- Project Runeberg -  Typograftidning / 1889 /
8

(1889-1890)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

8

N:r 2

Bref frän Björneborg.

U. SI fehr. 1860.

Ett litet misstag uti N:r 1 af Typograltidningen bedja vi i’ä
rätta derhän att uti Björneborg ej inrättats nAgot nytt tryckeri,
iuen att det at’ Herr O. Palander ogila tryckeriet öfvergått, till
Herrar F. A. .1 tiselius. F. W. Pëtrell, JRcinli. Gtøöuvall, Edv. Krook
och Oskar Lilius, hvilka under firma „Satakunta bokhandel"
bedrifva b&do tryckeri- och bokhandelsrörelse härstädes. Tryckeriet
liar dock af sagde finna mycket förbättrats och äro nya maskiner |
reqvirerade till det. __A. O.

— G dr d sfö rsäJjninf/. Boktryckaren Backman i Kuopio I
har ior 22,000 mark sA.lt sin gärd ät notarien Borg.

— Sjuttiofem år vid sätt hasten/ Detta, sanitära
konststycke lemnade en nyligen i en ålder af 88 ftr afliden sättare vid
namn ~VV. A. Iveil i Mihvankee. Vid 80 års ålder gjorde lian ännu
en vandring till fots genom Ohio, för att söka kondition.

- Sfr ej kr ör elsenia i utlandet och orsakerna dertill.
I 1 Vien ha under denna vinter pågått stora typografstrejker.
Orsakerna härtill ha varit de läga lönerna. Medelinkomsten för
sättare har varit 110 finska mark i månaden: dertill kommer att.
arbetaren icke med säkerhet kunnat beräkna sina framtida inkomster,
ty fallet skall nämligen ha varit att om han också en tid arbetat
för 20 mks veckopenning, när som helst kunnat blifva tillsagd att,
„lian nog får stanna kvar, men lönen nedsattes" till följd at brist
pa arbete Att orsaken till dessa osäkra inkomster äter ligger i
den svåra konkurrensen pä tryckerirörelsens område, framgår bl. a.
af en korrespondensartikel frän Prag, deri det. omnämnes att,
„ät-skilliga boktryckerier i Tyskland utsändt talrika cirkulär med
prisuppgifter, vid hvilkas betraktande man icke vet om sättningen eller
tryckningen lemnas gratis, eller om de ens underkastats några
typografiska grundsatser» Huru går det med tariffer med dess
lokal-ocii andra tillägg, frågas det, om i en offert, som vandrar verlden
rundt, ett ark liten oktav, 10 sidor korpus fraktur med mellanslag,
ut bjudes till 10 ink för sättning och tryckning i 1,000 ex., ett ark
liten oktav i bourgeois fraktur till 14 mk for sättning och tryck
af 1,000 ex. o. s. v.u.

Då nu arbeten tryckas till sädana pris, är det klart att
ar-betarenes inkomster måste vara knappa och att desse måste lida nöd.

Också ha nu som vi nämt, stora strejker utbrutit i Wien
(Wien har 1’ 4 miljon itmevånare och till följd deraf är der dyrt
att lefva), der alla sättare och tryckare, med iiiidantag af
tidnings-sättarene, instält arbetet . En strejk kassa på 80,(JOO floriner har
redan tidigare samlats. Sedan arbetet hvilat omkring tvenne
veckor ha arbetarene äfven delvis vunnit de begärda förmonerna; men
emedan tryckeriegarene på det, bestämdaste vägrade att afskeda de
under strejken antagne fremmande arbetarne, fanns det icke mera
plats för hela den gamla personalen, hvarför flere hundra Wiener
typografer gingo förlustige sina gamla platser. För att understöda
dessa »utestängda" pftgå insamlingar bland typografer öfver bela
Europa och inflyta äfven stora summor.

Äfven stifgnderiarbelanie i Wien hafva genomfört en ny och
for dem förmånligare tariff. Likasom typograferne kunde äfven
desse icke få sina fordringar beviljade genom vänskaplig
öfverenskommelse ocli tillgrepo äfven de den "sista utvägen — strejken.
Först när stilgjuterierna stodo toma, gåfvo principalerne efter och
arbetet upptogs åter.

Uppeggade af arbetarenes i Wien framgång strejkade äfven
i Prag c:a 600 sättare och tryckare, då de ej med godo fingo sina
fordringar beviljade. Men de fingo äfven sina löneV förhöjda efter
en kort arbetsinställelse. Här blefvo också en mängd typografer
utspärrade frän sina förut innehafda platser och pågå insamlingar
äfven för dera.

Men icke allenast i södern utkämpas strider om
löneförhöjningar, utan äfven vära nordiska kolleger i Christiania söka
förbättra sin ekonomiska ställning. Tryckeripersonalen derstädes har
uppstält en ny tariff, men principalerna vägra att antaga denna,
lypograferne samla nu en strejklond (c:a 3 à 4,000 kronor torde
de redan hafva hopbragt) och principalerne anknyta förbindelser
med firmor i Köpenhamn, der de under strejken ämna låta trycka
de omfångsrikaste arbetena Bäsom de hotat.

De senaste underrättelserna frän Christiania (af den 5 febr.)
meddela att samtliga typografer enats om att uppsäga sina platser
den 9 fehr.

Äfven från Bergen förljudes att typograferne derstädes vilja
ha större löneförmåner. Typografernes’ förening liar ställt en
anhållan till principalerne om att desse måtte aflöna sina arbetare
med minst, 20 kronor i veckan samt ny utlärda ined 18 kr. företa
året. Hittills har veckopenningen varit 18 kronor, så att
lönefor-dringarna synas icke stora dä det ju gäller en ökning af endast 2
kr. En del principaler ha också redan beviljat, den önskade
förhöjningen, en annan del har redan tidigare betalat sä stor lön. men
andra äter ha vägrat höja, hvarför strejk hos de sistnämnde
kommer i gång.

Härtill får redaktionen för Typograftidning tillägga: Ingen
under att en del af värt lands förläggare finna det fördelaktigt att /rucka
små arbeten i utlandet. J

Svibel.

— lin ttffiir som ej låter litrra af nlff. Senaste IkM sökte
<,<■1, erhöll hmT Jnlander ’tillat&nd att liilr i hufvudstad™ inrätta
litt tryckeri. Detta ]jir ilfveu Ini unpstUlts nAgonstiides vid
Kriks-gatai,; men dol tyckes lin stadnat dervid, ty man har ej sett eller
hört ntt nAgonting skulle utkommit derifrån.

En nf hufvudstadens äldsta Bnellpressar, hvilken under sina
goddagar 1,1. «. tryckt hundratals tusen exemplar tidningar och
snalilil befordrat det tryckta ordet ut i verlden, skall nu ha
hamnat |id en smeds gArd härstädes för att, som man pAstAr,
förvandlas till telegraftråd. Vidare pAst&s at.t af materialet i denna press
skulle kunna flis en trAd af iüido. till G27 versts |ängd eller sft |Aug
att den hunno till frAn Tammerfors till Wiborg och derifrån till
Helsingfors.__

C. HANEMANN & SÖNERS

STILGJUTERI

grundlagdt år 1842

Helsingfors, Kaserngatan 32

emottager och utför beställningar pä slilur, klichéer, tuessingaliuier,
pris-vietUdjer. träsnitt m. ni.; litet• och rabrikslilar, utslätning. apatier, och
s. k. bokbindaresatser finnas pä lager. och t äga ri isynnerhet hänvisa pä att
.1 titanic gjutas titi svensk, finsk etter ocksä .svensk-finsk sats, allt e/ter
beställarens önskan, sä att inga obehöfliga typer förekomma och behöfva
betalas.

Kostnadsförslag för *törr« och mindre boktryckerier uppgöras fort
och billigt och levereras fullständiga mindre tryckerier afsedda för
veckotidningar till ett pris af 4 à 5,000 Ømfi

Pappersskärmaskinnsnäll-, hand- och puckprcssar levereras till
fa-briksprisrr; öfven stilar ifrån frumstäende atlantiska stilgjnterifirmor
levereras litt originalpriser och vid större beställningar till och med tall• och
fraktfritt här på platsen.

GUMÆLIüS & KOMP.

STOCKHOLM

GENERALAGENTUR FÖR

GENSCH & HEYSES STILGJUTERI

HAMBURG.

II. BERTHOLD, MESSINGSL1NIEFABRIK

BERLIN.

KLEIN FÖRST & BOHN NACHFOLGER

JOHANNISBERG.

Jör* Försälja från lager i Stockholm ha Valsmassa, Färg

samt alla utensilier för Bok- 4 Stentryckerier,
g^-* Leverera och uppsätta fullständiga Tryckerier samt
alla hjelpmaskiner Tör Bokbinderi,

DC* Kostnadsförslag på begäran. "9Q

GUMÆLIUS & KOMP.

STOCKHOLM. (

IMIUUXCKUKH, TIUKINOB- * TUVCKKU1A11T1KB0I-A0KT8 TKVCKKUI, 18811.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 04:32:43 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/typotid/1889/0008.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free