- Project Runeberg -  Bibeln /
Evangelium enligt Matteus, 19 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
        Evangelium enligt Matteus, 19 Kapitlet

        Jesus lämnar Galileen, besvarar en fråga
        om äktenskapsskillnad, välsignar barnen,
        undervisar en rik ung man om livets väg
           och lärjungarna om den sanna
             försakelsens lön.

 1. När Jesus hade slutat detta tal, drog han bort ifrån Galileen
   och begav sig, genom landet på andra sidan Jordan, till Judeens
   område.
 2. Och mycket folk följde honom, och han botade där de sjuka.

 3. Då ville några fariséer snärja honom och trädde fram till honom
   och sade: »Är det lovligt att skilja sig från sin hustru av
   vilken orsak som helst?»
 4. Men han svarade och sade: »Haven I icke läst att Skaparen redan
   i begynnelsen 'gjorde dem till man och kvinna'
 5. och sade: 'Fördenskull skall en man övergiva sin fader och sin
   moder och hålla sig till sin hustru, och de tu skola varda ett
   kött'?
 6. Så äro de icke mer två, utan ett kött. Vad nu Gud har
   sammanfogat, det må människan icke åtskilja.»
 7. Då sade de till honom: »Huru kunde då Moses bjuda att man skulle
   giva hustrun skiljebrev och så skilja sig från henne?»
 8. Han svarade dem: »För edra hjärtans hårdhets skull tillstadde
   Moses eder att skiljas från edra hustrur, men från begynnelsen
   har det icke varit så.
 9. Och jag säger eder: Den som för någon annan orsaks skull än för
   otukt skiljer sig från sin hustru och tager sig en annan hustru,
   han begår äktenskapsbrott.»
 10. Då sade lärjungarna till honom: »Är det så med mannens ställning
   till hustrun, då är det icke rådligt att gifta sig.»
 11. Men han svarade dem: »Icke alla kunna taga emot det ordet, utan
   allenast de åt vilka sådant är givet.
 12. Ty visserligen finnas somliga som genom födelsen, allt ifrån
   moderlivet, äro oskickliga till äktenskap, andra åter som av
   människor hava gjorts oskickliga därtill, men somliga finnas
   ock, som för himmelrikets skull självmant hava gjort sig
   oskickliga därtill. Den som kan taga emot detta, han tage emot
   det.»

 13. Därefter buros barn fram till honom, för att han skulle lägga
   händerna på dem och bedja; men lärjungarna visade bort dem.
 14. Då sade Jesus: »Låten barnen vara, och förmenen dem icke att
   komma till mig; ty himmelriket hör sådana till.»
 15. Och han lade händerna på dem och gick sedan därifrån.

 16. Då trädde en man fram till honom och sade: »Mästare, vad gott
   skall jag göra för att få evigt liv?»
 17. Han sade till honom: »Varför frågar du mig om vad som är gott?
   En finnes som är god. Men vill du ingå i livet, så håll buden.»
 18. Han frågade: »Vilka?» Jesus svarade: »'Du skall icke dräpa', 'Du
   skall icke begå äktenskapsbrott', 'Du skall icke stjäla', 'Du
   skall icke bära falskt vittnesbörd',
 19. 'Hedra din fader och din moder' och 'Du skall älska din nästa
   såsom dig själv.'»
 20. Då sade den unge mannen till honom: »Allt detta har jag hållit.
   Vad fattas mig ännu?»
 21. Jesus svarade honom: »Vill du vara fullkomlig, så gå bort och
   sälj vad du äger och giv åt de fattiga; då skall du få en skatt
   i himmelen. Och kom sedan och följ mig.»
 22. Men när den unge mannen hörde detta, gick han bedrövad bort, ty
   han hade många ägodelar.
 23. Då sade Jesus till sina lärjungar: »Sannerligen säger jag eder:
   För den som är rik är det svårt att komma in i himmelriket.
 24. Ja, jag säger eder: Det är lättare för en kamel att komma in
   genom ett nålsöga, än för den som är rik att komma in i Guds
   rike.»
 25. När lärjungarna hörde detta, blevo de mycket häpna och sade:
   »Vem kan då bliva frälst?»
 26. Men Jesus såg på dem och sade till dem: »För människor är detta
   omöjligt, men för Gud är allting möjligt.»

 27. Då tog Petrus till orda och sade till honom: »Se, vi hava
   övergivit allt och följt dig; vad skola vi få därför?»
 28. Jesus svarade dem: »Sannerligen säger jag eder: När världen
   födes på nytt, då när Människosonen sätter sig på sin härlighets
   tron, då skolen också I, som haven efterföljt mig, få sitta på
   tolv troner såsom domare över Israels tolv stammar.
 29. Och var och en som har övergivit hus, eller bröder eller
   systrar, eller fader eller moder, eller barn, eller jordagods,
   för mitt namns skull, han skall få mångfaldigt igen, och skall
   få evigt liv till arvedel.
 30. Men många som äro de första skola bliva de sista, och många som
   äro de sista skola bliva de första.»


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/40_19.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free