- Project Runeberg -  Sveriges statskalender /
1970

Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

1970


Förord till den elektroniska utgåvan

Under arbete...The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, 3

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, 3
Upplysingar - titelbladets baksida
Sakregister - 4
    Abisko ... - 4
    Beskickningar ... - 5
    Filmgranskningsråd ... - 6
    Granskningsnämnden ... - 7
    Internationella ... - 8
    Köpmannaförbund ... - 9
    Meteorologiska ... - 10
    Permanenta ... - 11
    Samarbetsnämnden ... - 12
    Stab ... - 13
    Svenska ... - 14
    Sveriges ... - 15
    Varbergs ... - 16
Vissa vedertagna kortformer - 16, 17
Vissa förkortningar - 17, 18
Avlöning och pension - 19, 20, 21, 22
Kalendarium - 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
    Januari 1970 - 24
    Februari 1970 - 25
    Mars 1970 - 26
    April 1970 - 27
    Maj 1970 - 28
    Juni 1970 - 29
    Juli 1970 - 30
    Augusti 1970 - 31
    September 1970 - 32
    Oktober 1970 - 33
    November 1970 - 34
    December 1970 - 35
    Januari 1971 - 36
    Februari 1971 - 37
    Solens upp- och nedgång. Konstellationer - 38, 39
    Förmörkelser 1970 - 40
    Planeternas månar. Kometer - 41
    Normaltider - 42
[1] Kungl. Huset - 43, 44
[2] Främmande makters beskickningar - 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
[3-4] Deras Exc. Herrar Statsministern, Ministern för utrikes ärendena o. Riksmarskalken samt Fruar - 59
[5-7] Kungl. Hovstaterna - 60, 61, 62, 63
[8] I. Konungens Statsråd - 64
[9-12] II. Konungens Högsta domstol, Regeringsrätt och Lagråd - 65
    III. Kungl. Maj:ts Kansli - 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87
[13] Statsrådsberedningen (SB) - 66
[14] Justitiedepartementet (Ju) - 66, 67, 68
[15] Kungl. Maj:ts Nedre justitierevision - 68
[16] Justitiekanslern (JK) - 69
[17] Riksåklagaren (RÅ) - 69
[18] Utrikesdepartementet eller Kabinettet för utrikes brevväxlingen (UD) - 69, 70, 71, 72
[19] Försvarsdepartementet - 72, 73, 74
[20] Socialdepartementet (S) - 74, 75, 76
[21] Kommunikationsdepartementet (K) - 76, 77
[22] Finansdepartementet (Fi) - 77, 78, 79, 80
[23] Utbildningsdepartementet (U) - 80, 81
[24] Jordbruksdepartementet (Jo) - 81, 82
[25] Handelsdepartementet (H) - 82, 83
[26] Inrikesdepartementet (In) - 83, 84
[27] Civildepartementet (C) - 84, 85
[28] Industridepartementet (I) - 85, 86
[29-34] Tillhörande statsrådsberedningen - 87
    IV. Centrala statsförvaltningen m. m. - 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283
[35] 1) tillhörande Justitiedepartementet
[55] 2) tillhörande Utrikesdepartementet
[63] 3) tillhörande Försvarsdepartementet
[88] 4) tillhörande Socialdepartementet
[97] 5) tillhörande Kommunikationsdepartementet
[108] 6) tillhörande Finansdepartementet
[121] 7) tillhörande Utbildningsdepartementet
[130] 8) tillhörande Jordbruksdepartementet
[137] 9) tillhörande Handelsdepartementet
[144] 10) tillhörande Inrikesdepartementet
[150] 11) tillhörande Civildepartementet
[158] 12) tillhörande Industridepartementet
Sidor ... - 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283
    V. Riksdagen och dess verk - 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302
Sidor ... - 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302
    VI. Lokala förvaltningsmyndigheter m. fl. - 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927
[216] 1) tillhörande Justitiedepartementet
[235] 2) tillhörande Utrikesdepartementet
[263] 3) tillhörande Försvarsdepartementet
[470] 4) tillhörande Socialdepartementet
[510] 5) tillhörande Kommunikationsdepartementet
[590] 6) tillhörande Finansdepartementet
Sidor ... - 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556
    [610] 7) tillhörande Utbildningsdepartementet - 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762
Sidor ... - 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619
Register till ecklesiastikstaten - 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628
    Abild ... - 620
    Bällefors ... - 621
    Grava ... - 622
    Händene ... - 623
    Lidhult ... - 624
    Nysätra ... - 625
    Skön ... - 626
    Tryde ... - 627
    Väversunda ... - 628
[682] B) Universitet och högskolor m. m. - 629
Sidor ... - 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762
    [775] 8) tillhörande Jordbruksdepartementet - 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799
Sidor ... - 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799
    [810] 9) tillhörande Handelsdepartementet - 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806
Sidor ... - 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806
    [890] 10) tillhörande Inrikesdepartementet - 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816
Sidor ... - 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816
    11) tillhörande Civildepartementet - 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915
[1500-1529] Länsarkitektsorganisationen - 817, 818, 819
[1530-1599] Lantmäteristaten - 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826
    Länsstyrelserna - 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861
[1600] 1. Stockholms län - 827, 828, 829, 830, 831, 832
[1601] 2. Uppsala län - 832, 833
[1602] 3. Södermanlands län - 833, 834
[1603] 4. Östergötlands län - 834, 835
[1604] 5. Jönköpings län - 835, 836
[1605] 6. Kronobergs län - 837, 838
[1606] 7. Kalmar län - 838, 839
[1607] 8. Gotlands län - 839
[1608] 9. Blekinge län - 839, 840
[1609] 10. Kristianstads län - 840, 841, 842
[1610] 11. Malmöhus län - 842, 843, 844
[1611] 12. Hallands län - 844, 845
[1612] 13. Göteborgs o. Bohus län - 845, 846, 847
[1613] 14. Älvsborgs län - 847, 848
[1614] 15. Skaraborgs län - 848, 849
[1615] 16. Värmlands län - 849, 850
[1616] 17. Örebro län - 851, 852
[1617] 18. Västmanlands län - 852, 853
[1618] 19. Kopparbergs län - 853, 854
[1619] 20. Gävleborgs län - 854, 855, 856
[1620] 21. Västernorrlands län - 856, 857
[1621] 22. Jämtlands län - 857, 858
[1622] 23. Västerbottens län - 858, 859
[1623] 24. Norrbottens län - 859, 860, 861
[1624-1629] Civilbefälhavare - 861
[1630-1699] Landstingen - 861, 862, 863, 864
    Städerna - 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903
[1700-1711] 1. Stockholms län - 864, 865, 866, 867, 868, 869
[1712-1713] 2. Uppsala län - 869, 870
[1714-1722] 3. Södermanlands län - 870, 871, 872
[1723-1729] 4. Östergötlands län - 872, 873, 874
[1730-1738] 5. Jönköpings län - 874, 875, 876
[1739-1740] 6. Kronobergs län - 876, 877
[1741-1746] 7. Kalmar län - 877, 878
[1747] 8. Gotlands län - 878, 879
[1748-1751] 9. Blekinge län - 879, 880
[1752-1755] 10. Kristianstads län - 880, 881
[1756-1764] 11. Malmöhus län - 881, 882, 883, 884
[1765-1769] 12. Hallands län - 884, 885
[1770-1776] 13. Göteborgs o. Bohus län - 885, 886, 887, 888
[1777-1782] 14. Älvsborgs län - 888, 889, 890
[1783-1789] 15. Skaraborgs län - 890, 891, 892
[1790-1795] 16. Värmlands län - 892, 893, 894
[1796-1801] 17. Örebro län - 894, 895
[1802-1806] 18. Västmanlands län - 895, 896, 897
[1807-1812] 19. Kopparbergs län - 897, 898
[1813-1817] 20. Gävleborgs län - 898, 899, 900
[1818-1822] 21. Västernorrlands län - 900, 901
[1823] 22. Jämtlands län - 901
[1824-1826] 23. Västerbottens län - 901, 902
[1827-1839] 24. Norrbottens län - 902, 903
[1840-1869] Fögderiväsendet - 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910
[1870-1899] Exekutionsväsendet - 910, 911, 912, 913, 914, 915
    12) tillhörande Industridepartementet - 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927
[1900] Bergsstaten - 916
[1901-1903] Statens elektriska inspektion - 916, 917
[1904] Statens prisregleringsnämnd för elektrisk ström - 917
[1905] Statens vattenfallsverk - 917, 918
[1906-1907] Krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar (Krigsskyddsnämnden) - 919
[1908] Domänverket - 919, 920, 921, 922
[1909] Statsföretag AB - 922, 923
[1910] Affärsverksdelegationen - 923
[1911-1914] Jernkontoret - 923
[1915] Sveriges standardiseringskommission - 924
[1916] Tekniska nomenklaturcentralen (TNC) - 924
[1917-1919] Svenska träforskningsinstitutet (STFI) - 924
[1920] Svenska textilforskningsinstitutet (TEFO) - 925
[1921] Institutet för metallforskning (fd. Metallografiska institutet) - 925
[1922-1924] Svenska institutet för konserveringsforskning (SIK) - 925
[1925] Institutet för optisk forskning - 926
[1926-1927] Svenska silikatforskningsinstitutet - 926
[1928] Institutet för verkstadsteknisk forskning - 926
[1929] Korrosionsinsitutet - 926
[1930] Stiftelsen Institutet för mikrovågsteknik vid Tekniska högskolan i Stockholm - 926
[1931] Stiftelsen forskningsstationen i Stockholm (fd. IVA:s Forskningsstation) - 926
[1932] Ytkemiska institutet - 927
[1933] Metallurigska forskningsstationen - 927
[1934-1949] Grafiska forskningslaboratoriet - 927
[1950] VII. Akademier samt vittra och lärda samfund m. m. - 928
Enskilda institutioner
[2000] I. Organisationer, föreningar m. fl. sammanslutningar
[2350] II. Tidningar m. m.
[2500] III. Riksdagspartierna (styrelser)
[2510] IV. Enskilda järnvägar
[2520] V. Banker och kreditanstalter
Sidor ... - 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064
Personregister - 1065, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257
    Aaby-Ericsson ... - 1067
    Agdur ... - 1068
    Ahlzén ... - 1069
    Allgårdh ... - 1070
    Alvfeldt ... - 1071
    Andersson ... - 1072
    Andersson ... - 1073
    Ankarcrona ... - 1074
    Arnestam ... - 1075
    Aspeblad ... - 1076
    Axelsson-Westlund ... - 1077
    Beck-Friis ... - 1078
    Bengtsson ... - 1079
    Bergegren ... - 1080
    Berglund ... - 1081
    Bergqvist ... - 1082
    Berndt ... - 1083
    Bjaaland ... - 1084
    Björklund ... - 1085
    Blixt ... - 1086
    Boestad ... - 1087
    Boo ... - 1088
    Bramsjö ... - 1089
    Brignone ... - 1090
    Brundin ... - 1091
    Byberger ... - 1092
    Börjesson ... - 1093
    Carlson ... - 1094
    Carnbo ... - 1095
    Chatillon-Winbergh ... - 1096
    Conradi ... - 1097
    Dahlander ... - 1098
    Dahlström ... - 1099
    Darj ... - 1100
    Dintler ... - 1101
    Ebenfelt ... - 1102
    Edsberg ... - 1103
    Eidelin ... - 1104
    Ekenstam ... - 1105
    Ekström ... - 1106
    Ellstam ... - 1107
    Eng ... - 1108
    Enmark ... - 1109
    Ericsson ... - 1110
    Eriksson ... - 1111
    Everz ... - 1112
    Fallenius ... - 1113
    Fletcher ... - 1114
    Forsberg ... - 1115
    Frankenberg ... - 1116
    Frennemo ... - 1117
    Fritzdorf ... - 1118
    Földes-Solti ... - 1119
    Gellerhed ... - 1120
    Gjerstad ... - 1121
    Grandert ... - 1122
    Gromer ... - 1123
    Gunnarsson ... - 1124
    Gustavi ... - 1125
    Göransson ... - 1126
    Hagman ... - 1127
    Hallén ... - 1128
    Hammar ... - 1129
    Hansson ... - 1130
    Hasselrot ... - 1131
    Hedin ... - 1132
    Hein ... - 1133
    Hellström ... - 1134
    Hergin ... - 1135
    Hildeberg ... - 1136
    Hjort ... - 1137
    Holm ... - 1138
    Holmquist ... - 1139
    Hulin ... - 1140
    Hydén ... - 1141
    Häggström ... - 1142
    Hökback ... - 1143
    Isaksson ... - 1144
    Jahn ... - 1145
    Jansson ... - 1146
    Joge ... - 1147
    Johansson ... - 1148
    Johnard ... - 1149
    Jonsson ... - 1150
    Juntti ... - 1151
    Kaarme ... - 1152
    Karlsson ... - 1153
    Kempe ... - 1154
    Kjellman ... - 1155
    Knapstedt ... - 1156
    Kristensson ... - 1157
    Kyhle ... - 1158
    Lagergren ... - 1159
    Landstedt ... - 1160
    Larsson ... - 1161
    Larsson ... - 1162
    Leinholm ... - 1163
    Lewerentz ... - 1164
    Liljekvist ... - 1165
    Lindberg ... - 1166
    Lindell ... - 1167
    Lindgren ... - 1168
    Lindquist ... - 1169
    Lindström ... - 1170
    Ljung ... - 1171
    Lodin ... - 1172
    Lundberg ... - 1173
    Lundgren ... - 1174
    Lundqvist ... - 1175
    Löfberg ... - 1176
    Löwerot ... - 1177
    Malm ... - 1178
    Manhem ... - 1179
    Mattisson ... - 1180
    Mellin ... - 1181
    Moen ... - 1182
    Murelius ... - 1183
    Möller ... - 1184
    Nenner ... - 1185
    Nilsson ... - 1186
    Nilsson ... - 1187
    Nisbeth ... - 1188
    Nordenstam ... - 1189
    Nordström ... - 1190
    Norman ... - 1191
    Nygren ... - 1192
    Nyström ... - 1193
    Ohlin ... - 1194
    Olivenbaum ... - 1195
    Olsson ... - 1196
    Oredsson ... - 1197
    Pahlman ... - 1198
    Pathirane ... - 1199
    Persson ... - 1200
    Perä ... - 1201
    Pettersson ... - 1202
    Poppius ... - 1203
    Rahlenius ... - 1204
    Refsum ... - 1205
    Rhedin ... - 1206
    Risheden ... - 1207
    Roos ... - 1208
    Ross ... - 1209
    Rune ... - 1210
    Ryding ... - 1211
    Sædén ... - 1212
    Sandberg ... - 1213
    Sandstedt ... - 1214
    Schiöld ... - 1215
    Sebardt ... - 1216
    Sevelius ... - 1217
    Sixten ... - 1218
    Sjöholm ... - 1219
    Skarp ... - 1220
    Smedgård ... - 1221
    Stadling ... - 1222
    Stenhag ... - 1223
    Stjernberg ... - 1224
    Ström ... - 1225
    Ståhlgren ... - 1226
    Sundlöf ... - 1227
    Svedberg ... - 1228
    Svensson ... - 1229
    Swenning ... - 1230
    Söderberg ... - 1231
    Tahvanainen ... - 1232
    Ternström ... - 1233
    Thore ... - 1234
    Thunell ... - 1235
    Tjernberg ... - 1236
    Troije ... - 1237
    Törnblom ... - 1238
    Umaerus ... - 1239
    Vilbern ... - 1240
    Wahlestedt ... - 1241
    Wallenborg ... - 1242
    Wannerdt ... - 1243
    Wejdén ... - 1244
    Werlinder ... - 1245
    Westerling ... - 1246
    Wetterqvist ... - 1247
    Widlund ... - 1248
    Wiklund ... - 1249
    Winberg ... - 1250
    Wolff ... - 1251
    Ytterborn ... - 1252
    Åberg ... - 1253
    Åkerlund ... - 1254
    Åstrand ... - 1255
    Öhrn ... - 1256
    Österman ... - 1257

Project Runeberg, Sat Mar 15 01:03:58 2014 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/statskal/1970/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free