde under
förra hälften af 1925 följande förändringar i rege-
ringens sammansättning: till statsminister utnämn-
des Rikard Sandler, till finansminister E. Wigforss,
till handelsminister C. E. Svensson och till konsul-
tativt statsråd K. D. J. Schlyter.

Partiets utveckling beträffande medlemstalet
sedan 1918 är följande:

År Mi-dlcmiuav

1918........................ 129,432

1919........................ 151,364

1920........................ 143,090

1921........................ 134,753

1922........................ 133,042

1923........................ 138,510

1924........................ 153,187

1925 ........................ 163,000

Antalet lokala partiorganisationer (arbetarkom-
muner) var 1925 omkr. 1,300. - Med partiet
återförenades 1923 Sveriges socialdemokratiska
vänsterparti (se Vänstersocialister. Suppl.)
och 1926 den kommunistiska Höglundsriktningen
(se Sveriges kommunistiska parti.
Suppl.). - Vid partikongressen 1920 företogs en
omfattande revision af programmet. Därvid vid-
togos de modifikationer i åskådningen och dess for-
mulering, som utvecklingens faktiska gång och en
senare tids erfarenheter påkallat. Vidare åstad-
kom man en större fullständighet i tankegången sam-
tidigt med en strängare koncentration i formule-
ringen. För första gången inskrefs en utförligare
punkt om socialiseringen i det socialdemokra-
tiska partiprogrammet. Den erhöll följande lydelse:
"I samhällets ägo öfverföras: alla för en planmäs-
sig folkhushållnings genomförande erforderliga na-
turrikedomar, industriföretag, kreditanstalter, trans-
portmedel och kommunikationsleder. Sakkunnig
ledning af samhällets företag under garantier mot
byråkratisk skötsel. Arbetare och konsumenter
deltaga i samhällsföretagens förvaltning. Samhäl-
lelig kontroll öfver företag, som kvarstå i enskild
ägo’’. Partikongressen 1924 införde för första gån-
gen en punkt om industriell demokrati i partipro-
grammet. - Sveriges socialdemokratiska arbetare-
parti medarbetade ifrigt på återuppbyggandet af
den socialistiska Internationalen efter dennas sam-
manbrott under Världskriget. Partiet hörde till
dem, som hela tiden stodo kvar i den s. k. Andra
internationalen, inom hvilken det under sista årti-
ondet haft ett stort inflytande. Sveriges socialde-
mokrati har deltagit i alla viktigare öfverläggningar
om Internationalens återuppbyggnad och är nu
medlem af den återförenade Socialistiska arbetare-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 19:11:54 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/nfcr/0396.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free