- Project Runeberg - Nordic Authors /
Anders Lindeberg

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Lindeberg, Anders (1789–1849), writer, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Read more about Anders Lindeberg in:


Anders Lindeberg förespråkade en liberal politik och var engagerad i tidningen Stockholmsposten. Han var samtida med Lars Hierta, Aftonbladets grundare, och omnämns helt kort i Karl Warburg, Svensk litteraturhistoria i sammandrag, 1904, men har inte bevärdigats med en egen artikel.

I en historiteckning från Aftonblandet kan vi läsa att: "En av Hiertas medarbetare, Anders Lindeberg, blev dömd till döden för majestätsbrott när han anklagade kungen för att i eget syfte hindra Lindeberg från att öppna en teater. Domen ändrades till tre års fästning, men Lindeberg vägrade ta emot nåd. Till slut lurade man ut honom ur Waxholms fästning och låste dörren bakom honom så att han inte kom in igen!"

Skrifter

Benjamin Gapenströms resor och äfventyr, 1815
Försök till en characteristik af Napoleon och hans tidehvarf, 1815
Hvad politik bör Sverige i nuvarande crisis iakttaga? Pendant till skriften: Äro de nya händelserna i Frankrike till Europas lycka eller olycka? 1815
Prospectus, 1815
"Med början af nästkommande julii månad utgifwes en weckoskrift, kallad Memnon."
Äro de nya händelserna i Frankrike till Europas lycka eller olycka? Politisk gissning, 1815
Några tankar om grunderna för en svensk thronarfvinges uppfostran, 1816
Prospectus till en Svensk biografie, 1818
Svensk biografi, 1818
Tycket. Ett fragment ur min kärleks- och äktenskaps-historia, 1819
Ephemerider eller De märkvärdigaste händelser i verldshistorien, som timat för hvarje dag af året, 1820
Karl Friedrich Ebers (1770-1836), Sarsena, eller den fullkomliga byggmästaren, 1820
"Innehållande frimurareordens historia, samt underrättelse om receptionen och arbetena, så väl i Johannisgraderna, som i de högre skottska graderna och Andreas-riddarenas loge, af en sann och fullkomlig frimurare- broder, ur dess efterlemnade papper. Öfversättning från tredje upplagan."
Översatt till svenska av Anders Lindeberg.
Blanka, tragedi i fem akter, 1822
Första gången uppförd på kongl. stora theatern den 18 mars 1822
Victor Joseph E'tienne de Jouy (1764-1846), Vestalen, stor opera i 3 akter, 1822
Musiken av Gasparo Luigi Pacifica Spontini (1774-1851), översatt till svenska av Anders Lindeberg.
Freyas ankomst till Norden, 1823
Friedrich Kind (1768-1843), Friskytten, skådespel i tre akter med sång, 1823
Musiken av Carl Maria von Weber (1786-1826), översatt till svenska av Anders Lindeberg
Pietro Antonio Domenico Bonaventura Metastasio (1698-1782), Titus, skådespel med sång i 2 akter, 1823
Musik av Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), översatt till svenska av Anders Lindeberg.
Eduard Heinrich Gehe (1793-1850), Jessonda. Stor opera i tre akter, 1826
Musiken af Louis Spohr (1784-1859). Översatt till svenska av Anders Lindeberg.
Andra akten, eller Anna Cajsa Frodig, i sin förnedring och i sin upphöjelse, 1829

Find other Nordic Authors named Lindeberg, others born in 1789 or deceased in 1849.
Look for more information in Bibsys, Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Libris, Nasjonalbiblioteket (bøker, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2004-12-16 08:16 (aronsson) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/lindeban.html

Valid HTML 4.0!