- Project Runeberg -  Bibeln /
Evangelium enligt Markus, 9 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
 1. Ytterligare sade han till dem: »Sannerligen säger jag eder:
   Bland dem som här stå finnas några som icke skola smaka döden,
   förrän de få se Guds rike vara kommet i sin kraft.»

         Evangelium enligt Markus, 9 Kapitlet

        Jesus förklaras, botar en månadsrasande
        gosse, förutsäger på nytt sitt lidande,
        bestraffar lärjungarnas storhetstankar
         och falska nit, talar om faran av
               förförelser.

 2. Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och
   Johannes och förde dem ensamma upp på ett högt berg, där de voro
   allena. Och hans utseende förvandlades inför dem;
 3. och hans kläder blevo glänsande och mycket vita, så att ingen
   valkare på jorden kan göra kläder så vita.
 4. Och för dem visade sig Elias jämte Moses, och dessa samtalade
   med Jesus.
 5. Då tog Petrus till orda och sade till Jesus: »Rabbi, här är oss
   gott att vara[1]; låt oss göra tre hyddor, åt dig en och åt Moses
   en och åt Elias en.»
 6. Han visste nämligen icke vad han skulle säga; så stor var deras
   förskräckelse.
 7. Då kom en sky som överskyggde dem, och ur skyn kom en röst:
   »Denne är min älskade Son; hören honom.»
 8. Och plötsligt märkte de, när de sågo sig omkring, att där icke
   mer fanns någon hos dem utom Jesus allena.

 9. Då de sedan gingo ned från berget, bjöd han dem att de icke,
   förrän Människosonen hade uppstått från de döda, skulle för
   någon omtala vad de hade sett.
 10. Och de lade märke till det ordet och begynte tala med varandra
   om vad som kunde menas med att han skulle uppstå från de döda.
 11. Och de frågade honom och sade: »De skriftlärde säga ju att Elias
   först måste komma?»
 12. Han svarade dem: »Elias måste visserligen först komma och
   upprätta allt igen. Men huru kan det då vara skrivet om
   Människosonen att han skall lida mycket och bliva föraktad?
 13. Dock, jag säger eder att Elias redan har kommit; och de förforo
   mot honom alldeles såsom de ville, och såsom det var skrivet att
   det skulle gå honom.»

 14. När de därefter kommo till lärjungarna, sågo de att mycket folk
   var samlat omkring dem, och att några skriftlärde disputerade
   med dem.
 15. Och strax då allt folket fick se honom, blevo de mycket häpna
   och skyndade fram och hälsade honom.
 16. Då frågade han dem: »Varom disputeren I med dem?»
 17. Och en man i folkhopen svarade honom: »Mästare, jag har fört
   till dig min son, som är besatt av en stum ande.
 18. Och varhelst denne får fatt i honom kastar han omkull honom, och
   fradgan står gossen om munnen, och han gnisslar med tänderna och
   bliver såsom livlös. Nu bad jag dina lärjungar att de skulle
   driva ut honom, men de förmådde det icke.»
 19. Då svarade han dem och sade: »O du otrogna släkte, huru länge
   måste jag vara hos eder? Huru länge måste jag härda ut med
   eder? Fören honom till mig.»
 20. Och de förde honom till Jesus. Och strax då han fick se Jesus,
   slet och ryckte anden honom, och han föll ned på jorden och
   vältrade sig, under det att fradgan stod honom om munnen.
 21. Jesus frågade då hans fader: »Huru länge har det varit så med
   honom?» Han svarade: »Alltsedan han var ett litet barn;
 22. och det har ofta hänt att han har kastat honom än i elden, än i
   vattnet, för att förgöra honom. Men om du förmår något, så
   förbarma dig över oss och hjälp oss.»
 23. Då sade Jesus till honom: »Om jag förmår, säger du. Allt förmår
   den som tror.»
 24. Strax ropade gossens fader och sade: »Jag tror! Hjälp min
   otro.»
 25. Men när Jesus såg att folk strömmade tillsammans dit, tilltalade
   han den orene anden strängt och sade till honom: »Du stumme och
   döve ande, jag befaller dig: Far ut ur honom, och kom icke mer
   in i honom.»
 26. Då skriade han och slet och ryckte gossen svårt och for ut; och
   gossen blev såsom död, så att folket menade att han verkligen
   var död.
 27. Men Jesus tog honom vid handen och reste upp honom; och han stod
   då upp.

 28. När Jesus därefter hade kommit inomhus, frågade hans lärjungar
   honom, då de nu voro allena: »Varför kunde icke vi driva ut
   honom?»
 29. Han svarade dem: »Detta slag kan icke drivas ut genom något
   annat än bön och fasta.»

 30. Och de gingo därifrån och vandrade genom Galileen; men han ville
   icke att någon skulle få veta det.
 31. Han undervisade nämligen sina lärjungar och sade till dem:
   »Människosonen skall bliva överlämnad i människors händer, och
   man skall döda honom; men tre dagar efter det att han har blivit
   dödad skall han uppstå igen.»
 32. Och de förstodo icke vad han sade, men de fruktade att fråga
   honom.

 33. Och de kommo till Kapernaum. Och när han hade kommit dit där
   han bodde, frågade han dem: »Vad var det I samtaladen om på
   vägen?»
 34. Men de tego, ty de hade på vägen talat med varandra om vilken
   som vore störst.
 35. Då satte han sig ned och kallade till sig de tolv och sade till
   dem: »Om någon vill vara den förste, så vare han den siste av
   alla och allas tjänare.»
 36. Och han tog ett barn och ställde det mitt ibland dem; sedan tog
   han det upp i famnen och sade till dem:
 37. »Den som tager emot ett sådant barn i mitt namn, han tager emot
   mig, och den som tager emot mig, han tager icke emot mig, utan
   honom som har sänt mig.»

 38. Johannes sade till honom: »Mästare, vi sågo huru en man som icke
   följer oss drev ut onda andar genom ditt namn; och vi ville
   hindra honom, eftersom han icke följde oss.»
 39. Men Jesus sade: »Hindren honom icke; ty ingen som genom mitt
   namn har gjort en kraftgärning kan strax därefter tala illa om
   mig.
 40. Ty den som icke är emot oss, han är för oss.
 41. Ja, den som giver eder en bägare vatten att dricka, därför att I
   hören Kristus till -- sannerligen säger jag eder: Han skall
   ingalunda gå miste om sin lön.
 42. Och den som förför en av dessa små som tro, för honom vore det
   bättre, om en kvarnsten hängdes om hans hals och han kastades i
   havet.

 43. Om nu din hand är dig till förförelse, så hugg av den. Det är
   bättre för dig att ingå i livet lytt, än att hava båda händerna
   i behåll och komma till Gehenna, till den eld som icke
   utsläckes.
 44. [2]
 45. Och om din fot är dig till förförelse, så hugg av den. Det är
   bättre för dig att ingå i livet halt, än att hava båda fötterna
   i behåll och kastas i Gehenna.
 46. [2]
 47. Och om ditt öga är dig till förförelse, så riv ut det. Det är
   bättre för dig att ingå i Guds rike enögd, än att hava båda
   ögonen i behåll och kastas i Gehenna,
 48. där 'deras mask icke dör och elden icke utsläckes'.
 49. Ty var människa måste saltas med eld.
 50. Saltet är en god sak; men om saltet mister sin sälta, varmed
   skolen I då återställa dess kraft? -- Haven salt i eder och
   hållen frid inbördes.»

[1] Eller: Då tog Petrus till orda och sade till Jesus: »Rabbi, det är
   gott att vi äro här tillstädes» osv.
[2] Se Nya testamentets text i Ordförklaringarna.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/41_09.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free