- Project Runeberg - Nordic Authors /
Knut Herman Sohlberg

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Sohlberg, Knut Herman (1844–1909), teacher, Sweden.

Knut Herman Sohlberg, född 1844 i Odenvi, död 10 juli 1909, var läroverksadjunkt vid Strängnäs latinläroverk och utnämndes 1891 till lektor i matematik och fysik samt ingick i konsistorium. Utgav flera skrifter och konstruerade en "himmelsglob" för undervisningsbruk.

Links

Project Runeberg has published the following works by this author:


Find other Nordic Authors named Sohlberg, others born in 1844 or deceased in 1909.
Look for more information in Bibsys, Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Libris, Nasjonalbiblioteket (bøker, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2011-06-06 04:32 (runeberg) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/sohlherm.html

Valid HTML 4.0!