- Project Runeberg -  Bibeln /
Josua, 21 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
             Josua, 21 Kapitlet

        Leviternas fyrtioåtta städer; bland dem
             tretton präststäder.

 1. Och huvudmännen för leviternas familjer trädde fram inför
   prästen Eleasar och Josua, Nuns son, och huvudmännen för
   familjerna inom Israels barns stammar
 2. och talade till dem i Silo i Kanaans land, och sade: »HERREN
   bjöd genom Mose att man skulle giva oss städer att bo i, med
   tillhörande utmarker för vår boskap.»
 3. Så gåvo då Israels barn, efter HERRES befallning, av sina
   arvslotter åt leviterna följande städer med tillhörande
   utmarker.
 4. För kehatiternas släkter föll lotten ut så, att bland dessa
   leviter prästen Arons söner genom lotten fingo ur Juda stam, ur
   simeoniternas stam och ur Benjamins stam tretton städer.
 5. Och Kehats övriga barn fingo genom lotten ur Efraims stams
   släkter, ur Dans stam och ur ena hälften av Manasse stam tio
   städer.
 6. Gersons barn åter fingo genom lotten ur Isaskars stams släkter,
   ur Asers stam, ur Naftali stam och ur andra hälften av Manasse
   stam, i Basan, tretton städer.
 7. Meraris barn fingo, efter sina släkter, ur Rubens stam, ur Gads
   stam och ur Sebulons stam tolv städer.
 8. Israels barn gåvo nu åt leviterna dessa städer med tillhörande
   utmarker, genom lottkastning, såsom HERREN hade bjudit genom
   Mose.
 9. Ur Juda barns stam och ur Simeons barns stam gav man följande
   här namngivna städer:
 10. Bland kehatiternas släkter bland Levi barn fingo Arons söner
   följande, ty dem träffade lotten först:
 11. Man gav dem Arbas, Anoks faders, stad, det är Hebron, i Juda
   bergsbygd, med dess utmarker runt omkring.
 12. Men åkerjorden och byarna som hörde till staden gav man till
   besittning åt Kaleb, Jefunnes son.
 13. Åt prästen Arons söner gav man alltså dråparfristaden Hebron med
   dess utmarker, vidare Libna med dess utmarker,
 14. Jattir med dess utmarker, Estemoa med dess utmarker,
 15. Holon med dess utmarker, Debir med dess utmarker,
 16. Ain med dess utmarker, Jutta med dess utmarker och Bet-Semes med
   dess utmarker -- nio städer ur dessa två stammar;
 17. och ur Benjamins stam Gibeon med dess utmarker, Geba med dess
   utmarker,
 18. Anatot med dess utmarker och Almon med dess utmarker -- fyra
   städer.
 19. De städer som Arons söner, prästerna, fingo utgjorde alltså
   tillsammans tretton städer, med tillhörande utmarker.
 20. Och Kehats barns släkter av leviterna, nämligen de övriga Kehats
   barn, fingo ur Efraims stam följande städer, som lotten bestämde
   åt dem:
 21. Man gav dem dråparfristaden Sikem med dess utmarker i Efraims
   bergsbygd, Geser med dess utmarker,
 22. Kibsaim med dess utmarker och Bet-Horon med dess utmarker --
   fyra städer;
 23. och ur Dans stam Elteke med dess utmarker, Gibbeton med dess
   utmarker,
 24. Ajalon med dess utmarker och Gat-Rimmon med dess utmarker --
   fyra städer;
 25. och ur ena hälften av Manasse stam Taanak med dess utmarker och
   Gat-Rimmon med dess utmarker -- två städer.
 26. De städer som de övriga Kehats barns släkter fingo utgjorde
   alltså tillsammans tio, med tillhörande utmarker.
 27. Bland leviternas släkter fingo vidare Gersons barn ur ena
   hälften av Manasse stam dråparfristaden Golan i Basan med dess
   utmarker och Beestera med dess utmarker -- två städer;
 28. och ur Isaskars stam Kisjon med dess utmarker, Dobrat med dess
   utmarker,
 29. Jarmut med dess utmarker och En-Gannim med dess utmarker -- fyra
   städer;
 30. och ur Asers stam Miseal med dess utmarker, Abdon med dess
   utmarker,
 31. Helkat med dess utmarker och Rehob med dess utmarker -- fyra
   städer;
 32. och ur Naftali stam dråparfristaden Kedes i Galileen med dess
   utmarker, Hammot-Dor med dess utmarker och Kartan med dess
   utmarker -- tre städer.
 33. Gersoniternas städer, efter deras släkter, utgjorde alltså
   tillsammans tretton städer, med tillhörande utmarker.
 34. Och de övriga leviterna, Meraris barns släkter, fingo ur
   Sebulons stam Jokneam med dess utmarker, Karta med dess
   utmarker,
 35. Dimna med dess utmarker och Nahalal med dess utmarker -- fyra
   städer.
 36. [1]
 37. [1]
 38. och ur Gads stam dråparfristaden Ramot i Gilead med dess
   utmarker, Mahanaim med dess utmarker,
 39. Hesbon med dess utmarker och Jaeser med dess utmarker --
   tillsammans fyra städer.
 40. De städer som dessa de övriga leviternas släkter, Meraris barn,
   fingo på sin lott, efter sina släkter, utgjorde alltså
   tillsammans tolv städer.
 41. Tillsammans utgjorde levitstäderna inom Israels barns
   besittningsområde fyrtioåtta städer med tillhörande utmarker.
 42. Var och en av dessa städer skulle bestå av själva staden och
   tillhörande utmarker runt omkring. Så var det med alla dessa
   städer.
 43. Så gav då HERREN åt Israel hela det land som han med ed hade
   lovat giva åt deras fäder; och de togo det i besittning och
   bosatte sig där.
 44. Och HERREN lät dem hava ro på alla sidor, alldeles såsom han med
   ed hade lovat deras fäder; och ingen av deras fiender kunde stå
   dem emot, utan HERREN gav alla deras fiender i deras hand.
 45. Intet uteblev av allt det goda som HERREN hade lovat Israels
   hus; det gick allt i fullbordan.

[1] V. 36--37 se Gamla testamentets text i Ordförkl.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/06_21.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free