- Project Runeberg -  Bibeln /
Första Mosebok (Genesis), 18 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
        Första Mosebok (Genesis), 18 Kapitlet

        HERRENS besök hos Abraham. Förnyat löfte
        till Sara. Abrahams förbön för Sodom.

 1. Och HERREN uppenbarade sig för honom vid Mamres terebintlund, där
   han satt vid ingången till sitt tält, då det var som hetast på
   dagen.
 2. När han lyfte upp sina ögon, fick han se tre män stå framför sig.
   Och då han såg dem, skyndade han emot dem från tältets ingång och
   bugade sig ned till jorden
 3. och sade: »Herre, har jag funnit nåd för dina ögon, så gå icke
   förbi din tjänare.
 4. Låt mig hämta litet vatten, så att I kunnen två edra fötter; och
   vilen eder under trädet.
 5. Jag vill ock hämta ett stycke bröd, så att I kunnen vederkvicka
   eder, innan I gån vidare, eftersom I nu haven tagit vägen förbi
   eder tjänare.» De sade: »Gör såsom du har sagt.»
 6. Och Abraham skyndade in i tältet till Sara och sade: »Skynda dig
   och tag tre sea-mått fint mjöl, knåda det och baka kakor.»
 7. Men själv hastade Abraham bort till boskapen och tog en god
   ungkalv och gav den åt sin tjänare, och denne skyndade sig att
   tillreda den.
 8. Och han tog gräddmjölk och söt mjölk och kalven, som han hade
   låtit tillreda, och satte fram för dem; och han stod själv hos
   dem under trädet, medan de åto.

 9. Och de sade till honom: »Var är din hustru Sara?» Han svarade:
   »Därinne i tältet.»
 10. Då sade han: »Jag skall komma tillbaka till dig nästa år vid
   denna tid, och se, då skall din hustru Sara hava en son.» Detta
   hörde Sara, där hon stod i ingången till tältet, som var bakom
   honom.
 11. Men Abraham och Sara voro gamla och komna till hög ålder, och
   Sara hade icke mer, såsom kvinnor pläga hava.
 12. Därför log Sara vid sig själv och tänkte: »Skulle jag väl nu på
   min ålderdom giva mig till lusta, nu då också min herre är
   gammal?»
 13. Men HERREN sade till Abraham: »Varför log Sara och tänkte:
   'Skulle jag verkligen föda barn, så gammal som jag är?'
 14. Är då något så underbart, att HERREN icke skulle förmå det? På
   den bestämda tiden skall jag komma tillbaka till dig, vid denna
   tid nästa år, och då skall Sara hava en son.»
 15. Då nekade Sara och sade: »Jag log icke»; ty hon blev förskräckt.
   Men han sade: »Jo, du log.»

 16. Och männen stodo upp för att gå därifrån och vände sina blickar
   ned mot Sodom, och Abraham gick med för att ledsaga dem.
 17. Och HERREN sade: »Kan jag väl dölja för Abraham vad jag tänker
   göra?
 18. Av Abraham skall ju bliva ett stort och mäktigt folk, och i
   honom skola alla folk på jorden varda välsignade.
 19. Ty därtill har jag utvalt honom, för att han skall bjuda sina
   barn och sitt hus efter sig att hålla HERRENS väg och öva
   rättfärdighet och rätt, på det att HERREN må låta det komma över
   Abraham, som han har lovat honom.»

 20. Och HERREN sade: »Ropet från Sodom och Gomorra är stort, och
   deras synd är mycket svår;
 21. därför vill jag gå ditned och se om de verkligen i allt hava
   gjort efter det rop som har kommit till mig; om så icke är, vill
   jag veta det.»
 22. Och männen begåvo sig därifrån och gingo mot Sodom; men Abraham
   stod ännu kvar inför HERREN.
 23. Och Abraham trädde närmare och sade: »Vill du då förgöra den
   rättfärdige tillika med den ogudaktige?
 24. Kanhända finnas femtio rättfärdiga i staden; vill du då förgöra
   den och icke skona orten för de femtio rättfärdigas skull som
   finnas där?
 25. Bort det, att du skulle så göra och döda den rättfärdige tillika
   med den ogudaktige, så att det skulle gå den rättfärdige likasom
   den ogudaktige; bort det ifrån dig! Skulle han som är hela
   jordens domare icke göra vad rätt är?»
 26. HERREN sade: »Om jag i Sodom finner femtio rättfärdiga inom
   staden, så vill jag skona orten för deras skull.»
 27. Men Abraham svarade och sade: »Se, jag har dristat mig att tala
   till Herren, fastän jag är stoft och aska.»
 28. Kanhända skall det fattas fem i de femtio rättfärdiga; vill du
   då för de fems skull fördärva hela staden?» Han sade: »Om jag
   där finner fyrtiofem; så skall jag icke fördärva den.»
 29. Men han fortfor att tala till honom och sade: »Kanhända skola
   fyrtio finnas där.» Han svarade: »Jag skall då icke göra det,
   för de fyrtios skull.»
 30. Då sade han: »Herre, vredgas icke över att jag ännu talar något.
   Kanhända skola trettio finnas där.» Han svarade: »Om jag där
   finner trettio, så skall jag icke göra det.»
 31. Men han sade: »Se, jag har dristat mig att tala till Herren.
   Kanhända skola tjugu finnas där.» Han svarade: »Jag skall då
   icke fördärva den, för de tjugus skull.»
 32. Då sade han: »Herre, vredgas icke över att jag talar allenast
   ännu en gång. Kanhända skola tio finnas där.» Han svarade: »Jag
   skall då icke fördärva den, för de tios skull.»
 33. Och HERREN gick bort, sedan han hade talat ut med Abraham; och
   Abraham vände tillbaka hem.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/01_18.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free