- Project Runeberg -  Typograftidning / 1890 /
11

(1889-1890)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:o a

TYPOGRAFTIDNING o,».«

II

Gustaf Adolf Allén, — Carl Edvard Wahlroos.

rV ter ha tviinne sorgebudskap träffat oss. Det ena från
Aura-’ " staden och det andra från Viborg. Hvardera förtälja de,
att typografkåren i landet mistat tvitnne dugande män, hvilka
slutat sina dagar lor den obeveklige liemannens oupphörliga
mäjande.

Den 17 dennes afled nämligen i Åbo faktorn vid Åbo
boktryckeriaktiebolags tryckeri Gustaf Adolf Allin i en ålder af 45
ar. lian åtföljde nämda dags afloti en sin bekant till dennes
Item och kommen dit neddignade han belt, plötsligt, titan att mera
komma sig till. Ett hjärtslag ändade hans lefnadslopp. Den
aflidne, född 1845, kom på hösten 1857 i lära å Frenekellska
tryckeriet, som dä ägdes al’ boktryckaren .1. F. Granlund. År
18U4 blef ban utlärd och arbetade sedan på samma tryckeri
iinila till våren 1871, då ban flyttade till Helsingfors, där han
en kortare tid var anstäld vid Huvudstadsbladets tryckeri. Då
Åbo boktryckeribolags officin begynte sin värksamhet 1877
erhöll A. lorst plats vid denna som oinbrytare å ,.Åbo Posten"
samt antogs samma år till faktor. Under de senaste tolf ären
har A. varit medlem i bestyreisen för Typografernas i Åbo
pensions* ocli understödsförening. Med A. ha arhetarena förlorat
en god ocli insiktsfull ledare samt typografin en ovanligt ordentlig
och flitig arbetare. Han sörjes närmast af maka, tvä söner ocli
en dotter.

* *

*Dagen därpå eller den 18 dennes afled i Viborg efter en
längre tids lunglidande ägaren af Östra Finlands tryckeri" CM
Edvard Wahlroos. Den aflidne, född i Helsingfors den I nov.
1H33, där lians fader var murare, gick först i målarelära, men
kom sedan till Simelii arfvingars tryckeri, där han blef utlärd
1850. Den 13 nov. 185’J firade lian sitt bröllop med jfru Sofia
Wilhelmina Sjögren. Vid Simelii tryckeri arbetade lian till år
18U8, då han flyttade till Finska Litteratursällskapets tryckeri
och kort därpå eller med mars månads ingång till Theodor
Se-derholnis boktryckeri. Här blef han ombrytare vid „Helsingfors
Dagblad". Denna syssla behöll W. intill dess ban sommaren
1875 öfverflyttade till Viborg i ocli för uppsättande af „Östra
Finlands tryckeri", hvilket ban sedermera äfven förestod soui
faktor. 1 september 1887 inköpte han denna officin för egen
räkning och fortsatte utgifvandet af tidningen ..östra Finland",
i hvars redaktion lian under bela dess utkomsttid tagit en
värk-sam del. Intresserad för sitt yrke och dess idkare var han en
bland stiftarene af Typografernas Understödsförening. Som
medlem tillhörde ban äfven denna förenings fiirsta best.yrel.se och
httll invigningstalet vid dess instiftelsefest, som försiggick den
5 maj 1860 i Arkadia teatern. Han blef äfven utsedd att leda
sättnings- och tryckningsarbetet vid den soiré, som hrr (.’olian,
Lagerborg, Schauman, Sederliolm och Topelius den 4 jan. 1W18
föranstaltade ä Arkadia teatern till förmån för Typografernas
understödsförening. Här blef inför publikens »gon uppsatt ocli
tryckt en liten tidning, hvars namn var ..Paradisfogeln,
tllite-ritrt hvarjehanda för skämt och skämt". Ett år fungerade han
äfven som ekonom vid Typografernas läsesal. Vid sidan af sin
egentliga värksamhet och innan ban flyttade till Viborg hade
ban också åtskilliga andra värf sig anförtrodda. Så t. ex. var
lian i inånga år kantor vid Lappvikens sjukhus ocli
läuefdngel-set härstädes. Driftig och företagsam så länge hälsa och krafter
stodo honom bi var ban ända till det sista ovanligt lifligt
intresserad för alla det allmänna lifvets tilldragelser och
angelägenheter. Begåfvad med ett. humoristiskt, sinnelag, vänsäll och
kiirngod saknas ban hu af alla, som närmare lärt känna honom.
Han efterlefves af maka, tre söner och tre döttrar.

Hvile mullen lätt på dessa två hänsofue aktade och ärade
typografer!

Till Redaktionen för Typograftidningen.

Eder anmärkning om omslaget till Tavaststjernas arbete
„A 11’iiror" är alldeles befogad. Min afsigt bar äfven varit att göra
omslaget värkligen fult, på det att det sålunda skulle tillvinna sig
uppmärksamhet, om också icke af så alldeles smickrande art.

Enligt min uppfat tning Ur omslngets uppgift att skydda samt
om möjligt uppmärksamgära allmänheten uppå boken. Då vår tids
bokomslag täfla med hvarandra uti smak och elegans, är det ingen
lätt uppgift att påfinna ett omslag som uti finhet höjde sig öfver
de flesta andra och af denna anledning bar jag loretagit mig att.
stundom låta göra dem tillräckligt fula för att sålunda få dem att
mera skilja sig från den stora mängden.

Ni säger att man härigenom skadar den finska
boktryckeri-konsten ett däligt namn i Sverige. Då emellertid bokens utstyrsel
för öfrigt borde vara klanderfri och dot naturligtvis blott i
undantagsfall kan blifva fallet, att likadana oinslag presenteras, borde
icke någon fara föreligga. Det ringa intresse allmänheten i Sverige
öfverhufvud taget egnar väv |iteratur, gör att man framförnit för
dit afsiüida alster måste liigga an uppå att genom till buds stående
medel skatlå dera uppmärksamhet. Borgå, d. ,!I0.

Högaktningsfullt
liVnier Siiderslriini.

Anteckningar.

Mars.

1. N:o 1 at’ tidskrift iTir Schack utkom härstädes från
Central-tryckeriet.

— „%a

tag, tidning för Nystad ocli det öfriga Finland" och
pEteenpiim Uudenkaupungin sekii. rauunkin Kuomen
sanoma-leliti" utkommo med sitt l:a n:r. Den finska ir.rn trycktes ii
Aho boktryckeriaktiebolagets officin. Formatet 5 sp. mindre folio.

2. „Uusi Suometar" utgick i 6,134 exx., däraf 2,280 exx. i ll:iors
och 3,538 exx. i landsorten samt 310 till utlandet.

— Tidningen „Land och .Stad" utgick i 930 exx.

4. „PäiväiehtiM utgick i 1,905 exx., däraf 547 exx. i JI:fors och
resten i landsorten.

5. „Norra Posten", N:o 19, har bemärkelsedag.

11. Profnumren N:ris 0a och 0b af den nya tidningen „lfangöM
daterade och tryckta å A. Kaustells tryckeri i Hàngö. Bladet,
4 sp. litet folio, skall fr. d. 1 April utgifvas hvarje söjldag och
torsdag. Redaktionen består af Lit W. E. Lindbohm (ausv.)
och Ferd. v. Wright. — Det egna är, att söndagen äfven för
landsortstidningar är högnödvändig som utgifningsdag. Själfva
profntim-mern 0b behöfde anlita söndagen för sitt framträdande.
15. Sordavala boktryckeriaktiebolag hade Årsmöte. Till direkt
i<ms-medlemmar för detta är utsågos hrr Fr. M, Saukko, K. A.
Hougberg och T. Lehtinen. — Jiolaget beslöt utdela 0"„
dividend åt aktionärerne.
20. Åtal mot prässöfverstyrelsen för dess tolkning af prässlagens
föreskrift, rörande tidningsindragiiing inlämnades till A bo
hofrätt af Nya Pressens ansvarige utgifvare d:r Axel Lille.

— Intressen terne för tidningen „MaammeM hade konstituerande
möte i Tammerfors. Ett bolag bildade sig för tidningens
upprätthållande och till medlemmar i dess direktion utsagos
prosten Jul. Koschier, liandl. G. A. Martin, pastor Töyry,
han-delsbitr. II. Nyman, boktryckaren Is. Partanen, bokh. Ii. <’.
Martin, kontoristen J. G. Forsell, arb. J. Mattson och läraren
J. Wäl ve.

23. Typografen Kaarlo Roine o. j:fm Maria Joselina Wäntter vigde
härstädes.

m*

Från Finska Typografernas Understöds- och
pensionsförenings årsmöte den 2 mars.

Till mötet hade infunnit, sig omkring 20 delägare, hvilka till
dess ordförande ntsiVgo löjtnant T. von Frenckell.

Års- och revisionsberättelserna upplästes. Ur dessa införa
vi här följande intressanta siffror öfver föreningens ställning:

influtna medlemsafgifter............... 1,209: —

Intressen........................ 2,304:55

Gåfva af Utskänkningsaktiebolaget........ 500:

Testamente af fröken H. Simelins......... 4,000:— 8,073:55

Utbetalta understöd och pensioner........ 2,439:92

Omkostnader ..................... 3:34 2,413:29

Behållning............................................................5,030:29

Kassans kapital:

Den 1 januari 1889 ................................................31,009:50

Arets tillväxt..................................5,030:29

Kassans behållning den 1 jan. 1890............................37,239:85

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 04:32:48 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/typotid/1890/0011.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free