- Project Runeberg -  Bibeln /
Femte Mosebok (Deuteronomium), 28 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
       Femte Mosebok (Deuteronomium), 28 Kapitlet

           Välsignelse och förbannelse.

 1. Om du hör HERRENS, din Guds, röst, så att du håller alla hans
   bud, som jag i dag giver dig, och gör efter dem, så skall
   HERREN, din Gud, upphöja dig över alla folk på jorden.
 2. Och alla dessa välsignelser skola då komma över dig och träffa
   dig när du hör HERRENS, din Guds, röst:
 3. Välsignad skall du vara i staden, och välsignad skall du vara på
   marken.
 4. Välsignad skall ditt livs frukt vara, och din marks frukt och
   din boskaps frukt, dina fäkreaturs avföda och din småboskaps
   avel.
 5. Välsignad skall din korg vara, och välsignat ditt baktråg.
 6. Välsignad skall du vara vid din ingång, och välsignad skall du
   vara vid din utgång.
 7. När dina fiender resa sig upp mot dig, skall HERREN låta dem
   bliva slagna av dig; på en väg skola de draga ut mot dig, men på
   sju vägar skola de fly för dig.
 8. HERREN skall bjuda välsignelsen vara med dig i dina visthus och
   i allt vad du företager dig; han skall välsigna dig i det land
   som HERREN, din Gud, vill giva dig.
 9. HERREN skall upphöja dig till ett folk som är helgat åt honom,
   såsom han med ed har lovat dig, om du håller HERRENS, din Guds,
   bud och vandrar på hans vägar.
 10. Och alla folk på jorden skola se att du är uppkallad efter
   HERRENS namn; och de skola frukta dig.
 11. Och HERREN skall giva dig överflöd och lycka i ditt livs frukt
   och i din boskaps frukt och i din marks frukt, i det land som
   HERREN med ed har lovat dina fäder att giva dig.
 12. HERREN skall öppna för dig sitt rika förrådshus, himmelen, till
   att giva åt ditt land regn i rätt tid, och till att välsigna
   alla dina händers verk; och du skall giva lån åt många folk, men
   själv skall du icke behöva låna av någon.
 13. Och HERREN skall göra dig till huvud och icke till svans, du
   skall alltid ligga över och aldrig ligga under, om du hör
   HERRENS, din Guds, bud, som jag i dag giver dig, för att du
   skall hålla och göra efter dem,
 14. och om du icke viker av, vare sig till höger eller till vänster,
   från något av alla de bud som jag i dag giver eder, så att du
   följer efter andra gudar och tjänar dem.
 15. Men om du icke hör HERRENS, din Guds, röst och icke håller alla
   hans bud och stadgar, som jag i dag giver dig, och gör efter
   dem, så skola alla dessa förbannelser komma över dig och träffa
   dig:
 16. Förbannad skall du vara i staden, och förbannad skall du vara på
   marken.
 17. Förbannad skall din korg vara, och förbannat ditt baktråg.
 18. Förbannad skall ditt livs frukt vara, och din marks frukt, dina
   fäkreaturs avföda och din småboskaps avel.
 19. Förbannad skall du vara vid din ingång, och förbannad skall du
   vara vid din utgång.
 20. HERREN skall sända över dig förbannelse, förvirring och näpst,
   vad det än må vara som du företager dig, till dess du förgöres
   och med hast förgås, för ditt onda väsendes skull, då du nu har
   övergivit mig.
 21. HERREN skall låta dig bliva ansatt av pest, till dess han har
   utrotat dig ur det land dit du nu kommer, för att taga det i
   besittning.
 22. HERREN skall slå dig med tärande sjukdom, feber och hetta, med
   brand och med svärd, med sot och rost; och av sådant skall du
   förföljas, till dess du förgås.
 23. Och himmelen över ditt huvud skall vara såsom koppar, och jorden
   under dig skall vara såsom järn.
 24. Damm och stoft skall vara det regn HERREN giver åt ditt land;
   från himmelen skall det komma ned över dig, till dess du
   förgöres.
 25. HERREN skall låta dig bliva slagen av dina fiender; på en väg
   skall du draga ut mot dem, men på sju vägar skall du fly för
   dem; och du skall bliva en varnagel för alla riken på jorden.
 26. Och dina dödas kroppar skola bliva mat åt alla himmelens fåglar
   och åt markens djur, och ingen skall skrämma bort dem.
 27. HERREN skall slå dig med Egyptens bulnader och med bölder, med
   skabb och skorv, så att du icke skall kunna botas.
 28. HERREN skall slå dig med vanvett och blindhet och
   sinnesförvirring.
 29. Du skall famla mitt på ljusa dagen, såsom en blind famlar i
   mörkret, och du skall icke lyckas finna vägen; förtryck allenast
   och plundring skall du utstå i all din tid, och ingen skall
   frälsa dig.
 30. Du skall trolova dig med en kvinna, men en annan man skall sova
   hos henne; du skall bygga ett hus, men icke få bo däri; du skall
   plantera en vingård, men icke få skörda dess frukt.
 31. Din oxe skall slaktas inför dina ögon, men du skall icke få äta
   av den; din åsna skall i din åsyn rövas ifrån dig och icke givas
   tillbaka åt dig; dina får skola komma i dina fienders våld, och
   ingen skall hjälpa dig.
 32. Dina söner och döttrar skola komma i främmande folks våld, och
   dina ögon skola se det och försmäkta av längtan efter dem
   beständigt, men du skall icke förmå göra något därvid.
 33. Frukten av din mark och av allt ditt arbete skall förtäras av
   ett folk som du icke känner; förtryck allenast och övervåld
   skall du lida i all din tid.
 34. Och du skall bliva vanvettig av de ting du skall se för dina
   ögon.
 35. HERREN skall slå dig med svåra bulnader på knän och ben, ja,
   ifrån fotbladet ända till hjässan, så att du icke skall kunna
   botas.
 36. HERREN skall föra dig och den konung som du sätter över dig bort
   till ett folk som varken du eller dina fäder hava känt, och där
   skall du få tjäna andra gudar, gudar av trä och sten.
 37. Och du skall bliva ett föremål för häpnad, ett ordspråk och en
   visa bland alla de folk till vilka HERREN skall föra dig.
 38. Mycken säd skall du föra ut på åkern, men litet skall du
   inbärga, ty gräshoppor skola förtära den.
 39. Vingårdar skall du plantera och skall arbeta i dem, men intet
   vin skall du få att dricka och intet att lägga i förvar, ty
   maskar skola äta upp allt.
 40. Olivplanteringar skall du hava överallt inom ditt land, men med
   oljan skall du icke få smörja din kropp, ty oliverna skola falla
   av.
 41. Söner och döttrar skall du föda, men du skall icke få behålla
   dem, ty de skola draga bort i fångenskap.
 42. Alla dina träd och din marks frukt skall ohyra taga i
   besittning.
 43. Främlingen som bor hos dig skall höja sig över dig, allt mer och
   mer, men du skall stiga ned, allt djupare och djupare.
 44. Han skall giva lån åt dig, och du skall icke giva lån åt
   honom. Han skall bliva huvudet, och du skall bliva svansen.
 45. Alla dessa förbannelser skola komma över dig och förfölja dig
   och träffa dig, till dess du förgöres, därför att du icke hörde
   HERRENS, din Guds, röst och icke höll de bud och stadgar som han
   har givit dig.
 46. De skola komma över dig såsom tecken och under, och över dina
   efterkommande till evig tid.
 47. Eftersom du icke tjänade HERREN, din Gud, med glädje och
   hjärtans lust, medan du hade överflöd på allt,
 48. skall du få tjäna fiender som HERREN skall sända mot dig, under
   hunger och törst och nakenhet och brist på allt; och han skall
   lägga ett järnok på din hals, till dess han har förgjort dig.
 49. HERREN skall skicka över dig ett folk fjärran ifrån, ifrån
   jordens ända, likt örnen i sin flykt, ett folk vars språk du
   icke förstår,
 50. ett folk med grym uppsyn, utan försyn för de gamla och utan
   misskund med de unga.
 51. Det skall äta upp frukten av din boskap och frukten av din mark,
   till dess du förgöres, ty det skall icke lämna kvar åt dig vare
   sig säd eller vin eller olja, icke dina fäkreaturs avföda eller
   dina fårs avel, till dess det har gjort slut på dig.
 52. Och det skall tränga dig i alla dina portar, till dess dina höga
   och fasta murar, som du förtröstade på, falla i hela ditt
   land. Ja, det skall tränga dig i alla dina portar över hela ditt
   land, det land som HERREN, din Gud, har givit dig.
 53. Och då skall du nödgas äta din egen livsfrukt, köttet av dina
   söner och döttrar, dem som HERREN, din Gud, har givit dig. I
   sådan nöd och sådant trångmål skall din fiende försätta dig.
 54. En man hos dig, som levde i veklighet och stor yppighet, skall
   då så missunnsamt se på sin broder och på hustrun i sin famn och
   på de barn han ännu har kvar,
 55. att han icke skall vilja åt någon av dem dela med sig av sina
   barns kött, ty han äter det själv, eftersom han icke har något
   annat kvar. I sådan nöd och sådant trångmål skall din fiende
   försätta dig i alla dina portar.
 56. En kvinna hos dig, som levde i veklighet och yppighet, i sådan
   yppighet och veklighet, att hon icke ens försökte sätta sin fot
   på jorden, hon skall då så missunnsamt se på mannen i sin famn
   och på sin son och sin dotter,
 57. att hon missunnar dem efterbörden som kommer fram ur hennes liv,
   och barnen som hon föder; ty då hon nu lider brist på allt
   annat, skall hon själv i hemlighet äta detta. I sådan nöd och
   sådant trångmål skall din fiende försätta dig i dina portar.
 58. Om du icke håller alla denna lags ord, som äro skrivna i denna
   bok, och gör efter dem, så att du fruktar detta härliga och
   fruktansvärda namn »HERREN, din Gud»,
 59. så skall HERREN sända underliga plågor över dig och dina
   efterkommande, stora och långvariga plågor, svåra och långvariga
   krankheter.
 60. Han skall låta komma över dig alla Egyptens sjukdomar, som du
   fruktar för, och de skola ansätta dig.
 61. Och allahanda andra krankheter och plågor, om vilka icke är
   skrivet i denna lagbok, skall HERREN ock låta gå över dig, till
   dess du förgöres.
 62. Och allenast en ringa hop skall bliva kvar av eder, i stället
   för att I förut haven varit talrika såsom stjärnorna på
   himmelen; så skall det gå dig, därför att du icke hörde HERRENS.
   din Guds, röst.
 63. Och det skall ske, att likasom HERREN förut fröjdade sig över
   eder när han fick göra eder gott och föröka eder, så skall
   HERREN nu fröjda sig över eder, när han utrotar och förgör
   eder. Och I skolen ryckas bort ur det land dit du nu kommer, för
   att taga det i besittning.
 64. Och HERREN skall förströ dig bland alla folk, ifrån jordens ena
   ända till den andra, och där skall du tjäna andra gudar, som
   varken du eller dina fäder hava känt, gudar av trä och sten.
 65. Och bland de folken skall du icke få någon ro eller någon vila
   för din fot; HERREN skall där giva dig ett bävande hjärta och
   förtvinande ögon och en försmäktande själ.
 66. Och ditt liv skall synas dig likasom hänga på ett hår; du skall
   känna fruktan både natt och dag och icke vara säker för ditt
   liv.
 67. Om morgonen skall du säga: »Ack att det vore afton!», och om
   aftonen skall du säga: »Ack att det vore morgon!» Sådan fruktan
   skall du känna i ditt hjärta, och sådana ting skall du se för
   dina ögon.
 68. Och HERREN skall föra dig tillbaka till Egypten på skepp, på den
   väg om vilken jag sade dig: »Du skall icke se den mer.» Och där
   skolen I nödgas bjuda ut eder till salu åt edra fiender, till
   trälar och trälinnor; men ingen skall finnas, som vill köpa.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/05_28.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free