- Project Runeberg -  Bibeln /
Evangelium enligt Lukas, 13 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
         Evangelium enligt Lukas, 13 Kapitlet

          Jesus förmanar till bättring,
          framställer en liknelse om ett
        fikonträd, botar en kvinna på sabbaten,
         undervisar i liknelser om Guds rike,
        varnar för andlig säkerhet, klagar över
           Jerusalems obotfärdighet.

 1. Vid samma tid kommo några och berättade för honom om de galiléer
   vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer.
 2. Då svarade han och sade till dem: »Menen I att dessa galiléer
   voro större syndare än alla andra galiléer, eftersom de fingo
   lida sådant?
 3. Nej, säger jag eder; men om I icke gören bättring, skolen I alla
   sammalunda förgås.
 4. Eller de aderton som dödades, när tornet i Siloam föll på dem,
   menen I att de voro mer brottsliga än alla andra människor som
   bo i Jerusalem?
 5. Nej, säger jag eder; men om I icke gören bättring, skolen I alla
   sammalunda förgås.»

 6. Och han framställde denna liknelse: »En man hade ett fikonträd
   planterat i sin vingård; och han kom och sökte frukt därpå, men
   fann ingen.
 7. Då sade han till vingårdsmannen: 'Se, nu i tre år har jag kommit
   och sökt frukt på detta fikonträd, utan att finna någon. Hugg
   bort det. Varför skall det därjämte få utsuga jorden?'
 8. Men vingårdsmannen svarade och sade till honom: 'Herre, låt det
   stå kvar också detta år, för att jag under tiden må gräva
   omkring det och göda det;
 9. kanhända skall det så till nästa å bära frukt. Varom icke, så må
   du då hugga bort det.'»

 10. När han en gång på sabbaten undervisade i en synagoga,
 11. var där en kvinna som i aderton år hade varit besatt av en
   sjukdomsande, och hon var så hopkrumpen, att hon alls icke kunde
   räta upp sin kropp.
 12. Då nu Jesus fick se henne, kallade han henne till sig och sade
   till henne »Kvinna, du är fri ifrån din sjuk dom»,
 13. och han lade därvid händerna på henne. Och strax rätade hon upp
   sig och prisade Gud.

 14. Men det förtröt synagogföreståndaren att Jesus på sabbaten
   botade sjuka; och han tog till orda och sade till folket: »Sex
   dagar finnas, på vilka man bör arbeta. På dem mån I alltså komma
   och låta bota eder, men icke på sabbatsdagen.
 15. Då svarade Herren honom och sade: »I skrymtare, löser icke var
   och en av eder på sabbaten sin oxe eller åsna från krubban och
   leder den bort för att vattna den?
 16. Och denna kvinna, en Abrahams dotter, som Satan har hållit
   bunden nu i aderton år, skulle då icke hon på sabbatsdagen få
   lösas från sin boja?»
 17. När han sade detta, blygdes alla hans motståndare; och allt
   folket gladde sig över alla de härliga gärningar som gjordes av
   honom.

 18. Så sade han då: »Vad är Guds rike likt, ja, vad skall jag likna
   det vid?
 19. Det är likt ett senapskorn som en man tager och lägger ned i sin
   trädgård, och det växer och bliver ett träd, och himmelens
   fåglar bygga sina nästen på dess grenar.»

 20. Ytterligare sade han: »Vad skall jag likna Guds rike vid?
 21. Det är likt en surdeg som en kvinna tager och blandar in i tre
   skäppor mjöl, till dess alltsammans bliver syrat.»

 22. Och han vandrade från stad till stad och från by till by och
   undervisade folket, under det att han fortsatte sin färd till
   Jerusalem.
 23. Och någon frågade honom: »Herre, är det allenast få som bliva
   frälsta?» Då svarade han dem:
 24. »Kämpen för att komma in genom den trånga dörren; ty många,
   säger jag eder, skola försöka att komma in och skola dock icke
   förmå det.
 25. Om husbonden har stått upp och tillslutit dörren, och I sedan
   kommen och ställen eder därutanför och klappen på dörren och
   sägen: 'Herre, låt upp för oss', så skall han svara och säga
   till eder: 'Jag vet icke varifrån I ären.'
 26. Och I skolen då säga: 'Vi hava ju ätit och druckit med dig, och
   du har undervisat på våra gator.'
 27. Men han skall svara: 'Jag säger eder: Jag vet icke varifrån I
   ären; gån bort ifrån mig, alla I ogärningsmän.'
 28. Där skall då bliva gråt och tandagnisslan, när I fån se Abraham,
   Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike, men finnen
   eder själva utkastade.
 29. Ja, människor skola komma från öster och väster, från norr och
   söder och bliva bordsgäster i Guds rike.
 30. Och se, då skola somliga som äro de sista bliva de första, och
   somliga som äro de första bliva de sista.

 31. I samma stund kommo några fariséer fram och sade till honom:
   »Begiv dig åstad bort härifrån; ty Herodes vill dräpa dig.»
 32. Då svarade han dem: »Gån och sägen den räven, att jag i dag och
   i morgon driver ut onda andar och botar sjuka, och att jag först
   på tredje dagen är färdig.
 33. Men jag måste vandra i dag och i morgon och i övermorgon, ty det
   är icke i sin ordning att en profet förgöres annorstädes än i
   Jerusalem. --
 34. Jerusalem, Jerusalem, du som dräper profeterna och stenar dem
   som äro sända till dig! Huru ofta har jag icke velat församla
   dina barn, likasom hönan församlar sina kycklingar under sina
   vingar! Men haven icke velat.
 35. Se, edert hus skall komma att stå övergivet. Men jag säger eder:
   I skolen icke se mig, förrän den tid kommen, då I sägen:
   'Välsignad vare han som kommer, i Herrens namn.'


Project Runeberg, Tue Aug 14 15:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/42_13.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free