- Project Runeberg - Nordic Authors /
Petter Dass

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Dass, Petter (1647-1707), poet, pastor, Norway.

Read more about Petter Dass in:


Presten Petter Dass levde og virkede i Alstadhaug, Nordland, med undtag for noen års studier i København.

Bøger av Petter Dass

Nordlands Trompet, skreven 1678-1698, trykt 1739
Katechismus-Sange, skreven før 1698, trykt 1714
En kommentar til Luthers katekismus på sangbare vers

Biografi av Morten Skogly, först publisert av Leseforeningen, NRK

Petter Dass (1647-1707)

Petter Dass var tema i Leseforeningen den 6. mars 1998.

Dikter, predikant, humorist og salmeskriver. Petter Dass ble født på Nord-Herøy i 1647, med skotsk far (Peiter Pitterssen Dundas fra Dundee) og norsk mor (Maren Falch, datter av Helgelands fogd, en av landsdelens rikeste godseiere). Hans far døde i 1653, og søskenflokken ble satt bort til slektninger og venner. Han var da 6 år. Moren reiste til Hadsel i Vesterålen og giftet seg på nytt, denne gangen med presten Mogens Tilemann. Petter havnet hos sin mors søster, Anna Falck, som var gift med presten i Nærøy. Her gikk han i skole og jobbet som gjetergutt i 6-7 år. 13 år gammel, 1660 dro han til Bergen for å gå på skole. I 1666 ble han innskrevet som student ved Københavns universitet, hvor han levde ensom og fattig, men plukker derimot opp mange impulser i litteratur og kirkeliv.

I 1669 er han tilbake på helgeland. Han er 23 år gammel, ferdig med sine studier, og har fått tatt seg stilling som huslærer i Vefsn. Etter visse eskapader (hvor han gjør en kvinne gravid utenfor ekteskap og må reise til Kjøbenhavn for å få tilgivelse fra kongen, intet mindre), tar han i 1673 sin bispeeksamen, og blir ordinert til huskapellan i Nesna. I 1675 fikk han en sønn, og i 1678 arvet han gården Strand på Nesna etter sin bestefar. I 18. mai 1689 utnevnes han til sogneprest i Alstahaug.

Nordlands Trompet forsøkes utgitt første gang i 1691, og gjør et forsøk på det samme med Katekismesangene i 1697/98. I 1699 og 1704 forsøker han igjen å få Nordlands Trompet utgitt, uten hell. Petter Dass døde i september 1707, og ble vigslet i Alstahaug av sin gode venn sogneprest Peter Bredal fra Brønnøysund. Den første trykte utgaven av Nordlands Trompet utkom i 1739.

Han blir betegnet som en av våre frodigste diktere.

Kort bibliografi:

Links


Find other Nordic Authors named Dass, others born in 1647 or deceased in 1707.
Look for more information in Libris, Bibsys, Google, Yahoo.


Project Runeberg, 2014-01-15 12:56 (aronsson) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/dasspett.html

Valid HTML 4.0!