- Project Runeberg -  Svenskt porträttgalleri
(1895-1913) [MARC] Author: Albin Hildebrand - Tema: Biography and Genealogy
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVENSKT PORTRÄTTGALLERI

Stockholm.
Hasse W. Tullbergs förlag


Förord till den digitala utgåvan

Detta är Projekt Runebergs digitala faksimilutgåva av Svenskt porträttgalleri, som utgavs på Hasse W. Tullbergs förlag i 26 avdelningar och 48 inbindningar, s. k. häften, i 17 band mellan 1895 och 1913. Den digitala utgåvan är organiserad enligt de 26 avdelningarna, eftersom detta ger en unik sidnumrering inom varje avdelning.

Första bandet inleds med en grov innehållsförteckning, som dock följs upp med en korrektare förteckning öfver utgifna afdelningar i sista bandet, kompletterat med ett förord (efterskrift till verket) av verkets huvudredaktör Albin Hildebrand (1844-1917). Resten av sista bandet är ett omfattande alfabetiskt generalregister med kompletterande biografiska data.

Upphovsmän till texter och fotografier omtalas enbart undantagsvis i verket. I många fall har personerna ifråga själva bidragit med biografiska uppgifter och foton. Det är huvudsakligen en anonym förlagsprodukt och eftersom mer än 70 år har passerat sedan utgivningen betraktas verket som fritt från upphovrätt. Läs vidare om namngivna upphovsmän i respektive avdelning.

Digitaliseringen påbörjades i juli 2005 och är ännu ofullbordad. En ny digitalisering av hela verket påbörjades i juli 2013. För en del band bestod den ursprungliga digitaliseringen av sämre foton av hela uppslag. När dessa band gjordes om med en bild per sida, förändrades numreringen enligt följande:
Del 1:
Del 2: Äldre (delvis korrekturläst) OCR-text ligger efter flytten på udda sidnummer och behöver i en del fall flyttas till det föregående jämna sidnumret.
Del 26: Gamla sidan 0010 blev nya sidorna 0012 och 0013, gamla sidan 0011 blev nya sidorna 0014 och 0015, och så vidare enligt formeln (2*p)-8 eller (2*p)-7.
Förändringen påverkar webbsajter som länkar till dessa band. Länkar från Wikipedia har korrigerats.


Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll
    Första bandet:
I. Kungliga familjen (biografier af F. U. Wrangel)
II. Kungl. svenska hofstaterna (biografier af Edvard Bergenstråhle)
III. Kungens statsråd m. m. (biografier af Edvard Bergenstråhle)
    Andra bandet:
IV. Öfverrätter och kollegier samt öfriga centrala ämbetsverk (Biografier af Torsten Uggla)
V. Riksdagen 1896 (biografier af Johan Johansson i Noraskog)
VI. Häradshöfdingar, städernas styrelser samt Sveriges advokatsamfund (biografier af K. G. Odén)
    Tredje bandet:
VII:1 Arméns officerare och civilstat : Generalitetet, de kungliga personernas staber, generalstaben och fortifikationen (biografier af Otto Bergström)
VII:2 Arméns officerare och civilstat : Första arméfördelningen samt Kungl. Vaxholms grenadierregemente (biografier af Otto Bergström)
VII:3 Arméns officerare och civilstat : Andra arméfördelningen (biografier af Otto Bergström)
VII:4 Arméns officerare och civilstat : Tredje arméfördelningen samt Kungl. Vermlands regemente (biografier af Otto Bergström)
    Fjärde bandet:
VII:5 Arméns officerare och civilstat : Fjärde arméfördelningen (biografier af Otto Bergström)
VII:6 Arméns officerare och civilstat : Femte och sjette arméfördelningarna (biografier af Otto Bergström)
VII:7 Arméns officerare och civilstat : Militärbefälet på Gotland, Gotlands trupper samt K. Arméförvaltningen, kommendantstaten, intendenturkåren, K. väg- och vattenbyggnadskåren (biografier af Otto Bergström)
    Femte bandet:
VIII. Flottans officerare och civilstat, Lotsstaten m. m. (biografier af Thorsten Nissen)
IX. Öfverståthållareämbetets i Stockholm samt länsstyrelsernas ämbets- och tjänstemän äfvensom kronofogdar och häradsskrifvare (biografier af Hj. Gullberg)
    Sjette bandet:
X:1 Prästerskapet i Uppsala ärkestift med Stockholms stad (biografier af Albin Hildebrand)
X:2 Prästerskapet i Linköpings stift (biografier af Albin Hildebrand)
X:3 Prästerskapet i Skara stift (biografier af Albin Hildebrand)
X:4 Prästerskapet i Strängnäs stift (biografier af Albin Hildebrand)
X:5 Prästerskapet i Västerås stift (biografier af Albin Hildebrand)
X:6 Prästerskapet i Växjö stift (biografier af Albin Hildebrand)
    Sjunde bandet:
X:7 Prästerskapet i Lunds stift (biografier af Albin Hildebrand)
X:8 Prästerskapet i Göteborgs stift (biografier af Albin Hildebrand)
X:9 Prästerskapet i Kalmar stift (biografier af Albin Hildebrand)
X:10 Prästerskapet i Karlstads stift (biografier af Albin Hildebrand)
X:11 Prästerskapet i Hernösands stift (biografier af Albin Hildebrand)
X:12 Prästerskapet i Luleå stift (biografier af Albin Hildebrand)
X:13 Prästerskapet i Visby stift (biografier af Albin Hildebrand)
    Åttonde bandet:
XI. Uppsala och Lunds universitet, Karolinska mediko-kirurgiska institutet samt Stockholms och Göteborgs högskolor (biografier af K. G. Odén)
XII:1 Lärarekåren i Stockholms stad samt Uppsala och Linköpings stift (biografier av Sven Gudmund Dahl)
XII:2 Lärarekåren i Skara, Strängnäs, Västerås och Växjö stift (biografier av Torsten Uggla)
XII:3 Lärarekåren i Lunds, Göteborgs och Kalmar stift (biografier av Torsten Uggla)
XII:4 Lärarekåren i Karlstads, Hernösands, Luleå och Visby stift (biografier av Torsten Uggla)
    Nionde bandet:
XIII. Läkarekåren (biografier af A. Levertin)
    Tionde bandet:
XIV. Akademier samt vittra och lärda samfund (biografier af K. G. Odén)
    Elfte bandet:
XV. Författare (biografier af Sigrid Leijonhufvud)
XVI. Tidningsmän (biografier af Bernhard Lundstedt)
    Tolfte bandet:
XVII. Ingeniörer (biografier af Albin Hildebrand)
XVIII. Apotekare (biografier af Axel Gezelius & Claës Persson)
    Trettonde bandet:
XIX. Bankmän (biografier af A. Drakenberg)
    Fjortonde bandet:
XX. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister (biografier af John Kruse)
XXI. Tonkonstnärer och sceniska artister (biografier af Adolf Lindgren & Nils Personne)
XXII. Idkare af handel, industri och sjöfart i Stockholm (biografier af Hj. Gullberg)
    Femtonde bandet:
XXIII. Sällskapet Idun (biografier af A. Levertin)
XXIV:1. Veterinärer (biografier af Josef Svensson)
XXIV:2. Tandläkare (biografier af John Wessler)
    Sextonde bandet:
XXV:1. Riksdagens första kammare 1867-1904 (biografier af Albin Hildebrand)
XXV:2. Riksdagens andra kammare 1867-1904 (biografier af Albin Hildebrand)
    Sjuttonde bandet:
XXVI. Register till hela verket. Förteckning öfver subskribenterna

Korrstaplar / Proof bars for subvolumes

1
2
3
4
5
6
7-1
7-2
7-3
7-4
7-5
7-6
7-7
8
9
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
10-7
10-8
10-9
10-10
10-11
10-12
10-13
11
12-1
12-2
12-3
12-4
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24-1
24-2
25-1
25-2
26


Project Runeberg, Tue Aug 13 02:30:39 2013 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/spg/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free