- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
661

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 39. (978.) 26 september 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 39

SVENSK LÄRARETIDNING.

661

ning skall hos de unga väckas och
underhållas, och för att läraren skall kunna
utöfva ett tuktande inflytande på dem, lärer
ock ett mindre timantal om året få anses
tillräckligt, förutsatt att fortsättningsskolans
verksamhet icke sammanträngdes inom ramen
af några få veckor utan komme att blifva
utsträckt öfver en större del af året. -
Önskligt vore, att statsanslaget till den
fortsatta undervisningen finge utgå i förhållande
till den tid som fortsättningsskolan är i
verksamhet. Att emellertid ett minimum
af tio bör bestämmas liksom ock ett
maximum för statsunderstödets belopp, synes
vara själfklart.

I sammanhang härmed anser jag mig böra
framhålla behöfligheten af, att ersättningen
till vederbörande lärare för meddelad
undervisning i fortsättningsskola höjes. Hvad
som kunde vara skälig godtgörelse härför
år 1877, är för närvarande för litet. Men
ersättningens ökning förutsätter ett förhöjdt
statsbidrag. - - -

Inom öfriga inspektionsområden af det
vidsträckta stiftet äro fortsättningsskolorna
få eller inga och omnämnas för den skull
knapphändigt eller alls icke i berättelsen.
Folkskoleinspektören A. Nordlander anser
behofvet af fortsättningsskolor icke vara så
stort här som på många andra orter i vårt
land, enär ytterst få barn äro mogna att före
14 års ålder intagas däri, men den borde och
kunde dock finnas på långt flera ställen,
än hvad nu är fallet, t. ex. i Piteå stad.
Om större statsbidrag erhålles för
densamma, tror han, att den blefve mera allmän.
En för den konfirmerade ungdomen
afpassad fortsatt undervisning anser han icke
minst i dessa trakter önsklig och behöflig.

Visby stift.

Kyrkoherden J. P. Odin skrifver:
Då i nyssnämda (1897 års) folkskolestadga
krafvet på fortsatt undervisning blifvit skärpt,
så hade man däraf kunnat vänta, att i de
förnyade reglementen, som genom den nya
stadgan framkallats, den fortsatta
undervisningen skulle bättre och allmännare än
förut blifva tillgodosedd. Men så har likväl
ej blifvit förhållandet, ehuru dessa
fortsättningsskolor, där de upprättats, visat ett
utmärkt resultat och därför med kärlek
omfattats ej blott af barnen utan jämväl af
lärare och skolråd. Detta nedslående
faktum, att den mest fruktbärande afdelningen
af folkskolan af folket minst omhuldas, har
åtminstone på denna ort sin förklaringsgrund
däri, att dessa fortsättningsskolor äro allt
för svagt understödda af staten. Det är
fortfarande min lifliga öfvertygelse, att om
staten understödde dessa fortsättningsskolor
i samma proportion som den egentliga
folkskolan, skulle förhållandet till dessa kurser
blifva ett helt annat, äfven från folkets
sida.

Kyrkoherden Reinh. Uddin slutligen yttrar:
Man får visserligen till sin glädje höra
en och annan målsman uttala sig för
fortsättningsskolans stora vikt och nytta, men
de flesta anse den ännu obehöflig, liksom
de ock rygga tillbaka för ökade kostnader.

Att Visby domkapitel vid omredigeringen
af 1894 års skolreglementen på grundvalen
af 1897 års folkskolestadga icke ålade
samtliga skoldistrikten att införa bestämmelser
om fortsatt undervisning, var därför enligt
min på kända förhållanden grundade
öfvertygelse en välbetänkt åtgärd.

Landstingen och skolväsende!.

De under förra veckan hållna landstingen
hafva för skoländamål anslagit följande
belopp:

Stockholms läns landsting: til] hemslöjdens
befrämjande 2,500 kr. årligen i fem år (anslaget
var förut 1,750 kr. årligen); till öfveråriga
döfstumma 600 kr. årligen 1901-1903; till
Eugeniahemmet 300 kr.; till
blindundervisningen 2,000 kr. i tre år; till underhåll af
vanartiga gossar vid Halls åkerbrukskoloni
700] kr. för hvartdera af åren 1901-03; till
länets folkhögskola 3,050 kr. för 1901.

Södermanlands läns landsting: till
Eugeniahemmet 500 kr.; till öfveråriga döfstumma
1,000 kr.; till blindskoleelever 1,200 kr.; till
högre folkskolan i Malmköping 300 kr.; till
småskollärarinneseminariet därstädes 2,400 kr.;
till slöjdens befrämjande 5,000 kr.; till läiiets
folkhögskola 2,000 kr.

Östergötlands läns landsting: till
lands-tingssemmariet årligen i fem år 4,400 kr.; till
befrämjande af kvinnlig handaslöjd 500 kr.
för 1901; för samma år till anordnande af en
kurs i slöjd för slöjdlärarinnor 800 kr.; till
slöjdskolor för gossar 5,000 och för flickor
6,000 kr.; till understöd åt folkskollärare för
en kurs vid Nääs 900 kr. att utgå med
stipendier å högst 75 kr. åt hvarje; till
läroanstalten för öfveråriga döfstumma i
Vadstena 500 kr. för år 1901; till lärare och
lärarinnor, som vilja besöka sommarkurserna
vid universiteten 500 kr. att utgå i stipendier
å 50 kr.; till räddningshemmet i Folåsa 1,500
kr. för nästa år; till blindundervisningen 1,500
kr.; till premier och understöd åt
småskollärarinneelever 100 kr.

Kronobergs läns landsting: till
Eugeniahemmet 500 kr. årligen i fem år; till »De
blindas veckoblad» 100 kr. årligen i fem år;
till småskollärarinnesemmariet 1,725 kr.; till
kvinnliga folkhögskolan i Grimslöf 500 kr.
för 1901; till manliga folkhögskolan därstädes
2,500 kr. för nästa läsår.

Jönköpings läns landsting: till
småskol-lärarinneseminariet i Eksjö 2,054 kr; till
blindundervisningen 1,500 kr.; till tekniska
aftonskolan i’ Jönköping 1,500 kr.; till »De
blindas veckoblad» 100 kr.

Hallands läns landsting: till feriekurser
för 10 lärare eller lärarinnor vid
sommarkurserna i Lund eller Uppsala 500 kr.
årligen i fem år; till sinnesslöa barns
undervisning 3,000 kr. årligen i tre år; till »De
blindas veckoblad» 100 kr. i två år; till
blindundervisningen 1,200 kr.; till manliga
folkhögskolan å Katrineberg 2,000 kr. årligen
1902-05 samt till en kvinnlig folkhögskola
inom länet 600 kr. årligen 1901-04.

Göteborgs och Bohus län: till vanartade
barns uppfostran å räddningsanstalt 1,000 kr.
årligen i tre år; till premier åt folkskollärare
och lärarinnor för praktisk undervisning åt
skolbarn i skogsplantering 1,000 kr. årligen i
tre år; till understöd om 200 kr. åt
skoldistrikt, som inrättar ny behöflig slöjdskola
1,200 kr.; till stipendier åt lärare för kurs
vid Nääs 600 kr.; till Billströmska
folkhögskolan å Tjörn årligen 500 kr. under åren
1901-03; till länets folkhögskola i
Grebbe-stad 1,500 kr. årligen under samma tid.

Älfsborgs läns landsting: till öfveråriga
döfstumma 150 kr. för 1901; till sjunde stifts-

skolläraremötet i Arvika 200 kr.; till
slöjd-och tekniska skolan i Vänersborg 1,000 kr.;
till slöjdskicklighetens befrämjande 8,000 kr.;
till »De blindas veckoblad» 100 kr. åren
1901-05.

Skaraborgs läns landsting: till »De
blindas veckoblad 100 kr. under fem år; till
blindundervisningen 1,600 kr.; till länets
folkhögskola 1,500 kr. årligen under fem år. Ett
på folkhögskolestyrelsens framställning af
länsstyrelsen väckt förslag om höjning af
sistnämda belopp till 2,000 eller helst 2,500
kr. föll, sedan riksdagsmannen Carl Persson
i Stallerhult talat mot detsamma.

Värmlands läns landsting: till
Eugeniahemmet 1,000 kr.; till länets folkhögskola
2,600 kr.; till småskollärannneseminariet 6,000
kr.; till öfveråriga döfstumma i Vadstena 500
kr.; till »De blindas veckoblad> 100 kr.; till
stiftets sjunde folkskolläraremöte 200 kr.
(bestyreisen hade begärt 400 kr.); till sinnesslöa
barns vård 5,125 kr.

Örebro läns landsting: till
småskollärarinneseminariet, hvars lärotid ökades från två till
tre terminer, 3,700 kr., hvarigenom
föreståndarens lön ökades från 925 till 1,050 kr.,
biträdande lärarens från 350 till 450 kr.,
öf-ningslärarinnans från 1;200 till 1,550 kr. och
biträdande lärarinnans från 125 till 200 kr.;
till läraremötet i Kopparberg 200 kr.
(motionärerna hade begärt 300 kr.).

Gäfleborgs läns landsting: till förestånda
ren för Bollnäs folkhögskola ett lönetillägg
om 500 kr.; till stipendier om 25 kr. åt
folkskolans lärare och lärarinnor för besök vid
feriekurser i Uppsala 500 kr.; till kvinnliga
folkhögskolan i Bollnäs 400 kr. för nästa år;
till disposition af kommitterade f or
folkundervisningens befrämjande 600 kr. under 1901 ;
till slöjdskolor för flickor för nästa år 2,800
kr. och för gossar 3,800 kr.; till anläggande
af folkskoleträdgårdar 300 kr.; till lärare för
besök vid Nääs nästa sommar 350 kr.; till
uppfostringsanstalten vid Gullgrufva 3,000 kr.
för nästa år; till »De blindas veckoblad» 100
kr. för tre år.

Västernorrlands läns landsting: till
blindundervisningen 1,500 kr.; till
slöjdundervisningen i länet 2,000 kr. för hvartdera af åren
1901 och 1903 och 1,200 kr. för 1902; till en
vårdanstalt för sinnesslöa barn från länet
6,000 kr. för en gång och för 1901 en summa
af 2,500 kr.; till institutet i Bollnäs för
öfveråriga döfstumma 300 kr.; till resebidrag åt
lärare för bevistande af sommarkurserna i
Uppsala 500 kr.; till lärarinna vid kvinnliga
afdelningen vid Gudmundrå högre folkskola
500 kr.; till »De blindas veckoblad» 100 kr.
årligen i fem år.

Jämtlands läns landsting: till
Eugeniahemmet 375 kr. under tre år; till
småskol-lärareseminariet 3,970 kr.; till en
folkhögskola, gemensam för män och kvinnor, 2,800
kr. årligen under fem år samt i
organisationskostnader 1,250 kr.

Västerbottens läns landsting: till
slöjdlärares utbildning 500 kr. årligen 1901 och
1902; till bildundervisningen 300 kr. för
hvartdera af följande fem år; till
Eugeniahemmet årligen 500 kr. under fem år; till
»De blindas veckoblad» 100 kr. för 1901.

Norrbottens läns landsting: till >De
blindas veckoblad» 100 kr. årligen i fem år; till
folkskollärares och lärarinnors deltagande i
sommarkurser vid Uppsala eller Lunds
universitet eller å annan ort 1,000 kr. för 1901;
till undervisning af öfveråriga döfstumma i
Bollnäs 900 kr. årligen i fem år; till
sinnesslöa barns underhåll och undervisning vid
statsunderstödda anstalter 400 kr.; till
folkhögskolan i Boden 1,500 kr. under nästa år.

De ordinarie anlsagen till
döfstumunder-visningen äro här ej upptagna, då de
numera äro obligatoriska och utgå i
förhållande till länens folkmängd.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0665.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free