- Project Runeberg -  Samlade skrifter av August Strindberg
(1912-1921) [MARC] Author: August Strindberg
Översikt | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Samlade skrifter
av August Strindberg

55 band

Stockholm
Albert Bonniers förlag
Alb. Bonniers tryckeri
A.-B. Fahlcrantz' boktryckeri
1912--1921


  Band Tryckår Scannat Indexerat Korrekturläst
1: Ungdomsdramer 1912 24 mars 2004 31 maj 2004 5,8 %
2: Mäster Olof 1912 24 mars 2004 10 april 2004 30,7 %
3: I vårbrytningen 1912 24 mars 2004 31 maj 2004 5,0 %
4: Kulturhistoriska studier 1912 24 mars 2004 24 mars 2004 4,6 %
5: Röda rummet 1912 25 mars 2004 20 juni 2004 18 juni 2004
6: Gamla Stockholm 1915 2 april 2004 1 juni 2004 8,6 %
7: Svenska folket. Del 1 1912 25 mars 2004 1 juni 2004 2,0 %
8: Svenska folket. Del 2 1912 26 mars 2004 2 juni 2004 7,0 %
9: Tidiga 80-talsdramer 1913 31 mars 2004 2 juni 2004 5,0 %
10: Det nya riket 1913 31 mars 2004 3 sept 2004 16 aug 2004
11: Svenska öden och äventyr. Del 1 1913 31 mars 2004 3 sept 2004 2,3 %
12: Svenska öden och äventyr. Del 2 1913 31 mars 2004 3 sept 2004 3,5 %
13: Dikter på vers och prosa.
Sömngångarnätter på vakna dagar
1913 31 mars 2004 8,2 % 12,3 %
14: Giftas 1913 31 mars 2004 3 sept 2004 4,1 %
15: Utopier i verkligheten 1913 31 mars 2004 5 aug 2004 5,8 %
16: Likt och olikt. Del 1 1913 31 mars 2004 3 sept 2004 7,5 %
17: Likt och olikt. Del 2 1913 31 mars 2004 3 sept 2004 8,4 %
18: Tjänstekvinnans son. Del 1 1913 1 april 2004 3 sept 2004 6,9 %
19: Tjänstekvinnans son. Del 2 1913 1 april 2004 3 sept 2004 8,2 %
20: Bland franska bönder 1914 1 april 2004 3 sept 2004 6,9 %
21: Hemsöborna. Skärkarlsliv 1914 1 april 2004 20 juni 2004 21 juli 2004
22: Prosabitar från 1880-talet 1914 1 april 2004 7,9 % 5,9 %
23: Naturalistiska sorgespel 1914 1 april 2004 6,7 % 2,5 %
24: I havsbandet 1914 1 april 2004 3 sept 2004 3,1 %
25: Komedier och enaktare 1914 1 april 2004 6,0 % 3,9 %
26: En dåres försvarstal 1914 1 april 2004 --- ---
27: Prosabitar från 1890-talet 1917 1 april 2004 7,3 % 4,9 %
28: Inferno. Legender 1914 2 april 2004 --- ---
29: Till Damaskus 1915 2 april 2004 6,5 % 1,8 %
30: Vid högre rätt 1915 2 april 2004 7,3 % 5,6 %
31: Folkungasagan. Gustav Vasa. Erik XIV 1915 2 april 2004 7,1 % 5,2 %
32: Gustav Adolf 1915 2 april 2004 7,4 % 5,7 %
33: Kaspers fet-tisdag. Påsk. Midsommar 1916 29 mars 2002 29 mars 2002 1,4 %
34: Dödsdansen 1916 2 april 2004 8,0 % 6,7 %
35: Engelbrekt. Carl XII 1916 19 april 2004 6 aug 2004 4,7 %
36: Kronbruden. Svanevit. Ett drömspel 1916 19 april 2004 8,6 % 1,5 %
37: Fagervik och Skamsund. Ordalek och småkonst 1916 19 aprl 2004 11 maj 2004 15,6 %
38: Sagor. Ensam 1916 19 april 2004 3 sept 2004 6,5 %
39: Näktergalen i Wittenberg. Kristina. Gustav III 1916 19 april 2004 6,4 % 1,9 %
40: Götiska rummen 1916 19 april 2004 5 aug 2004 3,1 %
41: Svarta fanor 1918 29 okt 2004 0 % 0 %
42: Historiska miniatyrer 1917 19 april 2004 3 sept 2004 5,5 %
43: Hövdingaminnen 1917 19 april 2004 3 sept 2004 8,1 %
44: Taklagsöl. Syndabocken 1917 7 juli 2004 0 % 3,2 %
45: Kammarspel 1917 1 juni 2004 1,5 % 1,5 %
46:
47:
48:
En blå bok. Del 1
Del 2
Del 3-4
1918
1918
1918
29 okt 2004 0 % 0 %
49: Siste riddaren. Riksföreståndaren. Bjälbo-jarlen 1918 21 sept 2018 21 sept 2018 1 %
50: Öppna brev till Intima teatern 1919   0 % 0 %
51: Stora landsvägen. Abu Casems tofflor 1919 17 nov 2018 17 nov 2018 1 %
52: Språkvetenskapliga studier 1920 21 sept 2018 21 sept 2018 1 %
53: Tal till svenska nationen samt
andra tidningsartiklar 1910-1912
1919 29 okt 2004 0 % 0 %
54: Efterslåtter : berättelser,
dikter, artiklar
1920 1 juni 2004 1,6 % 5,1 %
55: Supplementdel 2. Han och hon.
En själs utvecklingshistoria 1875-76
1921 7 juli 2004 10 aug 2004 11,1 %

Förord till den digitala utgåvan

Detta är Projekt Runebergs digitala faksimilutgåva av Samlade skrifter av August Strindberg i 55 band, som utgavs 1912-1921 efter författarens död.

De tryckta banden innehåller anmärkningar av John Landquist, som av upphovsrättsliga skäl har utelämnats ur Projekt Runebergs utgåva. Det samma gäller John Landquists översättning av En dåres försvarstal i band 26. Eftersom Landquist dog 1974, sträcker sig hans upphovsrätt till slutet av år 2044. Översättningen av Inferno och Legender i band 28 är gjorda av Eugène Fahlstedt och skyddades av dennes upphovsrätt fram till slutet av år 2005.

Inscanningen påbörjades i mars 2004. Detta kan synas märkligt med tanke på att Projekt Runeberg grundades i december 1992. Nog borde väl den svenska litteraturens viktigaste namn ha varit högre prioriterat än så. Faktum är att Strindberg länge var en av de sämst representerade svenska författarna på Internet. Orsaken ligger i att Nationalupplagan av August Strindbergs samlade verk började utges 1981. Det är helt enkelt den utgåvan som borde läggas ut på nätet, allt annat är ett provisorium. Att detta inte skedde berodde på att utgivningen (se Strindbergsprojektets hemsida) är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Norstedts förlag, där det senare innehar de kommersiella rättigheterna och länge motsatte sig fri publicering på Internet. En sökbar konkordans fanns tidigt hos Språkbanken vid Göteborgs universitet. I stället för att vänta längre, valde Projekt Runeberg år 2004 att digitalisera Samlade skrifter av August Strindberg som började utkomma från Bonniers 1912. Denna förlaga kan ur vetenskaplig synvinkel bara anses som "näst bäst" och vi är medvetna om denna brist.

Under 2007 har Litteraturbanken börjat publicera Nationalupplagan på nätet.

Sidorna har scannats från häftesutgivningen, där varje häfte omfattar 80 sidor. Omslagen till häftena har scannats och placerats sist i respektive band. Baksidorna innehåller vanligen annonser för Bonniers övriga utgivning på 1910-talet.

De 40 band som hade digitaliserats fram till 19 april 2004 omfattade 13.687 boksidor, när titelsidor och häftesomslag är medräknade, men inte John Landquists texter. Det motsvarar 0,68 hyllmeter.

Fortfarande saknas ett band. Din donation kan hjälpa Projekt Runeberg att fylla luckan. Inbindning, rygg och pärmar är inte så viktiga. Kontakta redaktionen@runeberg.org om du kan hjälpa till. Följande saknas:

Projekt Runeberg har sedan urminnes tider haft en liten samling av "Dikter och mindre stycken" av August Strindberg, e-texter noga inknappade av Lars Aronsson, Lars Ilshammar, Karl-Johan Karlsson och Leif Nixon. Denna samling fanns ursprungligen i Gopher och sedan januari 1998 på WWW på adressen "/strindbg/", som nu alltså återanvänds för Samlade skrifter. De äldre e-texterna återfinns sist i innehållsförteckningen nederst på denna sida.


Innehåll / Table of Contents


Översikt
    Samlade skrifter
1. Ungdomsdramer
2. Mäster Olof
3. I vårbrytningen
4. Kulturhistoriska studier
5. Röda rummet
6. Gamla Stockholm
7. Svenska folket. Del 1
8. Svenska folket. Del 2
9. Tidiga 80-talsdramer
10. Det nya riket
11. Svenska öden och äventyr. Del 1
12. Svenska öden och äventyr. Del 2
13. Dikter på vers och prosa. Sömngångarnätter på vakna dagar
14. Giftas
15. Utopier i verkligheten
16. Likt och olikt. Del 1
17. Likt och olikt. Del 2
18. Tjänstekvinnans son. Del 1
19. Tjänstekvinnans son. Del 2
20. Bland franska bönder
21. Hemsöborna. Skärkarlsliv
22. Prosabitar från 1880-talet
23. Naturalistiska sorgespel
24. I havsbandet
25. Komedier och enaktare
26. En dåres försvarstal
27. Prosabitar från 1890-talet
28. Inferno och Legender
29. Till Damaskus
30. Vid högre rätt
31. Folkungasagan. Gustav Vasa. Erik XIV
32. Gustav Adolf
33. Kaspers fet-tisdag. Påsk. Midsommar
34. Dödsdansen
35. Engelbrekt. Carl XII
36. Kronbruden. Svanevit. Ett drömspel
37. Fagervik och Skamsund. Ordalek och småkonst
38. Sagor. Ensam
39. Näktergalen i Wittenberg. Kristina. Gustav III
40. Götiska rummen
41. Svarta fanor
42. Historiska miniatyrer
43. Hövdingaminnen
44. Taklagsöl. Syndabocken
45. Kammarspel
46-48. En blå bok. Del 1-4
49. Siste riddaren. Riksföreståndaren. Bjälbo-jarlen
50. Öppna brev till Intima teatern
51. Stora landsvägen. Abu Casems tofflor
52. Språkvetenskapliga studier
53. Tal till svenska nationen samt andra tidningsartiklar 1910-1912
54. Efterslåtter : berättelser, dikter, artiklar
55. Supplementdel 2. Han och hon. En själs utvecklingshistoria 1875-76
    

Äldre e-texter, "Dikter och mindre stycken"


Esplanadsystemet
Flöjeln sjunger
Företal till romanen "Giftas"
Lördagskväll
Sångare!
Solnedgång på havet
Ett halvt ark papper
Vargarne tjuta
    Fabler och smärre berättelser
Äganderätt
Blygsamhet och kyla
Fosterlandsvännerna

Korrstaplar / Proof bars for subvolumes

ungdram
mastolof
vaarbryt
kulthist
rodarum
gamstock
svfolk1
svfolk2
ti80dram
nyariket
svoden1
svoden2
diktvers
giftas
utopier
likt1
likt2
tjanson1
tjanson2
franbond
hemsobor
pros1880
natusorg
havsband
komenakt
dare
pros1890
inferno
damaskus
hogratt
folkunga
gustadol
dodsdans
engelbr
kronbrud
fagervik
sagor
nakter
gotiska
svartfan
histmini
hovdminn
taklsynd
kammarsp
blabok
siste
stora
sprak
talsvnat
eftersl
hanohon


Project Runeberg, Sat Nov 17 23:07:28 2018 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/strindbg/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free