- Project Runeberg - Nordic Authors /
Germund Michanek

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Michanek, Germund (1926–), literature historian, Sweden.

C. Germund Michanek, litteraturhistoriker, född 17 feb 1926.

1950-- litteraturanmälare i Uppsala Nya Tidning
1952 fil. mag.
1957 fil. lic.
1962 fil. dr.
1964-- docent i litteraturhistoria vid Uppsala universitet
1964--1965 producent vid Sveriges Radio
1964--1970 redaktör för skriftserien Vestrogothica
1965--1966 lektor vid Paulinska skolan i Strängnäs
1967 hedersledamot av Västgöta nation i Uppsala
1973 gift med Astrid Högfeldt
1986 hedersledamot av Gustaf Frödingsällskapet

Skrifter

Skalder i Skara, antologi, 1952
Frans G. Bengtsson, en minnesbok, 1955
red. av G.M.
Fröding och Ida Bäckmann, 1955
Min svärmor, 1959
red. av G.M.
Så minns vi Gustaf Fröding, 1960
En morgondröm, doktorsavhandling, 1962
G. Fröding, Äventyr i Norge, 1963
utgåvan redigerad av G. Michanek
Återkomsten, 1964
Studenter och hetärer, 1971
Författaren och samhället, 1972
Skalden och sköterskan, 1973
Skaldernas konung, 1979
Gustaf Frödings brev, 2 vol., 1981--1982
red. av G.M. tillsammans med I Rosenblad
Uppsala i gamla skämtbilder, 1983
Svenska Akademien i skämtbilder, 1986
Gustaf Fröding i Uppsala Nya Tidning, 1987
red. av G.M.
Käre Gustaf! Högädle Herr Fröding! Breven till Fröding, 1988
red. av G.M.
Kvällar på Qvallsta. Historia och historier, 1989
red av G.M. tillsammans med Lars Widding
Carl XV och Hanna på Väntorp. En tidsbild, 1990
Från Frödings värld, 1992
Gustaf Frödings poesi, 1993
red. av G.M.
Kunskapskällan, 1993
Klipp af Hans Sax, 1995
red. av G.M.
Litterär uppslagsbok, 1996

Find other Nordic Authors named Michanek, others born in 1926 or deceased in .
Look for more information in Bibsys, Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Libris, Nasjonalbiblioteket (bøker, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2001-01-20 21:56 (aronsson) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/michager.html

Valid HTML 4.0!