- Project Runeberg -  Bibeln /
Domarboken, 16 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
            Domarboken, 16 Kapitlet

        Simsons bedrift med Gasas stadsportar.
        Delila. Simson övervunnen och fängslad.
          Hans sista bedrift och död. Hans
               begravning.

 1. Och Simson gick till Gasa; där fick han se en sköka och gick in
   till henne.
 2. När då gasiterna fingo höra att Simson hade kommit dit,
   omringade de platsen och lågo i försåt för honom hela natten vid
   stadsporten. Men hela natten höllo de sig stilla; de tänkte:
   »Vi vilja vänta till i morgon, när det bliver dager; då skola vi
   dräpa honom.»
 3. Och Simson låg där intill midnatt; men vid midnattstiden stod
   han upp och grep tag i stadsportens dörrar och i de båda
   dörrposterna och ryckte loss dem jämte bommen, och lade
   alltsammans på sina axlar och bar upp det till toppen på det
   berg som ligger gent emot Hebron.
 4. Därefter fattade han kärlek till en kvinna som hette Delila, vid
   bäcken Sorek.
 5. Då kommo filistéernas hövdingar upp till henne och sade till
   henne: »Locka honom till att uppenbara för dig varav det beror
   att han är så stark, och huru vi skola bliva honom övermäktiga,
   så att vi kunna binda honom och kuva honom; vi vilja då giva dig
   ett tusen ett hundra siklar silver var.»
   >Dom. 14,15.
 6. Då sade Delila till Simson: »Säg mig varav det beror att du är
   så stark, och huru man skulle kunna binda och kuva dig.»
 7. Simson svarade henne: »Om man bunde mig med sju friska
   sensträngar, som icke hade hunnit torka, så bleve jag svag och
   vore såsom en vanlig människa.»
 8. Då buro filistéernas hövdingar till henne sju friska
   sensträngar, som icke hade hunnit torka; och hon band honom med
   dem.
 9. Men hon hade lagt folk i försåt i den inre kammaren. Sedan
   ropade hon till honom: »Filistéerna äro över dig, Simson!» Då
   slet han sönder sensträngarna så lätt som en blångarnssnodd
   slites sönder, när den kommer intill elden. Alltså hade man
   ingenting fått veta om hans styrka.
 10. Då sade Delila till Simson: »Du har ju bedragit mig och ljugit
   för mig. Men säg mig nu huru man skulle kunna binda dig.»
 11. Han svarade henne: »Om man bunde mig med nya tåg, som ännu icke
   hade blivit begagnade till något, så bleve jag svag och vore
   såsom en vanlig människa.»
 12. Då tog Delila nya tåg och band honom med dem och ropade så till
   honom: »Filistéerna äro över dig, Simson!»; och folk låg i
   försåt i den inre kammaren. Men han slet tågen av sina armar,
   såsom hade det varit trådar.
 13. Då sade Delila till Simson: »Hittills har du bedragit mig och
   ljugit för mig; säg mig nu huru man skulle kunna binda dig.» Han
   svarade henne: »Jo, om du vävde in de sju flätorna på mitt huvud
   i ränningen till din väv.»
 14. Hon slog alltså fast dem med pluggen och ropade sedan till
   honom: »Filistéerna äro över dig, Simson!» När han då vaknade
   upp ur sömnen, ryckte han loss vävpluggen jämte ränningen till
   väven.
 15. Då sade hon till honom: »Huru kan du säga att du har mig kär, du
   som icke är uppriktig mot mig? Tre gånger har du nu bedragit
   mig och icke velat säga mig varpå det beror att du är så stark.»
 16. Då hon nu dag efter dag hårt ansatte honom med denna sin begäran
   och plågade honom därmed, blev han så otålig att han kunde dö,
   >Dom. 14,l7.
 17. och yppade så för henne hela sin hemlighet och sade till henne:
   »Ingen rakkniv har kommit på mitt huvud, ty jag är en Guds nasir
   allt ifrån min moders liv. Därför, om man rakar håret av mig,
   viker min styrka ifrån mig, så att jag bliver svag och är såsom
   alla andra människor.»
   >4 Mos. 6,5. Dom. 13,5.

 18. Då nu Delila insåg att han hade yppat för henne hela sin
   hemlighet, sände hon bud och kallade till sig filistéernas
   hövdingar; hon lät säga: »Kommen hitupp ännu en gång, ty han har
   nu yppat för mig hela sin hemlighet.» Då kommo filistéernas
   hövdingar ditupp till henne och förde med sig penningarna.
 19. Nu lagade hon så, att han somnade in på hennes knän; och sedan
   hon hade kallat till sig en man som på hennes befallning skar av
   de sju flätorna på hans huvud, begynte hon att få makt över
   honom, och hans styrka vek ifrån honom.
 20. Därefter ropade hon: »Filistéerna äro över dig, Simson!» När han
   då vaknade upp ur sömnen, tänkte han: »Jag gör mig väl fri, nu
   såsom de förra gångerna, och skakar mig lös»; ty han visste icke
   att HERREN hade vikit ifrån honom.
 21. Men filistéerna grepo honom och stucko ut ögonen på
   honom. Därefter förde de honom ned till Gasa och bundo honom med
   kopparfjättrar, och han måste mala i fängelset.
   > 2 Mos. 11,5. 2 Kon. 25,7.
 22. Men hans huvudhår begynte åter växa ut, sedan det hade blivit
   avrakat.

 23. Och filistéernas hövdingar församlade sig för att anställa en
   stor offerfest åt sin gud Dagon och göra sig glada, ty de sade:
   »Vår gud har givit vår fiende Simson i vår hand.»
 24. Och när folket såg honom, lovade de likaledes sin gud och sade:
   »Vår gud har givit vår fiende i vår hand honom som förödde vårt
   land och slog så många av oss ihjäl.»
 25. Då nu deras hjärtan hade blivit glada, sade de: »Låt hämta
   Simson, för att han må förlusta oss.» Och Simson blev hämtad ur
   fängelset och måste vara dem till förlustelse. Och de hade
   ställt honom mellan pelarna.
 26. Men Simson sade till den gosse som höll honom vid handen: »Släpp
   mig och låt mig komma intill pelarna som huset vilar på, så att
   jag får luta mig mot dem.»
 27. Och huset var fullt med män och kvinnor, och filistéernas alla
   hövdingar voro där; och på taket voro vid pass tre tusen män och
   kvinnor, som sågo på, huru Simson förlustade dem.
 28. Men Simson ropade till HERREN och sade: »Herre, HERRE, tänk på
   mig och styrk mig allenast denna gång, o Gud, så att jag får
   taga hämnd på filistéerna för ett av mina båda ögon.»
   >Judit 13,7. Hebr. 11,32 f.
 29. Därefter fattade Simson i de båda mittelpelare som huset vilade
   på, och tog fast tag mot dem; han fattade i den ena med högra
   handen och i den andra med vänstra.
 30. Och Simson sade: »Må jag nu själv dö med filistéerna.» Sedan
   böjde han sig framåt med sådan kraft, att huset föll omkull över
   hövdingarna och allt folket som fanns där. Och de som han så
   dödade vid sin död voro flera än de som han hade dödat, medan
   han levde.

 31. Och hans bröder och hela hans familj kommo ditned och togo honom
   upp med sig och begrovo honom mellan Sorga och Estaol, i hans
   fader Manoas grav. Han hade då i tjugu år varit domare i Israel.
   >Dom. 15,20.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/07_16.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free