- Project Runeberg -  Typograftidning / 1889 /
7

(1889-1890)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 2

typograftidning

kontrakts införande vore lämpligt, ty, utom att detta
alltför mycket påminde om skråtiden, ansågo de att
känslan af att vara bunden af kontrakt måste kännas
tyngande på eleven och till någon grad förlama lians lust
till arbete. Eleven skulle ständigt längta efter den tid,
lian sluppe fri från läran och kanske just den
efterlängtade friheten blefve till skada mera än till motsatsen.

Vidare ansågo reservanterna att då nu, enligt
Föreningens tidigare uttalade önskan, man bör ställa större
bildningsfordringar på inträdande elever, dessa
fordringar vara nog för vinnande af ändamålet och vore det
att hoppas att samtliga tryckeriföreståndare nog
tillmötesgå Föreningens uttalade önskningar.

Föreningen beslöt på månadsmötet den 18 febr.
att antaga komiténs utlåtande utom hvad angår
förslaget om kontrakts införande, hvilket förkastades. Och
uttalades den önskan att hrr faktorer ville beakta detta.

Bör elevs springtid medräknas i lärotiden?

Också denna fråga väcktes å december månadsmöte
och hänsköts till samma komité som skulle behandla
elevflyttningsfrågan.

Flertalet komitémedlemmar uttalade sig sålunda,
att springtiden icke måtte medräknas i lärotiden, ty ansågs
att den egentliga lärotiden blefve för kort och att
eleven under denna icke hunne lära sig tillräckligt.

Mot ofvanstående uttalande reserverade sig tvenne
ledamöter, hvilka ansågo, att om en ungdom genomgår
högre folkskola med den allvarliga föresatsen ocli
förutsättningen att lättare komma framåt på någon
yrkesbana, man icke bör ställa så stränga hinder i vägen för
denne, isynnerhet som de vid tryckerier inträdande
eleverna äro fattigmans barn. Reservanterna föreslå att
springgosse som genomgått Itiigre folkskola måtte fä räkna
ett års springtid till lärotiden.

På månadsmötet den 18 febr. beslöt föreningen med
stor röstüfvervigt att uttala som sin önskan det
springtid icke måtte medräknas i lärotiden.

— Medlemmarne i Typografernes i Helsingfors
res-hjelpskassa hade den 24 febr. årssammanträde hvarvid
revisionsberättelse öfver densammas förvaltning upplästes. Vi intaga
luii-en öfversigt al’ kassans ställning den sista dee. 1888:

Debet:

Behållning från 1887 i II:fors sparbank........ 385:30

Ränta deri.......................... 12:30

Kontant i kassan......................112:— 509: GO

Inträdesafgifter af under året tillkomna 45 nya

delegare...........................^ 22: 50

Under året inilutne rester och månadsavgifter af

inalles 150 delegare................ 373: — 395:50

Utestående resterande månadsafgifter...........10:75

D:o d:o för 1880 ....–5: —

Summa Fink– 920:85

Kredit:

Under Aret utbetald reslijelp till 3 delegare..... 26: —

D:o d:o till 8 icke deleg. frän landsorten 56: —
D:o d:o till 3 „ „ „ utlandet . 24:— 106: —
Enligt senaste årsmötes beslut alföres 1886 års
utestående rester lràn räkenskapenia med .... — — 5: —

Behållning till 1889 i II:fors sparbank........697: 60

Kontant i kassan......................101:50 799; 10

Utestående resterande månadsafgifter......... — — 10: o

Summa Fmk– 920:85

Hevisorerne hade i sin berättelse föreslagit att medlemmar
som tillhört kassan i fem år icke vidare behöfde göra insatser.
Detta förslag föranledde en längre diskussion. Slutligen enades
man om att framskjuta frågans afgörande till nästa årsmöte.

Till. bestyrelse återvaldes den gamla, hrr V. Pettersson,
ordförande, .1. A. Snell och E. Nordling, kassör; till revisorer utsågos
hrr K. Ahlstedt och H. Forsström.

— Typograferna1 förening i Helsingfors hade äfven
årsmöte den 24 febr. Mötet var besökt af några och sextio
medlemmar. Revisionsberättelsen öfver granskningen af föreningens
räkenskaper för 1888 upplästes. Vi meddela här en tablå öfver
föreningens kassaställning ultimo december 1888:

Debet:
Behållning från 1887:

Deponerade i ILfors sparbank............1,212:75

Kontant....................................................130:08 1 342:83

1888 influtit:

Inträdesafgiftor..........................................61: —

Månadsafgifter............................................240: 50

Till byggnadsfonden....................................56: —

Från föreningens nöjen................................186:50

Af en resterande föreningsmedlem................10: —

Banta............................49:55 G03: r,5

Fordran hos en föreningsmedlem ..................— — 30: —

Summa — — 1,976:38

Kredit:

Musiklärarearvode......................................125: —

Hyra och upplysning......................lott: —

För nöjena ..........................................176:15

Noter och reparation af notställare................18:—•

Krans vid en afliden typografs graf. ....... 36:25 455:40

Fordran hos en föreningsmedlem..................— 30: —

Behållning till 1889:

De olika fonderna i sparbanken....................1,322: 30

Kontant...................................................168:68 1 490- 91$

Stimma — — 1,976:38
Det vid årets slut varande öfverskottet 42: 60 liar enligt ij 7 i
stadgarna delats på de olika fonderna och äro dessas storlek nu:
grundfonden 122 ml; 76 p., reservfonden 581 tnk 92 p.,
stipendiefonden 352 mk 62 p., byggnadsfonden 307 mk 60 p.

Till bestyrelse för 1889 återvaldes de gamla medlemmarne,
hrr O. Lindstedt, ordförande, A. Lindholm, K. Malmström, 12.
Nordling, F. Kaliet. (I. Stjerluud och A. Söderlund. Till revisorer
utsågos hrr J. Berger. A. Finander och M. Koppel. Till medlemmar
i testbestyrelseri valdes hrr G. Fröberg, J. Hellberg, A. Holmberg,
M. Koppel och W. Malmgren.

— Bestyrelseii för Typografernes förening har
tillstält tryckeri faktorerne i Helsingfors utdrag ur föreningens
mötesprotokoll för den 23 december 1888, deri framställes den „önskau
att som elever vid tryckerierna icke måtte antagas sådana som ej
åtminstone genomgått högre folkskola".

— Antalet medlemmar i Typografernes förening i
Helsingfors är för närvarande 185.

— lin festtillställning hade Typografernes förening i
Helsingfors arrangerat Söndagen den 17 dennes. Programmet upptog:
musik af föreningens musikkår, sång af dess sångare samt en en*
aktspjes benämd „Bättre aldrig än sent", hvilken gick ganska bra
och bidrog mycket till alt hålla stämningen uppe. Till sist
vidtog flickornas nummer — dansen — och den gick efter
vanligheten med fröjd. _

— Boktryckeri i Brahestad.
Boktryckerikonstförvand-terne J. W. Heickell och A. .1. Sarlin ha erhållit tillstånd att
miller firma Heickell & Sarlins boktryckeri i Braliestad inrätta och
drifva bok-, tidnings- ocli accidenstryekeri.

— Nytt tryckeri i JyvliskylU. Fabrikanten August Kantio
har erhållit tillstånd att i Jyväskylä, inrätta ett accidens-tryckeri.

Bokhandeln i Kexholm har genom köp öfvergått frän
hr K. II. Moberg till hr M. Lankinen, hvilken kommer att
fortsätta. a lf ären på samma sätt som hittills.

— Bokhandel i Willmanstrand. Fröken I. J. Halling
har erhållit tillstånd att i Willmanstrand drifva bokhandel.

Bokhandeln i S:t Michel har af fröknarna A. & A. Antell
försålts till Ferdinand Sandberg från Borgå för 20,000 mark.

Tryckeripalats i Helsingfors. Arkitekten Nordberg
har slutfört ritningarna till firman Weilin et Göös1 stora stenhus
vid V. Henriksgatan, hvilket skall uppföras för utvidgning af dess
tryckeri- och hokbinderirörelse. Huset, som reser sig i fem
våningar, är utfördt i gammal tysk renässans med
subassementsvånin-Sarna i sandstensfärgad puts och do öfre i råtegel med sandstens
hörn- och fönsterinfattningar. Mellersta partiet af huset upptages
af genom två våningar gående öfverbygda balkonger och den stora
ingångsporten flankeras af polerade granit.kolonner prydda med
gmrlantler i gjuten koppar. Byggnaden, hvars fasad vettar mot
Alexandersgatans mynning, kommer att bli en prydnad för
hufvudstaden såväl genom sin färgrikhet som genom den rika
arkitektoniska utstyrsel, som i enlighet med stilen hufvudsakligast
kommit den öfversta våningen med dess två höga gatfar till del.

— Dödsfall. Sättareii Matti Simanainen dog efter en
häftig lunginflammation härstädes den 13:de dennes i en ålder af 22
år? Den aflidne, hvilken var bördig fråu Joensttu, hade för en
kort tid sedan anländt iiit samt konditionerade vid
Huvudstadsbladets nya tryckeri.

— Tidningen Arbetaren-Tgoinies säger om vart blad att
innehållet påminner mera om en agenttidning än ett fiireningmgan".

Vi vilja icke träda i polemik med detta blad, men upplysa
endast att vår tidning enligt Typografemes förenings beslut är ett
, fackblad.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 04:32:43 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/typotid/1889/0007.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free