- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
401

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 24. (963.) 13 juni 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 24

SVENSK LÄRARETIDNING.

401

mot aflämnande af svenskt
legitimationsintyg vid köp af enkel biljett från orter
inom Sverige till Storlien, Charlottenberg,
Kornsjö eller Göteborg få åtnjuta medgifven
prisnedsättning men icke förr än 20 juli
vid resa genom Norge.

Med anledning af ingångna förfrågningar
erinras därom, att mötesbesökare icke äger
att köpa rabattbiljetter till andra stationer
än gränsstationerna och Göteborg samt -
efter 19 juli ^- äfven till Trondhjem och
Kristiania. Å dessa orter, där omköp af
biljett får äga rum, står det naturligtvis
mötesbesökare fritt att göra längre eller
kortare afbrott i resan. För hvarje
biljettköp behöfves särskildt legitimationsintyg.
Sådant intyg måste nämligen aflämnas vid
biljettköpet.

Det nedsatta priset å biljetter beräknas
efter ordinarie taxa. Således tillämpas
därvid icke den undantagstariff, som är gällande
för resor å öfver 300 kilometers väglängd
å statsbanorna norr om Stockholm
(norrlandstariffen, »zontariffen»).

Enkel biljett till halft pris har ej längre
giltighetstid än en vanlig enkel biljett, d.
v. s. den resande Ȋger afbryta sin resa
vid en mellanliggande station, där tåg gör
uppehåll, och därifrån fortsätta till den i
biljetten angifna bestämmelsestation samma
eller följande dag med annat bantåg, under
villkor att vid afstigandet å mellanstationen
biljetten uppvisas för stationsföreståndaren
för att af honom förses med påskrift om
uppehållet». Som afbrott i resan räknas
icke det uppehåll under natten å en
station, hvilket är en följd af gällande
tågordning.

Tur- och returbiljett gäller 14 dagar, i
hvilka mötesdagarna naturligtvis böra ingå.
Kesande ä sådan biljett äger på förut
angifna villkor »afbryta sin resa en gång å
bort- och en gång å hemresan, dock med
iakttagande af att biljettens giltighetstid
därigenom ej ofverskrides».

De enskilda järnvägar och ångbåtsleder,
hvilka enligt Kungl, järnvägsstyrelsens
cirkulär, serien A, n:r 132, träffat
öfverenskommelse med nämda styrelse angående
nedsättning i biljettprisen för mötesdeltagare,
som beviljats nedsättning å statens
järnvägar, äro följande:

Bergslagernas, Borås, Dala-Helsinglands,
Dalslands, Filipstads norra bergslags,
Fågel-sta-Vadstena- Ödeshögs, Frövi-Ludvika,
Gäfle-Dala, Göteborg-Borås, Helsingborg-
Hessleholms, Hernösand-Sollefteå,
Hessleholm- Markaryds, Hjo-Stenstorps, Hvetlanda
-Säf s jo, Kalmar, Kalmar-Berga, Karlshamn
–Vislanda, Karlskrona-Växjö, Klippan-
JEtöstånga-Eslöfs, Kosta,
Kristianstad-Hessleholms, Kristianstad-Immelns, Kristianstad
-Åhus, Krylbo-Norbergs, Lidköping-Skara

- Stenstorps och Lidköping-Håkantorps,
Malmö-Genarps, Malmö-Trelleborgs, Malmö

- Simrishamns, Mariestad-Kinnekulle,
Marie-stad-Moholms, Mellersta Östergötlands, Mora
-Vänerns, Nora-Karlskoga,
Nordmark-Klar-älfvens, Norra Södermanlands,
Nybro-Säf-sjöströms, Nässjö-Oskarshamns, Oxelösund
-Flen-Västmanlands, Pålsboda-Finspång
-Norsholms, Siljans, Skara-Kinnekulle-
Vänerns, Skåne-Smålands,
Stockholm-Västerås-Bergslagens, Svartälfs, Södra Dalarnes,
Sölvesborg-Kristianstads, Trelleborg-Kyds-

gårds, Ulricehamns, Uppsala-Gäfle-Ockelbo,
Uppsala-Länna-Norrtälje, Varberg-Borås,
Västergötland-Göteborgs, Västra Blekinge,
Växjö - Alfvesta, Vislanda -Bolmens, Örebro
- Köpings och Östra Skånes järnvägar samt
ångbåtsl^derna Hjo - Hästholmen och sträcken
Mora-Insjön af . sterdalarnes ångbåtsbolag.

Hos de flesta öfriga enskilda järnvägar
äfvensom hos åtskilliga ångbåtsbolag har
bestyreisen gjort framställning om
nedsättning i biljettprisen. Sedan svar från
vederbörande styrelser ingått, skall redogörelse
lämnas för beviljade förmåner.

Såsom bestyreisen redan tillkännagifvit,
skall anmälan om deltagande i mötet jämte
mötesafgiften, 5 kronor för hvarje deltagare,
insändas (helst genom postanvisning) till
Svenska bestyreisen för nordiska skolmötet,
Stockholm, före den 15 juli. Sådan
anmälan bör upptaga namn, titel och
fullständig adress (jämte tillfällig adress under
sommaren) samt om möjligt dag och väg för
resan till mötet. Damer uppmanas att
underteckna sin anmälan med förnamn.
Medlems- och legitimationskort erhållas genom
svenska mötesbestyrelsen. Medlemskort och
norska legitimationskort har bestyreisen ännu
ej kunnat erhålla från Norge, men de äro
enligt nyss ingånget meddelande från norska
mötesbestyrelsen under tryckning och skola,
så snart ske kan, tillställas anmälda
mötesdeltagare. Svenska legiiimationskort kunna
när som helst erhållas.

Inkvarteringsbyrån i Kristiania har
börjat sin verksamhet, men bestyreisen är
ännu ej i tillfälle att lämna meddelanden
rörande kostnaden för rum m. m. under
mötet.

Undertecknad träffas 15-21 juni i sin
bostad, Hornsgatan 116 (Allm. tel. Maria
695) säkrast kl. 10-11 f. m. och 2-4
e. m. Skrifvelser rörande mötet sändas -
äfven efter den 21 juni - under den ofvan
angifna adressen: Svenska bestyreisen för
nordiska skolmötet, Stockholm.

Stockholm den 11 juni 1900.

Carl Lidman,

Svenska mötesbyråns föreståndare.

Meddelande.

Som undertecknad fått i uppdrag att
sammankalla de personer, hvilka å organist- och
kantorsmötena blifvit utsedda att framlämna
den nu färdiga petitionen till h. m:t konungen,
får jag meddela följande.

Jag har tillskrifvit konungens förste
hof-marskalk och vördsamt begärt audiens. Men
något svar är troligen icke att vänta förr än
efter konungens hemkomst. Så snart dag
för mottagningen blifvit utsatt, skall jag
skriftligen underrätta deputationens samtliga
medlemmar. Det är skäl i att vara beredd för
afresa omkr. den l juli.

Jag ämnar ock ombesörja rum i Stockholm
åt dem, som så önska. Det vore ju lämpligt,
att vi alla kunde bo på samma hotell.
Samlingen kommer åtminstone att ske på ett
sådant en eller två dagar före audiensen.

Lekaryd pr Gåfvetorp den 11 juni 1900.

Pehr Borgh.

Redovisning.

Undertecknad får härmed vördsammast
tacka alla dem, som godhetsfullt lämnat
bidrag till föreningen »Stacken» i Marstrand,
hvars syfte är att bereda rekreation åt sjuka,
fattiga småskollärarinnor:

grosshandlare Isaac Hirsch 100 kr., fru
Scharp 10 kr., R. L. 10 kr., Okänd 5 kr.,
Kerstin 5 kr., V. L. 2 kr., fru L. 3 kr., Lisa
10 kr., V. och C. 5 kr., A. L-dt 5 kr., B-i
l kr., fru Eveline Abrahamsson 300 kr.,
Anonymt på pingstdagen 10 kr., A. M. S. 5 kr.,
Stenbäckska fonden 200 kr., I. P. 100 kr.;
s:a 771 kr.

Stockholm den 8 juni 1900.

Fi u Hildegard Geijer.

Svenskbyboarnes skola

i Syd-Ryssland har genom undertecknad fått
emottaga följande: från A. J. Dahlgren i Bjuf
55 kr., från Ida Lindelöf, anställd hos grossh.
L. Wigart & k:i i Helsingborg 182 kr. 34 öre,
från konsul L. Virgin i Helsingborg 5 kr.,
från Öfre Fryksdals lärareförening genom
Emil Dalin 14 kr., hvilket tacksamt erkännes.
Hasslarp den 9 juni 1900.

M. J. Martinsson.

Lärarinneherri i Danmark. I Köpenhamn
hafva lärarinnorna redan fått ett
lärarinnehem till stån i. Tomten hafva de erhållit till
skänks, och till byggnaden hafva de själfva
samlat medel efter bästa förmåga. Till
moderat pris - 15 kr. i månaden med gaskök och
vattenledning - finnas bostadslägenheter på
l å 2 rum. Gemensam servering är
anordnad inom byggnaden.

BREFLÅDA(Meddelanden och förfrågningar i bref ocn å orelkort,

gom icke äro undertecknade med afsändarens namn och

adress, lämnas utan afseende.)

287. Sverre. Det, är nog säkrast att i båda
fallen inhämta skolrådets medgifvande.
Något tydligt prejudikat finnes ej.

288. Alfridus. Vi kunna ej lämna
upplysning angående dessa detaljer. Bäst att
skrifva direkt till bolaget.

289. Oviss 1900. 1) Lön i förhållande till
det statsbidrag, som utgår. 2) 1/8 af samma
lön.

290. C. P. 1900. Ifall ej tillräckligt många
sökande anmäla sig, utan platsen ånyo
ledig-förklaras, behöfver den, som sökt första
gången, ej ånyo anmäla sig. Han skall utan
vidare uppföras på förslag, därest han
nämligen är kompetent.

291. E. 9. L. Se en artikel i n:r 20 af
denna tidning! Om skolrådet ej meddelar
Eder afsked till den uppgifna tiden, har den
förra pensionsansökningen förfallit af sig
själf. Hvarken Ni eller skolrådet behöfver
alltså f. n. göra någonting. På hösten kan
skolrådet ingå med ny ansökan och begära
pröfning af Eder rätt till pension från t. ex.
l mars 1901, och kommer direktionen då
att meddela nytt beslut.

292. Primus. Från l jan. 1901.

293. Gotländska. Ni är berättigad till andra
ålderstillägget från l jan. 1900. Se ett
prejudikat i denna tidning n:r 48 förra året!
Länsstyrelsens resolution blir alldeles säkert
upphäfd, ifall den öfverklagas.

294. J. Th. i K-y. 1) Se prejudikatet i
n:r 48 förra året, som är fullt tydligt! 2) Ja,
alldeles säkert blir det upphäfdt.

295. Carlo 00. Jo, visst kan hon söka
inträde vid Landskrona seminarium. Bäst att
vända sig till rektor, så snart sådan blifvit
utnämd.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0405.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free