- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Anden Udgave / Bind II: Arbejderhaver—Benzol /
506

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Bagger, Carl Christian, dansk Digter (1807-1846) - Bagger, Frederik, dansk Landmand (1710-91) - Bagger, Hans, dansk Biskop (1646-1693) - Baggesen, Frederik Ludvig August Haller, dansk Officer (1795-1865) - Baggesen, Jens, dansk Digter (1764-1826)

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

samledes han ofte med en Skare »Fastnachtbrüder«,
der som han nærede en uovervindelig
Foragt for det gode Selskab, men til Gengæld
omgav de mere tvivlsomme Eksistenser med en
Glorie, der vistnok kun i de sjældneste Tilfælde
var fortjent. Med en Hogarthsk Kraft har B.
fremstillet dette Liv i Romanen »Min Broders
Levned« (1835), der maa opfattes som en Slags
Selvbiografi, og hvori der Side om Side med
Scener, der er malede med en Naturalists brede
Pensel, findes Partier, hvor Menneskets bedre
Jeg kommer frem, og som aander Vemod og
Smerte over de spildte Aar. Forud for dette,
B.’s Hovedværk, havde han udgivet to Arbejder,
Tragedien »Dronning Christine og Monaldeschi«
(1833), et svagt og noget ubehjælpsomt Arbejde,
der aldrig naaede frem til Opførelse, og en
Samling »Smaadigte« (1834), der indeholdt Sange af
yderst forsk. Værd — iblandt de bedste »Den
engelske Kaptajn«. Tillige havde B. i disse Aar
været Medarbejder ved »Kiøbenhavns-Posten«,
hvad der var højst nødvendigt for ham, der for
længst havde drukket sin sidste Skilling op.
Under saadanne Forhold kan man ikke undres
over, at hans Svigermoder — han havde siden
1827 været forlovet med Frøken Thora Fiedler
paa Basnæs — ønskede enhver Forbindelse brudt
mellem ham og sit Hus. Men ved Efterretningen
herom vaagnede B.’s gamle Kærlighed igen —
han kommer ofte i sine Digte tilbage til, at man
elsker kun een Gang — og han ilede til Korsør,
livor hans Forlovede just var i Færd med at rejse
til Udlandet. Det Digt, han skrev ved denne
Lejlighed, »Dampskibet Løven«, er noget af det
bedste, B. har frembragt. Forsoningen kom snart
i Stand, og da han 1836 havde faaet Tilbud om
at redigere Hempel’s Avis i Odense, holdt han
Bryllup. Den regelmæssige, smaatskaarne
Stilling som Redaktør laa imidlertid ikke for ham,
og ej heller kunde han finde sig til Rette i
Provinslivet. Hertil kommer, at Ægteskabet næppe
var lykkeligt; selv siger han i en af sine
»Strøtanker«: »Fra Europas Kejsertrone til St
Helena — et mægtigt Fald! Fra Forlovelsens
Feverden ned i Ægtesengen — stundom endnu
dybere«! Han faldt snart tilbage til sit gamle
Liv, som han dog ikke mere i de tarvelige
Omgivelser kunde give et vist Skær af Intellektualitet
som i gamle Dage. Nu maatte han paa
Kroen tage til Takke med Spidsborgere og
Prangere som Auditorium. Man maa undre sig
over, at han endnu under saadanne Forhold
kunde udgive en Digtsamling »Øjeblikkets Børn«
(1845), der dog ogsaa staar lavere end den
tidligere. Imidlertid findes baade her og i de to
Bd »Samlede Skr« (ved Vilh. Møller, 1866—67),
hvori adskillige ikke tidligere udgivne, udmærket
smukke lyriske Digte (»Fragmenter af den sp.
Krønike«, »Herregaarden«, »Mignon’s Grav« o.
a.). Et Monument af B. er 1915 rejst i Kongens
Have i Odense. (Litt.: Biografi ved V. Møller
i B.’s Saml. Skr, II).
J. Cl.

Bagger, Frederik, dansk Landmand
(1710—91), var opr. Teolog, men blev, efter 1737 at
have taget jur. Eksamen for Ustuderede, Birkedommer
og Forpagter paa Baroniet Brahetrolleborg.
Han købte 1760 Herregaarden Julskov paa
Fyn, hvor han blev boende til sin Død. B. er
Forfatter til nogle mindre Afhandlinger og
Skrifter om Landbrugets Historie og Teknik, der
vidner om landøkonomisk Indsigt og praktisk Sans.
H. H-l

Bagger, Hans, dansk Biskop, f. 23. Aug.
1646, d. 30. Aug. 1693, fødtes og gik i Skole i
Lund, studerede ved Univ. i Kbhvn, Greifswalde,
Rostock og Wittenberg. Efter sin Hjemkomst
blev han Prof. og Konrektor i Lund, men 1672
rejste han til England og Holland for at studere
østerlandske Sprog, indtil han 1674 blev kaldet
til Stiftsprovst og Præst ved Frue Kirke i Kbhvn.
Han ægtede Griffenfeldt’s Søster og blev kort
efter (1675) Biskop over Sjællands Stift. Som
saadan deltog han i Gennemsynet af Danske
Lovs 2. Bog, udgav 1686 Kirkeritualet, fik samme
Aar de mange Bededage samlede til vor nuv.
paa 4. Fredag efter Paaske og udgav 1688
Alterbogen. B. var en Ivrer for streng luth.
Rettroenhed og for rent luth. Land.
L. M.

Baggesen, Frederik Ludvig August
Haller
, dansk Officer, f. 14. Aug. 1795 paa
Augustenborg Slot, d. 18. Apr. 1865 i Kbhvn, Søn
af Digteren Jens B. Han blev 1812 Sekondløjtnant
ved det holstenske Skarpskytterkorps,
kæmpede under Davoust ved Elben, men toges til
Fange af Kosakkerne. Efter Udløsningen af
Fangenskabet blev han ansat ved slesvigske
Jægerkorps i Kiel, ved hvis Univ. han fandt rig
Lejlighed til omfattende Studier, som han ogsaa
fortsatte, efter 3 Aar at have staaet ved det
danske Okkupationskorps i Nordfrankrig. Under
en Udenlandsrejse 1824—25 traadte han i nøjere
Forhold til Faderen i Schweiz, hvilket ikke var
uden Indflydelse paa hans senere Forfattervirksomhed,
der tog sin Beg. 1827, idet han sammen
med en ældre Broder samlede og udgav
Faderens Værker. B., som 1822 blev Premierløjtnant
og 1831 Kaptajn, ansattes 1832 som
Lærer i Militærgeografi, Statistik og Krigshistorie
ved den kgl. militære Højskole og udgav
1832—34 sine Forelæsninger for Højskolens
Elever over Krigshistorie og Geografi; 1832
fuldførte han ligeledes Udgivelsen af den danske Del
af Faderens Værker, 1836 den tyske. 1837—39
var han Medudgiver af »Militært Repertorium«.
1840 udkom hans Hovedværk »Den danske Stat«,
og fra 1843—56 skrev han en Biografi i 4 Bd
over Faderen. — 1839 blev B. Kaptajn i Generalstaben,
1842 Major og Chef for Stabens taktiske
Sektion og 1848 Oberstløjtnant i Generalstaben;
han deltog foreløbig ikke aktiv i Krigsbegivenhederne,
men ansattes som Stabschef ved
Generalkommandoen i Sjælland, Aaret efter,
da han var blevet Oberst, som Direktør for
Armeens Personel. Først 1850 fik han Befaling
over 2. Brigade, hvis Optræden ved Øvre-Stolk
dog viste hans Mangel paa praktisk Tjeneste.
Efter Krigen var B. atter Stabschef ved
sjællandske Generalkommando, 1854 blev han
Generalmajor og Chef for Generalstaben, men ansattes
1858 som Kommandant i Rendsborg, og fik 1860
sin Afsked af Krigstjenesten.
P. Nw.

Baggesen, Jens, dansk Digter,
f. 15. Febr 1764 paa Korsør Søbatteri, d. 3. Oktbr 1826 i
Hamburg, Søn af Bagge B., Kornskriver i Korsør,
i dennes Ægteskab med Anna Møller, en

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Nov 24 20:11:28 2023 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/salmonsen/2/2/0544.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free