- Project Runeberg - Nordic Authors /
Åke Hodell

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Hodell, Åke (1919–2000), poet, writer, composer , Sweden.

av Gary Svensson

Se även http://www.rooke.pp.se/rooketime28.html

Åke Hodell var en förgrundsfigur för avantgardet och den konkreta poesin i Sverige, möjligtvis också en svensk motsvarighet till Dick Higgins. Under en intervju i april 2000 fick jag tillfället att under fyra timmar samtala med Hodell om utvecklingen från den konkreta poesin fram till, det som han menar var avantgardets höjdpunkt men också slutpunkt i Sverige, 1970-talet. Intervjun var en av de sista som kunde ges och Åke Hodell var redan då märkt av svår sjukdom. Trots omständigheterna tog han sig tid till att öppet berätta om, och komplettera bilden av, sitt konstnärskap - från debuten på 1950-talet fram till hans serie av självbiografiska romaner på 1980-talet.

Hodell utbildades först till stridspilot men efter att han i början av 1940-talet störtade under en övning, kom hans liv och hans verk att präglas av stark antimilitarism. Debuten skedde 1953 med diktsamlingen Flyende pilot.

Hodell grundade, i likhet med Dick Higgins, ett eget förlag till förmån för den litteraturen. Denna nya litteratur och språkkritik, den konkreta poesin, ledde så småningom till att han själv tystnade som författare. Hodell var en av de första som använde datorer inom text/ljud kompositioner och syntetiskt tal -- detta skedde samma år som människan landade på månen. Kanske har hans insats glömts bort på grund av att hans viktigaste verk, Mr Smith in Rhodesia, förbjöds av Sveriges Radio 1969 och fick framföras först 1985. Då fanns inte längre Ian Smith på den politiska agendan, men det var ändå lätt att hitta analogier, exempelvis till Sydafrika -- vilket Åke Hodell själv påpekade i ett förord i samband med att kompositionen sändes.

Bland de mest kända böckerna kan nämnas: General Bussig (1964) och Orderbuch (1965). Den sistnämnda orsakade en litterär debatt i Tyskland som fortfarande då i stora delar förnekade förintelselägren. På hans förlag Kerberos utkom bland andra Öyvind Fahlström med flera författare och konstnärer.

Hänvisningar / Links


Find other Nordic Authors named Hodell, others born in 1919 or deceased in 2000.
Look for more information in Bibsys, Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Libris, Nasjonalbiblioteket (bøker, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2005-04-16 14:08 (runeberg) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/hodelake.html

Valid HTML 4.0!