- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 38. Supplement. Riksdagens bibliotek - Öyen. Tillägg /
969-970

(1926) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Tsekubu ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Tullbevakning-Tullkontorist

970

linguo syriacæ (1837). - 3. Tyko F. H. T.
dog 24 april 1920 i Uppsala.

* Tullbevakning. Med 1923 års ingång ha i sam-
band med tullverkets omorganisation tjänstetit-
larna vid bl. a. tullbevakningen ändrats. Den ord.
tullbevakningspersonalen består numera (1926) aî
26 tullmästare, 127 tullöfveruppsyningsmän, 447
tulluppsyningsmän, 727 tillsyningsmän och 130 tull-
vakter. Därjämte tjänstgöra vid tullbevakningen
såväl e. o. som extra tull vakter. I Stockholm,
Göteborg och Malmö består den myndighet, hvar-
under större delen af tullbevakningspersonalen
sorterar, tullbevakningsinspektionen, numera af
en tullbeviakningschef jämte en tullöfverkontrollör,
tullkontrollörer, kammarskrifvare, tullkontorister
m. fl. T. J-n.

Tullbevakningschef (före 1923 öfverinspektor]
är chef för tullbevakningsinspektionen i Stockholm,
Göteborg och Malmö. Han är tillika chef för l
eller 2 af rikets 24 kustbevakningsdistrikt och hand-
har i denna egenskap närmast under kustbevak-
ningsinspektören (se Kustbevakning äfven i
Suppl.) såväl de administrativa som de kamerala
bestyren rörande all kustbevakningspersonal inom
vederbörande distrikt. T. J-n.

’Tulldirektör. På grundvalen af 1914 års tull-
kommissions förslag till omläggning af tulldirek-
törsinstitutionen anställdes fr. o. m. 1923 tulldirek-
törer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessa lyda
direkt under Generaltullstyrelsen. Under tulldi-
rektörerna sortera samtliga tullförvaltningar inom
resp. tullkammardistrikt jämte deras personal.
Tulldirektör är chef för en tulldirektör sexpedition,
bestående af ett kansli och ett kassakontor. För
tulldirektörsexpeditionen utöfvas närmaste chef-
skap under tulldirektör af en tulldirektörsassistent,
och såsom föreståndare för kassakontoret är en
förste tullkontrollör anställd. Instr. för tulldirektö-
rer och deras expeditioner är utfärdad af Gene-
raltullstyrelsen 30 dec. 1922. T. J-n.

Tulldirektörsassiste’nt, sedan 1923 tjänsteman
vid tulldirektörsexpeditionerna i Stockholm, Göte-
borg och Malmö, skall bl. a. tillhandagå tulldirek-
tör med beredning af ärenden, under honom vaka
of ver och ansvara för den löpande tjänsten i öfrigt
å tulldirektörsexpeditionen, om möjligt närvara vid
af tulldirektören anställda förhör i disciplinära
mål samt vid tillfälligt förfall för tulldirektören
inträda i dennes tjänsteutöfning. T. J-n.

’Tulldistrikt. 1914 års tullkommissions förslag,
att distriktsförvaltningar med distriktschefer ånyo
skulle inrättas inom tullverket, biträddes icke af
K. M:t och vann ej heller riksdagens bifall. De
uppgifter, som tullkommissionen velat tilldela di-
striktscheferna, blefvo i stället fördelade mellan tull-
förvaltningarna och Generaltullstyrelsen, som där-
igenom fick ökad inspektionsverksamhet och befatt-
ning med personalärenden. För ändamålet inrätta-
des efter beslut af 1922 års riksdag en ny byrå,
personalbyrån, inom Generaltullstyrelsen (se d. o.
Suppl.). T. J-n.

*Tullfiskal. Tullfiskalstjänsten i Haparanda in-
drogs med utgången af okt. 1924 enligt beslut af
Generaltullstyrelsen 13 s. m. Samtidigt bestäm-
des, att tullfiskalens i Stockholm tjänstgöringsdi-
strikt därefter skulle omfatta äfven Norrbottens,
Västerbottens, Yästernorrlands och Jämtlands län.

Tullmål, som anhängiggjorts eller anhängiggjordes
vid domstol inom Norrbottens län, skulle emellertid
handläggas af tullfiskalen, endast om och i den
mån Generaltullstyrelsen förordnade därom. -
1914 års tullkommissions förslag om indragning af
tullfisk alst j änsterna bifölls icke af riksdagen, som
dock på K. M:ts förslag beslöt (1922) viss för-
ändring i sättet för tullfiskals anställande och aflö-
nande. T. J-n.

’Tullförvaltare. I Stockholm, Göteborg och
Malmö finnas efter 1922 tullförvaltare anställda
endast vid frihamnarna, sedan tullförvaltningen
med 1923 års ingång erhöll förändrad uppdelning
på af delningar. Tullkammaren och förekommande
nederlagskontor, hvilka båda hade tullförvaltare
som chefer, sammanslogos därvid till ett kontor,
tullkameralkontoret, med tullkommissarie som chef,
och de särskilda uppbördskontoren, hvilka likaledes
stodo under tullförvaltares chefskap, indrogos. För-
utvarande konfiskations- och kassörskontor inordna-
des i den nyinrättade tulldirektörsexpeditionen så-
som dess kassakontor och ställdes under föreståndar-
skap af en förste tullkontrollör i st. f. tullförvaltare.
Tidigare anordning med gemensamt chefskap vid
vissa tullförvaltningsafdelningar har numera bort-
fallit. T ullförval tar tjänsten i Mem har indragits i
samband med därvarande tullkammares förändring
till tullstation och inordnande under tullkammaren
i Norrköping. Tullförvaltartjänsterna indelas fort-
farande i 5 klasser; liksom förut tillsättas tjänsterna
i de båda högsta klasserna af K. M:t och de öfriga
af Generaltullstyrelsen. T. J-n.

’Tullgren, H. A., har (tills, med Einar Wahl-
gren) utgett ytterligare den orienterande handbo-
ken Svenska ins_ekter (3 hftn, 1920-22).

’Tullinspektör, resp. Gränsinspektör. Ti-
teln har kommit ur bruk, i och med att de tull-
förvaltningar, för hvilka de varit föreståndare, med
1923 års början förändrats till tullstationer resp.
gränstullstationer med annorlunda benämnda före-
ståndare eller indragits. - Föreståndarna för tull-
behandlings- (förutv. packhus-) och tullbevaknings-
inspektionerna i Stockholm, Göteborg och Malmö
bära numera titeln tullöfverinspektör resp. tullbe-
vakningschef. T. J-n.

Tulljagare. Se Motorbåtar. Suppl.

’Tullkammare. Söderköpings tullkammare i
Mem har fr. o. m. l j an. 1923 ersatts med en
tullstation, lydande under tullkammaren i Norrkö-
ping. Tullkamrarna i Stockholm, Göteborg och
Malmö ha s. d. förändrats till tullkamera 1-
kontor och därvid fått till sig öfverförda äfven
göromål, som ankommit på nederlagskontor, där
sådant funnits på platsen. Tullkammaren i Riks-
gränsen flyttades 5 nov. 1923 till Kiruna. Jfr
Tullförvaltare. T. J-n.

Tullkassör, sedan 1923 tjänsteman, som bestri-
der uppbörds- och andra kassörsgöromål vid sådana
tullförvaltningar eller tullförvaltningsafdelningar,
där dessa göromål uteslutande taga en eller flera
tjänstemäns hela arbetstid i anspråk. T. J-n.

Tullkommissarie. Se Tullförvaltare. Suppl.

Tullkontorist, sedan 1923 tjänsteman vid tull-
kamrar och högre tullförvaltningar, har att för-
rätta sådana tullbehandlingsgöromål, för hvilkas
bestridande högre kompetens icke erfordras, eller

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Nov 24 19:30:32 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/nfcr/0527.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free