- Project Runeberg -  Historisk beskrifning om Småland i gemen, i synnerhet Kronobergs och Jönköpings lähner
(1770) [MARC] Author: Samuel Rogberg With: Eric Ruda, Johan Rogberg, David Wirgander - Tema: Geography, Småland
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Historisk Beskrifning Om Småland I gemen,

I synnerhet Kronobergs och Jönköpings Lähner, ifrån äldsta, til närwarande tid, om Thess Politie, Natural-Historia, Bergwärk, Kyrko-Stat, Folkmängd, Hushållning, Kyrkor, Slott och Herregårdar, med mera minnes wärdt, Författad Af Afl. Mag. Samuel Rogberg, Probst och Kyrkoherde i Fröderyd; Widare utförd Af Afl. Mag. Eric Ruda, Predikant wid Drottninge-Huset i Stockholm. CARLSCRONA, Tryckt uti Kongl. Amiralitets Boktryckeriet 1770.

Förord till den elektroniska utgåvan

Denna bok från 1770 har i februari 2020 digitaliserats av Göteborgs universitetsbibliotek, varifrån de scannade bilderna i februari 2023 kopierades till Projekt Runeberg och försågs med en OCR-text framtagen med Tesseract 5.1 (swe-frak). Bilerna är bra, men trycket och stavningen är gamla och OCR-texten kräver mycket arbete av en manuell korrekturläsare. Textspalten går mycket nära inbindningen och några av sidorna är av den orsaken svåra att läsa.

Sidorna 467—480 var omkastade (kanske felaktigt inbundna? eller orätt inscannade?) men vi har lagt dem i rätt ordning.

Samma bok har också digitaliserats i München och kanske är deras bilder bättre?

Vid korrekturläsningen behålls "w", men "ſ" (långa s) skrivs som vanliga "s", "ß" skrivs ut som "ss" och "n" eller "m" med streck över skrivs ut som "nn" respektive "mm" (t.ex. orden "blefwe", "ställen", "dess" respektive "ännu" på sidan v).

This volume was scanned by the Gothenburg University Library, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida
Företal - iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv
Cap. 1. Om Småland i gemen - 1, 2, 3, 4, 5, 6
    §. 1 - 1, 2, 3
    §. 2 - 3, 4, 5
    §. 3 - 5, 6
Cap. 2. Om Smålands äldre och nu warande fördelning - 7, 8, 9, 10
Cap. 3. Om desse Lähners Styrelse i äldre och senare tider - 10, 11, 12, 13, 14, 15
Cap. 4. Om Smålands Natural Historia - 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Cap. 5. Om Wexiö Stift i allmänhet - 26, 27, 28, 29, 30
Cap. 6. Om Biskops sätet och de Catholiske Biskopar - 30, 31, 32, 33
Cap. 6. Om Biskoparne i Wexiö efter Reformationen - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Cap. 7. Om Dom-Probsterne i Wexiö - 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
Cap. 8. Om Wexiö Stad - 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Cap. 9. Om Gymnasium och Scholan - 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102
Cap. 10. Om Dom-Kyrkan - 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109
Cap. 11. Om Krono-hospitalet och Syslomännerna därwid - 109, 110, 111, 112
    Första Afdelningen - 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472
Cap. 1. Om Kronobergs Lähn i gemen - 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123
Cap. 2. Om Kinnewalds Härad - 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197
    Bergunda och Öja - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
    Wederslöf och Däningelanda - 139, 140, 141, 142, 143, 144
    Öjaby och Härlöf - 144, 145, 146, 147, 148, 149
    Täfwelsås och Tofta - 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
    Kalfsvik och Jät - 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169
    Urshult och Allmundsryd - 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197
Cap. 3. Kunga Härad - 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242
    Wäckelsång, Tingsås och Urås - 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
    Långasjö och Ljuder - 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215
    Linneryd och Sandsiö - 215, 216, 217, 218, 219
    Elmboda - 219, 220, 221, 222, 223, 224
    Nöbbeled och Torsås - 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231
    Hofmantorp och Furuby - 231, 232, 233, 234, 235, 236
    Himmesiö och Tägnaby - 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242
Cap. 4. Uppwidinge Härad - 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287
    Algutsbo - 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248
    Lenhofda och Ekeberga - 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
    Elghult och Hälleberga - 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265
    Åsheda - 266, 267, 268, 269, 270, 271
    Notebäck och Granhult - 271, 272, 273, 274, 275
    Sjösås, Dref och Hornaryd - 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282
    Dädesjö, Eke och Härråkra - 282, 283, 284, 285, 286, 287
Cap. 5. Norrwidinge Härad - 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
    Gårdsby, Södra och Norra Råttna - 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294
    Tolg, Tjureda och Asa - 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304
    Berg och Ormesberga - 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
Cap. 6. Om Albo Härad - 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375
    Moheda, Öhr och Aneboda - 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321
    Slätthög och Mistelås - 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330
    Qvänneberga och Jordsberga - 330, 331, 332, 333, 334
    Lekaryd och Aringsås - 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340
    Wisslanda och Blädinge - 340, 341, 342, 343, 344, 345
    Skatelöf, Wästra Torsås och Härlunda - 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356
    Wirestad - 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363
    Stenbrohult - 363, 364, 365, 366, 367, 368
    Wärend - 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375
Cap. 7. Sunnerbo Härad - 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472
    Agunnaryd - 377, 378, 379, 380, 381
    Pjetteryd - 382, 383, 384, 385, 386
    Götteryd och Traberyd - 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393
    Hallaryd - 393, 394, 395, 396, 397
    Markaryd och Hinneryd - 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410
    Ljunga och Hamneda - 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417
    Angelstad, Ljungby och Känna - 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
    Rysby och Tutaryd - 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432
    Annerstad, Nöttja och Torpa - 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444
    Odensjö, Lidhult och Wrå - 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451
    Hwitaryd, Berga och Dörarp - 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472
    Andra Delen om Jönkjöpings Lähn - 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035
Cap. 1. om Jönkiöpings Lähn - 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518
    §. 1. om Stadens första och nu warande Läge - 474, 475, 476
    §. 2. Om Jönkjöpings äldre och nyare Fundations-bref och Privilegier - 476, 477
    §. 3. Om Stadens äldre och nu warande beskaffenhet - 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485
    §. 4. Om Stadens Kyrkor, Capeller och Kloster - 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498
    §. 5. Om Jönköpings Slott - 498, 499, 500
    §. 6. Om Jönköpings Schola i äldre och senare tider - 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510
    §. 7. Om Kongl. Götha Hof-Rätt - 510, 511, 512, 513, 514, 515
    §. 8. Om Jönköpings Hospital - 515, 516, 517, 518
Cap. 2. Jönköpings Lähn i gemen - 519, 520, 521, 522, 523
Wästbo Härad - 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606
    Bolmsö, Tannåcker och Dannäs - 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532
    Unnaryd och Jällontofta - 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540
    Fembsjö - 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546
    Långaryd och Färgaryd - 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553
    Hestra och Gryteryd - 553, 554, 555, 556, 557, 558
    Burseryd, Bosebo och Sandwik - 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566
    Willstad, Bäreryd och Wåthult - 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574
    Refteled och Anderstorp - 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580
    Åhs och Källerstad - 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586
    Forsheda, Torskinge och Bredaryd - 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594
    Kultorp och Gnosiö - 594, 595, 596, 597, 598, 599
    Åsenhöga och Källerö - 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606
Össbo Härad - 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647
    Rydaholm och Gällaryd - 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613
    Wärnamo, Wåxtorp och Tännö - 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622
    Kärda och Hånger - 622, 623, 624, 625, 626
    Fryeled och Hagshult - 626, 627, 628, 629, 630
    Åker och Käfsiö - 631, 632, 633, 634, 635, 636
    Tofteryd, Byerum och Bonstorp - 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647
Wästra Härad - 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705
    Wrigstad, Svenerum och Nydala - 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662
    Hjelmseryd och Ståckaryd - 662, 663, 664, 665, 666
    Hultsjö, Hjertlanda och Skepperstad - 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672
    Bringetofta, Ljunga och Hylletofta - 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678
    Malmbeck, Ödestugu och Almisåker - 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686
    Sandsjö och Wallsiö - 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693
    Fröderyd, Bäckaby och Ramqvilla - 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703
    Solberga - 703, 704, 705
Östra Härad - 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773
    Korsberga, Lemnhult och Solberga - 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715
    Näshult och Stenberga - 715, 716, 717, 718, 719, 720
    Skirö och Nye - 720, 721, 722, 723, 724
    Bexheda och Näsby - 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731
    Myresjö och Lannaskede - 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738
    Björkö och Näfwelsiö - 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746
    Witlanda - 746, 747, 748, 749, 750, 751
    Alsheda, Skeda och Ökna - 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766
    Karlstorp och Kråkshult - 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773
Tweta Härad - 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837
    Barkaryd och Näsiö - 773, 774, 775, 776
    Järsnäs och Forserum - 776, 777, 778, 779
    Swartarp och Lekaryd - 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786
    Hakarp - 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798
    Rogberga och Yggestorp - 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810
    Barnarp och Månsarp - 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823
    Järstorp och Bankeryd - 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829
    Sanseryd - 829, 830, 831, 832
    Ljungarum - 832, 833, 834, 835, 836, 837
Wista Härad - 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897
    Skärstad - 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845
    Ölmstad - 846, 847, 848, 849, 850
    Brahe Grenna - 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873
    Wisingsö - 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897
Mo Härad - 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911
    Stengårdshult - 898, 899, 900, 901, 902
    Bottnaryd, Mulseryd och Angierdshestra - 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911
Norra Wedbo Härad - 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982
    Lommaryd och Bälaryd - 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920
    Frinderyd - 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927
    Adelöf - 927, 928, 929, 930, 931
    Wireda och Hafrida - 931, 932, 933, 934, 935, 936
    Askeryd och Bredestad - 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944
    Marbeck - 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956
    Linderås - 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962
    Säby - 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982
Södra Wedbo Härad - 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035
    Ekesiö Stads och Landsförsamling - 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990
    Höreda och Medelby - 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999
    Hult och Edshult - 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011
    Ingatorp och Bellö - 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021
    Flisby och Solberga - 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033
    Hässleby - 1033, 1034, 1035
Register på Härader- och Socknarnas namn i föregående Kronobergs och Jönköpings Lähner - 1037, 1038, 1039, 1040
    Adelöf ... - 1037
    Frinderyd ... - 1038
    Lenhofda ... - 1039
    Svenerum ... - 1040

Project Runeberg, Mon Feb 13 17:13:28 2023 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/smagemen/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free