- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Anden Udgave / Bind VI: Demeter—Elektriske Sikringer /
222

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Dismal Swamp (»den bedrøvelige Sump«), en Sumpstrækning i Staterne Virginia og North Carolina - Dismembration betegner en Deling af Jorden mellem et overordentlig stort Antal Grundbesiddere - Dismembrator er en Maskine til Findeling af bløde Mineraler, Ben- o. l. - dismembrere (lat.), sønderdele, udstykke (jfr. Dismembration). - Dis-mol, den Mol-Tonart, der har Dis til Grundtone; den har 6 *kryds*; se Dis. - Dison, By i det østlige Belgien, Prov. Liége, 3 km N. f. Verviers - Dispache (af fr., ital. dispaccio, en Besørgelse) Opgørelse af en indtruffen Søskades Aarsager og Omfang - Dispachør, se Dispache. - disparate Begreber er Saadanne, som ikke staar i noget indbyrdes Forhold - Dispatch money (eng.), ordret oversat Ekspeditionspenge, Godtgørelse at ekspederes færdig hurtigere - Dis pater (lat. »den rige Fader«), Underverdenens øverste Gud hos Romerne - dispensable Grader, se Blodskam. - Dispensation (lat.), en for et enkelt Tilfælde tilstaaet Fritagelse

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

D. S.-Kanalen, der forbinder Albemarle-Sound
med Chesapeake-Bugten.
M. V.

Dismembration betegner en Deling af
Jorden mellem et overordentlig stort Antal
Grundbesiddere og kan enten fremkomme derved, at
selve Ejendomsretten over Jorden er meget
stærkt udstykket, ell. Ejerne har udstykket
deres Ejendomme i talrige smaa Brug.
Bedømmelsen af D. vil være højst forsk., efter som
Jordens Dyrkning er Brugernes hovedsagelige
Opholdsmiddel ell. kun har Karakter af en
Bibeskæftigelse. I sidstnævnte Tilfælde behøver
D. ikke at frembyde Betænkelighed, navnlig for
saa vidt den er forbundet med en stærkt udbredt
Selvejendom. Hvor Jordens Dyrkning derimod
er Landbefolkningens eneste ell. hovedsagelige
Indtægtskilde, betegner dette Fænomen en stor
social Ulykke, idet det bliver ensbetydende med
den store Befolknings Fattigdom. Imidlertid
lader der sig dog ikke ved alm. Regler
principielt set fastsætte et bestemt Maal af Jord,
der skulde være nødvendigt til en Families
selvstændige Underhold; meget vil her afhænge af
Jordens Bonitet og den Grad af intensiv
Dyrkning, som det opnaaede Kulturtrin i det
paagældende Land tilsteder, i Forening med det
der gældende, vanemæssig bestemte
Eksistensminimum. Medens saaledes 1/2 ha Land,
anvendt til Riskultur, i Japan skulde kunne
afgive Grundlaget for en Families Underhold,
angives den dertil nødvendige Jord i forsk. Egne
af Tyskland fra det 6- til 15-dobbelte.

Den væsentligste Aarsag til en vidt dreven D.
er, navnlig i Lande med stærk
Befolkningstilvækst, den gennem Slægtled fortsatte
Arvedeling; i anden Række kan her nævnes
Bortsalg af Grundstykker under en økonomisk
Nedgangsperiode. Midlerne herimod er
Bestemmelser i Arvelovgivningen, der sikrer Ejendommens
udelte Overgang til en enkelt Arving, endvidere
Forbud mod Udstykning.

Til Slutning skal anføres nogle Tal
vedrørende Jordens Deling i de enkelte Lande. I
Frankrig findes (Enquête 1892) 5708000
Landbedrifter, og heraf har ikke færre end 2235000 kun
indtil 1 ha Jord, og gennemsnitlig kommer der
kun 1/2 ha paa disse over 2 Mill. smaa
Landbrug. I Storbritannien er der (1895) 117968
Landejendomme med indtil 5 Acres Land,
udgørende 22,68 % af samtlige Ejendommes Antal,
men kun 1,13 % af deres Areal. I Tyskland er
der efter en Opgørelse af 1895 4253000 smaa
Landbrug med indtil 5 ha, udgørende 76,5 %
af det samlede Antal Landbedrifter. I Danmark
udgør Ejendomme med Jordtilliggende paa
Landet i alt 249983, hvoraf 68380 med fra 0-
0,55 ha og 65222 med fra 0,55-5 ha. Ejendomme
med indtil 5 ha udgør altsaa godt 53 % af alle
Ejendommene. I Danmark spiller Ejendomme
af Mellemstørrelse en betydelig Rolle.
C. T.

Dismembrator er en Maskine til Findeling
af bløde Mineraler, Ben o. l. Den har tillige
fundet en Del Anvendelse i Mølleriet som
Formalingsmaskine særlig for grovere Gods. D.
adskiller sig fra Desintegratoren væsentligst ved
at have en fast og kun een roterende Skive -
begge besatte med Stifter som paa den sidste
- og yderligere ved at arbejde uden Luftens
Adgang, hvorved Kraftforbruget er væsentlig
formindsket.
F. W.

dismembrere (lat.), sønderdele, udstykke
(jfr. Dismembration).

Dis-mol, den Mol-Tonart, der har Dis til
Grundtone; den har 6 ♯; se Dis.

Dison [di’zå], By i det østlige Belgien, Prov.
Liège, 3 km N. f. Verviers, ved Jernbanen Liège
-Verviers, har Klædeindustri, Stenbrud og
(1911) 11334 Indb.
G. Ht.

Dispache [-’pasj] (af fr., ital. dispaccio, en
Besørgelse) betegner efter nordisk og tysk
Søretssprogbrug den Opgørelse af en indtruffen
Søskades Aarsager og Omfang, som foretages,
hvor der er Spørgsmaal om alm. Havari ell.
om Søforsikring. D. opgøres i de fleste Lande
af en Person (Dispachør), som særlig
beskæftiger sig med saadanne Forretninger, og
som (uden for England og Nordamerika) har
offentlig Ansættelse ell. Autorisation, hvorfor
D. ogsaa har en vis offentlig Troværdighed,
men dog kan tilsidesættes af Domstolene. I
Danmark og Norge beskikkes Dispachører af
det Offentlige efter at have bestaaet en særlig
Eksamen, for Øjeblikket (1916) findes der kun
3 i Danmark, men betydelig fl. i Norge. I
Sverige, hvor Dispachørernes Antal er 4, er
Dispachen forbindende, naar der ikke inden 1
Maaned protesteres imod den.
V. B.

Dispachør [-’∫ø’r], se Dispache.

disparate Begreber er saadanne, som vel
kan forekomme sammen som Prædikater til
samme Subjekt, men ikke staar i noget
indbyrdes Forhold, ikke har noget fælles Indhold,
saaledes at det ikke er muligt at gaa over fra
det ene til det andet. To Egenskaber, vi
tillægger en Ting ud fra Fornemmelsen af to
forsk. Sanser, f. Eks. rød og sød, er d.
W. N.

Dispatch money [di’spat∫-’mani] (eng.),
ordret oversat Ekspeditionspenge, den
Godtgørelse, som et Skib stundom yder
Ladningsmodtageren, naar han fremmer Losningen
saaledes, at Skibet ekspederes færdig hurtigere,
end han efter Befragtningskontrakten er
forpligtet til (se Liggedage).
(C. V. S.). C. Th.

Dis pater (lat. »den rige Fader«),
Underverdenens øverste Gud hos Romerne,
Grækernes Pluton, hvis Dyrkelse de har optaget, og
hvis Navn de simpelthen har oversat. 249 f.
Kr. indførtes efter en Anvisning i de
sibyllinske Bøger en Fest for D. p. og Proserpina, der
hvert 100. Aar skulde holdes paa Tarentum (et
Sted paa Marsmarken). Der ofredes sorte
Offerdyr, en Tyr til D. p., en Ko til Proserpina;
Alteret for disse underjordiske Magter laa 20
Fod under Jordens Overflade. Offerskikkene var
rent gr.; sandsynligvis stammede de fra Byen
Tarent.
C. B.

dispensable Grader, se Blodskam.

Dispensation (lat.), en for et enkelt
Tilfælde tilstaaet Fritagelse for at efterkomme ell.
hindres af en ellers alm. gældende Retsforskrift.
Iflg. dansk Grl.’s § 27 kan Kongen umiddelbart
ell. gennem vedk. Regeringsmyndigheder
meddele saadanne »Bevillinger og Undtagelser fra
Lovene, der enten iflg. de før 5. Juni 1849
gældende Regler er i Brug, ell. hvortil Hjemmel
indeholdes i en siden den Tid udg. Lov«.
E. T.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Wed Dec 20 19:51:08 2023 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/salmonsen/2/6/0236.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free