- Project Runeberg -  Beskrifning öfver Stockholms län
(1850) [MARC] Author: Wilhelm Tham - Tema: Geography, Uppland, Stockholm, Statistics
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Beskrifning
öfver
STOCKHOLMS LÄN

af
Wilh. Tham

Stockholm, 1850.
På C. A. Bagges Förlag.

Stockholm,
tryckt hos Joh. Beckman, 1850.


Förord till den digitala utgåvan

Se Thams Beskrifning öfver Örebro län, speciellt angående viktenheten pund.

Preface to the Electronic Edition

Wilhelm Tham (1812-1873) was a well reputed Swedish 19th century geographer and historian, who produced detailed descriptions of several Swedish counties. The title Beskrifning öfver Stockholms län translates to "Description of Stockholm county". It contains 337 pages and appeared separately in 1850, and as the fourth part of five such county descriptions published in one volume in 1852. Project Runeberg has decided to publish these descriptions separately.

The 337 text pages, each measuring 5.25 x 8.5 inches, are presented as facsimile images in 150 dpi grayscale GIF format, combined with raw output text from optical character recognition (OCR). The work is not illustrated, but contains several tables and some small print. This makes OCR hard, and there are lots of errors. Let the facsimile images be your reference and use the raw OCR text only if you have to.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, innehåll, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, innehåll, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Rättelser - rättelser
Namnförteckning - I
Läge, gränser, areal - 1
Berg och vatten - 2
Berg- och jordarter - 22
Luftstreck, vextlighet - 29
Odlingens gång - 32
Administrativ indelning - 36
Hemmantal - 41
Befolkningsförhållanden - 43
Förmögenhetsfördelning - 47
Kultur, moralitet, språk - 51
Näringar: Åkerbruk - 53
Boskapsskötsel - 59
Skogsbruk - 62
Bergsbruk - 65
Fabriksrörelse, binäringar - 69
Fiske - 71
Sjöfart - 72
Handel - 73
Vägar, gästgifvaregårdar - 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Kanaler - 81, 82, 83, 84, 85, 86
Skatter - 87, 88, 89, 90
    Städer inom Upland
1. Sigtuna uppstad - 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
2. Waxholms sjöstad - 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107
3. Norrtelje sjöstad - 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113
4. Östhammars sjöstad - 113, 114, 115, 116, 117
5. Öregrunds sjöstad - 117, 118, 119, 120
    Härader, skeppslager och socknar i d:o
I. Färentuna härad - 120, 121
1. Lofö socken - 121, 122, 123, 124
2. Skå socken - 124, 125
3. Sånga socken - 125, 126
4. Hillersjö socken - 126, 127
5. Färentuna socken - 127, 128
6. Ekerö socken - 129, 130, 131
7. Munsö socken - 131, 132, 133
8. Adelsö socken - 133, 134
II. Sollentuna härad - 134
9. Bromma socken - 134, 135, 136, 137
10. Spånga socken - 137, 138, 139
11. Jerfälla socken - 139, 140, 141
12. Sollentuna socken - 141, 142
13. Eds socken - 143, 144
III. Danderyds skeppslag - 144
14. Solna socken - 145, 146, 147, 148, 149
Kongl. Djurgården - 149, 150, 151, 152, 153, 154
15. Danderyds socken - 154, 155
16. Lidingö socken - 155, 156, 157
17. Täby socken - 158, 159, 160
18. Östra Ryd socken - 160, 161, 162
IV. Wallentuna härad - 162, 163
19. Fresta socken - 163, 164
20. Hammarby socken - 164, 165
21. Wallentuna socken - 165, 166, 167
22. Angarns socken - 167
23. Wada socken - 167, 168
V. Erlinghundra härad - 168, 169
24. Norrsunda socken - 169, 170, 171
25. Husby socken - 171, 172
26. Odensala socken - 172, 173
27, 28. Sankt Olofs och Sankt Pehrs socknar - 173, 174, 175, 176
29. Haga socken - 176, 177
30. Wassunda socken - 177, 178
31. Alsike socken - 178, 179
32. Knifsta socken - 179, 180
VI. Seminghundra härad - 180, 181
33. Skånela socken - 181, 182
34. Markims socken - 182, 183
35. Orkesta socken - 183, 184
36. Frösunda socken - 184, 185
37. Lunda socken - 185, 186
38. Skeptuna socken - 186, 187
39. Widbo socken - 187, 188
VII. Långhundra härad - 188, 189
40. Össeby-Garn socken - 189, 190, 191
41. Kårsta socken - 191, 192
42. Närtuna socken - 192, 193
43. Gottröra socken - 193, 194, 195
44. Husby Långhundra socken - 195, 196
45. Östuna socken - 196, 197
46. Lagga socken - 198, 199
VIII. Wermdö skeppslag - 199
47-52. Wermdö socken och dertill hörande annex- och kapellförsamlingar, Bo, Ingarö eller Pilhamn, Djurö eller Djurhamn, Möja, och södra hälften af Ljusterö - 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
IX. Åkers skeppslag - 209, 210
53. Öster Åkers socken - 210, 211, 212
54. Kulla socken - 212, 213, 214
55. Riala socken - 215
X. Frötuna skeppslag - 215, 216
56. Länna socken - 216, 217, 218
57. Blidö socken - 218, 219
58. Frötuna socken - 219, 220, 221
59. Rådmansö socken - 221, 222
XI. Sjuhundra härad - 222, 223
60. Skederids socken - 223, 224
61. Rö socken - 224, 225, 226
62. Rimbo socken - 226, 227
63. Fasterna socken - 227, 228, 229, 230
XII. Lyhundra härad - 230, 231
64. Husby Lyhyndra socken - 231, 232
65. Malsta socken - 232, 233
66. Lohärads socken - 233, 234
67. Estuna socken - 234, 235, 236
68. Söderbykarls socken - 236, 237, 238
XIII. Bro och Wätö skeppslag - 238
69. Bro socken - 238, 239, 240
70. Wätö socken - 241, 242
XIV. Wäddö och Häfverö skeppslag - 242
71. Wäddö socken - 242, 243, 244
72. Häfverö socken - 244, 245, 246
73. Singö socken - 246
XV. Närdinghundra härad - 246, 247
74. Almunge socken - 247, 248, 249
75. Knutby socken - 249, 250, 251
76. Faringe socken - 251, 252
77. Bladåkers socken - 252, 253, 254
78. Edsbro socken - 254, 255
79. Ununge socken - 255, 256
XVI. Frösåkers härad - 256, 257
80. Edbo socken - 257, 258, 259
81. Hargs socken - 259, 260, 261, 262
82. Börstils socken - 262, 263, 264, 265
83. Gräsö socken - 265, 266
84. Hökhufvuds socken - 266, 267
85. Walö socken - 267, 268, 269
86. Forssmarks socken - 269, 270, 271
    Södertörn
Södertelje sjö- och uppstad - 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
    Härader och socknar i Södertörn
XVII. Svartlösa härad - 280
87. Bränkyrka socken - 280, 281, 282, 283, 284, 285
88, 89. Nacka och Erstaviks kapellförsamlingar - 285, 286, 287
Sickla församling - 287, 288, 289
90. Huddinge socken - 289, 290, 291, 292
91. Botkyrka socken - 292, 293, 294, 295, 296
92. Salem socken - 296, 297, 298
93. Grödinge socken - 299, 300, 301
XVIII. Öknebo härad - 301
94. Södertelje landsförsamling - 301, 302, 303, 304
95. Tveta socken - 304, 305, 306
96. Turinge socken - 306, 307, 308
97, 98. Öfver- och Ytter-Järna sockar - 308, 309, 310, 311
99. Wårdinge socken - 311, 312, 313, 314
XIX. Sotholms härad - 314
100, 101. Tyresjö socken med Dalarö Kapell och Garnisonsförsamling - 314, 315, 316, 317
102. Öster-Haninge socken - 317, 318, 319, 320
103. Ornö kapell-socken - 320, 321
104. Nämdö kapellsocken - 321
105. Utö kapellsocken - 321, 322, 323, 324, 325
106. Vester-Haninge socken - 325, 326, 327, 328
107. Muskö kapellsocken - 328, 329, 330
108. Ösmo socken - 330, 331, 332, 333, 334
109. Sorunda socken - 334, 335, 336
110. Torö kapellsocken - 336, 337
    

Namnförteckning


    Adamsberg - 227
    Addaren - 15
    Adelsö - 8
    Adelsö prestgård - 134
    Adelsö socken - 133
    Agaren - 21
    Agnafit - 32
    Agnesberg - 148
    Agnöfjärden - 18
    Ahlberget - 152
    Ahlby - 164
    Ala - 177
    Alby - 77, 126, 295, 316
    Alby, stora och lilla - 148
    Alby, sjön - 9, 315
    Almunge prestgård - 249
    Almunge socken - 246
    Almunge å - 5
    Alnäs - 152
    Alsike - 75, 178
    Alsike prestgård - 179
    Alsike socken - 178
    Alskäret - 24
    Altuna - 186
    Alvik - 137
    Angarn-sjön - 15, 16
    Angarn socken - 167
    Anneberg - 206, 313
    Annelund - 148
    Antuna - 143
    Arbottna - 330
    Arholma - 241
    Arholmen - 241
    Arninge, vester - 159
    Arnösjön - 12
    Askanäs - 130
    Askrikefjärden - 17
    Aspberget - 292
    Aspen - 9
    Aspsjön - 10
    Aspsund - 238
    Aspvik - 206
    Axaren - 299
    Backa - 192, 246
    Badstuguviken - 25
    Bagaretorp - 148
    Baggarsfjärden - 18
    Baggebol - 204
    Bagghusfjärden - 13
    Balingsta - 291
    Balsaren - 13
    Balsberga - 314
    Bankesta - 311
    Barkarby - 39, 74
    Barlingsfjärden - 11
    Barlingsön - 259
    Barsjö träsk - 55, 234
    Beateberg - 56, 225
    Beatelund - 205
    Beckomberga - 137
    Bedarön - 331
    Benhamra, stora o. lilla - 168
    Bennebols bruk - 67, 255
    Bennebolssjön - 12
    Berga - 80, 155, 256, 258, 327
    Bergby - 197, 245
    Bergholm - 298
    Bergshammar - 78, 149
    Bergshammarsviken - 15
    Bergsjölund - 152
    Bergvik - 205
    Berkinge bruk - 67, 271
    Berkinge damm - 10
    Billsta - 185
    Biskopsudden - 152
    Bisslinge - 144
    Bista - 188
    Bjurshagen - 328
    Björkby - 159
    Björken - 14
    Björkfjärden - 13
    Björkfjärden, norra o. södra - 8
    Björknäs - 204
    Björknäsfjärden - 14
    Björkvik - 207
    Björkö - 8, 13, 27, 133, 243, 251
    Björkö by - 134
    Björkö qvarn - 55
    Björnarbo grufva - 24, 268
    Björnholmen - 124
    Björnmyran - 269
    Björnö - 220
    Björsta grufva - 24, 66, 261
    Bladåkers socken - 252
    Blidö - 15, 219
    Blidö socken - 218
    Blista - 336
    Bloka - 77
    Blå porten - 151
    Bo - 157, 204
    Bockholmsund - 8, 59
    Bockholmsätra - 131
    Bogesund - 162
    Bollstanäs - 164
    Borgby - 164
    Borggårds grufva - 24, 267
    Bornan - 13
    Bornsjön - 7
    Bornö - 296, 298
    Bo socken - 199, 204
    Botilsbo grufva - 24, 268
    Botkyrka socken - 292
    Bottenfjärden - 13
    Bottna - 240
    Braheberg - 193
    Brandalssund - 310
    Branshammar - 177
    Bredvik - 157
    Bredsundsviken - 13
    Brevik - 206
    Brevik sund - 14, 18
    Bro - 77
    Broby - 56, 60, 268
    Brofjärden - 8
    Bromma kyrksjö - 135
    Bromma prestgård - 137
    Bromma socken - 134
    Bromseby - 191
    Bromsten - 139
    Bro o. Wätö skeppslag - 238
    Bro prestgård - 240
    Bro sjön - 14
    Bro socken - 238
    Brotorp - 236
    Brottby - 77, 191
    Brubbhamra - 300
    Brunn - 205
    Brunna - 294
    Brunnsviken - 17
    Brunnsviken, södra - 17
    Brygga - 130
    Brållsta - 191
    Bråten - 337
    Bränkyrka sjön - 18
    Bränkyrka socken - 280
    Bränninge - 59, 305
    Bränninge bruk - 69, 305
    Bränninge ström - 20, 305
    Bullerön - 321
    Bullsta - 301
    Bunsön - 321
    Burvik - 251
    Buska - 246
    Byholmen - 243
    Bylon - 149
    Byrsta - 300
    Bysjön - 12, 15, 212
    Byströms villa - 152
    Byttan - 321
    Bålsta - 196
    Bällsta - 166
    Bälsta - 56, 137
    Bälsta bro - 135
    Bälsta sund - 7
    Bärmåssarne - 267
    Börstils prestegård - 264
    Börstils sjön - 10
    Börstils socken - 262
    Carlbergs kanal - 7, 81
    Carlbergs sjön - 7
    Carlbergs slott - 147
    Carlholm - 280
    Carlsängsgrufvan - 264
    Charlottenburg - 283
    Charlottendal - 283
    Christineholm - 234
    Dalarö - 72, 316
    Dalaröfjärden - 314
    Dalarö skans - 317
    Dalarö socken - 314
    Dammsjön - 18
    Danderyds skeppslag - 144
    Danderyds socken - 154
    Danmark - 287
    Degerby - 127
    Degernäs - 321
    Degerö - 233
    Djulasjön - 312
    Djurgården - 149
    Djurgårds brunn - 31, 153
    Djurgårds kanal - 82
    Djurgårds manege - 152
    Djurgårds theater - 152
    Djurgårds vauxhall - 152
    Djurhamn - 208
    Djursborg - 154
    Djursnäs - 333
    Djursnäs viken - 331
    Djurö - 18, 208
    Djurö socken - 199, 208
    Dockaviken - 287
    Drefviken - 18
    Drottningberget - 332
    Drottningholms bro - 75
    Drottningholms slott - 123
    Dräfvinge - 286
    Dufvebol - 139
    Dufnäs - 289
    Dufnäsfladan - 287
    Dyvik - 212
    Dåderö - 310
    Däfvensösund - 8
    Edbo prestegård - 258
    Edbo socken - 257
    Edboviken - 12
    Edby - 125
    Edeby - 298
    Edesnäs - 323
    Edesta - 313
    Edestasjön - 312
    Edsberg - 142
    Edsbro - 67
    Edsbro kyrkvik - 12
    Edsbro masugn - 255
    Edsbro socken - 254
    Edsjön - 7
    Eds prestegård - 144
    Eds socken - 143
    Edsviken - 7, 15, 17
    Eggebyholm - 197
    Eke - 240
    Ekeby - 162, 179, 251, 327
    Ekebyhof - 130
    Ekebyholm - 227
    Ekedal, vester - 80, 206
    Ekedal, öster - 206
    Ekensberg - 283
    Ekenäs - 126
    Ekerö - 8
    Ekeröfjärden - 8
    Ekerö socken - 129
    Ekesgarn - 328
    Eketorp - 327
    Ekhamn - 117
    Ekhamnsviken - 6
    Ekholmsnäs - 157
    Eklund - 148
    Eknäsviken - 331
    Eknö - 200
    Ekoln - 6
    Eldgarn - 128
    Elfsala, vester - 206
    Elfsjö - 56, 284
    Elfsnabben - 328, 330
    Elfsta - 295
    Elfvik - 157
    Elgmorasundet - 19
    Elgöfjärden - 18
    Ella - 159
    Ella udde - 246
    Enby - 205
    Eneby, ytter - 310
    Enebyberg - 56, 155
    Enskede - 56, 284
    Ensta - 77, 159
    Eolskulle - 152
    Erfvinge - 139
    Eriksberg - 27
    Erikssund - 6, 176
    Erken - 8
    Erlesunda - 143
    Erlinghundra härad - 168
    Erlinghundra h:ds allmänning - 63
    Erstavik - 286
    Erstaviks socken - 285
    Estuna prestgård - 235
    Estuna socken - 234
    Exarbysjön - 15
    Fagersjön - 20
    Fagerö - 259
    Fageröfjärden - 11
    Fahrsta - 206, 284, 310
    Fahrsta fjerding - 205
    Fahrstalandet - 18, 205
    Fannsjön - 12
    Faringe socken - 251
    Farreka måsse - 266
    Fastarbysjön - 15
    Fasta Visnare - 227
    Fasterna prestgård - 230
    Fasterna socken - 227
    Finnboda - 70, 288
    Finnsundet - 17
    Finsta - 224
    Fiskartorpet - 150, 153
    Fisksundet - 18
    Fisksätra - 287
    Fittja - 79, 294
    Fittja bro - 80
    Fituna - 336
    Fjeldstuen - 152
    Fjäderholmen - 157
    Fjälsvik - 208
    Fjättersjön - 331
    Fjäturn - 7
    Fladen - 5
    Flatsjön - 281, 315
    Flemingsberg - 29
    Flötsund - 6
    Fogdetorp - 303
    Fogelbro - 207
    Fogelbrolandet - 18, 205
    Fogelfjärden - 10
    Fogelsta - 298
    Fogelvik - 205
    Forss - 79, 327
    Forssbol - 258
    Forssby - 180
    Forssen - 285
    Forssmarks bruk - 56, 68, 270
    Forssmarks damm - 10
    Forssmarks socken - 269
    Forssmarksån - 10
    Framnäs - 153
    Frebbenbol - 77
    Fredriksborg - 107
    Fredriksdal - 70, 288
    Frescati - 153
    Frescati, öfra och nedra - 149
    Fresta socken - 163
    Fridhem - 153
    Friesens park - 152
    Frinsholmen - 328
    Fruberget - 332
    Frösjön - 21
    Frösunda, nedra o. öfra - 148
    Frösunda prestgård - 185
    Frösunda socken - 184
    Frösvik - 162
    Frötuna kyrksjö - 14
    Frötuna prestgård - 220
    Frötuna skeppslag - 215
    Frötuna socken - 219
    Frösåkers härad - 256
    Fullersta - 55, 56, 291
    Funbo-ån - 5
    Furusund - 14, 78, 219
    Fyris-ån - 6
    Fysingen - 7
    Fållnäs - 56, 60, 336
    Fållnäsviken - 19
    Fåraxviken - 160
    Fårsjön - 5
    Fårön - 262
    Fälön - 262
    Fällströmmen - 18
    Fämåssen - 266
    Färentuna härad - 120
    Färentuna prestgård - 128
    Färentuna socken - 127
    Gafvel - 251
    Gafvel-Långsjön - 14
    Gallfjärden - 11
    Galltorp - 238
    Garnsviken - 6, 16
    Gelinge - 321
    Geneta - 304
    Gertuna - 303
    Gerstaberg - 310
    Getaren - 20
    Gillberga - 191, 229
    Gillfjärden - 14
    Gillstuviken - 18
    Gimmersundet - 322
    Ginningen - 10
    Gisen - 12
    Gisjön - 14
    Gislaren - 12
    Gladö - 291
    Gladö qvarnsjö - 18
    Glasberga - 303
    Glasby - 303
    Glasbsjön - 9
    Glömsta - 291
    Gottröra socken - 193
    Granatberget - 264
    Granby - 159, 176
    Granfjärden - 11
    Granöfjärden - 18
    Gribbylund - 159
    Grinda - 208
    Grindsjön - 19
    Grindön - 19
    Gripsholmsfjärden - 8
    Grisselhamn - 72, 244
    Grisslingefjärden - 18
    Grådö (Gråddö) - 78, 222
    Gråfjärden - 320
    Gråsätra grufva - 24, 261
    Gränby - 77
    Gränsta - 39, 77
    Grässjön - 12
    Gräsö - 11, 26
    Gräsö f. d. allmänning - 66
    Gräsö gård - 265
    Gräsö socken - 265
    Grödinge kyrksjö - 299
    Grödinge socken - 299
    Gröndal - 152, 283
    Grönsta - 157
    Gunnarsten - 332
    Gustafsberg - 70, 206
    Guttunge-(Gulunge-)sjön - 14
    Gålön - 317
    Gångsätra - 157
    Gångsätra träsk - 156
    Gäfsjön - 165
    Gälnö - 200
    Gömaren - 18
    Görväln - 7, 56, 65, 141
    Hacksta - 190
    Haga, gamla - 176
    Haga gård - 148
    Haga källa - 32
    Haga slott - 148
    Haga socken - 176
    Hagalund - 148
    Hagby - 56, 60, 160
    Hagbysjön - 7
    Hagelstena - 65, 179
    Hakunge - 191
    Halfkakssundet - 17
    Hall - 77, 303
    Hallinge - 298
    Hallsjön - 266
    Hallsviken - 20
    Hamarby - 77, 257, 288, 295
    Hamarbysjön - 18
    Hamarby socken - 164
    Hammar - 326
    Hammersta - 333
    Hammerstaviken - 19
    Hamnmora - 134
    Hamra - 70
    Hanstavik - 56, 60, 304
    Hanveden - 4, 64
    Harboviken - 11
    Harbroholm - 258
    Harg - 56, 173, 182
    Hargs bruk - 68, 260
    Harsjön - 10, 15
    Hargs prestgård - 262
    Hargs socken - 259
    Hargsån - 11
    Harön - 200
    Hattsundet - 14
    Hederviken - 16
    Hedvigsdal - 142
    Helgö - 185
    Helgösjön - 16
    Hemmesta - 206
    Hemmesta fjerding - 205
    Henriksdal - 288
    Hermansdal - 70, 288
    Herrhamra - 337
    Herrängen - 284
    Herrängsgrufvor - 24, 66, 246
    Herrön - 19, 331, 334
    Hersby - 142, 157, 226
    Hersby, stora - 142
    Hesselby - 56, 158
    Hesselmora - 321
    Hesslingby - 319
    Hesslingeberg - 153
    Hesta - 56, 139
    Hillersjö socken - 127
    Hillersjöviken - 8
    Himmelsö - 331
    Himmerfjärd - 20
    Hjelmsta - 76, 166
    Hjortsberga - 27, 313
    Hofgården - 134, 246
    Hofgårdsfjärden - 8
    Holmboda - 171
    Holmsjön - 6
    Hornan - 8
    Horsberget - 326
    Horsfjärden - 19
    Horsviken - 213
    Hosjön - 10
    Huddinge socken - 289
    Hufvan - 15
    Hufvudskär - 317
    Hufvudsta - 148
    Hummelmora - 208
    Hunhama - 294
    Husarviken - 17
    Husbacka - 72, 262
    Husby - 132, 172, 199
    Husby prestgård - 232
    Husby socken (Erlingh.) - 171
    Husby socken (Långh.) - 195
    Husby socken (Lyh.) - 231
    Husbyån - 6
    Hushagen - 280
    Hustegaviken - 17
    Hvitsgarn - 328
    Hvitsjö - 205
    Hvitvassfjärden - 19
    Hydingeström - 12
    Håfbosjön - 14
    Håkanskär - 241
    Håknäs - 242
    Hårsjön - 15
    Håsta - 195
    Håtö - 221
    Häfverö prestgård - 245
    Häfverö socken - 244
    Hägernäs - 159
    Hägerstalund - 139
    Hägersten - 284
    Häringe - 327
    Häringeviken - 19
    Hässingen, st. och lilla - 7, 135
    Hästholmen - 287
    Hästängen - 159
    Högarsfjärd - 14, 18
    Högbena - 208
    Höggarn - 157
    Höggarns-fjärden - 160
    Högtorp - 64, 298
    Hökhufvuds prestgård - 267
    Hökhufvuds socken - 266
    Hörningsnäs - 291
    Idö - 241
    Igelviken - 6
    llsholm - 240
    Ingarö - 18
    Ingarö socken - 199, 205
    Ingemarsön - 23
    Ingenting - 148
    Jakobsberg - 56, 140
    Jerflotta - 331
    Jerfälla socken - 139
    Johannisberg - 152, 194
    Johannisforss - 69, 269
    Johannisfrid - 137
    Johannislund - 137
    Jonsgrufvan - 264
    Jordebromalm - 317
    Judarn - 135
    Jufvansbo grufva - 24, 268
    Jumsta - 306
    Jungfrufjärden - 320
    Jungfruskär - 321
    Jutskåre backe - 318
    Jällnan - 14
    Järfva, Herregårds, nedra och öfra - 70, 148, 149
    Järinge - 258
    Järingesjöarne - 12
    Järla - 56, 288
    Järla sjö - 18
    Järnafjärden - 20
    Järna grufvor - 67
    Järna socknar, Ytter- och Öfver- - 308
    Järnaån - 20
    Järsjö, norr - 238
    Jättunasjön - 12
    Kaggeholm - 131
    Kaggfjärden - 20
    Kagghamra - 300
    Kaknäs - 153
    Kalfsvik - 207
    Kalfudden - 139
    Kallerö - 264
    Kallfjärden - 19
    Kallhäll - 141
    Kallrigafjärden - 10
    Kanaan - 139
    Kapellholmen - 328
    Kapellskär - 72, 222
    Kapellsudden - 332
    Kaptensudden - 151
    Karby - 160, 190
    Karleby - 303
    Karlforss - 311
    Karlforssån - 309
    Karlösa - 238
    Karta holme - 27, 336
    Kasberget - 242
    Kasby - 199
    Kashamra - 301
    Kathrineberg - 283
    Kathrinedal - 70
    Kersö - 70, 121, 131
    Kiel - 205
    Kiholm - 65, 304
    Kimsta - 76, 182
    Kista - 139
    Klingboda - 168
    Klockareberget - 292
    Klubben - 283
    Klubbfjärden - 7
    Klyxen - 11
    Klämmingen - 21
    Knifsta - 180
    Knifsta socken - 179
    Knutby prestgård - 251
    Knutby socken - 249
    Kodjupet - 17
    Kohagsviken - 155
    Kolarmora - 55
    Kolbotten, nedra och öfra - 287, 288
    Kornan - 14
    Kornäs - 246
    Koviken - 14
    Kovik, lilla och stora - 206
    Koxut - 261
    Kragsta - 77, 256
    Krigslida - 326
    Krusenberg - 179
    Kräftriket - 70, 154
    Kulla socken - 212
    Kullön - 160
    Kumelnäs - 70, 204
    Kumla - 79, 310, 316
    Kundbysjön - 14
    Kungsberga - 128
    Kungsbro - 308
    Kungshamn - 179, 288
    Kungshamns-viken - 287
    Kungshatt - 124
    Kymendö - 320
    Kystahaf - 13
    Kårsta socken - 191
    Källhagen - 153
    Källtorp - 286
    Källtorpsjön - 285
    Kärfven - 10
    Körunda - 333
    Ladugårdslandsviken - 17
    Laduviken - 17
    Ladvik - 298
    Lafvaröfjärden - 259
    Lagga prestgård - 199
    Lagga socken - 198
    Lagga å - 5
    Lagnö, vester och öster - 212, 214
    Lambarsfjärd - 8
    Lamfjärden - 325
    Lanaren - 20
    Landsort - 1, 21, 337
    Langnösund - 18
    Lappgrufvorna - 24, 66, 246
    Largen - 15
    Ledinge - 56, 60, 180
    Ledingsnäs - 180
    Lejonslätten - 151
    Lemshaga - 205
    Lida - 326
    Lidby, lilla - 298
    Lidingö - 17
    Lidingö bro - 156
    Lidingö socken - 155
    Lido - 153
    Lidö - 241
    Lidöfjärden - 14
    Liljeholmen - 70, 283
    Liljeholmsbro - 281
    Liljeholmssjön - 9
    Lillfjärden - 13
    Lillsjön - 135, 299
    Lillsjönäs - 137
    Lillströmmen - 82
    Lillsved - 208
    Lillvikaren - 11
    Lina - 56, 60, 303
    Lindberga - 39, 76
    Lindhof - 295
    Lindholm - 184
    Lindholmsjön - 16
    Lindsunda - 171
    Lindö - 56, 124, 166
    Lingonsjön - 16
    Lingsberg - 166
    Lingsjön - 5
    Lisa, vester och öster - 218
    Lisasjön - 15
    Lisma - 56, 292
    Lismasjön - 19
    Lisma qvarnsjö - 281
    Lisselgärde - 157
    Listonhill - 152
    Litsleby - 127
    Ljusteröarne - 15
    Ljusterö fjerding - 209
    Ljusterö socken - 199, 209
    Lofö - 8
    Lofö prestgård - 124
    Lofö socken - 121
    Lohärads prestgård - 234
    Lohärads socken - 233
    Lomaren - 14
    Lo qvarn - 59, 214
    Lorthamn - 24
    Losjön - 15, 309
    Loån - 212
    Ludvigsberg - 152, 330
    Lulehofs bro - 75
    Lulehofs sund - 8
    Lund - 334
    Lunda socken - 185
    Lundby - 183, 336
    Lundstorp - 303
    Lundås - 55, 258
    Lyhundra härad - 230
    Lysta - 78
    Låckstaholm - 55, 64, 196
    Lågbolssjön - 257
    Långbro - 27, 284, 314
    Långgarn - 328
    Långholmen - 160
    Långhundra härad - 188
    Långhundra härads allmänning - 63
    Långlötsjön - 137
    Långpanna - 284
    Långsjön - 5, 10, 11, 15, 20, 21, 315
    Långskärs grufvor - 24, 66, 246
    Långsunda - 206
    Långtarmen - 8
    Långvikaren - 11
    Långåsen - 22
    Långängen - 155
    Länna - 79, 248, 291
    Länna bruk - 67, 248
    Länna prestgård - 218
    Länna sjö - 15
    Länna socken - 216
    Lännersta - 204
    Lännersta sund - 18
    Länsö - 262, 264
    Lättinge - 320
    Löfbrunna - 160
    Löfhammar - 187
    Löfholmen - 283
    Löfsjön - 19
    Löfsta - 126, 144, 185
    Löfstafjärden - 7
    Löfstaholm - 175
    Löfstalund - 301
    Löfsätra - 160
    Löhamarsjön - 11
    Löknäs - 207
    Lötfjärden - 259
    Löttinge - 159
    Magelungen - 18
    Malma, norr - 206
    Malmen - 292
    Malmsjö - 301
    Malmsjön - 8, 20
    Malmvik - 124
    Malmviksfjärden - 121
    Malmön - 121
    Malsjön - 16
    Malstasjön - 14
    Malsta socken - 232
    Manhem - 152
    Manilla, nedra och öfra - 152
    Maren - 20
    Margretelund - 137, 211
    Marieberg - 56, 300
    Marieborg - 284
    Mariehäll - 137
    Marka - 77
    Markdals grufvor - 66, 246
    Markims prestgård - 183
    Markims socken - 182
    Marma - 76
    Marum - 209
    Marön - 200
    Masgarn - 328
    Mellansjö - 209
    Mellby grufva - 24
    Mellingeholm - 56, 60, 220
    Menhamra - 130
    Mennö - 296
    Mensätra - 204
    Mjösundet - 308
    Mogasjön - 5
    Molnby - 56, 166
    Mora - 78, 212
    Morkarssundet - 336
    Morsta - 56, 191
    Morviken - 19
    Muhlsta - 327
    Munkholmssundet - 6
    Munsö - 8
    Munsö prestgård - 133
    Munsö socken - 131
    Muskan - 19
    Muskö - 19, 328
    Muskö socken - 328
    Muskösund - 333
    Mysingen - 19
    Måby - 172
    Måsnaren - 20
    Måssjön - 13
    Mälby - 134, 213, 264
    Mälbyfjården - 331
    Mälsta - 196
    Märsta - 75, 172
    Möjan, norra och södra - 18, 200
    Möja socken - 199, 209
    Mölna - 70, 157
    Mölna träsk - 156
    Mölnebo - 314
    Mörby - 125, 155, 229
    Mörbyfjärden - 8
    Mörbyviken - 320
    Mörköfjärden - 20
    Mörtsjön - 12
    Mörtviken - 281
    Mörtön - 321
    Nacka - 59, 286
    Nacka bro - 286
    Nacka socken - 285
    Nackaån - 18
    Nederänge - 188
    Nockeby bro - 75
    Nockeby sund - 9
    Nodtsta - 56, 221
    Nodtstasjön - 14
    Nolinge - 301
    Noor - 56, 60, 180, 240
    Nora - 128, 155
    Norbysjön - 312
    Norga - 79, 301
    Norrboda - 266
    Norrby - 56, 132, 188, 245
    Norrgarn - 253
    Norrhofva - 207
    Norrnäs - 207
    Norrsjön - 5, 12
    Norrström - 9
    Norrsund - 237
    Norrsunda socken - 169
    Norrteljefjärden - 13
    Norrtelje stad - 107
    Norrtelje ström - 14
    Norrvikaren - 11
    Norrviken - 13
    Norrön - 11
    Norsborg - 56, 294
    Norslunda - 171
    Norviksfjärden - 331
    Nuttön - 10
    Nyble - 68
    Nybohof - 283
    Nyckelviken - 287
    Nyckelviken, stora - 288
    Nyfors pappersbruk - 70, 316
    Nynäs - 333
    Nynäsviken - 19, 331
    Nyqvarns bruk - 70, 308
    Nysätra - 78
    Nytomta - 148
    Nytorp - 142
    Nåttarö - 322, 331
    Nämdö - 19, 321
    Nämdöfjärden - 18
    Nämdö socken - 321
    Nänninge - 78
    Nänninge sund - 14
    Närdingen - 12
    Närdinghundra härad - 246
    Näringsberg - 327
    Närlunda - 130
    Närtuna socken - 192
    Närtunaån - 16
    Näs - 56, 211, 226
    Näsby - 56, 159, 295, 313
    Näsbyviken - 154
    Näslandet - 299
    Oakshill - 152
    Odensala prestgård - 173
    Odensala socken - 172
    Odenslunda - 164
    Ogesta - 333
    Ogsjön - 20
    S:t Olofs socken - 173
    Olofssund - 332
    Olshamra - 166
    Ora - 252
    Orkesta socken - 183
    Ormgårdssjön - 17
    Orminge fjerding - 204, 205
    Omringelandet - 18, 199
    Ornö - 19, 320
    Ornöfjärden - 19
    Ornö socken - 320
    Ornö ström - 320
    Orsviken - 10
    Ortala - 68, 244
    Ortala grufva - 24
    Ortalaviken - 13
    Osmarn - 13
    Oxdjupet - 18, 206
    Oxunda - 144
    Oxundasjön - 7
    Penningeby - 56, 217
    Penningebysjön - 15
    S:t Pers socken - 173
    Petersberg - 283
    Pilhamn, se Ingarö
    Pilkrog - 79
    Pohlsro - 152
    Pomern - 142
    Prestnible - 127
    Pukeby - 55
    Puttsjön - 14
    Pålsundet - 17
    Qvalsta - 197
    Qvarnsjön - 299, 309
    Raggarö - 262
    Ragnhildsborg - 280
    Ramsen - 5
    Ramsmora - 205
    Ranhammar - 137
    Ranksta, söder - 336
    Rassaviken - 331
    Rastaborg - 65, 130
    Ravaln - 7
    Reimersholm - 283
    Rensätra - 204
    Resarön - 23
    Riala prestgård - 215
    Riala socken - 215
    Rickeby - 173
    Rickeby vester - 195
    Rickebasta - 179
    Ricksten - 296
    Rickstens qvarnsjö - 292
    Ricksätra - 126
    Riddarholmsfjärden - 9
    Riddersholm - 222
    Riddersvik - 126
    Rilanda - 77
    Rimbo krog - 76
    Rimbo prestgård - 227
    Rimbo socken - 226
    Rindö - 106, 201
    Risberga - 197, 300
    Rishyle - 160
    Risna - 56, 139
    Ristomta - 336
    Roddarne grufvor - 24
    Roddarne måsse - 266
    Ropsten - 153
    Rosendal - 152
    Rosenhill - 153
    Rosenvik - 152
    Rosersbergs slott - 170
    Rosersbergsviken - 6
    Rotebro - 75, 142
    Rotsunda - 142
    Rudasjöarne - 318
    Ruggsätra - 56, 78, 210
    Rummet - 330
    Rumpviken - 13
    Rumsätrasjön - 15
    Runby, nedra och öfra - 144
    Runeholm - 258
    Rungarn - 253
    Runmarö - 18
    Runsa - 56, 144
    Runstenskärret - 299
    Rycklingesjön - 10
    Rydboholm - 56, 161
    Ryds kyrkvik - 17
    Ryds socken, östra - 160
    Rytorp - 148
    Råckelsta - 167
    Råcksta - 138
    Rådan - 139
    Rådasjön - 13
    Rådmansö - 21
    Rådmansö kungsgård - 222
    Rådmansö kyrkvik - 14
    Rådmansö socken - 221
    Rånäs bruk - 56, 65, 68, 229
    Rånö - 322, 331
    Råsta - 139
    Råstasjön - 137
    Ränka - 77
    Röby - 192
    Röksta - 78
    Rönmarn - 10
    Rönninge - 159, 298
    Rönningesjön - 17
    Rörbergs grufva - 24
    Rörby - 167
    Rörstrandssjön - 7
    Rösjön - 14, 17
    Rö socken - 224
    Sackstensberget - 243
    Salems socken - 296
    Saltarö - 207
    Saltskog - 304
    Saltskogsfjärden - 20
    Sanda - 77
    Sandasjön - 15
    Sandemar - 319
    Sandhamn - 72, 208
    Sandika - 258
    Saxarefjärden - 18
    Schebo bruk - 56, 68, 256
    Segersta - 180
    Seglinge - 249
    Sevilla - 152
    Seminghundra härad - 180
    Seminghundra h:ds allmänning - 63
    Siarö - 213
    Sickla, lilla och stora - 288
    Sicklasjön - 18
    Sickla socken - 287
    Sicklaön - 287
    Siggesta - 207
    Siggesta fjerding - 206
    Siggestafjärden - 18
    Sigridsholm - 56, 186
    Sigridsholmssjön - 5
    Sigtunafjärden - 6
    Sigtuna stad - 90
    Sigtunaån - 21
    Sillen - 21
    Simmsjön - 20
    Simpböle - 221
    Singö - 13, 246
    Singöfjärden - 11
    Singö socken - 246
    Sirishof - 153
    Siunda - 27, 313
    Siundasjön - 21
    Sjuhundra härad - 222
    Sjöberg - 142, 191, 300
    Sjögård - 313
    Skansen - 152
    Skanssundet - 20
    Skarfven - 6
    Skarpa - 330
    Skarpnäck - 285
    Skarp Runman - 200
    Skarpö - 201
    Skebo ström - 12
    Skederids socken - 223
    Skedika, norr - 77
    Skeptuna prestgård - 187
    Skeptuna socken - 186
    Skevik - 206
    Skeviken - 14
    Skjerfsta, lilla o. stora - 203
    Skofjärden - 6
    Skogs Ekeby - 327
    Skogsfjärden - 14
    Skogssjön - 20, 287
    Skrubban - 285
    Skuggan, lilla o. stora - 153
    Skuru - 288
    Skuru bro - 80
    Skuru sund - 18
    Skylöt - 27
    Skylötsjön - 21
    Skytteholm - 130
    Skålhamra - 160
    Skånelaholm - 182
    Skånela prestgård - 182
    Skånela socken - 181
    Skånsta - 210
    Skårby - 56, 298
    Skå socken - 124
    Skägga fjerding - 206
    Skägga, vester o. öster - 208
    Skälby - 140, 301
    Skällnora - 163
    Skällnoraån - 163
    Skärsjön - 5
    Skärsta - 12, 72
    Skärsätra - 157
    Skärö fjerding - 206
    Sköndal - 284
    Sköndalsbro - 284
    Skönstavik - 285
    Sladdarö - 24
    Slagsta - 65, 294
    Slotterskär - 264
    Släningen - 14
    Slätö - 262
    Smedby - 211
    Smedsslätten - 137
    Små Dalarö - 316
    Sneslingeberg - 264
    Snuggsundet - 11
    Snättinge - 291
    Sofielund - 137, 327
    Solberga - 284, 319
    Sollentunaholm - 142
    Sollentuna härad - 134
    Sollentuna h:ds allmänning - 63
    Sollentuna socken - 141
    Solna prestgård - 148
    Solna socken - 145
    Solna stenbrott - 26
    Solöfjärden - 18
    Sorunda socken - 334
    Sotaskär - 32, 326
    Sotholms härad - 314
    Sparren - 16
    Spillerboda - 78
    Spånga socken - 137
    Stabby - 77
    Staf - 128
    Stafbofjärden - 20
    Slafsund - 130
    Stafsö - 246
    Stafva - 211
    Stamsjön - 10
    Stenbrottet - 148
    Stenby - 65, 134, 196
    Stenfjärden - 262
    Steninge - 56, 59, 60, 172
    Steningeviken - 6
    Stensborg - 284
    Stensta - 237
    Stensätra - 291, 308
    Sticklinge - 157
    Stjernholm - 206
    Stjernsborg - 165
    Stockby - 157
    Stockbysjön - 11
    Stockby träsk - 156
    Stockeby - 155
    Stocksund - 17, 32, 149
    Stocksunds bro - 76
    Storfjärden - 13
    Storsjön - 13, 15
    Stortorp - 291
    Stridsberga - 139
    Strödjan - 13
    Ströpsta - 308
    Stubbsund - 288
    Stummelbosjön - 11
    Sturehof - 56, 295
    Styran, vestra o. östra - 20
    Stångberga - 191
    Stångsundet - 14
    Stäket - 18, 75
    Stäket, norra - 7
    Stärkelsebacken - 152
    Sund - 207, 258
    Sundby - 56, 291, 320
    Sundbyberg - 137
    Sundsta - 70
    Sundsta, vester - 56, 232
    Sundsör - 56, 65, 307
    Sundsörsviken - 8
    Sunnerby - 336
    Svalmyre allmänning - 64, 259
    Svalnäs - 56, 155
    Svalnäsviken - 155
    Svalsta - 301
    Svanberga - 75
    Svartinge - 142
    Svartklubben - 246
    Svartlösa härad - 280
    Svartsjö-landet - 8
    Svartsjö slott - 126
    Svartsjö stenbrott - 26
    Svartsjöviken - 8
    Svartskär - 321
    Svartsö - 23, 200
    Svartsö fjerding - 209
    Svartugen - 15
    Svenska Högarne - 16
    Svenska Sandön - 200
    Sverige - 287
    Sviesta - 191
    Svindersvik - 287, 288
    Svinsundet - 8
    Svärdsfjärden - 20
    Svärdsön - 336
    Syningen - 14
    Sånga prestgård - 125
    Sånga socken - 126
    Sånölandet - 328
    Såsta - 160
    Säby - 64, 140, 178, 205
    Säby, lilla - 78, 210
    Säbysjön - 6, 179
    Säbyviken - 17, 18
    Sälna - 182
    Sätra - 65, 131, 134, 144, 155, 215, 284
    Sätra vester - 77
    Söderby - 132, 173, 251, 264, 319
    Söderbykarls prestgård - 238
    Söderbykarls socken - 236
    Söderbysjön - 16, 18
    Söderhofva - 207
    Södersjön - 5
    Söderström - 9
    Södersund - 240
    Söderteljefjärden - 8
    Södertelje kanal - 84
    Södertelje landsförsamling - 301
    Södertelje stad - 272
    Södertörn - 272
    Söderön - 11
    Tadinge, stora - 249
    Tappström - 8
    Tappströms bro - 75
    Tarf - 196, 236, 251
    Tarfsjön - 5
    Tegelhagen - 142
    Tegeludden - 153
    Telge slott - 280
    Tenösundet - 17
    Testen - 10
    Thorsbyviken - 206
    Thorslunda - 126, 130, 176
    Thorsåker - 56, 165
    Thureberg - 142
    Ticksta - 226
    Tislinge - 197, 240
    Tjerlång - 320
    Tomtasjön - 14
    Tomtberga - 291
    Tomteboda - 147
    Torkan, norra o. södra - 14
    Tornberget, lilla - 281
    Tornberget, stora - 325
    Torö - 19, 336
    Torö socken - 336
    Tottnäs - 79, 332
    Tranarsund - 18
    Traneberg - 137
    Tranebergs bro - 75
    Tranebergs sund - 7
    Tranholmen - 157
    Transjön - 266
    Trehörningen - 8, 15, 16, 18, 281
    Tresta - 77
    Trosa-ån - 21
    Trosta - 195
    Trulsmåssarne - 231
    Trångsund - 291
    Trälhafvet - 16
    Träma - 323
    Träqvista - 130
    Träsket - 304
    Träsket, lilla och stora - 299
    Trönsjön - 21
    Tullan - 9
    Tullinge - 295
    Tullingesjön - 9
    Tumba bruk - 70, 296
    Tumba, nedra - 296
    Tumbasjön - 9
    Tumba-ån - 9
    Tuna - 56, 60, 125, 211, 326
    Tunaviken - 16
    Turingen, norra o. södra - 8
    Turinge socken - 306
    Turinge-ån - 8
    Tuskö - 264
    Tvetaberg - 56, 60, 305
    Tveta socken - 304
    Tvärnö - 259
    Tynninge - 208
    Tynningö - 205
    Tyresjö - 316
    Tyresjö socken - 314
    Tyska botten - 135
    Tållarö - 204
    Täby socken, östra - 158
    Täcka udden - 152
    Täckeråker - 319
    Tälleby - 311
    Tärnan - 15
    Tärnasjön - 334
    Törn - 141
    Ubby - 162
    Ubby långsjö - 5
    Uddby - 56
    Uddby qvarnar - 59, 316
    Uddeboö - 235
    Uddnäs - 249
    Ufön - 321
    Uggelnäset - 229
    Uggelviken - 17
    Ulfskåra berg - 328
    Ulfsunda - 56, 136
    Ulfsundafjärden - 7
    Ulna - 162
    Ulriksdals slott - 149
    Ununge socken - 255
    Upplunda - 240
    Ursvik, lilla och stora - 139
    Utsundssjön - 13
    Uttran - 9, 16
    Uttringe - 298
    Utål - 240
    Utålviken - 13
    Utö - 19, 322
    Utöfjärden - 19
    Utö grufvor - 26, 67, 323
    Utö gård - 323
    Utö socken - 321
    Wacksta - 306
    Wada prestgård - 168
    Wadasjön - 16
    Wada socken - 165
    Wadsjön - 15
    Waldemarsudden - 152
    Walinge - 330
    Walla - 79, 283, 333
    Wallentuna härad - 162
    Wallentunasjön - 7
    Wallentuna socken - 165
    Wallingen - 20
    Walloxen - 6
    Wallox Säby - 197
    Wallstanäs - 56, 171
    Walsta - 310
    Walö prestgård - 268
    Walö socken - 267
    Wamsta - 77
    Wamsta grufva - 24
    Wansta - 333
    Warnäsviken - 320
    Wasa - 187
    Wassunda prestgård - 177
    Wassunda socken - 177
    Wattensta måsse - 266
    Waxholms fästning - 105
    Waxholms stad - 100
    Waxholms-sunden - 17
    Waxtuna - 184
    Waxtunasjön - 15
    Wellinge - 59, 297
    Wellinge-ån - 9
    Wengarn - 175
    Wentholmen - 127
    Wernberg - 240
    Westertorp - 128
    Weda - 166, 167
    Wedan - 19
    Wedikasjön - 266
    Wedsjön - 6
    Welamsund - 205
    Welinge - 321
    Wellen - 12
    Wellnora - 67, 251
    Wellnorasjön - 12
    Wellsån - 12
    Wendelsjö - 319
    Wermdö - 17
    Wermdö kanal - 82
    Wermdö-landet - 205
    Wermdö prestgård - 207
    Wermdö skeppslag - 199
    Wermdö socken - 199, 205
    Wessersö - 24
    Westberga - 284
    Westerby - 265
    Westerfjärden - 262
    Wester-Haninge socken - 325
    Wettershaga - 78
    Wiby kloster - 32
    Widbo socken - 187
    Widbynäs - 56, 308
    Widängen - 137
    Wigelsbo grufvor - 24, 66, 268
    Wiggeby - 126, 171
    Wiggebyholm - 159
    Wik - 27, 206
    Wikaren, lilla o. stora - 245
    Wikaren, norr-, lill- och lång- - 263
    Wiksberg - 298
    Wiksjö - 140
    Wilunda - 165
    Windalsö - 204
    Windö - 18
    Windö fjerding - 206
    Windö-landet - 205
    Winterviken - 281, 283
    Wira - 69, 214
    Wira-ån - 15
    Wiren - 15, 212
    Wisbohammar - 56, 313
    Wisbol - 240
    Wreta - 208
    Wreta, norr - 246
    Wretaberg - 301
    Wretland - 207
    Wrå - 180
    Wågsjön - 14
    Wånfjarden - 18
    Wårby - 55, 56, 290
    Wårby källa - 32, 291
    Wårdinge socken - 308
    Wårholma - 208
    Wårholmen - 200
    Wäddö - 13, 242
    Wäddö kanal - 83
    Wäddö och Häfverö skeppslag - 242
    Wäddö prestgård - 244
    Wäddö socken - 242
    Wäderholmen - 70, 142
    Wädersjön - 19
    Wäderön - 17
    Wämlinge - 206
    Wängsjöberg - 56, 194
    Wäppeby - 197
    Wärka - 171
    Wärsta - 139
    Wärtan, lilla och stora - 17
    Wäsbofjärden - 19
    Wäsby - 165, 207, 209
    Wäsby fjerding - 206
    Wäsby, stora - 249
    Wäsjön - 141
    Wätö - 241
    Wätö prestgård - 242
Wätö socken - 241
    Wätösundet - 13
    Wättinge - 316
    Yngen, norra och södra - 8
    Ytterby - 23
    Yttringe, öster - 157
    Yxelö - 331, 334
    Yxlan - 15, 19, 218
    Zachrisberg - 283
    Åby - 64, 191, 196, 199, 326
    Åby el. Åbyholm - 39, 166
    Ådfjärden - 331
    Ådran - 14, 19
    Åfvinge - 301
    Ågesta - 291
    Ågestasjön - 18
    Åkerby - 336
    Åkersberg - 211
    Åkers kanal - 82
    Åkers skeppslag - 209
    Åkers-ån - 16
    Åkers, öster, prestgård - 212
    Åkers, öster, socken - 210
    Åkeröfjärden - 14
    Åkeshof - 56, 136
    Åleström el. Åhlö - 70, 306
    Ålkistan - 70, 149
    Ålsten - 137
    Ålsjön - 17
    Ålö - 322, 331
    Ånsta - 308
    Ånstasjön - 20
    Årsta - 283, 319
    Årsta holmar - 283
    Årstaviken - 9, 317
    Årsta äng - 318
    Åsby - 76, 199
    Ås Husby - 76, 171
    Åsjön - 12
    Åsjön, norra och södra - 10
    Åsätra - 56
    Ählviken - 331
    Älgsjön - 10
    Älgöfjärden - 18
    Ältaberg - 285
    Ältan - 14, 15, 18
    Ängby - 180
    Ängeby, lilla och stora - 137
    Ängsholmen - 310
    Äppelviken - 70, 137
    Öfverby - 142, 208
    Öfversjön - 7
    Öja - 336
    Öjaren - 11
    Öknebo härad - 301
    Ölsta - 128
    Örasjön - 19
    Örby - 27, 199, 284
    Öregrundsgrepen - 10
    Öregrunds stad - 117
    Örlången, stora - 18
    Örn - 222
    Örnsberg - 283
    Örskär - 1
    Örvikssjön - 12
    Ösbyholm - 221
    Ösby träsk - 154
    Össebygarns prestgård - 191
    Össebygarns socken - 189
    Ösmo socken - 330
    Östanvik - 321
    Östanå - 56, 214
    Östbyggeby - 253
    Österby - 176
    Öster-Haninge socken - 317
    Östernäs - 78
    Östhammarsfjärden - 11
    Östhammars hus - 117
    Östhammars stad - 111
    Östunaberg - 197
    Östuna socken - 196

Project Runeberg, Thu Dec 13 14:44:27 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/thamstoc/

URN:NBN:se-d1998376
Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free