- Project Runeberg -  Bibeln /
Josua, 22 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
             Josua, 22 Kapitlet

             Altaret vid Jordan.

 1. Då kallade Josua till sig rubeniterna och gaditerna och ena
   hälften av Manasse stam
 2. och sade till dem: »I haven hållit allt vad HERRENS tjänare Mose
   har bjudit eder; I haven ock lyssnat till mina ord, vadhelst jag
   har befallt eder.
 3. I haven under denna långa tid, ända till denna dag, icke
   övergivit edra bröder, och I haven hållit vad HERRENS, eder
   Guds, bud har befallt eder hålla.
 4. Och nu har HERREN, eder Gud, låtit edra bröder komma till ro,
   såsom han lovade dem; så vänden nu om och gån hem till edra
   hyddor i det land I haven fått till besittning, det som HERRENS
   tjänare Mose har givit eder på andra sidan Jordan.
 5. Allenast mån I noga hålla och göra efter de bud och den lag som
   HERRENS tjänare Mose har givit eder, så att I älsken HERREN,
   eder Gud, och alltid vandren på hans vägar och iakttagen hans
   bud och hållen eder till honom och tjänen honom av allt edert
   hjärta och av all eder själ.»
 6. Och Josua välsignade dem och lät dem gå, och så gingo de hem
   till sina hyddor.
 7. Ty åt ena hälften av Manasse stam hade Mose givit land i Basan,
   och åt andra hälften hade Josua givit land jämte deras bröder på
   andra sidan Jordan, på västra sidan. Då nu Josua lät dem gå hem
   till sina hyddor, välsignade han dem
 8. och sade till dem: »Vänden tillbaka till edra hyddor med de
   stora skatter I haven fått, med boskap i stor myckenhet, med
   silver, guld, koppar och järn och kläder i stor myckenhet;
   skiften så med edra bröder bytet från edra fiender.»
 9. Så vände då Rubens barn och Gads barn och ena hälften av Manasse
   stam tillbaka, och gingo bort ifrån de övriga israeliterna, bort
   ifrån Silo i Kanaans land, för att begiva sig till Gileads land,
   det land de hade fått till besittning, och där de skulle hava
   sina besittningar, efter HERRENS befallning genom Mose.
 10. När så Rubens barn och Gads barn och ena hälften av Manasse stam
   kommo till stenkretsarna vid Jordan i Kanaans land, byggde de
   där ett altare vid Jordan, ett ansenligt altare.
 11. Och de övriga israeliterna fingo höra sägas: »Se, Rubens barn
   och Gads barn och ena hälften av Manasse stam hava byggt ett
   altare mitt emot Kanaans land, i stenkretsarna vid Jordan, på
   andra sidan om de övriga israeliternas område.»
 12. När Israels barn hörde detta, församlade sig deras hela menighet
   i Silo för att draga upp till strid mot dem.
 13. Därefter sände Israels barn Pinehas till Rubens barn och Gads
   barn och ena hälften av Manasse stam, i Gileads land, Pinehas,
   prästen Eleasars son,
 14. och med honom tio hövdingar, en hövding för var stamfamilj inom
   Israels alla stammar; var och en av dem var huvudman för sin
   familj inom Israels ätter.
 15. Och när dessa kommo till Rubens barn och Gads barn och ena
   hälften av Manasse stam, i Gileads land, talade de till dem och
   sade:
 16. »Så säger hela HERRENS menighet: Vad är detta för en otrohet som
   I haven begått mot Israels Gud, då I haven vänt eder bort ifrån
   HERREN, därigenom att I haven byggt eder ett altare och sålunda
   nu satt eder upp mot HERREN?
 17. Är det icke nog att vi hava begått missgärningen med Peor, från
   vilken vi ännu i dag icke hava blivit renade, och för vilken en
   hemsökelse drabbade HERRENS menighet?
 18. Viljen I nu ytterligare vända eder bort ifrån HERREN? Om I i dag
   sätten eder upp mot HERREN, så skall förvisso i morgon hans
   förtörnelse drabba Israels hela menighet.
 19. Men om det land I haven fått till besittning tyckes eder vara
   orent, så dragen över till det land HERREN har tagit till
   besittning, där HERRENS tabernakel har sin plats, och haven edra
   besittningar där bland oss. Sätten eder icke upp mot HERREN och
   sätten eder icke upp mot oss genom att bygga eder ett altare,
   ett annat än HERRENS, vår Guds, altare.
 20. När Akan, Seras son, hade trolöst förgripit sig på det
   tillspillogivna, kom icke då förtörnelse över Israels hela
   menighet, så att han själv icke blev den ende som förgicks genom
   den missgärningen?
 21. Då svarade Rubens barn och Gads barn och ena hälften av Manasse
   stam och talade till huvudmännen för Israels ätter:
 22. »Gud, HERREN Gud, ja, Gud, HERREN Gud, han vet det, och Israel
   må ock veta det: Sannerligen, om detta har skett i upproriskhet
   och otrohet mot HERREN -- du må då i dag undandraga oss din
   hjälp! --
 23. om vi hava byggt altaret åt oss, därför att vi vilja vända oss
   bort ifrån HERREN, och om vi vilja offra därpå brännoffer eller
   spisoffer eller frambära tackoffer därpå, då må HERREN själv
   utkräva vad vi hava förskyllt.
 24. Nej, vi hava sannerligen gjort så av fruktan för vad som kunde
   hända, i det att vi tänkte att edra barn i framtiden skulle
   kunna säga till våra barn: 'Vad haven I att göra med HERREN,
   Israels Gud?
 25. HERREN har ju satt Jordan till gräns mellan oss och eder, I
   Rubens barn och Gads barn; alltså haven I ingen del i HERREN.'
   Och så skulle edra barn kunna hindra våra barn från att frukta
   HERREN.
 26. Därför sade vi: Må vi gripa oss an och bygga detta altare, men
   icke till brännoffer eller till slaktoffer,
 27. utan till att vara ett vittne mellan oss och eder, och mellan
   bådas efterkommande efter oss, att vi vilja förrätta HERRENS
   tjänst inför hans ansikte med våra brännoffer och slaktoffer och
   tackoffer, så att edra barn i framtiden icke kunna säga till
   våra barn: 'I haven ingen del i HERREN.'
 28. Och vi tänkte: Om det i framtiden händer att de så säga till oss
   och våra efterkommande, då kunna vi svara: 'Sen på den bild av
   HERRENS altare, som våra fäder hava gjort, men icke till
   brännoffer eller till slaktoffer, utan till att vara ett vittne
   mellan oss och eder.'
 29. Bort det, att vi skulle sätta oss upp mot HERREN och nu vända
   oss bort ifrån HERREN genom att bygga ett altare till brännoffer
   eller till spisoffer eller slaktoffer, ett annat än HERRENS, vår
   Guds, altare, som står framför hans tabernakel.»
 30. Då nu prästen Pinehas och menighetens hövdingar, nämligen
   huvudmännen för Israels ätter, som voro med honom, hörde vad
   Rubens barn, Gads barn och Manasse barn talade, behagade det
   dem.
 31. Och Pinehas, prästen Eleasars son, sade till Rubens barn, Gads
   barn och Manasse barn: »Nu hava vi förnummit att HERREN är mitt
   ibland oss, därav nämligen, att I icke haven velat begå en sådan
   otrohet mot HERREN. Därmed haven I ock räddat Israels barn undan
   HERRENS hand.»
 32. Därefter vände Pinehas, prästen Eleasars son, jämte hövdingarna
   tillbaka från Rubens barn och Gads barn, i Gileads land, in i
   Kanaans land till de övriga israeliterna och avgåvo sin
   berättelse härom inför dem.
 33. Denna behagade Israels barn, och Israels barn lovade Gud; och de
   tänkte icke mer på att draga upp till strid mot dem, för att
   fördärva det land där Rubens barn och Gads barn bodde.
 34. Och Rubens barn och Gads barn gåvo namn åt altaret; de sade:
   »Ett vittne är det mellan oss, att HERREN är Gud.»


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/06_22.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free