- Project Runeberg - Nordic Authors /
C. V. A. Strandberg

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Strandberg, C. V. A. (1818–1877), poet, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Project Runeberg has published the following works that this author has translated:

Read more about C. V. A. Strandberg in:


C.V.A. (Carl Vilhelm August) Strandberg, svensk skald under pseudonymen Talis Qualis och översättare, född 1818, död 1877.

1862 invald i Svenska Akademien, stol 16 (se Projekt Runebergs Tema Svenska Akademien)

Läs Viktor Rydbergs Minnestal öfver C.W.A. Strandberg, 1877.

Links

Skrifter

Samlade vitterhetsarbeten, 5 vol., 1877--1878
utgavs strax efter skaldens död
1. Förord av Gustaf Ljunggren (1877), Sånger i Pansar (1842--1846), Sånger (1846--1854), Sånger (1854--1861), Sånger (1861--1877), Tal i Svenska akademien (1862)
2. Sånger af Horatius, övers., Öfversättningar från Tyskan, Smärre öfversättningar från Byron, Folksånger i öfversättning, Romänsk folkpoesi, övers., Familjen Poisson eller de tre Crispinerna, lustspel af Samson, Amors Genistreck, lustspel av Hertz, övers., Lärdt folk i stubb, lustspel av Molière, övers.
3. Byron, Giaurn, Korsaren, Lara, Belägringen af Korinth, Parisina, Fången på Chillon, Mazeppa, Beppo, Bruden från Abydos, Ön
4. Byron, Don Juan, förra delen
5. Byron, Don Juan, senare delen

Find other Nordic Authors named Strandberg, others born in 1818 or deceased in 1877.
Look for more information in Bibsys, Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Libris, Nasjonalbiblioteket (bøker, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2013-11-25 02:37 (aronsson) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/strancva.html

Valid HTML 4.0!