- Project Runeberg -  Typograftidning / 1889 /
45

(1889-1890)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N: r 11

TYPOGRAFTIDNING

sig och med hänsyn till de ännu ouppsjimgna rösterna förtjänade
renheten i sam sången och det raska föredraget alt erkännande.
Bifall kom äfven Typografernes musikförening till del, ett
hornkapell af omkr. 20 medlemmar.

Vid konserten biträdde fröken O. Finne, som på linska
berättade en humoristisk historia, hrr Köhler och Lindfors, hvilka
musikaliskt och rent utförde några soli för violoncell och violin,
samt lir A. Slotte, som framsade en rolig berättelse på
österbottniskt bygdemål. Hr Neisser från orkestern ackompanjerade."

Behållningen af denna konsert torde blifva nätt. Att
intresset för det ändamål konserten gafs är stort framgår bl. a. äfven

däraf att en person betalade sin biljett med 20 mk.

■ * *

Efter konsertens slut samlade sig sångarene å Kajsäniemi
för att fira sin årsfest. Uncler denna, som var mycket treflig,
sjöngs, musicerades, deklamerades och upplästes för tillfället
författade verser. En lifvad dans afslutade programmet för festen.

— Gymnasfikredskap, ss. armstärkare, staf och vigter samt
ett ex. å hvardera språken af 1. Wilskmans ,,Hemgymnastik", har
till K. Senatens tryckeri anskaffats af dess disponent
senatstransla-tor A. Almberg. Meningen härmed är att personalen allt emellan
måtte vara i tillfälle att krva upp sina genom arbetet styfnade
lemmar.

— „Helsingfors Centraltryckeri." Magister A. Schauman
och literatören V. Westzvnthius ha ansökt och erhållit
fastställelse af stadgar tör aktiefjolaget Helsingfors Central tryckeri.
Bolagets ändamål är att i Hrfors inrätta och bedrifva tryckerirörelse
och grundkapitalet utgör 100,000 mark, fördeladt å 40 aktier à
2,500 mark.

— <Tyväskylä boktryckeri, hvilket vid sin grundläggning
1877 forseddes bl. a. med en Augsburger snällpräss. har i början
af denna män ad fått sig en ny sådan, ehuru något större.
Dessutom har tryckeriet försetts ined en egen stereotypinrättning.

— Tryckeri och tidning i Keksholm. Faktorn
Kasuri-nen frän S:t Michel har flyttat till staden och därstädes uppstält
ett tryckeri. Från början af nästa är skall äfven ett lokalblad
utgifvas. (N. Pr.)

— Sy finsk tidning i Wasa. Literatören F. O. Husberg
har at prässöfverstyrelsen erhållit tillstånd att i Wasa utgifva en
tidning på finska språket benämd „Pohjalainen. sanomia waasasta
ja Pohjanmaalta."

— Ny finsk tidning. ...Tyränkö" blir namnet på en ny finsk
tidning som från nästa års början skall utgifvas i Heinola.
Bladet skall enl. U. S. utkomma en gång i veckan, om lördagen.
Ansvarig redaktör blir pastor Kroger. Profnumret torde snart
utkomma.

— Nya boklador. Bokhandelsrättigheter ha meddelats åt
skolrektorn Hj. Lilius i Kotka, bokhandlarene M. Orpana och A.
Fredriksson i Kotka, handlanden K. J. Tliodén i Jakobstad samt
landthandlanden M. A. Hantanen i Lappo sockens kyrkoby.

— Nya aksidenstryckerier. Tillstånd att inrätta
aksidens-trvckerier ha meddelats: handlanden K. J. Tliodén i Jakobstad och
timmermannen Gustaf Abl i Åbo.

— Inhemsk tryckfürg. Efter flere försök har det lyckats
ingeniör E. A. Öberg vid Savero glasbruk i Uttis att framställa
tryckfärg. Vid anställda försök å några tryckerier härstädes har
det visat sig att denna färg till tidnings- och värktryck är
fullkomligt jämgod med utländska färger at samma kvalité samt
skiljer sig från dessa endast genom sin prisbillighet.

— Nyttan af olyefesfallförsäkring. Vid
Hufvudstadsbla-dets nya tryckeri hände för någon tid sedan att en elev i
maskinafdelningen fick tummen å högra handen krossad: för hela
sjukdomstiden (21 Sept.—0 Nov.) erhöll lian 2 mk om dagen. En annan elev
vid samma tryckeri, äfven ban i maskinafdelningen, fick vid ett
annat tillfälle’4 fingrar å venstra handen krossade, och erhöll ban
i skadeersättning 70 mk.

— JBokbindarmästar G. A, Ni ska har försäkrat sina
arbetare mot olycksfall.

— Herr A. F. Favorins bokbinderi fabrik härstädes
beskrifves i O, S. sålunda:

40 kvinnor arbeta for närvarande i hr Favorins
hokbinderi-fabrik i gärden n:o 14 vid Eriksgatan. Rummet är ^tort och ljust,
försedt med 11 fönster. Renhet och ordning råda öfverallt.
Luften var icke, då meddelaren besökte fabriken, nog ren, men
arbets-ledaren förklarade detta vara gasledningens lei; ledningen hade
varit i olag och reparerades som bäst. I ett annat, hälften mindre
rum i fabriken föreföll luften fullkomligt tillfredsställande. Ehuru
flere manspersoner där arbetade vid ångmaskinen, var ej heller
hettan alltför stor. ,

Glädjande var att träffa på en fabrik, där arbetarne se nöjda
ut som här. Flickorna föreföllo alla friska, hade röda kinder och
voro flitiga som myror. De, med hvilka meddelaren samtalade,
prisade sin plats och det bemötande, som där kommit dem till del.
1 allmänhet arbeta de per styck och kunna förtjäna 15 mk i veckan.

Arbetena, hvilka äro af lättare beskaffenhet såsom att falsa
tryckark, sy och limma bokryggar, tillvärka pappaskar m. m.,
värkställas för ilet niästa i sittande ställning.

— Pappersexporten, llnder juli månad d. å. har från
landet utförts 1,073,813 kilogr. papper; under föregående år var
samma månads exportsiffra %7,226 kilogr. Af trämassa och papp
har nnder samma månad detta år utförts 1,605,070 kilogr. och 188H
1,184,106 kilogr. Någon import af papper har under denna månad
icke egt rum. Under augusti månad exporterades papper 980,029
kilogr. under samma månad 1888 var siffran 874,860 kilogr.) samt
trämassa och papp 2,113,424 kilogr. (1,544,107 kilogr. exporterades
IH88). — Någon betydande import af papper har ej Under månaden
ägt rum. — Under sent. exporterades 888,307 kilogr. papper (1888
var si fl rau 1,003,404 kilogr. samt trämassa 1,370,251 kilogr. (1888
var samma månads siffra 1,356,050 kilogr.)

— Tryckeriagentur. Som af en annons i detta blad
framgår har boktryckerifaktorn C. A. Heinze i Wasa inrättat agentur
för allehanda hoktryckeriutensilier.

— Typografernes i Åbo understödskassas tillgångar
utgöra 20,0(K) mk. Medlemmarnes antal är endast 26.

Bref från Åbo.

Den 13 nov. 1881).

Sistlidne söndag hade delägarene i „Typografernes i Åbo
Understödsförening" sammanträde fcir granskning af ett förslag till
nytt reglemente for föreningen. Detta möte var länge väntadt och
förberedt, emedan betydliga förändringar af »let gamla
reglementet voro nödvändiga.

Till ordförande vid sammanträdet utsågs boktryckaren G. W.
Wilén, hvilken till först föreslog en förändring af föreningens
linska benämning „Kirjapainajien apuyhdistys" till
Kirjapamotaifurien o. s. v. — 2:dra paragrafen godkändes först sedan ett par ord
(ang. kvinliga konstförvaiulters inträde i föreningen) uteslutits.*)
— Paragrafenia 4 och 5 förändrades sä att de komma att lyda i
det närmaste lika med §§ 4 och 7 i Finska Typografernas
understödsförenings stadgar. - Paragr. 6 förändrades så att medlem
som aftjänat sin värnepligt får, vid bestämmandet af pension, sig
tillgodoräknad äfven denna tid. Vidare blef den förra
inträdesal-giften höjd från 6 till 10 mk. månadsafgiften från 1 mk till 1 mk
50 p. — Sjukhjälpen kommer hädanefter att utgå med 10 mk i
veckan, (efter 0 månaders sjukdom 20 mk i månaden). Pensionerna
blefvo något förhöjda, så att högsta pensionsbeloppet kommer att
utgöra 250 mk. Tyjielim.

— Ny valsmassa. Firman Berger <fc Wirth har utsändt i
handeln en ny valsmassa, kallad »Victoria Blanche". Denna
valsmassa. hvilken till färgen är nijölkhvit, lär vara fullkomligt
okänslig för temperaturvexlingar samt dessutom särdeles hållbar,
emedan den väl tål åtta omgjutningar.

— Tusenårig tidning. Pekings tidning firar i år sitt
1,000-åriga jubileum. Tidningens historia, som fyller en diger volym,
utgifves med anledning af detta jubileum.

— Tidningen rNew-York Times" bolag har uppfört ett
nytt hus. hvilket är ett bland de största och vackraste husen i
New-York. Det är uppfördt i den i Förenta Staterna nu med
förkärlek omfattade romanoska stilen. Byggnadsmaterielen består
endast i gråsten, marmor och järn. hvarföre byggnaden är
fullkomligt eldfast. Huset har 15 våningar af hvilka två befinna sig
under jorden. 1 tryckeriet finnas 5 st. s. k. Walterprässar, som
tillsamman leverera 60,000 exx. tidningar, färdigtryckta i timmen. 1
öfversta våuingen äro sättarene inrymda. Därifrån nedsänkas
formarna inom 7 sekunder till jordvåningarna. Redaktionens byrå
befinner sig i 11 våningen. Detta nya bus är uppfördt på samma
plats som det gamla nedrifna huset stod.

1 Newyork utkomma tidningar och tidskrifter på tyska,
franska, spanska, portugisiska, katalon|ska* holländska, polska,
kinesiska, iriska, ungerska, ryska, hebräiska, indiska samt alla de
skandinaviska språken. Ett hebräiskt tryckeri är därstädes i gång
sedan 1825.

— I Int.erlaken i Schweiz ha typograferne fått en högre
tariff antagen. Endast ett tryckeri lät sin personal gå och ersatte
densamma med löst folk.

JU

Svibel.

— Uti en typografs räkningsbok läses följande: „I anledning
af räkningens litenhet anhålles att inga afdrag göras denna gång4’.
1 några påföljande räkningar läses: .,1 anledning af räkningens
litenhet etc. etc. se föregående räkning".

— I en småstad i Finland fans det för några år sedan en
sättare som öfversatte från finska till svenska ett ark 8:o samti-

*) Sorliga nyheter från Åbo! Kvinnans rättigheter tyckas
där vara så små, att hon ej ens anses lia rätt att försäkra sig själf
mot de sjukdomar hon ådrager sig i samma yrke som mannen.

Rtil:8 anmärkning.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 04:32:43 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/typotid/1889/0045.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free