- Project Runeberg - Nordic Authors /
Fredrik Sandberg

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Sandberg, Fredrik (1833–1896), teacher, Sweden.

Född 1833. 1868 rektor för folkskolelärare-seminariet för lärarinnor i Stockholm. Ingick i kommittén, tillsatt 22 oktober 1877, för en normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor, fastställd 1878. Hovpredikant, kyrkoherde i Solna.

Links

Project Runeberg has published the following works by this author:


Find other Nordic Authors named Sandberg, others born in 1833 or deceased in 1896.
Look for more information in Bibsys, Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Libris, Nasjonalbiblioteket (bøker, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2019-02-26 22:49 (aronsson) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/sandbfre.html

Valid HTML 4.0!