- Project Runeberg -  Typograftidning / 1890 /
12

(1889-1890)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

TYPOGRAFTIDNING .....*.»

N:r 3

Sodan decharge beviljats åt bestyreisen för år 1889, företogs
val till densamma i stället" tör de i tur åtgående och återvaldes:
i ill föreningens ordförande löjtnant T. von Frenekell samt till
ledamöter i bestyreisen likaså hrr J. Sigoll och W. Brandstake. Till
revisorer för 1890 års räkenskaper valdes hrr J. Berger, Mandel in
och L. Lanèr, samt till desses suppleanter hrr Hasselgren ocli
Turunen.

Af förekommen anledning beslöts, att. förvaltningen borde
vidtala någon läkare, för att i fall af behof värkställa
undersökning af inträdess."»kändes hälsa och kroppskonstitution och att
kostnaderna tor läkareintygens anskaffande skulle ur föreningens kassa
bestridas.

För försummelse att i tid inbetala afgift till föreningens
kassa afVördes delägarene An tell, Frisk. Ualonen och K. Johansson.

Väktes fråga om önskligheten af att sjukhjälpens belopp
måtte ökas från 8 till 10 mk i veckan samt att kassan borde
bekosta de sjukas läkarevård och medicin, men då ir&gorna ansågos
beröra lindring af stadgarna och då dessa ej väkts eller behandlats
i den ordning § 59 af föreningens stadgar föreskrifva, föranledde
desamma ej till något beslut.

Typografernas förenings i Helsingfors årsmöte.

Den 1(5 mars hade Typografernas förening i Helsingfors ett
talrikt besökt årsmöte, hvarvid års-och revisionsberättelserna
upplästes. Årsberättelsen upptog en öfversikt af det. betydelsefulla
arbete föreningen uträttat under senaste år. Då redan i N:o 1 af
detta blad under rubriken ..Återblick" framhållits föreningens
värksam het under det gamla året, förbigå vi denna del af berättelsen
och meddela här tablån öfver kassaställningen:
Debet:

Behållning från 1888 i R:fors sparbank:

„ Grundfonden................................112:11

„ Stipendiifonden............................341:97

„ Byggnadsfonden............................307: (JO

„ Reservfonden..............................500:62 j 322:30

„ Kontant i kassan...............108: G8

Influtit inträdesavgifter under äret..................100: —

„ måuadsafgifter af inalles 200 medlemmar 944:50 1050:50

„ prenumerationsafgifter för Tmtidning " 589: 30

„ „ „ Kirjjtp.lclit i . 311:20

„ aunonsafgifter..................115:95 1040:45

„ frän Föreningens soiréer och
festtillställningar. . . .....................901:75

„ från Byggnadsfondens festtillställningar 962: —
„ „ Utskänkningsbol. till festtillställn. 100: —
n till Byggnadsfonden från tryckerierna . 154:55
„ d:o u:o från Föreningens sparbössa 19:40 1235:95
„ frän H:fors Utskänkningsbol. till 2:ne
stipendier ...................... 1,000: —

„ upplupen ränta å löpande räkning .... 7: 21

„ u:o d:o ä fonderna........................57:58 79

Utestående resterande medlemsafgifter.....! 50: —

D:o d:o prenumerationsmedel....................198:75

l>:o d:o annonsafgifter............................388:20

D:o d:o oredovisade soiréliiljettel-................(58:50

D:o d:o fordringar hos 2:ne föreningsmedl. . 43:10 754:55

Summa Fink– 7,544:97

Kredit:

Utbetalt förenings & musiklokalhyra................270: —

„ musiklärar arvode ..................314:50

M sånglärar arvode..............................150: —

„ pianohyra Ä’ transport......................51:25

„ reparationskostnader af musikinstrument 28:50

„ for annonser & diverse......................85:88 goo-13

„ tryckningsk. f. Typ.tidn. & Kirjø p. leh t i 1,110:45

lör Prässöfverst. resolutioner för d:o . . 84:24
„ „ postporto, prenumeration å utlänska

facktidningar m. m......................80:32 1281-01

„ „ Föreningens soiréer o. festtillstäl hu — — 783:45

„ „ Byggnadsfondens d:o......... .... 408:87

„ 2:ne stipendier till besökare af
värdsutställningen i Paris..............1,000: —

Behållning till 1890: Grundfonden..................120:89

„ „ Kontant i d:o..................— 05 127.

n n Stipendiifonden.........305:94

» „ Kontant i d:o..................— 05 3(j(j. 59

» »1 Byggnadsfonden......^ 891:38

>: n Kontant i d:o..................201:83 1093:21

„ „ Iteservfonden........] 004:07

„ „ Kontant i d:o................— 30 ßo^. 97

n utestående diverse rester o. fordringar– 754:55

„ kontant till fördelning enl. § 7 i
stadgarne .....................104:05

Summa Fink– 7,544:97

1 den härefter upplästa revisionsberättelsen framhölls
nödvändigheten af upprät tandet, af en inventariibok, en matrikel öfver
föreningsmedlemmar samt en ordnad protokollsbok. Föreningens
beslut blef äfven att bestyreisen skulle handla enligt donna
framställning.

Med anledning däraf att mycket utestående fordringar
föro-finnas utspann sig en liflig diskussion om sätten att indrifva dessa
medel, hvilka skola ha nppburits af några nppbördsmän, men ej
af levererats till föreningskasHören. Några talare yrkade på dessas
namngifvande för vidare åtgärders vidtagande, andra åter voro
emot sådant, förmenande att medlen nog skulle komma in
därför-utan. Den senare åsigten segrade med en rösts öfvervigt.

Sodan bestyreisen härpå beviljats ansvarsfrihet, företogs val
af funktionärer ocli utsågos: till föreningens ordförande hr O.
Lind-stedt, till bestyrelse hrr H. Forsström, K. F. Malmström, K.
Nordling, F. Sal let, G. F. Stjerlund och A. A. Söderlund. Till
revisorer utsågos hrr L. Laner, J. Jakobsson och E. Tötterman samt till
dessas suppleanter J. Berger och K. Ahlstedt. Till fest bestyrelse
valdes hrr K. Forsman, F. Kölisten, E. Lindh, M. Lindfors och V.
Wilén samt till dessas suppleanter fröknarna Amalia Rebell och
Emilia Sjöblom.

— Bestyrclsen för Typografernas förening i Helsingfors. Den
17 mars konstituerade bestyreisen siüj och valdes till viceordförande
G. Stjerlund, kassör E. Nordling, sekreterare K. Malmström samt
till bibliotekarie H. J. Forsström.

— Festbesti/relsen valde till ordförande hr M. Lindfors samt
till sekreterare P. Hellston.

— Typografenias Förenings Sànghnàrtett hade årsmöte den 11
mars. Sedan den afgående bestyreisen beviljats ansvarsfrihet
företogs val af ny bestyrelse och" utsågs därtill hrr A. Söderlund,
F. O Wikström, och Iv. Ståhl. Medlemsantalet var vid årets slut
22. Kvartettens sångledare är fortfarande hr A. Palmroos.

DeUlgarne i Typografernas i Helsingfors
reshjälps-fcassa hade söndagen den 10 mars årsmöte, hvarvid kassörens och
revisorernas berättelser for år 1889 upplästes. Kassatablån för
året är denna:

Deltet:

Behållning från 1888 i H:fors sparbank....... 097:00

„ ränta därå.................18:38

„ kontant i kassan..............101:50 817:48

Inträdesafgifter af under året tillkomna 7 nya
delägare ...............................3:50

Under året influtna rester och måuadsafgifter af

inalles 120 delägare................ 278:75 282:25

Utestående resterande måuadsafgifter........ - — 22:25

från 1S88................... —. 1:75

Summa Fmk–1,123:73

Kredit:

Under året utbetalad reshjälp till 10 delägare med 111: —

D:o till 10 icke delägare från landsorten med. . 78: —

D:o till 4 icke delägare från utlandet med. ... 38:— 200:_

Behållning till 1890 i H:fors sparbank................740: 98

„ kontant i kassan............................98:75 £39.73

Utestående resterande måuadsafgifter................22:25

D:o från 1888 ..................................1:75 24: —

Summa Fink–1.123:73

Revisorerna, som vitsordade räkenskaperna för klarhet och
tydlighet och förordade ansvarsfrihet, yttra i sin berättelse, bl. a.,
följande:

»Ingen vill ju neka, att Reshjäl pskassan liar till ändamål en
vacker uppgift, som, altvulare utvecklad, kan lända hvem hälst
typograf till framtida nytta, men dess värksam het kan blifva
hämmad, ja afstanna, ifall delägarena tröttna att skänka densamma sitt
intresse. Att. en viss likgiltighet, om afgifter 11 as af bördande ägt
rum å en och annan officin under det sist förflutna året bevisa de
öfverhöfvan många resterna. Men ej nog härmed, ett aftynande
antyder äfven den ledsamma omständigheten, att delägarenas antal
väsentligen nedgått, hvilket hufvudsakligast torde hero därpå, att
en officin belt. och hållet uraktlåtit att afbörda sig sina afgifter
under ifrågavarande år. Uti en så gemensam sak som
Reshjälps-kassan, anse vi påpekade uraktlåtenheter ej vara på sin plats och
ha därför icke kunnat låta bli att erinra om saken för delägarena
i sin helhet. Får denna likgiltighet altvidare utveckla sig, så
skola vi snart nog åter vara inne pä det depraverande
„skramlings-systemets1* område.

Oafsedt kassan sålunda fått vidkännas påpekade ljumhet
halden likväl äfven i år lämnat ett litet öfverskott. Med’ anledning
häraf och på det att typograferna mera måtte intressera sig för
kassans bestånd vilja vi föreslå, att delägarena i handling skulle
träda i förbindelse med utländska reslijälpskassor. Härigenom finge
äfven finska typografer, då de befunne sig på främmande botten,
något understöd, och den ordentliga arbetaren kunde sålunda äfven
påräkna någon godtgörelse för sina gjorda inbetalningar."

Beslöts att stadgarna skulle ändras något och tillsattes en
komité härför, bestående af hrr H. J. Forsström, O. Lindstedt, K.
Malmström, E. Nordling och V. Pettersson.

Vid val af kassans funktionärer för 1890 utsågs till
ordförande A. Finander, viceordf. J. Snell och kassör E. Nordling.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 04:32:48 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/typotid/1890/0012.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free