- Project Runeberg -  Bibeln /
Jesaja, 30 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
             Jesaja, 30 Kapitlet

        Egyptens hjälp fåfänglig. HERREN sitt
         folks sanna hjälp. Dom över Assur.

 1.  Ve eder, I vanartiga barn,
      säger HERREN,
    I som gören upp rådslag
      som icke komma från mig,
    och sluten förbund,
      utan att min Ande är med,
    så att I därigenom hopen
      synd på synd,
 2.  I som dragen ned till Egypten,
    utan att hava rådfrågat min mun,
    för att söka eder ett värn hos Farao
    och en tillflykt under Egyptens skugga!
 3.  Se, Faraos värn
      skall bliva eder till skam,
    och tillflykten under Egyptens skugga
      skall bliva eder till blygd.
 4.  Ty om ock hans furstar äro i Soan,
    och om än hans sändebud komma ända till Hanes,
 5.  så skall dock var man få blygas över detta folk,
    som icke kan hjälpa dem,
    icke vara till bistånd och hjälp,
    utan allenast till skam och smälek.

 6. Utsaga om Söderlandets odjur.

    Genom ett farornas och ångestens land,
    där lejoninnor och lejon hava sitt tillhåll,
    jämte huggormar och flygande drakar,
    där föra de på åsnors ryggar sina rikedomar
    och på kamelers pucklar sina skatter
    till ett folk som icke kan hjälpa dem.
 7.  Ty Egyptens bistånd är fåfänglighet och tomhet;
    därför kallar jag det landet
    »Rahab, som ingenting uträttar»[1].

 8. Så gå nu in och skriv detta på en tavla, som må förvaras bland
   dem, och teckna upp det i en bok, så att det bevaras för
   kommande dagar, alltid och evinnerligen.
 9. Ty det är ett gensträvigt folk, trolösa barn, barn som icke
   vilja höra HERRENS lag,
 10. utan säga till siarna: »Upphören med edra syner», och till
   profeterna: »Profeteren icke för oss vad sant är; talen till oss
   sådant som är oss välbehagligt, profeteren bedrägliga ting;
 11. viken av ifrån vägen, gån åt sidan från stigen, skaffen bort ur
   vår åsyn Israel Helige.»
 12. Därför säger Israels Helige så: »Eftersom I förakten detta ord
   och förtrösten på våld och vrånghet och stödjen eder på sådant,
 13. därför skall denna missgärning bliva för eder såsom ett
   fallfärdigt stycke på en hög mur, vilket mer och mer giver sig
   ut, till dess att muren plötsligt och med hast störtar ned och
   krossas;
 14. den krossa, såsom när man våldsamt slår en lerkruka i bitar, så
   våldsamt att man bland bitarna icke kan finna en skärva stor nog
   att därmed taga eld från eldstaden eller ösa upp vatten ur
   dammen.»
 15. Ty så säger Herren, HERREN, Israels Helige: »Om i vänden om och
   ären stilla, skolen I bliva frälsta, genom stillhet och
   förtröstan varden I starka.» Men i viljen icke.
 16. I sägen: »Nej, på hästar vilja vi jaga fram» -- därför skolen I
   också bliva jagade; »på snabba springare vilja vi rida åstad» --
   därför skola ock edra förföljare vara snabba.
 17. Tusen av eder skola fly för en enda mans hot eller för fem mäns
   hot, till dess att vad som är kvar av eder bliver såsom en ensam
   stång på bergets topp, såsom ett baner på höjden.
 18. Ja, därför väntar HERREN, till dess att han kan vara eder nådig;
   därför tronar han i höghet, till dess att han kan förbarma sig
   över eder. Ty en domens Gud är HERREN; saliga äro alla de som
   vänta efter honom.

 19. Ja, du folk som bor på Sion, i Jerusalem, ingalunda må du gråta.
   Han skall förvisso vara dig nådig, när du ropar; så snart han
   hör din röst, skall han svara dig.
 20. Ty väl skall Herren giva eder nödens bröd och fångenskapens
   dryck, men sedan skola dina lärare icke mer sättas å sido, utan
   dina ögon skola se upp till dina lärare.
 21. Och om du viker av, vare sig åt höger eller åt vänster, så skola
   dina öron höra detta ord ljuda bakom dig; »Här är vägen, vandren
   på en.»
 22. Då skolen I akta för orent silvret varmed edra skurna beläten
   äro överdragna, och guldet varmed edra gjutna beläten äro
   belagda; du skall kasta ut det såsom orenlighet och säga till
   det: »Bort härifrån!»
 23. Och han skall giva regn åt säden som du har sått på din mark,
   och han skall av markens gröda giva dig bröd som är kraftigt och
   närande; och din boskap skall på den tiden gå i bet på vida
   ängar.
 24. Och oxarna och åsnorna med vilka man brukar jorden, de skola äta
   saltad blandsäd om man har kastat med vanna och kastskovel.
 25. Och på alla höga berg och alla stora höjder skola bäckar rinna
   upp med strömmande vatten -- när den stora slaktningens dag
   kommer, då torn skola falla.
 26. Och månens ljus skall bliva såsom solens ljus, och solens ljus
   skall varda sju gånger klarare, såsom ett sjufaldigt dagsljus,
   när den tid kommer, då HERREN förbinder sitt folks skador och
   helar såren efter slagen som det har fått.

 27.  Se, HERRENS namn
      kommer fjärran ifrån,
    med brinnande vrede
      och med tunga rökmoln;
    hans läppar äro fulla av förgrymmelse,
    och hans tunga är såsom förtärande eld;
 28.  hans andedräkt är lik en ström som svämmar över,
    så att den når ändå upp till halsen.
    Ty han vill sålla folken
      i förintelsens såll
    och lägga i folkslagens mun
      ett betsel, till att leda dem vilse.
 29.  Då skolen I sjunga såsom i en natt
      då man firar helig högtid,
    och edra hjärtan skola glädja sig,
      såsom när man under flöjters ljud
    tågar upp på HERRENS berg,
      upp till Israels klippa.
 30.  Och HERREN skall låta höra
      sin röst i majestät
    och visa huru hans arm drabbar,
      i vredesförgrymmelse
    och med förtärande eldslåga,
      med storm och störtskurar
      och hagelstenar.
 31.  Ty för HERRENS röst
      skall Assur bliva förfärad,
      när han slår honom med sitt ris.
 32.  Och så ofta staven far fram
      och HERREN efter sitt rådslut
    låter den falla på honom
      skola pukor och harpor ljuda.
    Gång på gång skall han lyfta sin arm
      till att strida mot honom.
 33.  Ty en Tofetplats
      är längesedan tillredd,
    ja ock för konungen är den gjord redo,
      och djup och vid är den;
    dess rund är fylld av eld
      och av ved i myckenhet,
    och lik en svavelström
      skall HERRENS Ande
      sätta den i brand.

[1] Rahab uttydes såsom stortalighet; jfr Ps. 87:4. Jes. 51:9.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/23_30.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free