- Project Runeberg - Nordic Authors /
Charlotte Bremer

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Bremer, Charlotte (1800–1876), writer, Sweden.

Charlotte Bremer (Quiding) var syster till Fredrika Bremer och utgav Fredrika Bremer. Sjelfbiografiska anteckningar, bref och efterlemande skrifter; jemte en teckning af hennes lefnad och personlighet, Örebro, Abr. Bohlin, 1868, två delar (i ett band), 284 + 177 sidor. På titelbladet anges utgivaren enbart som "Ch. B-r". Enligt Libris finns detta verk i två volymer hos Uppsala universitetsbibliotek.

Vi vet inte säkert om Charlotte föddes år 1800, bara att hon vid ett tillfälle under 1806 (då Fredrika ännu inte fyllt fem, d.v.s. före 17 augusti) redan hade fyllt sex år. Hon kan alltså lika gärna ha varit född 1799. Amerikanska bibliotekskataloger uppger hennes levnad till 1800-1876.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Project Runeberg has published the following works to which this author has contributed:


Find other Nordic Authors named Bremer, others born in 1800 or deceased in 1876.
Look for more information in Bibsys, Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Libris, Nasjonalbiblioteket (bøker, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2013-03-04 22:47 (aronsson) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/cbremer.html

Valid HTML 4.0!