- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
79

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 5. (944.) 31 januari 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 5

SVENSK

79

Hanson i Valared, L. Dahlstedt, C. J.
Öberg, Johan Ericsson i Vall sta, A.
F. Broström, Pehr Pehrsson i Akarp,
Lars Eriksson i Bäck och G.
Krön-lund.

Bilaga.

Till Centralstyrelsen för Sveriges allmänna
folkskollärare förening.

Till fullgörande af mig genom
centralstyrelsen meddeladt uppdrag får jag
härmed öfverlämna följande i tabellform
uppställda sammanfattning af från Sveriges
allmänna folkskollärareförenings särskilda kret
sär inkomna uppgifter rörande de
genomsnittliga lefnadskostnaderna för småskolans
lärarepersonal äfvensom rörande
inkomslför-hållandena inom vissa andra samhällsklasser.

Stockholm den 20 januari 1900.

L Flodström,

e. o. aktuarie i Kungl. Komnierskollegiuin,
Statistiska afdelningen.

Anmärkningar till tabellen angående
småskollärarepersonalen.

Till ytterligare belysning af
småskollärarinnors ekonomiska ställning äro i de från
de särskilda kretsarna af Sveriges allmänna
folkskollärareförening inkomna protokollen
uppgifter lämnade beträffande
årsinkomsterna äfven för personer i andra
samhällsställningar. Af dessa uppgifter återgifvas
följande här nedan:

Från Stockholms län: för barnmorskor
500-1,000 kr.; för sjuksköterskor 500-
1,000 kr.; kontorister 900 kr.

Från Uppsala län: för barnmorskor 600

- 800 kr.

Från Södermanlands län: för
sömmerskor 500 kr.; barnmorskor 500-800
kr.; bankbiträden 1,200 kr.

Från Östergötlands län: för mejerskor
intill 1,000 kr.; nåtlerskor 600-720 kr.
sömmerskor 500-800 kr.; sjuksköterskor
600-1,000 kr.; kassörskor 600 - 1,000 kr.;
sättcrskor 1,000 kr.

Från Jönköpings län: för barnmorskor
intill 800 kr, jämte naturaförmåner;
sjuksköterskor 700 kr.

Från Kronobergs län: för
telefonbiträden 500 kr.; barnmorskor 600 kr.

Från Kalmar län: för barnmorskor 500

- 600 kr.; slöjdlärarinnor 500-600 kr.

Från Gotlands län: för barnmorskor
500 kr.

Från Blekinge län: för raejerskor 400

- 800 kr.; barnmorskor 400-800 kr.;
sparbanksbiträden 600-800 kr.: kassörskor 600
-1,200 kr.

Från Kristianstads län: för mejerskor
1,400 kr.; förestånderska vid slöjdskola 640
kr. jämte bostad och ved.

Från Malmöhus län: för mejerskor 375
-800 kr.; sjuksköterskor 600-900 kr.;
barnmorskor 600-700 kr.; handelsbiträden
700-l,£00 kr.; lärarinna vid idiothem 400
-500 kr. jämte fritt vivre; kassörskor
1,000 kr.

Från Hallands län: för barnmorskor
400-750 kr.; sjuksköterskor 500 - l ,000
kr.; telefonister 750 kr.

Från Göteborgs och Bohus län: för

badhuskamrerare 825 kr.; kontorister l ,200 kr.

Från Älfsborgs län: barnmorskor 400kr.

Från Skaraborgs län: för mejerskor
intill 600 kr.; barnmorskor 700 kr.;
slöjdlärarinnor 550 kr.

Från Värmlands län: för sjuksköterskor
500 kr.; barnmorskor 700- 1,000 kr.

Från Örebro län: för telefonister 650
kr.; mejerskor 700 kr.; barnmorskor 800 kr.;
bokhållare 800 kr.

Från Västmanlands län: för barn

morskor 500-1,000 kr.

Från Kopparbergs län: för mejerskor
500 kr.; barnmorskor 400 - 700 kr.;
sjuksköterskor 550–800 kr.; skolkökslärarinror
600 kr.; handelsbiträden 700 kr.;
kassörskor 800 kr.

Från Gäfleborgs län: för telefonister
500-600 kr.; barnmorskor 300-700 kr.;
sjuksköterskor 500 kr.; mejerskor 750-.
1,000 kr.; kassörskor 750-1,800 kr.

Från Västernorrlands län: för poststa
tionsföreståndarinnor 400 kr.; sjuksköterskor
400 kr.; barnmorskor 600-800 kr.;
skol-köksförestånderska 700 kr.; föreståndarinnor
för barnhem 900 kr.; föreståndarinna för
syatelier 1,000 kr.; nåtlerskor 1,000 kr.;
tillskärerskor vid kappaffärer 1,000 kr.

Från Jämtlands län: för sätterskor på
tryckerier 700-800 kr.

Från Norrbottens län: för
telefonföre-ståndarhmor 500 kr.;
poststationsförestån-darinnor 600 kr.

Fyra motioner angående
folkskollärarnes löner

voro vid motionstidens utgång i
söndags afton väckta inom andra
kammaren.

Främst bland dessa motioner torde
böra nämnas den, som så att säga ut-

gått från Sveriges allmänna
folkskollärareförening och som framburits af
de medlemmar af centralstyrelsen,
hvilka tillika äro ledamöter af andra
kammaren. Motionen återgifves i sin
helhet här ofvan med bilagor och allt.

Det blir nog för många en
missräkning, då de finna, att hvarken i denna
eller i någon annan motion blifvit
begärda de af kretsarnes flertal önskade
beloppen: 800, 1,000 och 1,200 kr.

Mellan 30 och 40 för en
förbättring i folkskollärarnes lönevillkor varmt
intresserade riksdagsmän hade strax
efter riksdagens öppnande ett
sammanträde. Centralstyrelsens ordförande
redogjorde därvid för
kretsföreningarnas önskningar och framlade
tilllika en tablå, som visade de
ungefärliga kostnaderna för statsverket af
de olika förslagens realiserande, på
det att alla skulle få klart för sig
hvilka utgifter som det här gällde.
Ett fullständigt genomförande af
lärarekårens löneprogram skulle - med
utgifternas fördelning mellan stat och
kommun på samma sätt som hittills
- medföra för staten en årlig utgift
på öfver l l/2 million kr. .De
närvarande voro visserligen alla besjälade
af den tanken, att något måste,göras
för en förbättring af
folkskollärarepersonalens villkor, men så långt som till
l 1/2 million för detta ändamål ansågs
ej rådligt att gå, helst från flera håll
sattes i fråga, att staten därutöfver
borde ytterligare bidraga till
lärarelönerna genom att helt öfvertaga
ålderstilläggen och genom att betala två
tredjedelar af kofodersersättningen.

Efter en längre diskussion enades de
närvarande därom, att om man ville
vinna något i verkligheten, så måste
man inskränka sig till att begära
grundlönens höjande från 600 till 800 kr.
men låta ålderstilläggen kvarstå vid de
nuvarande beloppen, hvarigenom alltså
lönen skulle blifva 800, 900 och 1,000
kronor. Åt de två
centralstyrelseledamöterna uppdrogs att i enlighet härmed
affatta en motion.

Det är denna motion, som i söndags
frambärs i andra kammaren. Den är
undertecknad af hrr Emil
Hammarlund och Fridtjuv Berg, hvarjämte icke
mindre än 48 andra ledamöter af
kammaren instämt i motionens syfte, alltså
sammanlagdt jämt 50 underskrifter.
Bland undertecknarne märkas samtliga
de stadsfolkskollärare, hvilka tillhöra
andra kammaren. De beröras nämligen
icke alls personligen af det föreliggande
förslaget. Däremot hafva enligt
öfverenskommelse landsbygdsfolkskollärarne
icke undertecknat motionen, då den ju
kan sägas beröra dem (motionen
angående småskollärarinnornas löner hafva
de däremot underskrifvit). I öfrigt bör
anmärkas, att flertalet undertecknare
tillhöra landsbygden, hvilket torde få
anses som en styrka hos motionen.

Såsom redan blifvit antydt, begäres
i motionen grundlönens höjande till

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0083.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free