- Project Runeberg - Nordic Authors /
Gösta Molin

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Molin, Gösta (1887–1955), writer, Sweden.

Links

Biografi

Född på Liden, Byarum s:n i Småland, vilket hemman fadern ägde.

Gick först i småskola och sedan i folkskola i Vaggeryd. Konfirmerades i Byarums kyrka 1900. Skötte efter moderns död 1900 hemmet år sin far och bror till hösten 1903. Var under ett par månader springpojke i en cigarraffär i Jönköping.

Intogs hösttreminen 1903 i 3:e klass i Jönköpings Högre Allmänna Läroverk och avlade där mogenhetsexamen 1908-06-15 på helklassiska linjen. Inskrevs vid Uppsala Universitet (smålands Nation) hösten 1908. Var året 1910 nationens klubbmästare och 1912-13 dess biliotekarie. Avlade våren 1916 fil kand.-examen i latin, romanska språk och teoretisk filosofi; undergick våren 1917 efter prövning i samma examen i ämnet sinologi.

Var augusti 1917 till mars 1918 anställd som reporter i Dagens Nyheter i Stockholm och därefter till slutet av 1918 medarbetare och sedan sous-chef å utrikesavdelningen i Nordiska Presscentralen i Stockholm. Var 1919-20 anställd som översättare och kritisk granskare åt Svenska Andelsförlaget, Stockholm.

Efter sitt giftermål 1919 bosatte sig makarna i Sjömarken (invid Borås) och bodde där till slutet av år 1920, under vilken tid Molin översatte ett stort antal huvudsakligen skönlitterära verk från tyska, engelska, franska och norska.

Molin studerade 1921 vid Göteborgs Högskola och avlade där hösten 1921 fil ämbetsexamen i ämnena latin, romanska språk och tyska. Under 1922 undergick han provår i h. Latinläroverket i Göteborg. Vikarierade en månad som ämneslärare i Vara kommunala mellanskola. Besökte sommaren 1923 med sin familj Tyskland (Badenweiler). Molin var hösten 1923 - våren 1930 anställd som extralärare och vikarierande adjukt vid Jönköpings högre allmänna Läroverk. Utnämndes den 1 november 1929 till adjunkt i latin och franska vid Uppsala högre allmänna Läroverk, men tjänstgjorde till läsårets slut som vikarierande adjunkt i Jönköping. Även efter 1920 har Molin tillfälligt verkställt översättningar. Avsked med pension 1953.

Molin var bosatt i Uppsala till sin död den 22 juli 1955. Hans stoft ligger begravt på Uppsala kyrkogård (Smålands Nationsgrav).

Han har själv från trycket utgivit:

  1. Lättsinne och tungsinne (Wahlström & Widerstrand 1913). Dikter.
  2. Heinrich Heine, Dikter i Urval, tolkade av GGM (Svenska Andelsförlaget 1917, 2:a upplagan 1919)
  3. Vandringen, episk dikt (Albert Bonniers Förlag 1926)
  4. Lasse är ute och går (ABC-bok) (O.Öberg & son1927) (med teckningar av Yngve Sixten Lundbohm)

samt postumt

Uppsala Nya Tidning 6.2.1947:

"Adjunkt G.G.Molin 60 år.

Adjunkt Molin tillhör de lyckliga, för vilka de lärda mödorna snarare är rekreation. Då sommaren kommer, stannar han vid sitt med manuskriptpackar hopade arbetsbord på Carolina, frånsett korta besök i hembygden. När för några år sedan en scen ur en uppsalafilm förlades till läroverket därstädes, insåg också med intuitiv säkerhet regissören vilket fynd han gjort, när han filmade adjunkt Molin, vars drag nu bör vara ganska välkända av den biobesökande allmänheten.

Det är framför allt en vetenskapsgren, som kan bereda sina idkare en sådan njutning, nämligen genealogin. Adjunkt Molin är, man kan utan överdrift säga, passionerad forskare. Efter att ha utrett sin egen släkts historia, har han tagit upp andra och mer vittutseende uppgifter. Särskilt erkännande förtjänar hans oförtrutna verksamhet som samlare och, må man livligt hoppas, med tiden utgivare av Smålands Nations matrikel. Han äger här en styrka, som långtifrån alla av hans samtida medbröder i facket varit i besittning av; han är nämligen en driven latinare. I den för närvarande livligt diskuterade frågan om studentnationernas ålder har han gjort uppmärksammade inlägg.

Av den förstnämnda matrikeln föreligger första bandet i det närmaste tryckfärdigt, omfattande tiden 1593-1645. Detta band kommer att innehålla uppgifter om de här studerande smålänningarna under detta tidsskede. Då ett arkiv för nationen kunde uppkomma först efter det formella instiftandet 1645, är det lätt att inse att det fordras spårsinne och ett systematiskt arbete att samla sådant material, men så bereder det också tjusningen att odla obruten mark. Det överflödande materialet, med uppgifter på så många håll, ställer stora krav på den, som systematiskt skall samla dessa uppgifter och hopfoga dem till biografiska helhetsbilder. Det kommer säkert att visa sig att han med denna krävande uppgift haft ett mycket lyckligt handlag.

Adjunkt Molin har vidare gjort en omfattande och uppskattad insats som undervisare vid läroverket och arméns underofficersskola. Hans älsklingsämne är Horatius, vilket måtte bero på själsfrändskap med denne elegante författare. För sin formtalang har han vidare funnit användning dels i egna dikter, dels i några av de bästa Heine-tolkningar, som finns på vårt språk. "


Find other Nordic Authors named Molin, others born in 1887 or deceased in 1955.
Look for more information in Bibsys, Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Libris, Nasjonalbiblioteket (bøker, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2017-09-28 13:49 (aronsson) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/molingos.html

Valid HTML 4.0!