- Project Runeberg -  Typograftidning / 1889 /
23

(1889-1890)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

23

TYPOGRAFTIDNING

Na* 10

döf

Fackliteratur i tryckerilokalerna,

im:

n betydande läromästare i ett yrke är
obestrid-x^?- ligen fackliteraturen. Ur denna inhämtas
all-* " tid någonting nytt, nya idéer, nya mönster
o. s. v. Det vore äfven till stort gagn för
typografin, om dess utöfvare mera allmänt anskaffade
sig sådan. Men då det är så, att det stora flertalet ej
gör det och det dock är nödvändigt att alla sättas i
tillfälle att göra sig förtrogna med framstegen
annorstädes, så föreslå vi att till tryckerilokalerna på ett
eller annat sätt anskaffades nödig fackliteratur, hvilken
vore tillgänglig för hela personalen.

Om i arbetslokalerna god fackliteratur blefve
tillgänglig för alla, skulle med anledning af det nya däri
ingår, åsigtutbyte arbetarne emellan komma till stånd
om ett och hvarje, såsom om sättet att utföra den och
den saken, om det och det profvet värkligen kan anses
smakfullt, o. s. v. Meningsutbyten äro alltid lärande, så
ock här!

Man och man emellan har denna fråga redan länge
diskuterats, men man har alltid stannat vid frågan:
„hvem bör anskaffa sådan literatur?" Några ha besvarat
densamma sålunda att personalen borde „sala ihop"
penningar för ändamålet, andra åter anse att tryckeriägaren
bör anskaffa denna.

Vi för vår del hålla med de sistnämde, isynnerhet
därför att principalen ju har den största nyttan af att
arbetarene förkofra sig. Vi tro äfven att hrr
principaler nog anskaffa dessa nödvändighetsartiklar, om de

göras uppmärksamme därpå.

*’ *

*Bland lärorik typografisk fackliteratur få vi denna
gång nämna några, af Alexander Waldows i Leipzig
förnämsta arbeten:

Illustr. Wörterbuch der graphisclien Kiinsle und der
ver-wandten Zweige. Innehåller 2,790 fackuppsatser och 5B1
illustrationer. Pris brosch. Kink 23: 50.

Die Burlidruckerkunst i» ihrem technisrhen Belriebe. Ett
arbete i tvä band om tillsammans 116 ark 4:o, hvilket innehåller
en stor mängd tryckprof, satsexempel, talrika illustrationer, 06
taflor å hvilka bl. a. alla brukliga snällprässar äro afbildade.
Detta vUrk, som blifvit prisbelönadt å världsutställningen i
Philadelphia, kostar tillsammans brosch. 43 rmk.

Archiv filr Buchdruckerbinst und veriraudle geschäftszweige.
Månadsskrift med ett intressant och lärorikt innehåll. Pris för
komplett årgång (sändes häftesvis under korsband) rmk 14:40.

Lehrbuch filr Schriftsetzer. 20 ark 8:o. Hed 69
illustrationer. Pris: 0 rmk.

Die Zurichtung und der Druck von Illustrationen. En
ledning for maskinmästare och tryckare. 5 ark stor 4:o med 16
konsttryckbilagor i alla manér, titlar och smutstitlar i ton-,
guld-ocli färgtryck. Pris: 5 rmk.

— Typografernes förening i HeMngfors hade
mAuads-möto den 20 juni. FrAgan om egen lokal för föreningen föranledde
en längre diskussion hvarefter beslöts att Iran den l:a september
en sAdau skulle uppliyras. Till nästa mAnadsmöte skulle
hyres-uppgifler utgifvas tdTfiireniiigeu. — Med anledning af frAgan om
bestridandet af Sångföreningens utgifter beslöts enhälligt att
föreningen skulle från den 1 juni ikläda sig desamma.

— Typografstipendier för resa till Paris.
Typografer-nes förenings stipendiekouaité beslöt vid möte den 29 maj att
tilldela de af "Helsingfors utskänkningsaktieholag typografernes
tör-ening gifna tvänne stipendierna A 500 mk tör resa till utställningen

i Paris. At sättare|| Emil Töttennan, anstäld vid Tidning»- och
trvk-keriaktiebolagets tryckeri, och tryckaren ,1. E. lleino vid Finska
litteratursällskapets tryckeri. Ansökningarnas antal var 8.

— I>en af Typografernes förening i Helsingfors
tillsatta tariffkomitén består af följande personer: H. J. Forsström,
ordförande, E. Wahlstein, sekreterare, W. Granqvist, A. Heienius,
L. Laurin, M. Lindfors, 1. Lindström, K. Eoine, F. Sallet, G.
Stjer-lund, A. Turuneu och E. Tötterman.

— Frun Typografernes förening har en uppmaning
in-gAtt till harv. tryckeriägare och tidningsutgifvave att till
befrämjande af sättarenes bästa undvika söndagsarbete.

— Kvinnor anstälda viel härvarande tryckerier. Ur
„Koti ja Yhteisknnta" meddela vi följande: Bland Finska
literatur-siillskapets trvckeripersonal Hnuas för närvarande (5 kvinnor, alin
sA när som på en, utlärda sättare. 1 regeln äro de i arbete 9—10
timmar hvarje dag. I medeltal förtjäna de 80 100 mark i
månaden enligt samma vilkor och grunder som de manliga sättarene.
Tre af dem äro medlemmar i typografernes understödsförening
och erhålla trån dess kassa sjuk- ocli begrafningshjälp äfvensom
pension sedan de i 25 Ars tid inbetalt 12 "mark årligen. Vid
Huf-rudstadsltladets tryckeri finnas 3 kvinliga sättare: ingen af dessa
har ännu hunnit slutföra den tor boktryckerikonstförvandter
bestämda lärotiden. Lönen är densamma som för manliga elever, 30
mark i månaden. Vid Hufvudstadsbladets nya tryckeri anställas
icke kvinliga sättare. Vid Tidnings- och tryckeriaktiebolagets (Nya
Pressens) tryckeri äro 14 kvinnor i arbete, (i såsom
konstförvandter, 8 som elever. Konstförvandternes inkomster stiga från 60 till
160 mark beroende p& enhvars händighet och förtjänster, eleverna
ha alt efter åldern 16—40 mark i månadslön. Lärotiden är 5
år. Såväl inan liga som k vinliga konstförvandter måste vara
medlemmar af finska typografernes understödsförening. Man har
nämligen funnit, att detta tvång värkar välgörande och att
medlemmarna, sedan deras ungdom förgått, äro nöjda öfver att kommu
i åtnjutande af de fördelar understödsföreningen erbjuder. Vid
Weilin & Göös’ tryckeri finnas 6 kvinliga sättare, af hvilka 3 äro
konstförvandter. Månadsaflöningen varierar mellan 80 och 112
mark. Här äro kvinnornas löner 10 proc. lägre än männens men
af den orsak att kvinnorna icke behöfva göra somliga arbeten t. ex.
revideringar m. m. som utföras af de manlige arbetarne. Af detta
tryckeris kvinliga sättare är ingen medlem af typografernes
understödsförening. Eleverna atlönas med 25—32 mark i månaden. A
pappersafdelningen arbeta tvänne flickor och prässmatare äro 5
flickor och uppbära de alt efter sin arbetsförmåga 25—45 mark i
månaden. Vid Frcnckell & Sons boktryckeri finnas 7 kvinliga
sättare. 1 af dem är koristlorvandt och får samma aflöning på samma
vilkor som männen, omkr. 125 mark i månaden. Öfrigas löner äro
20—45 mark i månaden. — Tidskriften uttalar sin glädje öfver att
kvinnorna pä detta område få ordent ligt lära sig sitt vrke och att
deras lön öfverhufvud bestämmes enligt deras skick lignet och icke
med hänsyn till könet, såsom fallet är på många anilra områden.

— Till sångledare vid typografernes sångförening är
antagen lir A. Park köla.

— Mot olycksfall har tryckeripersonalen vid
Hufvudstadsbladets Nya tryckeri af dettas ägare försäkrats i svenska bolaget
Norden, ber. Hbl.

Några l i sp und stil ha nyligen blifvit stulna från hr
Westzvnthii tryckeri härstädes. Tjufven hade föryttrat godset till
en handlande, hvilken i sin tur utbjöd detsamma till stilgjutaren
F. Hanemann, som genast anmälde saken för polisen.
Egendomligt nog förstod handelsmannen vända sig till stilgjutaren för att
få varan såld, men han begrep icke att ett tryckeri nog själft
kunde sälja sin stil på samma sätt om så behöfdes. Man vet ännu
icke hvem tjufveu är.

— En tidsenlig hissinrättning för befordrande af
allehanda föremål mellan de olika våningarna, skall snarligen inrättas
i J. C. Frenckell & Sons tryckeri härstädes.

— En stereotypi inrättning har bokbindaren A. E. Favorin
härstädes nyligen stält i gång. Inrättningen skötes af en från
utlandet införskrifven stereotyperare. Hr F., som under de senaste
åren mycket utvidgat sin bokbinderiafiiir, har för icke länge sedan
äfven inköpt ett pappersbruk, hvilket ban nu som bäst håller på
med att iordningställa. För nämda bruk har han nyligen
rekvirerat bl. a. ett ändamålsenligt valsvärk.

— Ilen’ Gösta Sundman har flyttat sitt stentryckeri
till egen gård vid Trekanten.

— Ett nytt stentryckeri torde. enl. Lördagsqv., från hösten
komma att inrättas härstädes af stentryckaren Ö. Arvidsson,
hittills anstäld å Tilgmamiska officinen.

— Öfverstyrelsen för press ärendena har den 11 maj
meddelat landthandlanden .Jonas Ilyyryncn tillstånd att i Luumälu
socken idka bokhandelsrörelse.

— Finska statens inkomst pd stämpelpapper för
innevarande år beräknas till 800,000 mk. Utgifterna för tillvarkning
och tryck af dylikt kalkyleras till 70,820 mk. Stäm pel t rycket
utföres å senatens enkom härför inrättade tryckeri, hvilket är
inrymdt i stenfotv&uingen under senatshusets sydvästra hörn.

— Till fa]ctor à Aamulehtis tryckeri i Tammerfors är
antagen hr O. Wennberg, senast anstäld som sättare vid Simelii
arfvmgars tryckeri härstädes. Trvckeriets hittillsvarande faktor,
hr I. Partanen, har inträdt i det bolag, som köpt
Garantiföreningens tryckeri och kommer ban härefter att förestå detta.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 04:32:43 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/typotid/1889/0023.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free