- Project Runeberg -  Bibeln /
Första Krönikeboken, 4 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Första Krönikeboken, 4 Kapitlet

        Tillägg till Judas släkttavla. Simeons
                söner.

 1. Judas söner voro Peres, Hesron, Karmi, Hur och Sobal.
   >1 Mos. 38,29. 46,12. 1 Krön. 2,4.
 2. Och Reaja, Sobals son, födde Jahat, och Jahat födde Ahumai och
   Lahad. Dessa voro sorgatiternas släkter.
   >1 Krön. 2,52 f.
 3. Och dessa voro Abi-Etams söner: Jisreel, Jisma och Jidbas, och
   deras syster hette Hasselelponi,
 4. vidare Penuel, Gedors fader, och Eser, Husas fader. Dessa voro
   söner till Hur, Efratas förstfödde, Bet-Lehems fader.
   >1 Krön. 2,19

 5. Och Ashur, Tekoas fader, hade två hustrur, Helea och Naara.
   >1 Krön. 2,24
 6. Naara födde åt honom Ahussam, Hefer, Timeni och ahastariterna.
   Dessa voro Naaras söner.
 7. Och Heleas söner voro Seret, Jishar och Etnan.
 8. Och Kos födde Anub och Hassobeba, så ock Aharhels, Harums sons,
   släkter.

 9. Men Jaebes var mer ansedd än sina bröder; hans moder hade givit
   honom namnet Jaebes, i det hon sade: »Jag har fött honom
   med smärta[1].»
 10. Och Jaebes åkallade Israels Gud och sade: »O att du ville
   välsigna mig och utvidga mitt område och låta din hand vara med
   mig! O att du ville avvända vad ont är, så att jag sluppe att
   känna någon smärta!» Och Gud lät det ske, som han begärde.

 11. Och Kelub, Suhas broder, födde Mehir; han var Estons fader.
 12. Och Eston födde Bet-Rafa, Pasea och Tehinna, Ir-Nahas'
   fader. Dessa voro männen från Reka.

 13. Och Kenas söner voro Otniel och Seraja. Otniels söner voro
   Hatat.
   >Jos. 15,17. Dom. 3,9.
 14. Och Meonotai födde Ofra. Och Seraja födde Joab, fader till
   Timmermansdalens släkt, ty dessa voro timmermän.
   >Neh. 11,35.
 15. Och Kalebs, Jefunnes sons, söner voro Iru, Ela och Naam, så ock
   Elas söner och Kenas.
   >4 Mos. 32,12.

 16. Och Jehallelels söner voro Sif och Sifa, Tirja och Asarel.

 17. Och Esras son var Jeter, vidare Mered, Efer och Jalon. Och
   kvinnan blev havande och födde Mirjam, Sammai och Jisba,
   Estemoas fader.
 18. Och hans judiska hustru födde Jered, Gedors fader, och Heber,
   Sokos fader, och Jekutiel, Sanoas fader. Men de andra voro
   söner till Bitja, Faraos dotter, som Mered hade tagit till
   hustru.

 19. Och söner till Hodias hustru, Nahams syster, voro Kegilas fader,
   garmiten, och maakatiten Estemoa.

 20. Och Simons söner voro Amnon och Rinna, Ben-Hanan och Tilon.

   Och Jiseis söner voro Sohet och Sohets son.

 21. Söner till Sela, Judas son, voro Er, Lekas fader, och Laeda,
   Maresas fader, och de släkter som tillhörde linnearbetarnas hus,
   av Asbeas hus,
   >1 Mos. 38,5.
 22. vidare Jokim och männen i Koseba samt Joas och Saraf, som blevo
   herrar över Moab, så ock Jasubi-Lehem. Men detta tillhör en
   avlägsen tid.
 23. Dessa voro krukmakarna och invånarna i Netaim och Gedera; de
   bodde där hos konungen och voro i hans arbete.

 24. Simeons söner voro Nemuel och Jamin, Jarib, Sera och Saul.
   >1 Mos. 46,10.
 25. Hans son var Sallum; hans son var Mibsam; hans son var Misma.
 26. Mismas söner voro hans son Hammuel, dennes son Sackur och
   dennes son Simei.
 27. Och Simei hade sexton söner och sex döttrar; men hans bröder
   hade icke många barn. Och deras släkt i sin helhet förökade sig
   icke så mycket som Juda barn.
 28. Och de bodde i Beer-Seba, Molada och Hasar-Sual,
   >Jos. 19,1 f.
 29. i Bilha, i Esem och i Tolad,
 30. i Betuel, i Horma och i Siklag,
 31. i Bet-Markabot, i Hasar-Susim, i Bet-Birei och i Saaraim. Dessa
   voro deras städer, till dess att David blev konung.
 32. Och deras byar voro Etam och Ain, Rimmon, Token och Asan -- fem
   städer;
 33. därtill alla deras byar, som lågo runt omkring dessa städer,
   ända till Baal. Dessa voro deras boningsorter; och de hade sitt
   särskilda släktregister.

 34. Vidare: Mesobab, Jamlek och Josa, Amasjas son,
 35. och Joel och Jehu, son till Josibja, son till Seraja, son till
   Asiel,
 36. och Eljoenai, Jaakoba, Jesohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel och
   Benaja,
 37. så ock Sisa, son till Sifei, son till Allon, son till Jedaja, son
   till Simri son till Semaja.
 38. Dessa nu nämnda voro hövdingar i sina släkter, och deras
   familjer utbredde sig och blevo talrika.
 39. Och de drogo fram mot Gedor, ända till östra sidan av dalen, för
   att söka bete för sin boskap.
 40. Och de funno fett och gott bete, och landet hade utrymme nog,
   och där var stilla och lugnt, ty de som förut bodde där voro
   hamiter.
 41. Men dessa som här hava blivit upptecknade vid namn kommo i
   Hiskias, Juda konungs, tid och förstörde deras tält och slogo de
   meiniter som funnos där och gåvo dem till spillo, så att de nu
   icke mer äro till, och bosatte sig i deras land; ty där fanns
   bete för deras boskap.
 42. Och av dem, av Simeons barn, drogo fem hundra man till Seirs
   bergsbygd; och Pelatja, Nearja, Refaja och Ussiel, Jiseis söner,
   stodo i spetsen för dem.
 43. Och de slogo den sista kvarlevan av amalekiterna; sedan bosatte
   de sig där och bo där ännu i dag.

[1] Hebr beóseb.


Project Runeberg, Sun Dec 11 22:48:20 2016 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/13_04.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free