- Project Runeberg -  Rösträtt för Kvinnor / I Årg. 1912 /
19:4

(1912-1919)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

4

RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR

N:R 11

Arvika F. K. P. R. hade den 22 nov. möte,
varvid till styrelse för 1913 valdes:

ordförande fröken Olga Segerberg, v. ordf.
fröken Anna Svensson, sekr. fröken Elsa
Nordström, kassaförvaltare fru Annie
Rob-sahm, fru Anna Rennerfeldt, fru Greta
Rog-stadius, fröken Ingrid Johnson samt till
suppleanter fröken Walborg Myrén och fru
Hildur Winblad. Till
centralstyrelsemedlem valdes fru Annie Robsahm med fru
Greta Rogstadius som suppleant.

Avesta-Krylbo F. K. P. R. hade den 17
nov. sitt ordinarie årsmöte, varvid fru Ellen
Hagen fungerade som ordförande.
Styrelse- och revisorsval förrättades. Till ordf.
och centralstyrelsemedlem omvaldes fru
Karin Gelhaar, suppleant fru Ingrid
Teglund. övriga styrelseledamöter blevo: fru
Erika Falkman vice ordf., fröken Hanna
Forssell sekreterare, fru Elisabeth
Holmgren bitr. sekr., fröken Lisa Heyer
kassaförvaltare, fru Anna Skoglund och fröken
Lotten Eklund. Revisorer: fru Gunhild
Ek-Btedt och fröken Gerda Forsberg.

Efter årsmötet, som var talrikt besökt,
hade anordnats en musikalisk soaré jämte
föredrag av fru E. Hagen över ämnet:
"Kvinnornas rätt och samhällets väl",
vilket den till ett par hundratal uppgående
publiken åhörde med största
uppmärksamhet och lönade med livligt bifall. Därefter
följde ett enkelt samkväm, med musik och
deklamation. 30 nya medlemmar ingingo
i föreningen.

Eksjö F. K. P. R. hade den 7 nov.
ordinarie höstmöte, varvid styrelseval förrättades.
Då såväl ordföranden som vice ordföranden
och skattmästaren bestämt avsagt sig
åter-val, utsågos i dessas ställe doktorinnan H.
Scharp, fru H. Hellberg och fröken A.
Ohlin till de respektive befattningarna. Till
centralstyrelseledamot valdes sekreteraren,
fröken M. Löfroth, och till
centralstyrelse-suppleant doktorinnan Scharp.

Sedan övriga ärenden avhandlats,
framfördes genom en föreningsmedlem ett varmt
tack till den avgående styrelsen för dess
oegennyttiga och intresserade arbete för
rösträttens sak.

Falkenbergs F. K. P. R. hade fredagen
den 9 nov. sitt ordinarie halvårsmöte.
Därvid beslöts bl. a. att till
centralstyrelseledamot välja fröken Anna Trägårdh med fru
Amy örtenblad som suppleant. Mötet
enades om att årsavgiften skall höjas från 75
öre till 1 kr. I denna fråga fordras
emellertid två på varandra följande ordinarie
mötens beslut, varför frågan först på
årsmötet i mars kommer att bestämmas. Efter
föreningsmötet hölls föredrag av d:r Gulli
Petrini över ämnet: "Kvinnans rösträtt och
de sociala förhållandena."

Falu F. K. P. R. sammanträdde den 15
nov., varvid avgående ledamöter i styrelsen
omvaldes, nämligen fru Siri Bohm och
fröknarna Gerda Martin och Valborg
Öländer. Till ledamot i centralstyrelsen
omvaldes fröken Valborg Öländer, suppleant
fröken Gerda Martin. Revisorer blevo
fröknarna Elis. Tingvall och Julia Muller,
ersättare fru Ebba Möller. Åt styrelsen
uppdrogs att vidtaga åtgärder för bildande av
ett länsförbund för Dalarna. Jur. kand.
Eva Anden höll därefter ett synnerligen
intressant föredrag om kvinnan i de olika
yrkena.

Hallsbergs F. K. P. R. hade tisdagen den
12 nov. sitt årsmöte, varvid valdes till
ordförande och centralstyrelsemedlem fru
Selma Liljeqvist och till suppleant fru Siri
Forssell.

I samma förening höll fru Siri Forssell
fredagen den 22 nov. med anledning av
fru Hilda Sachs* bok "Den svarta domen"
ett föredrag om "Reglementeringen och det
kungl. kommittébetänkandet".

Hedemora F. K. P. R. har till ordf. efter
fröken Karin Larsson nyvalt fru Fredrika
Collin, som tillika utsågs till
centralstyrelsemedlem. Till vice ordf. och till
centralstyrelsesuppleant valdes fröken Karin
Larsson. Till kassaförvaltare nyvaldes efter fru
Collin fröken Anna Ekström och till
sekreterare omvaldes fröken Edith Göransson.
Revisorer blevo fru Edith Olsson, Turbo,
och fröken Thyra Hedlund.

Huskvarna F. K. P. R. höll halvårsmöte
den 15 nov. Styrelse och revisorer med
suppleanter omvaldes. Ett vilande
stadgeändringsförslag antogs. Medlemsavgiften
för 1913 bestämdes till lägst 50 öre. I fråga
om verksamheten nästa år beslöts att under
vintern anordna större diskussionsmöten i
kvinnornas rösträttsfråga. Föredrag skola
f. ö. hållas av d:r Lydia Wahlström och fru
Ezaline Boheman (om kooperationen). Frå-

gan om kvinnornas deltagande i
stadsfullmäktigevalet skall behandlas på ett
kommande möte.

Hvetlanda F. K. P. R. hade den 18 nov.
sitt ordinarie höstsammanträde, varvid
styrelseval förrättades. Ordföranden och
övriga på platsen kvarboende
styrelsefunktionärer omvaldes. Som
centralstyrelsesuppleant, vice ordf. och vice sekr. nyvaldes fru
C. Gränström, fröken A. Johansson och fru
Jane Seth.

Hösten har åt föreningen medfört en
värderad uppfriskning, i det fru Wfern-Bugge
den 15 okt. här framförde sitt föredrag om
"Rösträtten och riksdagsarbetet 1912".

Härnösands F. K. P. R. har till
ordförande utsett fru Emma Setterlind, till vice
ordförande fröken Anna Holm, till sekr. fröken
Emma Vesterström, till v. sekr. fru Kerstin
Askberg och till skattmästare fröken Sigrid
Kruuse. Till medlem i centralstyrelsen
valdes fru Emma Setterlind med fru Hildegard
Kallstenius som suppleant.

Jönköpings F. K. P. R. hade sitt
ordinarie höstsammanträde den 12 nov., då
föreningen till centralstyrelseledamot och
centralstyrelsesuppleant omvalde fröken Emma
Aulin och fru Hulda Lundberg. Efter att
ha tillskrivit samtliga lokalföreningar i
Jönköpings län med förfrågan om huruvida
|de ville vara med om att bilda länsförbund
och efter att fått jakande svar från de
flesta, beslöts att inbjuda dem till ett
konstituerande möte den 1 dec., då de, med
Gävle-borgsförbundets arbetssätt som mönster,
skola försöka få till stånd ett länsförbund.

Karlskoga F. K. P. R. har till ordf.
återvalt fröken H. Forsgren. Den övriga
styrelsen fick följande sammansättning: fru E.

Danielsson, v. ordf., fil. kand. fröken C.
Lundh, sekr., fröken H. Hultin, v. sekr.,
fröken A. Westerdahl, skattm., fru K.
An-drée samt fru R. Sohlman. Till revisorer
valdes fruarna H. Larsson och E. Starck
med fruarna H. Sjöstrand och M.
Uddenberg till suppleanter.

Karlskrona F. K. P. R. hade den 15 nov.
anordnat ett talrikt besökt föredrag av fru
Anna Wicksell om
äktenskapslagstiftningen. Föreläsarinnan genomgick de nu
gällande lagarna och uppehöll sig särskilt vid
frågan om mannens målsmanskap.
Föredraget, som var genomandat av en varm och
innerlig känsla för hem och familj,
framfördes särdeles nobelt, och att publiken
förstod att uppskatta det, visades genom de
hjärtliga applåder, varmed det avtackades.

Karlstads F. K. P. R. omvalde på
sammanträde den 8 nov. till
centralstyrelse-medlem fru Gerda Hellberg och till
suppleant fru Greta Gullström. För övrigt:
prenumerationslistor, kupongböcker, agitation,
mobilisering.

Kristianstads F. K. P. R. höll sitt
ordinarie årsmöte den 20 nov. Den officiella
delen, varvid styrelse, revisorer och
centralstyrelsemedlem återvaldes, var snart
överstökad, och samkvämet började med en i
hög grad senterad rösträttssång. Senare
vidtog diskussion över ämnet: "Riktlinjer
för flickors uppfostran", inledd av tre
föreningsmedlemmar, vilka behandlade ämnet

var från sin utgångspunkt. Fru Rodhe
betonade hemmets och miljöns inflytande för
danandet och utvecklandet av flickans
moderliga och allmänmänskliga egenskaper,
lärarinnan fröken Widerberg talade om
samarbetet mellan skolan och hemmet och
skolans skyldighet att uppfostra flickorna
till inte bara arbetsamhet utan även
arbetsglädje, att ge dem en sund hygienisk
och estetisk uppfattning, att lära dem reda
sig själva, samt påpekade det socialt
uppfostrande inflytande som jämlikheten i
skolan bör ge åt flickor från olika hem.
Slutligen kritiserade fru Backman
nöjesbegäret, och vände sig då särskilt mot
biograferna, som direkt motverka den
sparsamhet och den sunda livsuppfattning man på
alla andra håll strävar att bibringa de
unga. — Efter en helt kort diskussion
tackades inledarinnorna, och mötet var slut.

Kristinehamns F. K. P. R. hade årsmöte
den 19 nov. Till ordförande efter fröken
Hanna Unger, som undanbad sig återval,
valdes fröken Sophie Broström, till sekr.
fröken Elsa Lalin, till vice sekr. fröken
Kerstin Carlson och till kassaförvaltare
fröken Signe Otto. Revisorer blevo fruarna
Mina Larsson och Elin Falk; suppleanter:
fruarna Maria Hasselberg och Irene
Andersson. Till centralstyrelsemedlem och
suppleant utsågos ordföranden och vice
ordföranden.

Linköpings F. K. P. R. höll den 12 nov.
sitt årsmöte, varvid förekom styrelseval.
Till ordförande omvaldes fröken Jenny
Wallerstedt, till v. ordf. fröken Anna
Lövendahl och till att bekläda övriga platser
i styrelsen utsågos fru Maria Tollén, fröken
Ada Arwedson, fröken Anna Vahlbeck och
fru Eva Hanzén samt fröken Sigrid
Ters-meden, den senare nyvald efter fru W.
Sjödin, som undanbett sig återval.

Efter mötet hölls föredrag för allmänhe-

ten av fru Else Kleen över ämnet
"Mobilisering". Publiken, som med spänd
uppmärksamhet åhörde det på samma gång
väckande och roande föredraget, uppgick
till över 200 personer. Efter föredraget
anmälde sig flera nya medlemmar till inträde
i föreningen.

Lunds F. K. P. R. omvalde på
sammanträde den 19 nov. till styrelse fru Louise af
Ekenstam, ordf., samt doc. d:r Hilma
Bore-lius, fröken H. Hermann, professorskan
Johanna Larsson, fröken G. Liljedahl, fröken
Elna Persson och fru Anna Bugge
Wicksell. Revisorer blevo de förutvarande, fru
Anna Hilding Andersson och fröken Maja
Berger med fröknarna Anna Lundborg och
Hanna Möller som suppleanter. Till
ombud i centralstyrelsen återvaldes d:r Hilma
Borelius med fru Anna Bugge Wicksell som
suppleant och till medlemmar i
Skåneförbundets styrelse valdes fröknarna Elna
Persson och Henriette Hermann med
fröknarna Anna Lundborg och L. Weibull som
suppleanter.

Ljusdals F. K. P. R. har å årsmöte den 19
nov. återvalt till styrelse: fru Andriette
Hallgren, ordf., fru A. Thunborg, v. ordf.,
och nyvalt till sekr. fru Tekla Rehnström
samt till vice sekr. fru Emilie Ivarsson.
Kassör blev ånyo telegrafkommissarien
Wilma Sundelius. Revisorer blevo
fröknarna Nanny Bursell och Ellen Pettersson med
fruarna A. Estberg och I. öhrlén som supp-

leanter. Vid sammanträdet beslöts att även
under nästa år anordna en skolkökskurs
för konfirmander, om lokal kan fritt
erhållas av kommunen och bidrag till densamma
från landstinget.

För Lysekils F. K. P. R:s räkning höll
fru Anna Bugge Wicksell onsdagen den
20 nov. å Stadshotellet föredrag för ett
150-tal åhörare. Föredraget vann mycken
anklang, och rösträttsfrågan har diskuterats
ivrigt de sista dagarna. Föreningen har
också fått flera nya medlemmar.

Malmö F. K. P. R. hade ordinarie
höstmöte fredagen den 23 dennes. Det mycket
talrikt besökta sammanträdet hölls under
ordförandeskap av fröken Naemi
Udden-berg. Först återvaldes de fyra avgående
styrelseledamöterna: fröknarna Kellgren,
Uddenberg, Pålsson och Cederberg. Till
revisorer utsågos fru Söderström och fröken
Holmgren med fröknarna Vimmermark och
Lagerquist såsom suppleanter samt fröken
Uddenberg till centralstyrelsemedlem med
fröken Frank såsom suppleant. Efter
förhandlingarna höll fru Malin
Holmström-Ingers ett inledande, intressant föredrag om
"Hemmets insats i barnets uppfostran",
varefter följde en kort diskussion.

Melleruds F. K. P. R. hade till den 27
oktober anordnat offentligt möte, varvid
föredrag hölls av föreningens ordförande
fröken Mathilda Johnsson. Vid därefter
hållet föreningsmöte inträdde flera nya
medlemmar i föreningen.

Motala F. K. P. R. hade den 17 nov.
anordnat möte med föredrag av fil. d:r Gulli
Petrini.

Norrahammars F. K. P. R. avhöll sitt
ordinarie höstsammanträde tisdagen den 19
nov. Först behandlades en del cirkulär,
och därefter valdes till
centralstyrelsemedlem fru Alma Andersson och till suppleant
fru Anna Swahn, båda omvalda. Därefter
diskuterades frågan om bildande av ett
länsförbund, föreningen uttalade sig för
detsamma och till dess representant vid
mötet i Jönköping utsågs ordföranden fru
Alma Andersson.

Nyköpings F. K. P. R. hade den 15 nov.
sammanträde i blåbandslokalsn därstädes.
Därvid valdes till ordförande fröken Anna
Molin, till vice ordförande nyvaldes fru
Elna Cullberg efter doktorinnan Baeckström,
som avsagt sig, till sekreterare fröken
Ingrid örström, till kassaförvaltare fru Ester
Kullberg, till vice sekr. fru Fogelgren samt
till suppleant i styrelsen fröken Agda
Ra-menius. Revisorer blevo fröknarna Hilma
Sebell och Helena Hartzell med fru
Pettersson som suppleant. Till medlem av
centralstyrelsen utsågs fröken Molin med fröken
Örström som suppleant. Föreningen beslöt
att nästa termin söka anordna en
matlagningskurs, om ej någon annan institution
umgås med dylika planer och nödvändiga
medel kunna anskaffas. Man diskuterade
vidare möjligheten av att få till stånd en
rösträttsklubb, enligt det förslag, som
nyligen uttalades av fru Else Kleen vid hennes
föredrag här. Med avseende på det
stundande stadsfullmäktigevalet beslöts att
kraftigt verka för att kvinnornas intressen
där bli tillgodosedda.

Ronneby F. K. P. R. höll den 15 nov. ett
talrikt besökt möte. Mötet fick sin särskilt
festliga prägel därigenom att föreningen
nu hade glädjen inviga sitt eget standar.
Fru Tonning höll i anslutning härtill ett
anförande, vari hon uppmanade dem, som
fylka sig kring detta vackra standar i
vitt och gult, att ständigt gå fram i
renhetens och ljusets tecken. Härefter höll
fru Frigga Carlberg ett föredrag över
ämnet: "Rösträtt i ord och bild", som genom
sin sakrikhet och humor väckte allmän
tillfredsställelse. Efter föredraget, som
livligt applåderades, hölls enskilt
föreningsmöte, varvid val till styrelse företogs och
omvaldes fru Augusta Tonning, fru Karin
Norman, fröken Tilli Borg och fröken
Hanna Norrman samt nyvaldes fröken
Maja Hellström i stället för fröken Rebecka
Svensson, som undanbett sig återval.
Suppleanter blevo fru Vendela WTahlgren och
fröken Elin Dahlman. Till revisorer valdes
doktorinnan Anna Grönwall och fröken
Mina Lindström, suppleant blev fröken
Therese Schiissler. Till ledamot i
centralstyrelsen valdes fru August Tonning och
till suppleant fröken Tilli Borg.

Rönninge F. K. P. R. hade den 24 nov.
sitt ordinarie höstsammanträde på salen
"Mimer" i Tumba. Föreningen, som nu
räknar ett 20-tal medlemmar, valde till
ordförande fru M. Bolin, Rönninge, till övriga
medlemmar i styrelsen fru B. Enberg och
fröken M. Andersson samt till suppleanter
fröknar E. Kindblad och L. Ringblom. Till
revisorer utsågos fröknar H. Enberg,
Rönninge och A. Molin, Tumba. Tilli medlem
av centralstyrelsen valdes fru M. Bolin med

RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR

1 krona för 1913.
Presentkort till julen.

För att tillmötesgå dem av våra läsare, som önska ge Rösträtt
för Kvinnor för nästa år i julklapp till sina vänner,
tillhandahållas vackra presentkort kostnadsfritt å tidningens
expedition, 6 Lästmakaregatan, Stockholm.

Prenumerationen verkställes av givaren på vanligt sätt genom
posten. För å annan ort bosatta personer sker prenumerationen
genom insändande av 1 kr. i postanvisning till postkontoret å denna
ort med tydligt angivande å blanketten av emottagarens namn och
adress samt namnet på tidningen och tiden som prenumerationen avser.

Genom presentkortet underrättas emottagaren att
prenumerationen blivit verkställd.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Dec 11 16:33:01 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/rostrattkv/1/0096.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free