- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
662

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 39. (978.) 26 september 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)


LITTERATUR

Wieselgrens-litteratur.

Peter Wieselgren, en lefnadsteckning,
sammanfattad af Sigfrid Wieselgren. Sthm,
Fahlcrantz & k:i. Utkommer i 5 häften
ä l kr.

P. Wieselgren. Minnesteckning af d:r Johan
Bergman. Med porträtt och
illustrationer. Sthm, Svenska nykterhetsförlaget.
Pris l krona.

Den man, hvars sekelminne den ]
oktober skall på många ställen i vårt land firas
med stora fester, hade offrat allt för
mycket arbete i upplysningens tjänst för att ej
eftervärlden skulle en dag söka ställa
honom i rikare och skärare belysning än han
stod för sin framtid, där huggen ofta föllo
hårda, då han drog till strids mot inrotade
laster och fördomar. De uppslag, han på
skilda områden gifvit, hafva omhändertagits
af andra och vidare utförts, men då nu
jämt ett århundrade gått hän sedan P.
Wieselgren föddes till världen, är det helt
naturligt, att man söker göra sig närmare
reda för hvad han verkligen var, ville och
verkade, och att således bilden må stå klar
af den man, vid hvars grafvård
hyllningens kransar skola nedläggas.

Den förstnämde af ofvanstående
lefnadsteckningar är anlagd på en bredare bas,
och då det till författare har den
hädangångnes son, generaldirektören i
fångvårdsstyrelsen Sigfrid Wieselgren, kan man med
fog antaga, att det skall allsidigt belysa de
elika sidorna af denna rika personlighet,
hvars gåfvor och lifsintressen sonen i mer
än ett afseende tagit i arf. Ännu har
visserligen blott första häftet utkommit, som
skildrar barndomstiden, skol- och
studentåren. Men redan här möta läsaren
ypperliga tidsteckningar, gjorda med klassisk
klarhet, såsom hemlifvet i Spånhult,
Wieselgrens födelsegård i Vislanda socken 3 Va
mil från Växjö, och hans tidigaste
barndomsminnen, där man redan kan ana den
själfständige, orädde mannen. Och man gör
bekantskap med ett helt galleri af mer eller
mindre originella personer, skildrade i få
men träffande, ofta godmodigt satiriska drag
i P. Wieselgrens egna anteckningar.
Minnena från gymnasiet och studentåren äro
icke mindre fängslande, helst en mängd af
de Lunds akademi tillhörande lärarne och
Wieselgrens umgängesvänner här tecknas.
Hvad som redan utkommit af detta arbete
gör oss således förvissade, att dess
fortsättning skall lämna en rik och fyllig
framställning af den nian, hvars ovanliga gåfvor,
otroliga arbetsförmåga, ordning och varma
hjärtelag författaren själf under sin
uppväxt haft tillfälle att iakttaga. Språket är
målande och sådant man har rätt att vänta
det af en redan förut värderad författare.

#

Det andra af de i dagarne utkomna, här
ofvan anförda arbetena ser Wieselgren
hufvudsakligen som den svenska
nykterhetsrörelsens fader. Däraf betingas de skarpa
men sanna skuggbilderna från husbehofs-

bränningens tider och af den ganska
allmänna sedeslöshet, som rådde bland höga
och låga i följd af dryckesseden. På grund
af denna synvinkel är ock större delen af
arbetet ägnadt åt Wieselgrens outtröttliga
sträfvan i tal och skrift i nykterhetens
intresse, hans berättelser till offentliga
myndigheter örn det goda som de af honom
stiftade nykterhetsföreningarna verkade - kort
sagdt, åt nykterhetsaposteln. Men förfin
har därför ej lämnat ur sikte de andra
sidorna af den rikt utrustade mannens
verksamhet: både själasörjaren, mötestalaren,
litteraturforskaren, biografen, skalden,
geografen, historikern få sin anpart af teckningen,
som är gjord med den lediga hand, det
smidiga språk och den varma hjärtlighet,
som vi känna från andra arbeten af -d:r
Bergman, hvilken själf är en hugfull kämpe
mot rusdryckerna och den förbannelse, som
de fortfarande bringa öfver tusentals
svenska hem.

Sveriges lärarekår, som ju i striden mot
denna svenska folkets gamla skötesynd har
en ganska framstående post sig anförtrodd,
skall säkerligen skynda att med sitt bokförråd
införlifva något af nu omnämda arbeten.
Båda äro det väl värda, och om d:r
Bergmans uti sin prisbillighet har en
rekommendation hos många, skola helt visst de,
som förskaffa sig generaldirektör S.
Wieselgrens utförligare arbete, uti de
kulturhistoriska detaljerna och de ypperliga tids- och
personskildringarna finna rik ersättning för
det något större, men i allt fall
proportionsvis mycket billiga pris af 5 kronor, som
hela verket betingar. H. W-r.

Nytt i bokhandeln.


Folkskolans räkneöfningar af K. P. Nordlund.
Bråk jämte tillämpningar. Sthm, A. V.
Carl-sona bokförlags aktiebolag.

Anvisningar för lärare af K. P. Nordlund.
(Bihang till »Folkskolans räkneöfningar >.
Srhm, A. V. Carlsons bokförlagsaktiebolag.
15 öre.

Det sociala medvetandets utveckling hos barn.
Bidrag till barndomens psykologi och
pedagogik af Will. S. Monroe. (Pedagogiska
skrifter, utgifna af S. A. F:s litteratursällskap. 9)
Lund, Ph. Lindstedts univers.-bokh.

Psykologiska prenotioner af Fredrik
Lundgren. Sthm,o PO. A.. Norstedt & söner. 2 kr.

Stoff till^ åskådningsundervisningen under de
första skolåren. Fri öfversättning och
bearbetning af J. F. Lindegren. Sthm, A. V.
Carlsons bokförlagsaktiebolag, l kr.

Tysk handelskorrespondens. För
handelsskolor och till själfstudium utgifven af J. A.
Afzelius. Sthm, Hugo Geber. 2 kr. 25 öre.

Vänekretsen 1873-1900. Föredrag vid
Vänekretsens möte i Trollhättan den 17 maj
1900 af Karl Ljungnell, Vänersborg.

Paul Peter Waldenström. En teckning af
hans lif af en samtida. Sthm, J. G.
Freden-grens förlag, l kr. 50 öre.

Nyckel till XX:e seklets almanack. I
öfverensstämmelse med almanacksreformen år 1900
utarbetad af Fredrik Lindholm, Sthm. Albert
Bonnier. 50 öre.

Huskurer och recept, samlade af Bleckert
Stenback. Sthm. l kr.

Från sagolandet. Berättelser ur »Tusen och
en natt», för ungdomen bearbetade af H. J.
Kreppers. Sthm, Ferdinand Hey’ls förlag.
l:a haft. 75 öre.

Kyrkliga lifsrörelser i Danmark. Intryck
och iakttagelser från en resa i Danmark af
K. G. Sthm, Fosterlandsstiftelsens förlagsexp.
40 öre.

Ljudande malm af Runa. Sthm,
Fosterlandsstiftelsens förlagsexp. 2 kr. 50 öre.

Mot ljuset af Märta Lagerfelt. Sthm,
Fosterlandsstiftelsens förlagsexp. 25 öre.

Den leliga historien af Alfred Edersheim.
Sthm, Fosterlandsstiftelsens förlagsexp. 7:e
delen, l kr. 50 öre.

Budda och läran om förlossningen från
lidandet. Religionshistorisk skildring af
Henning Sjögren. Sthm, Nordin & Josephson (i
distr.). l kr. 50 öre.

Nordisk Tidskrift. 5:e haft. - Dagny. Haft.
14. - Varia. N:r 9. - Hälsovännen N:r 18.
Djurvännernas Tidning N:r 9.

DÖDSFALL

J. O. Löfvén död. För kort tid sedan
afled i Sollentuna klockaregård organisten
och kantorn Johan Olof Löfvén, född 1815 i
Väster-Löfsta inom ärkestiftet.

Efter att hafva åtnjutit undervisning i
musik (särskildt i klaver- och fiolspelning)
af musikdirektör Lundell, organist i
Väster-Löfsta, aflade han organistexamen i Västerås
1839. Tjänstgjorde därefter som organist
vid Strömsholms slott, tills han 1849
tillträdde organistbefattningen i Sollentuna,
från hvilken befattning han för några år
sedan tog afsked, då han erhöll sin
kantors- och organistlön såsom pension. Sådan
är i korthet den gamles lefnadssaga.

Såsom snart sagdt alla klockare å
landsbygden på den tiden sysslade äfven han
i yngre år med mångt och mycket utom
den egentliga tjänstebefattningen. Så
förfärdigade han icke få goda fioler,
violonceller och mindre orglar till skolbruk.

Särskildt musikaliskt begåfvad var han i
sin krafts dagar en god fiolspelare, både
som medverkande i orkester och som
bondspeleman, då han förträffligt utförde de
gamla västmanlandspolskorna, af hvilka han
upptecknat rätt många, liksom han
komponerat sådana i samma stil.

På sin tid var han en ganska god
organist, hvarför också framlidne professor
Gustaf Mankell, efter att hafva hört honom
spela orgel, yttrade följande: »Det vore
lyckligt, om alla församlingar på
landsbygden ägde så goda, musikaliska organister.»

Den nu hädangångne efterlämnar tvänne
söner, en bosatt i Stockholm och en i
Norrköping, musikdirektören-organisten i S:t
Olai församling J. A. Löfvén.

Frid öfver den gamles minne !

—e.

C. E. Sandberg död. Den 19 dennes
afled i Södertälje f. d. folkskolläraren Carl
Edvard Sandberg.

Född 1831 i Stockholm, tog han 1850 i
samma stad folkskollärareexamen samt blef
1852 lärare vid Södertälje pastorats skolor.
Under flera år skötte han ensam hela
undervisningen, hvarefter han befriades från
läsning med landsförsamlingens barn, och
med tiden fick han allt flera medhjälpare
i kallet. Efter 34 års trägen tjänst tog
han 1886 afsked med pension. Södertälje
stad ökade för några år sedan denna pension
med 300 kronor på det den gamles
lefnadsafton skulle vara fri från brödbekymmer.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0666.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free