- Project Runeberg -  Bibeln /
Apostlagärningarna, 15 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Apostlagärningarna, 15 Kapitlet

        På ett möte i Jerusalem avgöres frågan
         om hedningarnas ställning till den
         mosaiska lagen. Barnabas och Paulus
        skiljas från varandra. Paulus anträder
            sin andra missionsresa.

 1. Men från Judeen kommo några män ditned och lärde bröderna så:
   »Om I icke låten omskära eder, såsom Moses har stadgat, så
   kunnen I icke bliva frälsta.»
 2. Då uppstod söndring, och Paulus och Barnabas kommo i ett ganska
   skarpt ordskifte med dem. Det bestämdes därför, att Paulus och
   Barnabas och några andra av dem skulle, för denna tvistefrågas
   skull, fara upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem.
 3. Och församlingen utrustade dem för resan, och de foro genom
   Fenicien och Samarien och förtäljde utförligt om hedningarnas
   omvändelse och gjorde därmed alla bröderna stor glädje.
 4. När de sedan kommo fram till Jerusalem, mottogos de av
   församlingen och av apostlarna och de äldste och omtalade huru
   stora ting Gud hade gjort med dem.
 5. Men några ifrån fariséernas parti, vilka hade kommit till tro,
   stodo upp och sade att man borde omskära dem och bjuda dem att
   hålla Moses' lag.

 6. Då trädde apostlarna och de äldste tillsammans för att överlägga
   om denna sak.
 7. Och sedan man länge hade förhandlat därom, stod Petrus upp och
   sade till dem:

   »Mina bröder, I veten själva att Gud, för lång tid sedan, bland
   eder utvalde mig att vara den genom vilkens mun hedningarna
   skulle få höra evangelii ord och komma till tro.
 8. Och Gud, som känner allas hjärtan, gav dem sitt vittnesbörd,
   därigenom att han lät dem, likaväl som oss, undfå den helige
   Ande.
 9. Och han gjorde ingen åtskillnad mellan oss och dem, i det att
   han genom tron renade deras hjärtan.
 10. Varför fresten I då nu Gud, genom att på lärjungarnas hals vilja
   lägga ett ok som varken våra fäder eller vi hava förmått bära?
 11. Vi tro ju fastmer att det är genom Herren Jesu nåd som vi bliva
   frälsta, vi likaväl som de.»

 12. Då teg hela menigheten, och man hörde på Barnabas och Paulus,
   som förtäljde om huru stora tecken och under Gud genom dem hade
   gjort bland hedningarna.

 13. När de hade slutat att tala, tog Jakob till orda och sade:

   »Mina bröder, hören mig.
 14. Simeon har förtäljt huru Gud först så skickade, att han bland
   hedningarna fick ett folk som kunde kallas efter hans namn.
 15. Därmed stämmer ock överens vad profeterna hava talat; ty så är
   skrivet:
 16.  'Därefter skall jag komma tillbaka
    och åter bygga upp Davids förfallna hydda;
    ja, dess ruiner skall jag bygga upp och så upprätta den igen,
 17.  för att ock övriga människor skola söka Herren,
    alla hedningar som hava uppkallats efter mitt namn.
    Så säger Herren, han som skall göra detta,
 18.  såsom han ock har vetat det förut av evighet.'

 19. Därför är min mening att man icke bör betunga sådana som hava
   varit hedningar, men omvänt sig till Gud,
 20. utan allenast skriva till dem att de skola avhålla sig från
   avgudastyggelser och från otukt och från köttet av förkvävda
   djur och från blod.
 21. Ty Moses har av ålder sina förkunnare i alla städer, då han ju
   var sabbat föreläses i synagogorna.»

 22. Därefter beslöto apostlarna och de äldste, tillika med hela
   församlingen, att bland sig utvälja några män, som jämte Paulus
   och Barnabas skulle sändas till Antiokia; och de valde Judas,
   som kallades Barsabbas, och Silas, vilka bland bröderna voro
   ledande män.
 23. Och man översände genom dem följande skrivelse:

   »Apostlarna och de äldste, edra bröder, hälsa eder, I bröder av
   hednisk börd, som bon i Antiokia, Syrien och Cilicien.

 24. Alldenstund vi hava hört att några som hava kommit från oss hava
   förvirrat eder med sitt tal och väckt oro i edra själar, utan
   att de hava haft något uppdrag av oss,
 25. så hava vi enhälligt kommit till det beslutet att utvälja några
   män, som vi skulle sända till eder jämte Barnabas och Paulus,
   våra älskade bröder,
 26. vilka hava vågat sina liv för vår Herres, Jesu Kristi, namns
   skull.
 27. Alltså sända vi nu Judas och Silas, vilka ock muntligen skola
   kungöra detsamma för eder.
 28. Den helige Ande och vi hava nämligen beslutit att icke pålägga
   eder någon ytterligare börda, utöver följande nödvändiga
   föreskrifter:
 29. att I skolen avhålla eder från avgudaofferskött och från blod
   och från köttet av förkvävda djur och från otukt. Om I noga
   tagen eder till vara för detta, så skall det gå eder väl. Faren
   väl.»

 30. De fingo så begiva sig åstad och kommo ned till Antiokia. Där
   kallade de tillsammans menigheten och lämnade fram brevet.
 31. Och när menigheten läste detta, blevo de glada över det
   hugnesamma budskapet.
 32. Judas och Silas, som själva voro profeter, talade därefter många
   förmaningens ord till bröderna och styrkte dem.
 33. Och sedan de hade uppehållit sig där någon tid, fingo de i frid
   fara ifrån bröderna tillbaka till dem som hade sänt dem.
 34. [1]
 35. Men Paulus och Barnabas vistades fortfarande i Antiokia, där de
   undervisade och, jämte många andra förkunnade evangelii ord från
   Herren.

 36. Efter någon tid sade Paulus till Barnabas: »Låt oss nu fara
   tillbaka och besöka våra bröder, i alla de städer där vi hava
   förkunnat Herrens ord, och se till, huru det är med dem.»
 37. Barnabas ville då att de skulle taga med sig Johannes, som ock
   kallades Markus.
 38. Men Paulus fann icke skäligt att taga med sig en man som hade
   övergivit dem i Pamfylien och icke följt med dem till deras
   arbete.
 39. Och så skarp blev deras tvist att de skilde sig ifrån varandra;
   och Barnabas tog med sig Markus och avseglade till Cypern.
 40. Men Paulus utvalde åt sig Silas; och sedan han av bröderna hade
   blivit anbefalld åt Herrens nåd, begav han sig åstad
 41. och färdades genom Syrien och Cilicien och styrkte
   församlingarna.

[1] V. 34 se Nya testamentets text i Ordförkl.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/44_15.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free