- Project Runeberg -  Bibeln /
Apostlagärningarna, 28 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Apostlagärningarna, 28 Kapitlet

        Paulus övervintrar på ön Malta, kommer
        fram till Rom, predikar där först för
         judarna och sedan för hedningarna.

 1. Först sedan vi hade blivit räddade, fingo vi veta att ön hette
   Malta.
   >Apg. 27,26.
 2. Och infödingarna visade oss en icke vanlig välvilja; de tände
   upp en eld och togo oss alla med sig dit, för det påkommande
   regnets och för köldens skull.
 3. När Paulus då tog upp ett fång torra kvistar som han lade på
   elden, kom, i följd av hettan, en huggorm fram därur och högg
   sig fast vid hans hand.
 4. Då infödingarna fingo se ormen hänga där vid hans hand, sade de
   till varandra: »Helt visst är denne man en dråpare, som
   rättvisans gudinna icke tillstädjer att leva, om han nu ock har
   blivit räddad undan havet.»
 5. Men han skakade ormen ifrån sig i elden och led ingen skada.
   >Mark. 16,18. Luk. 10,19.
 6. De väntade att han skulle svälla upp eller helt plötsligt falla
   ned död; men när de efter lång väntan fingo se att intet ont
   vederfors honom, ändrade de mening och sade att han var en gud.
   >Apg. 14,11.

 7. I närheten av detta ställe var en lantgård, som tillhörde den
   förnämste mannen på ön, en som hette Publius; denne tog
   välvilligt emot oss och gav oss härbärge i tre dagar.
 8. Nu hände sig att Publius' fader låg sjuk i en magsjukdom med
   feberanfall. Paulus gick då in till honom och bad och lade
   händerna på honom och gjorde honom frisk.
 9. Men när detta hade skett, kommo också de av öns övriga inbyggare
   som hade någon sjukdom till honom och blevo botade.
 10. Och de bevisade oss ära på mångahanda sätt; och när vi skulle
   avsegla, försågo de oss med vad vi behövde.

 11. Då tre månader voro förlidna, avseglade vi på ett skepp som hade
   legat vid ön över vintern; det var från Alexandria och bar
   Tvillinggudarnas bilder.
 12. Och vi lade till vid Syrakusa och stannade där i tre dagar.
 13. Därifrån foro vi längs kusten och kommo till Regium. Dagen
   därefter fingo vi sunnanvind, och vi kommo så redan på andra
   dagen till Puteoli.
 14. Där träffade vi på bröder, och hos dem stannade vi, på deras
   inbjudning, i sju dagar.

   På detta sätt kommo vi till Rom.
 15. Så snart bröderna där fingo höra om oss, gingo de oss till mötes
   ända till Forum Appii och Tres Taberne. När Paulus fick se dem,
   tackade han Gud och fick nytt mod.
 16. Och då vi hade kommit in i Rom, tillstaddes det Paulus att bo
   för sig själv, med den krigsman som skulle bevaka honom.
   >Apg. 24,23. 27,3.

 17. Tre dagar därefter kallade han tillhopa de förnämsta av judarna;
   och när de hade kommit tillsammans, sade han till dem:
   »Mina bröder, fastän jag icke har gjort något mot vårt folk
   eller mot fädernas stadgar, blev jag likväl i Jerusalem
   överlämnad i romarnas händer och fördes bort därifrån såsom
   fånge.
   >Apg. 21,30 f. 24,12. 25,8.
 18. Och när de hade anställt rannsakning med mig, ville de giva mig
   lös, eftersom jag icke hade gjort något som förtjänade döden.
   >Apg. 23,9. 26,31 f.
 19. Men då judarna satte sig däremot, nödgades jag vädja till
   kejsaren; dock, icke som om jag hade någon anklagelse att göra
   mot mitt folk.
   >Apg. 25,11.
 20. Av denna orsak har jag kallat eder hit till mig, för att få se
   eder och tala med eder, ty det är för Israels hopps skull som
   jag är bunden med denna kedja.»
   >Apg. 23,6. 2l,2l. 26,# f. Ef. 6,20.

 21. Då svarade de honom: »Vi hava icke från Judeen mottagit någon
   skrivelse om dig, ej heller har någon av våra bröder kommit och
   berättat eller sagt något ont om dig.
 22. Men vi finna skäligt att du låter oss höra huru du tänker. Ty om
   det partiet är oss bekant att det allestädes mötes med
   gensägelse.
   >Luk. 2,34. Apg. 24,5.

 23. Sedan utsatte de en viss dag för honom, och på den kommo ännu
   flera till honom i hans härbärge. Då vittnade han för dem om
   Guds rike och utlade vad därtill hör, och försökte att övertyga
   dem i fråga om Jesus, med bevis både ur Moses' lag och ur
   profeterna; därmed höll han på från morgonen ända till aftonen.
   >Apg. 26,22.
 24. Och somliga läto övertyga sig av det som han sade, men andra
   trodde icke.
   >Apg. 17,4 f.
 25. Och då de icke kunde komma överens med varandra, gingo de sin
   väg, och därvid sade Paulus allenast detta ord: »Rätt talade den
   helige Ande genom profeten Esaias till edra fäder,
   >2 Petr. 1,21.
 26. när han sade:

    'Gå åstad och säg till detta folk:
    Med hörande öron skolen I höra,
    och dock alls intet förstå,
    och med seende ögon skolen I se,
    och dock alls intet förnimma.
   >Jes. 6,9 f. Hes. 12,2. Matt. 13,14 f.
 27.  Ty detta folks hjärta har blivit förstockat;
    och med öronen höra de illa,
    och sina ögon hava de tillslutit,
    så att de icke se med sina ögon
    eller höra med sina öron
    eller förstå med sina hjärtan
    och omvända sig och bliva helade av mig'

 28. Det mån I därför veta: till hedningarna bar denna Guds frälsning
   blivit sänd; de skola ock akta därpå.»[1]
   >Ps. 67,3. 98,3. Luk. 3,6. 24,47. Apg. 13,46. 18,6.
 30. I två hela år bodde han sedan kvar i en bostad som han själv
   hade hyrt. Och alla som kommo till honom tog han emot;
 31. och han predikade om Guds rike och undervisade om Herren Jesus
   Kristus med all frimodighet, utan att någon hindrade honom däri.

[1] 29. Och då han hade sagt detta, gingo judarna bort. Och de
tvistade häftigt sinsemellan.Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/44_28.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free