- Project Runeberg -  Bibeln /
Andra Samuelsboken, 19 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Andra Samuelsboken, 19 Kapitlet

         Joabs strafftal till David. Israels
        ånger. Juda mäns uppmaning till David
        att vända tillbaka. Simeis benådning.
        Mefibosets självförsvar. Barsillai. Kiv
            mellan Israel och Juda.

 1. Och det blev berättat för Joab att konungen grät och sörjde
   Absalom.
 2. Och segern blev på den dagen förbytt till sorg för allt folket,
   eftersom folket på den dagen fick höra sägas att konungen var
   bedrövad för sin sons skull.
 3. Och folket smög sig på den dagen in i staden, såsom människor
   pläga göra, vilka hava vanärat sig, därigenom att de hava flytt
   under striden.
 4. Men konungen hade skylt sitt ansikte; och konungen klagade med
   hög röst: »Min son Absalom! Absalom, min son, min son!»
   >2 Sam. 18,33.
 5. Då gick Joab in i huset till konungen och sade: »Du kommer i dag
   alla dina tjänares ansikten att rodna av skam, fastän de i dag
   hava räddat både ditt eget liv och dina söners och döttrars liv
   och dina hustrurs liv och dina bihustrurs liv.
 6. Ty du älskar ju dem som hata dig, och hatar dem som älska dig.
   I dag har du nämligen gjort kunnigt att dina hövitsmän och
   tjänare äro intet for dig, ty i dag märker jag, att om Absalom
   vore vid liv, men alla vi andra i dag hade omkommit, så skulle
   detta hava varit dig mer till behag.
 7. Men stå nu upp, och gå ut och tala vänligt med dina tjänare; ty
   jag svär vid HERREN, att om du icke gör det, så skall icke en
   enda man stanna kvar hos dig över denna natt, och detta skall
   för dig bliva en större olycka än alla de olyckor som hava
   övergått dig från din ungdom ända till nu.»
 8. Då stod konungen upp och satte sig i porten. Och man gjorde
   kunnigt för allt folket och sade: »Konungen sitter nu i porten.»
   Då kom allt folket inför konungen. Men Israel hade flytt, var
   och en till sin hydda.
   >2 Sam. 18,17.

 9. Och allt folket i alla Israels stammar begynte därefter förebrå
   varandra och säga: »Konungen har räddat oss från vara fienders
   hand och hjälpt oss ifrån filistéernas hand, och nu har han måst
   fly ur landet för Absalom.
 10. Men Absalom, som vi hade smort till konung över oss, har blivit
   dödad i striden. Varför sägen I då icke ett ord om att föra
   konungen tillbaka?»

 11. Under tiden hade konung David sänt bud till prästerna Sadok och
   Ebjatar och låtit säga: »Talen så till de äldste i Juda: 'Varför
   skolen I vara de sista att hämta konungen tillbaka hem? Ty vad
   hela Israel talar har redan kommit för konungen, där han bor.
 12. I ären ju mina bröder, I ären ju mitt kött och ben. Varför
   skolen I då vara de sista att hämta konungen tillbaka?'
 13. Och till Amasa skolen I säga: 'Är du icke mitt kött och ben? Gud
   straffe mig nu och framgent, om du icke för all din tid skall
   bliva härhövitsman hos mig i Joabs ställe.'»
   >2 Sam. 17,25. 1 Krön. 2,16 f.
 14. Härigenom vann han alla Juda mäns hjärtan utan undantag, så att
   de sände detta budskap till konungen: »Vänd tillbaka, du själv
   med alla dina tjänare.»
 15. Då vände konungen tillbaka och kom till Jordan; men Juda hade
   kommit till Gilgal för att möta konungen och föra konungen över
   Jordan.

 16. Också Simei, Geras son, benjaminiten, som var från Bahurim,
   skyndade sig och drog ned med Juda män for att möta konung
   David.
 17. Och med honom följde tusen man från Benjamin, ävensom Siba,
   vilken hade varit tjänare i Sauls hus, jämte hans femton söner
   och tjugu tjänare. Dessa hade nu hastat ned till Jordan före
   konungen.
   >2 Sam. 9,2, 10. 16,1 f.
 18. Och färjan gick över för att överföra konungens familj, och för
   att användas efter hans gottfinnande. Men Simei, Geras son,
   föll ned inför konungen, när han skulle fara över Jordan,
 19. och sade till konungen: »Må min herre icke tillräkna mig min
   missgärning, och icke tänka på huru illa din tjänare gjorde på
   den dag då min herre konungen drog ut från Jerusalem; må
   konungen icke akta därpå.
   >2 Sam. 16,5 f.
 20. Ty din tjänare inser att jag då försyndade mig; därför har jag
   nu i dag först av hela Josefs hus kommit hitned för att möta min
   herre konungen.
 21. Då tog Abisai, Serujas son, till orda och sade: »Skulle icke
   Simei dödas för detta? Han har ju förbannat HERRENS smorde.»
   >2 Sam. 16,9.
 22. Men David svarade: »Vad haven I med mig att göra, I Serujas
   söner, eftersom I i dag ären mig till hinders? Skulle väl i dag
   någon dödas i Israel? Vet jag då icke att jag i dag har blivit
   konung över Israel?»
   >1 Sam. 11,13.
 23. Därefter sade konungen till Simei: »Du skall icke dö.» Och
   konungen gav honom sin ed därpå.
   >1 Kon. 2,8 f., 36 f.

 24. Mefiboset, Sauls son, hade ock kommit ned för att möta konungen.
   Han hade varken ansat sina fötter eller sitt skägg, ej heller
   hade han låtit två sina kläder allt ifrån den dag då konungen
   drog bort, ända till den dag då han kom igen i frid.
 25. När han nu kom till Jerusalem för att möta konungen, sade
   konungen till honom: »Varför följde du icke med mig, Mefiboset?»
 26. Han svarade: »Min herre konung, min tjänare bedrog mig. Ty din
   tjänare sade: 'Jag vill sadla min åsna och sätta mig på den och
   så begiva mig till konungen'; din tjänare är ju halt.
 27. Men han har förtalat din tjänare hos min herre konungen. Min
   herre konungen är ju dock såsom Guds ängel; så gör nu vad dig
   täckes.
   >2 Sam. 14,17, 20. 16,1 f.
 28. Ty hela min faders hus förtjänade intet annat än döden av min
   herre konungen, och likväl lät du din tjänare sitta bland dem
   som få äta vid ditt bord. Vad har jag då rätt att ytterligare
   begära, och varom kan jag väl ytterligare ropa till konungen?»
   >2 Sam. 9,10 f.
 29. Konungen sade till honom: »Varför ordar du ytterligare härom?
   Jag säger att du och Siba skolen dela jordagodset.»
   >2 Sam. 16,4.
 30. Då sade Mefiboset till konungen: »Han må gärna taga alltsammans,
   sedan nu min herre konungen har kommit hem igen i frid.»

 31. Gileaditen Barsillai hade ock farit ned från Rogelim och drog
   sedan med konungen till Jordan, för att få ledsaga honom över
   Jordan.
   >2 Sam. 17,27 f.
 32. Barsillai var då mycket gammal: åttio år. Han hade sörjt för
   konungens behov, medan denne uppehöll sig i Mahanaim, ty han var
   en mycket rik man.
   >1 Kon. 2,7.
 33. Konungen sade nu till Barsillai: »Du skall draga med mig, så
   skall jag sörja för dina behov hemma hos mig i Jerusalem.»
 34. Men Barsillai svarade konungen: »Huru många år kan jag väl ännu
   hava att leva, eftersom jag skulle följa med konungen upp till
   Jerusalem?
 35. Jag är nu åttio år gammal; kan jag då känna skillnad mellan
   bättre och sämre, eller har väl din tjänare någon smak för vad
   jag äter eller för vad jag dricker? Eller kan jag ännu njuta av
   att höra sångare och sångerskor sjunga? Varför skulle din
   tjänare då ytterligare bliva min herre konungen till besvär?
 36. Allenast för en stund vill din tjänare fara med konungen över
   Jordan. Varför skulle väl konungen giva mig en sådan
   vedergällning?
 37. Låt din tjänare vända tillbaka, så att jag får dö i min stad,
   där jag har min faders och min moders grav. Men se här är din
   tjänare Kimham, låt honom få draga med min herre konungen; och
   gör för honom vad dig täckes.»
 38. Då sade konungen: »Så må då Kimham draga med mig, och jag skall
   göra för honom vad du vill. Och allt vad du begär av mig skall
   jag göra dig.»
 39. Därefter gick allt folket över Jordan, och konungen själv gick
   också över. Och konungen kysste Barsillai och tog avsked av
   honom. Sedan vände denne tillbaka hem igen.

 40. Så drog nu konungen till Gilgal, och Kimham följde med honom, så
   ock allt Juda folk. Och de, jämte hälften av Israels folk,
   förde konungen ditöver.
 41. Men då kommo alla de övriga israeliterna till konungen och sade
   till honom: »Varför hava våra bröder, Juda män, fått hemligen
   bemäktiga sig dig och föra konungen och hans familj, tillika med
   alla Davids män, över Jordan?»
 42. Alla Juda män svarade Israels män: »Konungen står ju oss
   närmast; varför vredgens I då häröver? Hava vi levat på
   konungen eller skaffat oss någon vinning genom honom?»
 43. Då svarade Israels män Juda män och sade: »Tio gånger större del
   än I hava vi i den som är konung, alltså ock i David. Varför
   haven I då ringaktat oss? Och voro icke vi de som först talade
   om att hämta vår konung tillbaka?» Men Juda män läto ännu
   hårdare ord falla än Israels män.
   >2 Sam. 5,1 f.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/10_19.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free