- Project Runeberg - Nordic Authors /
Einar Eriksson

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Eriksson, Einar (1886–1954), writer, editor, telegraph inspector, Sweden.

Erik Einar Eriksson föddes 1 november 1886 i Örebro av polistjänstemannen Erik Eriksson och Karin Eriksson. Gift 1917 med Greta Lindqvist (1891-).

Efter studentexamen i Örebro 1905 var han medarbetare i Nordsvenska Dagbladet, Söderhamnskuriren (tidvis redaktör) med flera dagstidningar. 1913 medarbetare i Aftontidningen och redaktör för dess utrikesavdelning. 1914 redaktionssekreterare. 1919 medlem av Sverges författarförening, där han också var revisor. Revisor i samfundet De nio 1923-26.

1907 blev han assistent i telegrafverket, pens:fullmäktig i telegrafverket 1913-1920, medredaktör i Sv. trafiktidn. 1926, 1929 telegrafkontrollör.

Teknisk och skönlitterär författare under pseudonymen Einar Erix.

Skrifter

Här vilar inte sorgen tung, 1910
"Skildringar ur nutida beväringslif"
Himlar och hälveten, 1911
Tretton stycken
Drömmen om kvinnan, 1911
Backi sakrament, 1912
Hur jag gör min egen radio och hur den fungerar, 1923
Vad är vad i radio?
Lättfattlig ordbok, 2 omarb uppl. 1923
Radiostunder, 1924
Rön, iakttagelser och reflexioner
Hur skall jag bäst sköta återkopplingen i min radio? 1925
Kom an, öde! 1933
Illustrerad av Eric Nordström
Lita på mig! 1934
Ett år en vår, 1938
Karola Arholm telfonist, roman, 1940
Diktatorn i Malmtuna, roman, 1941

Links


Find other Nordic Authors named Eriksson, others born in 1886 or deceased in 1954.
Look for more information in Bibsys, Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Libris, Nasjonalbiblioteket (bøker, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2020-04-08 17:39 (aronsson) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/einerix.html

Valid HTML 4.0!