- Project Runeberg -  Sveriges statskalender /
1905

Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVERIGES STATSKALENDER

FÖR ÅR

1905.

UTGIFVEN EFTER KUNGL. MAJ:TS NÅDIGSTE FÖRORDNANDE AF DESS VETENSKAPS-AKADEMI. BIHANG: UTDRAG UR NORGES STATSKALENDER. STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 1904. Pris i exempl. 4 Kronor.

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till serien.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, iii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, iii
Upplysningar - iv
Förklaring öfver åtskilliga i Kalendern nyttjade förkortningar - v, vi
Kalendarium för året 1905 - vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix, xx, xxi, xxii, xxiii, xxiv
    Januari - viii
    Februari - ix
    Mars - x
    April - xi
    Maj - xii
    Juni - xiii
    Juli - xiv
    Augusti - xv
    September - xvi
    Oktober - xvii
    November - xviii
    December - xix
    Solens dekliation vid sann middag. Konstellationer - xx, xxi
    Jordens dimensioner. Planeter. Kometer - xxii
    Förmörkelser - xxiii
    Hufvudstjärnornas medelorter för 1905 - xxiv
Kungl. Huset - 1, 2
[2] Utländska Kejserliga, Kungliga och Regerande Furstliga Hus - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
[3] Republikers Presidenter - 33
[4] Främmande Makters Beskickningar - 34, 35
[5] Deras Excellenser Herrar Statsministern, Mininstern för Utrikes Ärendena och Riksmarskalken - 36
[6] Fruar - 36
Sidor ... - 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604
[983] Konung Carl den XIII:s Orden - 605
[984] I Andliga Ståndet - 605
[985] Utländske - 605
[986] Postanstalterna i Sverige - 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623
    Abbekås ... - 606
    Axmar ... - 607
    Bromsten ... - 608
    Elfsbyn ... - 609
    Fulunäs ... - 610
    Gårdnäs ... - 611
    Hofvetorp ... - 612
    Jukkasjärvi ... - 613
    Kyrkebo ... - 614
    Lungsund ... - 615
    Mölltorp ... - 616
    Oslättfors ... - 617
    Rödeby ... - 618
    Smedsäng ... - 619
    Säfsjöström ... - 620
    Tångeberg ... - 621
    Vintjern ... - 622
    Ör ... - 623
[987] Underrättelser rörande postförsändelsers taxering m. m. - 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629
[988] Telegrafanstalterna i Sverige - 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641
    Abisko ... - 630
    Björkvik ... - 631
    Emmaboda ... - 632
    Gräsgärde ... - 633
    Håkansö ... - 634
    Krångfors ... - 635
    Martebo ... - 636
    Pello ... - 637
    Skepparslöf ... - 638
    Sättna ... - 639
    Varekil ... - 640
    Örkelljunga ... - 641
[989] Underrättelser för telegrafkorrespondenter - 641, 642, 643, 644, 645
[990] Personal-Register - 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735
    Abelin ... - 646
    Ahlstedt ... - 647
    Andén ... - 648
    Anér ... - 649
    Asproth ... - 650
    Beckman ... - 651
    Bergengren ... - 652
    Bergqvist ... - 653
    Billbergh ... - 654
    Blix ... - 655
    Bonde ... - 656
    Bretzner ... - 657
    Burén ... - 658
    Carlquist ... - 659
    Cederschiöld ... - 660
    Corin ... - 661
    Dalman ... - 662
    Dovertie ... - 663
    Ehrenborg ... - 664
    Ekman ... - 665
    Engholm ... - 666
    Esseen ... - 667
    Falkenberg ... - 668
    Flygare ... - 669
    Fredrikson ... - 670
    Fägerskiöld ... - 671
    Glimstedt ... - 672
    Grönvall ... - 673
    Götherström ... - 674
    Hallin ... - 675
    Hanson ... - 676
    Hedin ... - 677
    Henckel ... - 678
    Hjorth ... - 679
    Holmquist ... - 680
    Hutchinson ... - 681
    Iacobi ... - 682
    Jespersson ... - 683
    Juhlin-Dannfelt ... - 684
    Kempe ... - 685
    Klinckowström ... - 686
    Krumlinde ... - 687
    Lagercrantz ... - 688
    Larson ... - 689
    Lenander ... - 690
    Liljegren ... - 691
    Lindblad ... - 692
    Lindholm ... - 693
    Ljungberg ... - 694
    Lundberg ... - 695
    Lundqvister ... - 696
    Löwenhjelm ... - 697
    Martin ... - 698
    Moberger ... - 699
    Möller ... - 700
    Niehoff ... - 701
    Nordenskjöld ... - 702
    Norman ... - 703
    Odén ... - 704
    Oséen ... - 705
    Pernis ... - 706
    Pettersson ... - 707
    Posse ... - 708
    Rehn ... - 709
    Rodhe ... - 710
    Roslund ... - 711
    Rylén ... - 712
    Sandberg ... - 713
    Schmidt ... - 714
    Seinknecht ... - 715
    Sjöberg ... - 716
    Smedberg ... - 717
    Stenbock ... - 718
    Strömberg ... - 719
    Suwe ... - 720
    Swärd ... - 721
    Sörensen ... - 722
    Thisell ... - 723
    Tisell ... - 724
    Törnstrand ... - 725
    Vilén ... - 726
    Waldenström ... - 727
    Weideman ... - 728
    Westerling ... - 729
    Widell ... - 730
    Windahl ... - 731
    Wästfelt ... - 732
    Åhlin ... - 733
    Öbeck ... - 734
    Österlöf ... - 735
[991] Real-Register - 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742
    Adjutanter ... - 736
    Farmaceutiska ... - 737
    Institut ... - 738
    Länsstyrelsen ... - 739
    Orden ... - 740
    Riddare ... - 741
    Stockholms ... - 742
Under tryckningen timade eller tillkännagifna förändringar - 743, 744
    Bihang. Utdrag ur Norges Statskalender - 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760
    ... - 743
    ... - 744
    ... - 745
    ... - 746
    ... - 747
    ... - 748
    ... - 749
    ... - 750
    ... - 751
    ... - 752
    ... - 753
    ... - 754
    ... - 755
    ... - 756
    ... - 757
    ... - 758
    ... - 759
    ... - 760
Sidor ... - 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760

Project Runeberg, Wed Apr 17 00:01:56 2013 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/statskal/1905/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free