- Project Runeberg - Nordic Authors /
Fredrik Sandberg

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Sandberg, Fredrik (1833-1896), teacher, Sweden.

Född 1833. 1868 rektor för folkskolelärare-seminariet för lärarinnor i Stockholm. Ingick i kommittén, tillsatt 22 oktober 1877, för en normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor, fastställd 1878. Hovpredikant, kyrkoherde i Solna.

Links

Project Runeberg has published the following works by this author:


Find other Nordic Authors named Sandberg, others born in 1833 or deceased in 1896.
Look for more information in Libris, Bibsys, Google, Yahoo.


Project Runeberg, 2019-02-26 22:49 (aronsson) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/sandbfre.html

Valid HTML 4.0!