- Project Runeberg - Nordic Authors /
Ragnhild Jølsen

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Jølsen, Ragnhild (1875–1908), writer, Norway.

Ragnhild Jølsen (1875-1908) efterlot følgende verker:

Ve's mor (1903)
Rikka Gan (1904)
Fernanda Mona (1905)
Hollases Krønike (1906)
Brukshistorier (1907)
Efterlatte arbeider (1908)

Ragnhild Jølsen døde i 1908 efter en overdose sovepulver. Bak seg efterlot hun noen av de sterkeste lidelsesmanifeste kvinneskildringer som er skapt i norsk litteratur. Både som privatperson og forfatterinne gikk hun sine egne veier, og mesteparten av sitt korte, voksne liv levet hun som bohem. Dertil sjokkerte hun med sine bøker som åpent skildret kvinners seksualliv og drifter, noe som fikk enkelte kritikere til å hevde at det måtte være en mann, og ikke en kvinne som kunne ha skrevet dette. Morfinavhengig og fritt-talende ble hun en kontroversiell person i sin samtid. Typisk for hennes forfatterstil er de korte, avhuggede setninger, nesten manisk lydende, som i bibelform, og hennes skildringer beveger seg hele tiden i skjæringspunktet mellom drøm og virkelighet. Ganske galt har hun for ettertiden stått for å være en av mange samtidige heimstadsdiktere, hvilket i høy grad er galt, ser man bort fra hennes novellesamling "Brukshistorier". Det er en ganske annen stil som preger storparten av hennes romaner, det er de slyngende motivers "art noveu" og en gjennomgående fatalistisk dekadense som tegner seg i hennes intense og beundringsverdige kunstnergjerning. Jens Bjørneboe har skildret hennes liv i den biografiske romanen "Drømmen og Hjulet" (1964)

Torgrim Hoff, 04.03.96

Links


Find other Nordic Authors named Jølsen, others born in 1875 or deceased in 1908.
Look for more information in Bibsys, Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Libris, Nasjonalbiblioteket (bøker, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2020-03-12 16:14 (aronsson) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/jolsen.html

Valid HTML 4.0!