- Project Runeberg -  Sveriges statskalender /
1972

Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

1972


Förord till den elektroniska utgåvan

Under arbete...The above contents can be inspected in scanned images: 1, 2, 3

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - 1, 2, 3
Upplysningar - 2
Sakregister - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
    Abisko ... - 4
    Bibelsällskapet ... - 5
    Filminstitutet ... - 6
    Geotekniska ... - 7
    Institutet ... - 8
    Konung ... - 9
    Lärarhögskolan ... - 10
    Naturskyddskommitté ... - 11
    Reklamationsnämnden ... - 12
    Sjösäkerhetsrådet ... - 13
    Stiftelsen ... - 14
    Svenska ... - 15
    Tjänstebostadsnämnd ... - 16
Vissa vedertagna kortformer - 17, 18
Vissa förkortningar - 19
Avlöning och pension - 20, 21, 22, 23
Kalendarium - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
    Januari 1972 - 25
    Februari 1972 - 26
    Mars 1972 - 27
    April 1972 - 28
    Maj 1972 - 29
    Juni 1972 - 30
    Juli 1972 - 31
    Augusti 1972 - 32
    September 1972 - 33
    Oktober 1972 - 34
    November 1972 - 35
    December 1972 - 36
    Januari 1973 - 37
    Februari 1973 - 38
    Solens upp- och nedgång. Konstellationer - 39, 40
    Förmörkelser 1970 - 41
    Planeternas månar. Kometer - 42
    Normaltider - 43
[1] Kungl. Huset - 44, 45
[2-4] Främmande makters beskickningar - 46, 47, 48, 49
[5-7] Kungl. Hovstaterna - 50, 51, 52
[8] I. Konungens Statsråd - 53
[9] II. Konungens Högsta domstol, Regeringsrätt och Lagråd - 54
    III. Kungl. Maj:ts Kansli - 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
[13] Statsrådsberedningen (SB) - 55
[14] Justitiedepartementet (Ju) - 55, 56, 57
[15] Kungl. Maj:ts Nedre justitierevision - 57
[16] Justitiekanslern (JK) - 57, 58
[17] Riksåklagaren (RÅ) - 58
[18] Utrikesdepartementet eller Kabinettet för utrikes brevväxlingen (UD) - 58, 59, 60, 61, 62
[19] Försvarsdepartementet - 62, 63, 64
[20] Socialdepartementet (S) - 64, 65
[21] Kommunikationsdepartementet (K) - 65, 66
[22] Finansdepartementet (Fi) - 67, 68, 69
[23] Utbildningsdepartementet (U) - 69, 70
[24] Jordbruksdepartementet (Jo) - 70, 71
[25] Handelsdepartementet (H) - 71, 72
[26] Inrikesdepartementet (In) - 72, 73
[27] Civildepartementet (C) - 73, 74
[28] Industridepartementet (I) - 74, 75
[29-34] Tillhörande statsrådsberedningen - 76
    IV. Centrala statsförvaltningen m. m. - 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
[34] tillhörande Justitiedepartementet - 77
[55] tillhörande Utrikesdepartementet
[63] tillhörande Försvarsdepartementet
[88] tillhörande Socialdepartementet
[97] tillhörande Kommunikationsdepartementet
[108] tillhörande Finansdepartementet
[121] tillhörande Utbildningsdepartementet
[l30] tillhörande Jordbruksdepartementet
[137] tillhörande Handelsdepartementet
[144] tillhörande Inrikesdepartementet
[150] tillhörande Civildepartementet
[158] tillhörande Industridepartementet
Sidor ... - 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
    [160] V. Riksdagen och dess verk - 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305
Sidor ... - 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305
    VI. Lokala förvaltningsmyndigheter m. fl. - 306
Sidor ... - 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607
[216] tillhörande Justitiedepartementet
[235] tillhörande Utrikesdepartementet
[263] tillhörande Försvarsdepartementet
[470] tillhörande Socialdepartementet
[510] tillhörande Kommunikationsdepartementet
[590] tillhörande Finansdepartementet
Register till ecklesiastikstaten - 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616
    Abild ... - 608
    Bälinge ... - 609
    Graninge ... - 610
    Hägersten ... - 611
    Lau ... - 612
    Norra Åsum ... - 613
    Skeda ... - 614
    Tomelilla ... - 615
    Västerled ... - 616
[610] tillhörande Utbildningsdepartementet - 617
[1250] tillhörande Jordbruksdepartementet
[1340] tillhörande Handelsdepartementet
[1375] tillhörande Inrikesdepartementet
[1530] tillhörande Civildepartementet
Sidor ... - 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949
Register till kommunerna - 950, 951
    Alfta ... - 950
    Matfors ... - 951
[1840-1869] Fögderi- och exekutionsväsendet - 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958
[1870-1899] Exekutionsväsendet - 958, 959, 960, 961, 962, 963
[1900] tillhörande Industridepartementet - 964
Sidor ... - 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113
[1950] VII. Akademier samt vittra och lärda samfund m. m.
Enskilda institutioner
[2000] I. Organisationer, föreningar m. fl. sammanslutningar
[2350] II. Tidningar m. m.
[2500] III. Riksdagspartierna (styrelser)
[2510] IV. Enskilda järnvägar
[2520] V. Banker och kreditanstalter
Personregister - 1115, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319
    Aabye-Nielsen ... - 1117
    Adrian ... - 1118
    Ahlström ... - 1119
    Alinder ... - 1120
    Alrutz ... - 1121
    Andersson ... - 1122
    Andersson ... - 1123
    Andersson ... - 1124
    Ankarcrona ... - 1125
    Arnbom ... - 1126
    Askestig ... - 1127
    Axelsson ... - 1128
    Bark ... - 1129
    Bengtsson ... - 1130
    Berg ... - 1131
    Berggren ... - 1132
    Bergman ... - 1133
    Bergström ... - 1134
    Bertmar ... - 1135
    Bjuregård ... - 1136
    Björkman ... - 1137
    Blom ... - 1138
    Boger ... - 1139
    Book ... - 1140
    Bovallius ... - 1141
    Brejding ... - 1142
    Brosenius ... - 1143
    Bröte ... - 1144
    Bäckstrand ... - 1145
    Carlborg ... - 1146
    Carlsson ... - 1147
    Cederbom ... - 1148
    Claesson ... - 1149
    Cronsten ... - 1150
    Dahlgren ... - 1151
    Danefjäll ... - 1152
    Dehner ... - 1153
    Drakenberg ... - 1154
    Edblom ... - 1155
    Edström ... - 1156
    Ejdemo ... - 1157
    Ekeström ... - 1158
    Ekström ... - 1159
    Ellström ... - 1160
    Eng ... - 1161
    Engwall ... - 1162
    Ericsson ... - 1163
    Eriksson ... - 1164
    Eronn ... - 1165
    Fahlgren ... - 1166
    Fernros ... - 1167
    Flyman ... - 1168
    Forslind ... - 1169
    Franzén ... - 1170
    Friberg ... - 1171
    Froster ... - 1172
    Gabinus ... - 1173
    Gellerstedt ... - 1174
    Glanander ... - 1175
    Granberg ... - 1176
    Grinndal ... - 1177
    Gullstrand ... - 1178
    Gustafsson ... - 1179
    Gyltell ... - 1180
    Hagander ... - 1181
    Hall ... - 1182
    Hallström ... - 1183
    Hanell ... - 1184
    Hansson ... - 1185
    Hedberg ... - 1186
    Hedmar ... - 1187
    Hellberg ... - 1188
    Héman ... - 1189
    Hermansson ... - 1190
    Hillbom ... - 1191
    Hjortzberg ... - 1192
    Holmberg ... - 1193
    Holmquist ... - 1194
    Huldt ... - 1195
    Hybbinette ... - 1196
    Häggkvist ... - 1197
    Högner ... - 1198
    Ingelsten ... - 1199
    Jacobson ... - 1200
    Jansson ... - 1201
    Jehrlander ... - 1202
    Johansons ... - 1203
    Johansson ... - 1204
    Johansson ... - 1205
    Jonshagen ... - 1206
    Josefson ... - 1207
    Jönsson ... - 1208
    Kamph ... - 1209
    Karlsson ... - 1210
    Kennedy ... - 1211
    Kjellin ... - 1212
    Klittmark ... - 1213
    Krantz-Takman ... - 1214
    Kupper ... - 1215
    Körnings ... - 1216
    Landén ... - 1217
    Larsson ... - 1218
    Larsson ... - 1219
    Lawergren ... - 1220
    Lerjestam ... - 1221
    Lidvall ... - 1222
    Lind ... - 1223
    Lindblad ... - 1224
    Lindén ... - 1225
    Lindh ... - 1226
    Lindqvist ... - 1227
    Lindström ... - 1228
    Ljung ... - 1229
    Lodenius ... - 1230
    Lundberg ... - 1231
    Lundgren ... - 1232
    Lundqvist ... - 1233
    Lysell ... - 1234
    Lönnqvist ... - 1235
    Magnusson ... - 1236
    Malmqvist ... - 1237
    Marnell ... - 1238
    Meerburg ... - 1239
    Mickow ... - 1240
    Molin ... - 1241
    Müller ... - 1242
    Möller ... - 1243
    Nerman ... - 1244
    Nilsson ... - 1245
    Nilsson ... - 1246
    Nilsson ... - 1247
    Nordblom ... - 1248
    Nordlander ... - 1249
    Norén ... - 1250
    Nosslin ... - 1251
    Nyman ... - 1252
    Oddfors ... - 1253
    Ohlstenius ... - 1254
    Olow ... - 1255
    Olsson ... - 1256
    Orraryd ... - 1257
    Palm ... - 1258
    Paulsson ... - 1259
    Persson ... - 1260
    Persson ... - 1261
    Petrus ... - 1262
    Pikas ... - 1263
    Påhlsson ... - 1264
    Randolf ... - 1265
    Reinestam ... - 1266
    Rickard ... - 1267
    Robertsson ... - 1268
    Rosell ... - 1269
    Rubenson ... - 1270
    Runqvist ... - 1271
    Rylander ... - 1272
    Sahlin ... - 1273
    Sandberg ... - 1274
    Sandström ... - 1275
    Schlecker ... - 1276
    Sedin ... - 1277
    Setterwall ... - 1278
    Sivers ... - 1279
    Sjögren ... - 1280
    Skarborg ... - 1281
    Slettengren ... - 1282
    Spiegelberg ... - 1283
    Stenberg ... - 1284
    Sterzel ... - 1285
    Strehlenert ... - 1286
    Stukát ... - 1287
    Sundelin ... - 1288
    Sunnergren ... - 1289
    Svensson ... - 1290
    Svensson ... - 1291
    Sylvan-Johnson ... - 1292
    Söderlind ... - 1293
    Tamm ... - 1294
    Tersmeden ... - 1295
    Thorell ... - 1296
    Thunved ... - 1297
    Tjernström ... - 1298
    Trollsten ... - 1299
    Törneman ... - 1300
    Ulving ... - 1301
    Vidén ... - 1302
    Waesterberg ... - 1303
    Walldén ... - 1304
    Waltersson ... - 1305
    Weijman-Hane ... - 1306
    Wennström ... - 1307
    Westerberg ... - 1308
    Westrin ... - 1309
    Widén ... - 1310
    Wikare ... - 1311
    Willehadson ... - 1312
    Wistedt ... - 1313
    Wärn ... - 1314
    Zetterstrand ... - 1315
    Åhrén ... - 1316
    Åqvist ... - 1317
    Öfverström ... - 1318
    Östenberg ... - 1319

Project Runeberg, Fri Mar 14 22:35:43 2014 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/statskal/1972/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free