- Project Runeberg -  Bibeln /
Fjärde Mosebok (Numeri), 21 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
         Fjärde Mosebok (Numeri), 21 Kapitlet

        Konungen i Arad besegrad. Kopparormen.
             Sihon och Og slagna.

 1. Då nu konungen i Arad, kananéen, som bodde i Sydlandet, hörde
   att Israel var i antågande på Atarimvägen, gav han sig i strid
   med Israel och tog några av dem till fånga.
 2. Då gjorde Israel ett löfte åt HERREN och sade: »Om du giver
   detta folk i min hand, så skall jag giva deras städer till
   spillo.»
 3. Och HERREN hörde Israels röst och gav kananéerna i deras hand,
   och de gåvo dem och deras städer till spillo; så fick stället
   namnet Horma.

 4. Och de bröto upp från berget Hor och togo vägen åt Röda havet
   till, för att gå omkring Edoms land. Men under vägen blev
   folket otåligt.
 5. Och folket talade emot Gud och emot Mose och sade: »Varför haven
   I fört oss upp ur Egypten, så att vi måste dö i öknen? Här
   finnes ju varken bröd eller vatten, och vår själ vämjes vid den
   usla föda vi få.»
 6. Då sände HERREN giftiga ormar bland folket, och dessa stungo
   folket; och mycket folk i Israel blev dödat.
 7. Då kom folket till Mose och sade: »Vi hava syndat därmed att vi
   talade mot HERREN och mot dig. Bed till HERREN att han tager
   bort dessa ormar ifrån oss.» Och Mose bad för folket.
 8. Då sade HERREN till Mose: »Gör dig en orm och sätt upp den på en
   stång; sedan må var och en som har blivit ormstungen se på den,
   så skall han bliva vid liv.»
 9. Då gjorde Mose en orm av koppar och satte upp den på en stång;
   när sedan någon hade blivit stungen av en orm, såg han upp på
   kopparormen och blev så vid liv.

 10. Och Israels barn bröto upp och lägrade sig i Obot;
 11. och från Obot bröto de upp och lägrade sig vid Ije-Haabarim i
   öknen som ligger framför Moab, österut.
 12. Därifrån bröto de upp och lägrade sig i Sereds dal.
 13. Därifrån bröto de upp och lägrade sig på andra sidan Arnon, där
   denna bäck från amoréernas område, där den har runnit upp,
   flyter fram i öknen; ty Arnon är Moabs gräns och flyter fram
   mellan Moabs land och amoréernas.
 14. Därför heter det i »Boken om HERRENS krig»:
    »Vaheb i Sufa
    och dalarna där Arnon går fram,
 15.  och dalarnas sluttning,
    som sänker sig mot Ars bygd
    och stöder sig mot Moabs gräns.»

 16. Därifrån drogo de till Beeri om brunnen där var det som HERREN
   sade till Mose: »Församla folket, så vill jag giva dem vatten.»
 17. Då sjöng Israel denna sång:

    »Flöda, du brunn! Ja, sjungen om den,
 18.  om brunnen som furstar grävde,
    som folkets ypperste borrade,
    med spiran, med sina stavar.

 19. Från öknen drogo de till Mattana, från Mattana till Nahaliel,
   från: Nahaliel till Bamot,
 20. från Bamot till den dal som ligger: på Moabs mark uppe på Pisga,
   där man kan se ut över ödemarken.

 21. Och Israel skickade sändebud till Sihon, amoréernas konung, och
   lät säga:
 22. »Låt mig taga genom ditt land. Vi skola icke vika av ifrån
   vägen in i åkrar eller vingårdar, och icke dricka vatten ur
   brunnarna. Stora vägen skola vi gå, till dess vi hava kommit
   igenom ditt område.»
 23. Men Sihon tillstadde icke Israel att tåga genom sitt område,
   utan församlade allt sitt folk och drog ut mot Israel i öknen,
   till dess han kom till Jahas; där gav han sig i strid med
   Israel.
 24. Men Israel slog honom med svärdsegg och intog hans land från
   Arnon ända till Jabbok, ända till Ammons barns land, ty Ammons
   barns gräns var befäst.
 25. Och Israel intog alla städerna där; och Israel bosatte sig i
   amoréernas alla städer, i Hesbon och alla underlydande orter.
 26. Hesbon var nämligen Sihons, amoréernas konungs, stad, ty denne
   hade fört krig med den förre konungen i Moab och tagit ifrån
   honom hela hans land ända till Arnon.
 27. Därför säga skalderna:

    »Kommen till Hesbon!
    Byggas och befästas
      skall Sihons stad.
 28.  Ty eld gick ut från Hesbon,
    en låga från Sihons stad;
    den förtärde Ar i Moab,
    dem som bodde på Arnons höjder.
 29.  Ve dig, Moab!
    Förlorat är du, Kemos' folk!
    Han lät sina söner bliva slagna på flykten
    och sina döttrar föras bort i fångenskap,
    bort till amoréernas konung, Sihon.
 30.  Vi sköto ned dem -- förlorat var Hesbon,
    landet ända till Dibon;
    vi härjade ända till Nofa,
    Nofa, som når till Medeba.»

 31. Så bosatte sig då Israel i amoréernas land.
 32. Och Mose sände ut och lät bespeja Jaeser, och de intogo dess
   underlydande orter; och han fördrev amoréerna som bodde där.
 33. Sedan vände de sig åt annat hål. och drogo upp åt Basan
   till. Och Og, konungen i Basan, drog med allt sitt folk ut till
   strid mot dem, till Edrei.
 34. Men HERREN sade till Mose: »Frukta icke för honom, ty i din hand
   har jag givit honom och allt hans folk och hans land. Och du
   skall göra med honom på samma sätt som du gjorde med Sihon,
   amoréernas konung, som bodde i Hesbon.»
 35. Och de slogo honom jämte hans söner och allt hans folk, och läto
   ingen av dem slippa undan. Så intogo de hans land.Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/04_21.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free