- Project Runeberg -  Bibeln /
Femte Mosebok (Deuteronomium), 28 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
              Femte Mosebok (Deuteronomium), 28 Kapitlet

                     Välsignelse och förbannelse.

  1.  Om du hör HERRENS, din Guds, röst, så att du håller alla hans
      bud, som jag i dag giver dig, och gör efter dem, så skall
      HERREN, din Gud, upphöja dig över alla folk på jorden.
  2.  Och alla dessa välsignelser skola då komma över dig och träffa
      dig när du hör HERRENS, din Guds, röst:
  3.  Välsignad skall du vara i staden, och välsignad skall du vara på
      marken.
  4.  Välsignad skall ditt livs frukt vara, och din marks frukt och
      din boskaps frukt, dina fäkreaturs avföda och din småboskaps
      avel.
  5.  Välsignad skall din korg vara, och välsignat ditt baktråg.
  6.  Välsignad skall du vara vid din ingång, och välsignad skall du
      vara vid din utgång.
  7.  När dina fiender resa sig upp mot dig, skall HERREN låta dem
      bliva slagna av dig; på en väg skola de draga ut mot dig, men på
      sju vägar skola de fly för dig.
  8.  HERREN skall bjuda välsignelsen vara med dig i dina visthus och
      i allt vad du företager dig; han skall välsigna dig i det land
      som HERREN, din Gud, vill giva dig.
  9.  HERREN skall upphöja dig till ett folk som är helgat åt honom,
      såsom han med ed har lovat dig, om du håller HERRENS, din Guds,
      bud och vandrar på hans vägar.
 10.  Och alla folk på jorden skola se att du är uppkallad efter
      HERRENS namn; och de skola frukta dig.
 11.  Och HERREN skall giva dig överflöd och lycka i ditt livs frukt
      och i din boskaps frukt och i din marks frukt, i det land som
      HERREN med ed har lovat dina fäder att giva dig.
 12.  HERREN skall öppna för dig sitt rika förrådshus, himmelen, till
      att giva åt ditt land regn i rätt tid, och till att välsigna
      alla dina händers verk; och du skall giva lån åt många folk, men
      själv skall du icke behöva låna av någon.
 13.  Och HERREN skall göra dig till huvud och icke till svans, du
      skall alltid ligga över och aldrig ligga under, om du hör
      HERRENS, din Guds, bud, som jag i dag giver dig, för att du
      skall hålla och göra efter dem,
 14.  och om du icke viker av, vare sig till höger eller till vänster,
      från något av alla de bud som jag i dag giver eder, så att du
      följer efter andra gudar och tjänar dem.
 15.  Men om du icke hör HERRENS, din Guds, röst och icke håller alla
      hans bud och stadgar, som jag i dag giver dig, och gör efter
      dem, så skola alla dessa förbannelser komma över dig och träffa
      dig:
 16.  Förbannad skall du vara i staden, och förbannad skall du vara på
      marken.
 17.  Förbannad skall din korg vara, och förbannat ditt baktråg.
 18.  Förbannad skall ditt livs frukt vara, och din marks frukt, dina
      fäkreaturs avföda och din småboskaps avel.
 19.  Förbannad skall du vara vid din ingång, och förbannad skall du
      vara vid din utgång.
 20.  HERREN skall sända över dig förbannelse, förvirring och näpst,
      vad det än må vara som du företager dig, till dess du förgöres
      och med hast förgås, för ditt onda väsendes skull, då du nu har
      övergivit mig.
 21.  HERREN skall låta dig bliva ansatt av pest, till dess han har
      utrotat dig ur det land dit du nu kommer, för att taga det i
      besittning.
 22.  HERREN skall slå dig med tärande sjukdom, feber och hetta, med
      brand och med svärd, med sot och rost; och av sådant skall du
      förföljas, till dess du förgås.
 23.  Och himmelen över ditt huvud skall vara såsom koppar, och jorden
      under dig skall vara såsom järn.
 24.  Damm och stoft skall vara det regn HERREN giver åt ditt land;
      från himmelen skall det komma ned över dig, till dess du
      förgöres.
 25.  HERREN skall låta dig bliva slagen av dina fiender; på en väg
      skall du draga ut mot dem, men på sju vägar skall du fly för
      dem; och du skall bliva en varnagel för alla riken på jorden.
 26.  Och dina dödas kroppar skola bliva mat åt alla himmelens fåglar
      och åt markens djur, och ingen skall skrämma bort dem.
 27.  HERREN skall slå dig med Egyptens bulnader och med bölder, med
      skabb och skorv, så att du icke skall kunna botas.
 28.  HERREN skall slå dig med vanvett och blindhet och
      sinnesförvirring.
 29.  Du skall famla mitt på ljusa dagen, såsom en blind famlar i
      mörkret, och du skall icke lyckas finna vägen; förtryck allenast
      och plundring skall du utstå i all din tid, och ingen skall
      frälsa dig.
 30.  Du skall trolova dig med en kvinna, men en annan man skall sova
      hos henne; du skall bygga ett hus, men icke få bo däri; du skall
      plantera en vingård, men icke få skörda dess frukt.
 31.  Din oxe skall slaktas inför dina ögon, men du skall icke få äta
      av den; din åsna skall i din åsyn rövas ifrån dig och icke givas
      tillbaka åt dig; dina får skola komma i dina fienders våld, och
      ingen skall hjälpa dig.
 32.  Dina söner och döttrar skola komma i främmande folks våld, och
      dina ögon skola se det och försmäkta av längtan efter dem
      beständigt, men du skall icke förmå göra något därvid.
 33.  Frukten av din mark och av allt ditt arbete skall förtäras av
      ett folk som du icke känner; förtryck allenast och övervåld
      skall du lida i all din tid.
 34.  Och du skall bliva vanvettig av de ting du skall se för dina
      ögon.
 35.  HERREN skall slå dig med svåra bulnader på knän och ben, ja,
      ifrån fotbladet ända till hjässan, så att du icke skall kunna
      botas.
 36.  HERREN skall föra dig och den konung som du sätter över dig bort
      till ett folk som varken du eller dina fäder hava känt, och där
      skall du få tjäna andra gudar, gudar av trä och sten.
 37.  Och du skall bliva ett föremål för häpnad, ett ordspråk och en
      visa bland alla de folk till vilka HERREN skall föra dig.
 38.  Mycken säd skall du föra ut på åkern, men litet skall du
      inbärga, ty gräshoppor skola förtära den.
 39.  Vingårdar skall du plantera och skall arbeta i dem, men intet
      vin skall du få att dricka och intet att lägga i förvar, ty
      maskar skola äta upp allt.
 40.  Olivplanteringar skall du hava överallt inom ditt land, men med
      oljan skall du icke få smörja din kropp, ty oliverna skola falla
      av.
 41.  Söner och döttrar skall du föda, men du skall icke få behålla
      dem, ty de skola draga bort i fångenskap.
 42.  Alla dina träd och din marks frukt skall ohyra taga i
      besittning.
 43.  Främlingen som bor hos dig skall höja sig över dig, allt mer och
      mer, men du skall stiga ned, allt djupare och djupare.
 44.  Han skall giva lån åt dig, och du skall icke giva lån åt
      honom.  Han skall bliva huvudet, och du skall bliva svansen.
 45.  Alla dessa förbannelser skola komma över dig och förfölja dig
      och träffa dig, till dess du förgöres, därför att du icke hörde
      HERRENS, din Guds, röst och icke höll de bud och stadgar som han
      har givit dig.
 46.  De skola komma över dig såsom tecken och under, och över dina
      efterkommande till evig tid.
 47.  Eftersom du icke tjänade HERREN, din Gud, med glädje och
      hjärtans lust, medan du hade överflöd på allt,
 48.  skall du få tjäna fiender som HERREN skall sända mot dig, under
      hunger och törst och nakenhet och brist på allt; och han skall
      lägga ett järnok på din hals, till dess han har förgjort dig.
 49.  HERREN skall skicka över dig ett folk fjärran ifrån, ifrån
      jordens ända, likt örnen i sin flykt, ett folk vars språk du
      icke förstår,
 50.  ett folk med grym uppsyn, utan försyn för de gamla och utan
      misskund med de unga.
 51.  Det skall äta upp frukten av din boskap och frukten av din mark,
      till dess du förgöres, ty det skall icke lämna kvar åt dig vare
      sig säd eller vin eller olja, icke dina fäkreaturs avföda eller
      dina fårs avel, till dess det har gjort slut på dig.
 52.  Och det skall tränga dig i alla dina portar, till dess dina höga
      och fasta murar, som du förtröstade på, falla i hela ditt
      land.  Ja, det skall tränga dig i alla dina portar över hela ditt
      land, det land som HERREN, din Gud, har givit dig.
 53.  Och då skall du nödgas äta din egen livsfrukt, köttet av dina
      söner och döttrar, dem som HERREN, din Gud, har givit dig.  I
      sådan nöd och sådant trångmål skall din fiende försätta dig.
 54.  En man hos dig, som levde i veklighet och stor yppighet, skall
      då så missunnsamt se på sin broder och på hustrun i sin famn och
      på de barn han ännu har kvar,
 55.  att han icke skall vilja åt någon av dem dela med sig av sina
      barns kött, ty han äter det själv, eftersom han icke har något
      annat kvar.  I sådan nöd och sådant trångmål skall din fiende
      försätta dig i alla dina portar.
 56.  En kvinna hos dig, som levde i veklighet och yppighet, i sådan
      yppighet och veklighet, att hon icke ens försökte sätta sin fot
      på jorden, hon skall då så missunnsamt se på mannen i sin famn
      och på sin son och sin dotter,
 57.  att hon missunnar dem efterbörden som kommer fram ur hennes liv,
      och barnen som hon föder; ty då hon nu lider brist på allt
      annat, skall hon själv i hemlighet äta detta.  I sådan nöd och
      sådant trångmål skall din fiende försätta dig i dina portar.
 58.  Om du icke håller alla denna lags ord, som äro skrivna i denna
      bok, och gör efter dem, så att du fruktar detta härliga och
      fruktansvärda namn »HERREN, din Gud»,
 59.  så skall HERREN sända underliga plågor över dig och dina
      efterkommande, stora och långvariga plågor, svåra och långvariga
      krankheter.
 60.  Han skall låta komma över dig alla Egyptens sjukdomar, som du
      fruktar för, och de skola ansätta dig.
 61.  Och allahanda andra krankheter och plågor, om vilka icke är
      skrivet i denna lagbok, skall HERREN ock låta gå över dig, till
      dess du förgöres.
 62.  Och allenast en ringa hop skall bliva kvar av eder, i stället
      för att I förut haven varit talrika såsom stjärnorna på
      himmelen; så skall det gå dig, därför att du icke hörde HERRENS.
      din Guds, röst.
 63.  Och det skall ske, att likasom HERREN förut fröjdade sig över
      eder när han fick göra eder gott och föröka eder, så skall
      HERREN nu fröjda sig över eder, när han utrotar och förgör
      eder.  Och I skolen ryckas bort ur det land dit du nu kommer, för
      att taga det i besittning.
 64.  Och HERREN skall förströ dig bland alla folk, ifrån jordens ena
      ända till den andra, och där skall du tjäna andra gudar, som
      varken du eller dina fäder hava känt, gudar av trä och sten.
 65.  Och bland de folken skall du icke få någon ro eller någon vila
      för din fot; HERREN skall där giva dig ett bävande hjärta och
      förtvinande ögon och en försmäktande själ.
 66.  Och ditt liv skall synas dig likasom hänga på ett hår; du skall
      känna fruktan både natt och dag och icke vara säker för ditt
      liv.
 67.  Om morgonen skall du säga: »Ack att det vore afton!», och om
      aftonen skall du säga: »Ack att det vore morgon!»  Sådan fruktan
      skall du känna i ditt hjärta, och sådana ting skall du se för
      dina ögon.
 68.  Och HERREN skall föra dig tillbaka till Egypten på skepp, på den
      väg om vilken jag sade dig: »Du skall icke se den mer.»  Och där
      skolen I nödgas bjuda ut eder till salu åt edra fiender, till
      trälar och trälinnor; men ingen skall finnas, som vill köpa.


Project Runeberg, Sat Feb 22 01:27:31 2014 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/05_28.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free