- Project Runeberg -  Bibeln /
Evangelium enligt Markus, 10 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
        Evangelium enligt Markus, 10 Kapitlet

        Jesus lämnar Galileen, besvarar en fråga
        om äktenskapsskillnad, välsignar barnen,
        undervisar en rik man om livets väg och
        sina lärjungar om den sanna försakelsens
         lön, förutsäger ännu en gång sitt
        lidande, tillrättavisar Sebedeus' söner,
           giver en blind man hans syn.

 1. Och han stod upp och begav sig därifrån, genom landet på andra
   sidan Jordan, till Judeens område. Och mycket folk församlades
   åter omkring honom, och åter undervisade han dem, såsom hans sed
   var.

 2. Då ville några fariséer snärja honom, och de trädde fram och
   frågade honom om det vore lovligt för en man att skilja sig från
   sin hustru.
 3. Men han svarade och sade till dem: »Vad har Moses bjudit eder?»
 4. De sade: »Moses tillstadde att en man fick skriva skiljebrev åt
   sin hustru och så skilja sig från henne.»
 5. Då sade Jesus till dem: »För edra hjärtans hårdhets skull skrev
   han åt eder detta bud.
 6. Men redan vid världens begynnelse 'gjorde Gud dem till man och
   kvinna'.
 7. 'Fördenskull skall en man övergiva sin fader och sin moder.
 8. Och de tu skola varda ett kött.' Så äro de icke mer två, utan
   ett kött.
 9. Vad nu Gud har sammanfogat, det må människan icke åtskilja.»
 10. När de sedan hade kommit hem, frågade hans lärjungar honom åter
   om detsamma.
 11. Och han svarade dem: »Den som skiljer sig från sin hustru och
   tager sig en annan hustru, han begår äktenskapsbrott mot henne.
 12. Och om en hustru skiljer sig från sin man och tager sig en annan
   man, då begår hon äktenskapsbrott.

 13. Och man bar fram barn till honom, för att han skulle röra vid
   dem; men lärjungarna visade bort dem.
 14. När Jesus såg detta, blev han misslynt och sade till dem: »Låten
   barnen komma till mig, och förmenen dem det icke; ty Guds rike
   hör sådana till.
 15. Sannerligen säger jag eder: Den som icke tager emot Guds rike
   såsom ett barn, han kommer aldrig ditin.»
 16. Och han tog dem upp i famnen och lade händerna på dem och
   välsignade dem.

 17. När han sedan begav sig åstad för att fortsätta sin väg,
   skyndade en man fram och föll på knä för honom och frågade
   honom: »Gode Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv
   till arvedel?»
 18. Jesus sade till honom: »Varför kallar du mig god? Ingen är god
   utom Gud allena.
 19. Buden känner du: 'Du skall icke dräpa', 'Du skall icke begå
   äktenskapsbrott', 'Du skall icke stjäla', 'Du skall icke bära
   falskt vittnesbörd', 'Du skall icke undanhålla någon vad honom
   tillkommer', Hedra din fader och din moder.'»
 20. Då svarade han honom: »Mästare, allt detta har jag hållit från
   min ungdom.»
 21. Då såg Jesus på honom och fick kärlek till honom och sade till
   honom: »Ett fattas dig: gå bort och sälj allt vad du äger och
   giv åt de fattiga; då skall du få en skatt i himmelen. Och kom
   sedan och följ mig.»
 22. Men han blev illa till mods vid det talet och gick bedrövad
   bort, ty han hade många ägodelar.
 23. Då såg Jesus sig omkring och sade till sina lärjungar: »Huru
   svårt är det icke för dem som hava penningar att komma in i Guds
   rike!»
 24. Men lärjungarna häpnade vid hans ord. Då tog Jesus åter till
   orda och sade till dem: »Ja, mina barn, huru svårt är det icke
   att komma in i Guds rike!
 25. Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga, än för
   den som är rik att komma in i Guds rike.»
 26. Då blevo de ännu mer häpna och sade till varandra: »Vem kan då
   bliva frälst?»
 27. Jesus såg på dem och sade: »För människor är det omöjligt, men
   icke för Gud, ty för Gud är allting möjligt.»

 28. Då tog Petrus till orda och sade till honom: »Se, vi hava
   övergivit allt och följt dig.»
 29. Jesus svarade: »Sannerligen säger jag eder: Ingen som för min
   och evangelii skull har övergivit hus, eller bröder eller
   systrar, eller moder eller fader, eller barn, eller jordagods,
 30. ingen sådan finnes, som icke skall få hundrafalt igen: redan här
   i tiden hus, och bröder och systrar, och mödrar och barn, och
   jordagods, mitt under förföljelser, och i den tillkommande
   tidsåldern evigt liv.
 31. Men många som äro de första skola bliva de sista, medan de sista
   bliva de första.»

 32. Och de voro på vägen upp till Jerusalem. Och Jesus gick före
   dem, och de gingo där bävande; och de som följde med dem voro
   uppfyllda av fruktan. Då tog han åter till sig de tolv och
   begynte tala till dem om vad som skulle övergå honom:
 33. »Se, vi gå nu upp till Jerusalem, och Människosonen skall bliva
   överlämnad åt översteprästerna och de skriftlärde, och de skola
   döma honom till döden och överlämna honom åt hedningarna,
 34. och dessa skola begabba honom och bespotta honom och gissla
   honom och döda honom; men tre dagar därefter skall han uppstå
   igen.»

 35. Då trädde Jakob och Johannes, Sebedeus' söner, fram till honom
   och sade till honom: »Mästare, vi skulle vilja att du läte oss
   få vad vi nu tänka begära av dig.»
 36. Han frågade dem: »Vad viljen I då att jag skall låta eder få?»
 37. De svarade honom: »Låt den ene av oss i din härlighet få sitta
   på din högra sida, och den andre på din vänstra.»
 38. Men Jesus sade till dem: »I veten icke vad I begären. Kunnen I
   dricka den kalk som jag dricker, eller genomgå det dop som jag
   genomgår?»
 39. De svarade honom: »Det kunna vi.» Då sade Jesus till dem: »Ja,
   den kalk jag dricker skolen I få dricka, och det dop jag
   genomgår skolen I genomgå,
 40. men platsen på min högra sida och platsen på min vänstra
   tillkommer det icke mig att bortgiva, utan de skola tillfalla
   dem för vilka så är bestämt.»

 41. När de tio andra hörde detta, blevo de misslynta på Jakob och
   Johannes.
 42. Då kallade Jesus dem till sig och sade till dem: »I veten att de
   som räknas för folkens furstar uppträda mot dem såsom herrar,
   och att deras mäktige låta dem känna sin myndighet.
 43. Men så är det icke bland eder; utan den som vill bliva störst
   bland eder, han vare de andras tjänare,
 44. och den som vill vara främst bland eder, han vare allas dräng.
 45. Också Människosonen har ju kommit, icke för att låta tjäna sig,
   utan för att tjäna och giva sitt liv till lösen för många.»

 46. Och de kommo till Jeriko. Men när han åter gick ut ifrån
   Jeriko, följd av sina lärjungar och en ganska stor hop folk,
   satt där vid vägen en blind tiggare, Bartimeus, Timeus' son.
 47. När denne hörde att det var Jesus från Nasaret, begynte han ropa
   och säga: »Jesus, Davids son, förbarma dig över mig.»
 48. Och många tillsade honom strängeligen att han skulle tiga; men
   han ropade ännu mycket mer: »Davids son, förbarma dig över mig.»
 49. Då stannade Jesus och sade: »Kallen honom hit.» Och de kallade
   på den blinde och sade till honom: »Var vid gott mod, stå upp;
   han kallar dig till sig.»
 50. Då kastade han av sig sin mantel och stod upp med hast och kom
   fram till Jesus.
 51. Och Jesus talade till honom och sade: »Vad vill du att jag skall
   göra dig?» Den blinde svarade honom: »Rabbuni, låt mig få min
   syn.»
 52. Jesus sade till honom: »Gå; din tro har hjälpt dig.» Och strax
   fick han sin syn och följde honom på vägen.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/41_10.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free