- Project Runeberg - Nordic Authors /
Elias Sehlstedt

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Sehlstedt, Elias (1808–1874), poet, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Read more about Elias Sehlstedt in:


Elias Sehlstedt på Internet

Flera av Elias Sehlstedts dikter har tonsatts av Tommy Rådberg, som presenterar dem på sin egen hemsida.

Links

Verk

Knäppar på lyran
1844, Stockholm, 96 sid.
Fiskmåsen : poetisk vårkalender för 1853
Stockholm, 1853, 114 sid.
Telegrafen, optisk kalender för 1858
1 uppl. 1857, J. L. Brudin, Stockholm, 67 sid., faksimiluppl. 1985, Rediviva, Stockholm.
Samlade sånger och visor : gammalt och nytt
5 delar, Stockholm, 1861-1876, 275 + 230 + 224 + 220 + ? sid., 4 uppl. 1878
Sånger och visor i urval
illustr. af Carl Larsson : Med öfver 500 teckn:r, hvaribland 32 färgtr. pl., utg. af Carl Snoilsky, Alb. Bonnier, Stockholm, 1892, 466 sid.
Elias Sehlstedts Sånger och Visor
i urval utgifna af Carl Snoilsky, illustrerade af Carl Larsson, Stockholm. Albert Bonniers förlag, Stockholm. Alb. Bonniers boktryckeri 1893., xvi + 450 sid.
(Inleds med ett långt förord av Carl Snoilsky)
Sånger och visor
Med levnadsteckning av Carl Snoilsky, Bonnier, Stockholm, 1921, 188 sid.

Find other Nordic Authors named Sehlstedt, others born in 1808 or deceased in 1874.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2014-05-19 16:11 (aronsson) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/sehlsted.html

Valid HTML 4.0!